--

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้ามภาษา[แก้ไข]

เครื่องหมายวรรคตอน[แก้ไข]

--

  1. ยัติภาคกว้างเอ็นหรือเอ็มแบบไม่เป็นทางการ

สัญลักษณ์[แก้ไข]

--

  1. (โปรแกรม) ลดค่าของตัวแปรลง 1
  2. (โปรแกรม) กำกับบรรทัดที่เป็นหมายเหตุ

ตัวอักษร[แก้ไข]

ตัวอักษร M ในรหัสมอร์ส

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ M (อักษรละติน)
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ М (อักษรซีริลลิก)

ภาษากรีก[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ Μ

ภาษาญี่ปุ่น[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาไทย[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาฮีบรู[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ מ