atomi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

atomi

  1. อะตอม

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ atomi (Kotus type 6/paperi, no gradation)
nominative atomi atomit
genitive atomin atomien
atomeiden
atomeitten
partitive atomia atomeita
atomeja
illative atomiin atomeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomi atomit
accusative nom. atomi atomit
gen. atomin
genitive atomin atomien
atomeiden
atomeitten
partitive atomia atomeita
atomeja
inessive atomissa atomeissa
elative atomista atomeista
illative atomiin atomeihin
adessive atomilla atomeilla
ablative atomilta atomeilta
allative atomille atomeille
essive atomina atomeina
translative atomiksi atomeiksi
abessive atomitta atomeitta
instructive atomein
comitative See the possessive forms below.
Possessive forms of atomi (Kotus type 6/paperi, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomini atomini
accusative nom. atomini atomini
gen. atomini
genitive atomini atomieni
atomeideni
atomeitteni
partitive atomiani atomeitani
atomejani
inessive atomissani atomeissani
elative atomistani atomeistani
illative atomiini atomeihini
adessive atomillani atomeillani
ablative atomiltani atomeiltani
allative atomilleni atomeilleni
essive atominani atomeinani
translative atomikseni atomeikseni
abessive atomittani atomeittani
instructive
comitative atomeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomisi atomisi
accusative nom. atomisi atomisi
gen. atomisi
genitive atomisi atomiesi
atomeidesi
atomeittesi
partitive atomiasi atomeitasi
atomejasi
inessive atomissasi atomeissasi
elative atomistasi atomeistasi
illative atomiisi atomeihisi
adessive atomillasi atomeillasi
ablative atomiltasi atomeiltasi
allative atomillesi atomeillesi
essive atominasi atomeinasi
translative atomiksesi atomeiksesi
abessive atomittasi atomeittasi
instructive
comitative atomeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomimme atomimme
accusative nom. atomimme atomimme
gen. atomimme
genitive atomimme atomiemme
atomeidemme
atomeittemme
partitive atomiamme atomeitamme
atomejamme
inessive atomissamme atomeissamme
elative atomistamme atomeistamme
illative atomiimme atomeihimme
adessive atomillamme atomeillamme
ablative atomiltamme atomeiltamme
allative atomillemme atomeillemme
essive atominamme atomeinamme
translative atomiksemme atomeiksemme
abessive atomittamme atomeittamme
instructive
comitative atomeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atominne atominne
accusative nom. atominne atominne
gen. atominne
genitive atominne atomienne
atomeidenne
atomeittenne
partitive atomianne atomeitanne
atomejanne
inessive atomissanne atomeissanne
elative atomistanne atomeistanne
illative atomiinne atomeihinne
adessive atomillanne atomeillanne
ablative atomiltanne atomeiltanne
allative atomillenne atomeillenne
essive atominanne atomeinanne
translative atomiksenne atomeiksenne
abessive atomittanne atomeittanne
instructive
comitative atomeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atominsa atominsa
accusative nom. atominsa atominsa
gen. atominsa
genitive atominsa atomiensa
atomeidensa
atomeittensa
partitive atomiaan
atomiansa
atomeitaan
atomejaan
atomeitansa
atomejansa
inessive atomissaan
atomissansa
atomeissaan
atomeissansa
elative atomistaan
atomistansa
atomeistaan
atomeistansa
illative atomiinsa atomeihinsa
adessive atomillaan
atomillansa
atomeillaan
atomeillansa
ablative atomiltaan
atomiltansa
atomeiltaan
atomeiltansa
allative atomilleen
atomillensa
atomeilleen
atomeillensa
essive atominaan
atominansa
atomeinaan
atomeinansa
translative atomikseen
atomiksensa
atomeikseen
atomeiksensa
abessive atomittaan
atomittansa
atomeittaan
atomeittansa
instructive
comitative atomeineen
atomeinensa

คำประสม[แก้ไข]

คำที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

การสลับอักษร[แก้ไข]