หมวดหมู่:อักษรเขมร

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อักษรเขมร
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับอักษรเขมร
อักษรเขมร
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอักษรเขมร
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับอักษรเขมร
สารสนเทศ
สารสนเทศเกี่ยวกับอักษรเขมร
ภาคผนวก:อักษรเขมร
รหัส
รหัสของอักษรเขมร
Khmr

มูลฐาน » อักษรทั้งหมด » อักษรแบ่งตามชนิด » อักษรสระประกอบ » อักษรเขมร

นี่คือหมวดหมู่หลักของอักษรเขมร

ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรเขมรอาจมีอยู่ที่ ภาคผนวก:อักษรเขมร

ในหลาย ๆ แห่งภายในวิกิพจนานุกรม อักษรเขมรแทนด้วยรหัส Khmr

อักษรเขมรเป็นอักษรสระประกอบ

บล็อกยูนิโคดสำหรับอักขระในอักษรนี้
บล็อกใน Khmr

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้