adverbi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษากาตาลา[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

ยืมมาจากภาษาละติน adverbium

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

adverbi ช. (พหูพจน์ adverbis)

  1. (ไวยากรณ์) กริยาวิเศษณ์

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

adverbi

  1. (ไวยากรณ์) กริยาวิเศษณ์

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ adverbi (Kotus type 5/risti, no gradation)
nominative adverbi adverbit
genitive adverbin adverbien
partitive adverbia adverbeja
illative adverbiin adverbeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbi adverbit
accusative nom. adverbi adverbit
gen. adverbin
genitive adverbin adverbien
partitive adverbia adverbeja
inessive adverbissa adverbeissa
elative adverbista adverbeista
illative adverbiin adverbeihin
adessive adverbilla adverbeilla
ablative adverbilta adverbeilta
allative adverbille adverbeille
essive adverbina adverbeina
translative adverbiksi adverbeiksi
abessive adverbitta adverbeitta
instructive adverbein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ adverbi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbini adverbini
accusative nom. adverbini adverbini
gen. adverbini
genitive adverbini adverbieni
partitive adverbiani adverbejani
inessive adverbissani adverbeissani
elative adverbistani adverbeistani
illative adverbiini adverbeihini
adessive adverbillani adverbeillani
ablative adverbiltani adverbeiltani
allative adverbilleni adverbeilleni
essive adverbinani adverbeinani
translative adverbikseni adverbeikseni
abessive adverbittani adverbeittani
instructive
comitative adverbeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbisi adverbisi
accusative nom. adverbisi adverbisi
gen. adverbisi
genitive adverbisi adverbiesi
partitive adverbiasi adverbejasi
inessive adverbissasi adverbeissasi
elative adverbistasi adverbeistasi
illative adverbiisi adverbeihisi
adessive adverbillasi adverbeillasi
ablative adverbiltasi adverbeiltasi
allative adverbillesi adverbeillesi
essive adverbinasi adverbeinasi
translative adverbiksesi adverbeiksesi
abessive adverbittasi adverbeittasi
instructive
comitative adverbeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbimme adverbimme
accusative nom. adverbimme adverbimme
gen. adverbimme
genitive adverbimme adverbiemme
partitive adverbiamme adverbejamme
inessive adverbissamme adverbeissamme
elative adverbistamme adverbeistamme
illative adverbiimme adverbeihimme
adessive adverbillamme adverbeillamme
ablative adverbiltamme adverbeiltamme
allative adverbillemme adverbeillemme
essive adverbinamme adverbeinamme
translative adverbiksemme adverbeiksemme
abessive adverbittamme adverbeittamme
instructive
comitative adverbeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbinne adverbinne
accusative nom. adverbinne adverbinne
gen. adverbinne
genitive adverbinne adverbienne
partitive adverbianne adverbejanne
inessive adverbissanne adverbeissanne
elative adverbistanne adverbeistanne
illative adverbiinne adverbeihinne
adessive adverbillanne adverbeillanne
ablative adverbiltanne adverbeiltanne
allative adverbillenne adverbeillenne
essive adverbinanne adverbeinanne
translative adverbiksenne adverbeiksenne
abessive adverbittanne adverbeittanne
instructive
comitative adverbeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbinsa adverbinsa
accusative nom. adverbinsa adverbinsa
gen. adverbinsa
genitive adverbinsa adverbiensa
partitive adverbiaan
adverbiansa
adverbejaan
adverbejansa
inessive adverbissaan
adverbissansa
adverbeissaan
adverbeissansa
elative adverbistaan
adverbistansa
adverbeistaan
adverbeistansa
illative adverbiinsa adverbeihinsa
adessive adverbillaan
adverbillansa
adverbeillaan
adverbeillansa
ablative adverbiltaan
adverbiltansa
adverbeiltaan
adverbeiltansa
allative adverbilleen
adverbillensa
adverbeilleen
adverbeillensa
essive adverbinaan
adverbinansa
adverbeinaan
adverbeinansa
translative adverbikseen
adverbiksensa
adverbeikseen
adverbeiksensa
abessive adverbittaan
adverbittansa
adverbeittaan
adverbeittansa
