មួយ

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ภาษาเขมร[edit]

รากศัพท์[edit]

จากภาษามอญ-เขมรดั้งเดิม *muuj ~ *muəj ~ *muuɲ; เทียบภาษาเวียดนาม một (โหฺม่ต)

การออกเสียง[edit]

พยางค์ មួយ
การแผลงเป็นอักษรโรมัน muəy
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(key) /muəj/

เลข[edit]

មួយ (มัวย)

  1. หนึ่ง