នេសាទ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาเขมร[แก้]

នេសាទ

รากศัพท์[แก้]

จากภาษาบาลี នេសាទ (เนสาท, พราน; ชาวประมง)

การออกเสียง[แก้]

คำนาม[แก้]

នេសាទ (เนสาท)

  1. ประมง, การจับสัตว์น้ำ

คำกริยา[แก้]

នេសាទ (เนสาท) (คำอาการนาม ការនេសាទ)

  1. ทำประมง, จับสัตว์น้ำ

ภาษาบาลี[แก้]

รากศัพท์[แก้]

ภาษาบาลี និសាទ (นิสาท) (นิสาท) ว่า โจร;[1] เทียบภาษาสันสกฤต निषाद (นิษาท) ว่า คนเถื่อนนอกสังคมอารยันกลุ่มหนึ่งในอินเดียโบราณ มีอาชีพพราน ชาวประมง หรือเป็นโจร, คนจากเผ่าชนชั้นต่ำ, คนนอกวรรณะที่เกิดจากชายวรรณะพราหมณ์กับหญิงวรรณะศูทร;[2] เทียบภาษาสันสกฤต नैषाद (ไนษาท) ว่า ผู้ซุ่มรอ (เพื่อโจมตี),[3] พรานล่าสัตว์หรือพรานล่านก[4]

รูปแบบอื่น[แก้]

คำนาม[แก้]

នេសាទ (เนสาทช.

  1. พราน,[5] ชนวรรณะต่ำกลุ่มหนึ่งในอินเดียโบราณ ยังชีพด้วยการล่าสัตว์[3]
  2. ชาวประมง[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. Rhys Davids, Thomas William, and Stede, William, eds. The Pali Text Society's Pali–English Dictionary. London: The Pali Text Society, 1921–1925. Rpt., Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1993, p. 373.
  2. Monier-Williams, Monier, Sir. A Sanskrit–English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. Oxford: Oxford University Press, 1899. Rpt., Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2005, p. 561.
  3. 3.0 3.1 Rhys Davids, Thomas William, and Stede, William, eds. The Pali Text Society's Pali–English Dictionary. London: The Pali Text Society, 1921–1925. Rpt., Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1993, p. 378.
  4. Monier-Williams, Monier, Sir. A Sanskrit–English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. Oxford: Oxford University Press, 1899. Rpt., Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2005, p. 570.
  5. Buddhadatta, Ambalaṅgoḍa Polvattē, Mahāthera. Concise Pāli–English Dictionary. Colombo, 1957. Rpt., Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1989, p. 149.
  6. Maung Tin. The Student's Pali–English Dictionary. Rangoon: British Burma Press, 1920, p. 127.