instructive
comitative adverbeineen
adverbeinensa
การผันรูปของ adverbi (Kotus type 5/risti, no gradation)
nominative adverbi adverbit
genitive adverbin adverbien
partitive adverbiä adverbejä
illative adverbiin adverbeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbi adverbit
accusative nom. adverbi adverbit
gen. adverbin
genitive adverbin adverbien
partitive adverbiä adverbejä
inessive adverbissä adverbeissä
elative adverbistä adverbeistä
illative adverbiin adverbeihin
adessive adverbillä adverbeillä
ablative adverbiltä adverbeiltä
allative adverbille adverbeille
essive adverbinä adverbeinä
translative adverbiksi adverbeiksi
abessive adverbittä adverbeittä
instructive adverbein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ adverbi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbini adverbini
accusative nom. adverbini adverbini
gen. adverbini
genitive adverbini adverbieni
partitive adverbiäni adverbejäni
inessive adverbissäni adverbeissäni
elative adverbistäni adverbeistäni
illative adverbiini adverbeihini
adessive adverbilläni adverbeilläni
ablative adverbiltäni adverbeiltäni
allative adverbilleni adverbeilleni
essive adverbinäni adverbeinäni
translative adverbikseni adverbeikseni
abessive adverbittäni adverbeittäni
instructive
comitative adverbeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbisi adverbisi
accusative nom. adverbisi adverbisi
gen. adverbisi
genitive adverbisi adverbiesi
partitive adverbiäsi adverbejäsi
inessive adverbissäsi adverbeissäsi
elative adverbistäsi adverbeistäsi
illative adverbiisi adverbeihisi
adessive adverbilläsi adverbeilläsi
ablative adverbiltäsi adverbeiltäsi
allative adverbillesi adverbeillesi
essive adverbinäsi adverbeinäsi
translative adverbiksesi adverbeiksesi
abessive adverbittäsi adverbeittäsi
instructive
comitative adverbeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbimme adverbimme
accusative nom. adverbimme adverbimme
gen. adverbimme
genitive adverbimme adverbiemme
partitive adverbiämme adverbejämme
inessive adverbissämme adverbeissämme
elative adverbistämme adverbeistämme
illative adverbiimme adverbeihimme
adessive adverbillämme adverbeillämme
ablative adverbiltämme adverbeiltämme
allative adverbillemme adverbeillemme
essive adverbinämme adverbeinämme
translative adverbiksemme adverbeiksemme
abessive adverbittämme adverbeittämme
instructive
comitative adverbeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbinne adverbinne
accusative nom. adverbinne adverbinne
gen. adverbinne
genitive adverbinne adverbienne
partitive adverbiänne adverbejänne
inessive adverbissänne adverbeissänne
elative adverbistänne adverbeistänne
illative adverbiinne adverbeihinne
adessive adverbillänne adverbeillänne
ablative adverbiltänne adverbeiltänne
allative adverbillenne adverbeillenne
essive adverbinänne adverbeinänne
translative adverbiksenne adverbeiksenne
abessive adverbittänne adverbeittänne
instructive
comitative adverbeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative adverbinsä adverbinsä
accusative nom. adverbinsä adverbinsä
gen. adverbinsä
genitive adverbinsä adverbiensä
partitive adverbiään
adverbiänsä
adverbejään
adverbejänsä
inessive adverbissään
adverbissänsä
adverbeissään
adverbeissänsä
elative adverbistään
adverbistänsä
adverbeistään
adverbeistänsä
illative adverbiinsä adverbeihinsä
adessive adverbillään
adverbillänsä
adverbeillään
adverbeillänsä
ablative adverbiltään
adverbiltänsä
adverbeiltään
adverbeiltänsä
allative adverbilleen
adverbillensä
adverbeilleen
adverbeillensä
essive adverbinään
adverbinänsä
adverbeinään
adverbeinänsä
translative adverbikseen
adverbiksensä
adverbeikseen
adverbeiksensä
abessive adverbittään
adverbittänsä
adverbeittään
adverbeittänsä
instructive
comitative adverbeineen
adverbeinensä

คำพ้องความ[แก้ไข]

คำประสม[แก้ไข]

ภาษาลัตเวีย[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

adverbi ช.

  1. กรรตุการก พหูพจน์ ของ adverbs
  2. สัมโพธนการก พหูพจน์ ของ adverbs

ภาษาอีโด[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

adverbi

  1. พหูพจน์ของ adverbo