atomiydin

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

atomi +‎ ydin

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

atomiydin

  1. นิวเคลียสของอะตอม

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ atomiydin (Kotus type 33*F/kytkin, t-d gradation)
nominative atomiydin atomiytimet
genitive atomiytimen atomiytimien
atomiydinten
partitive atomiydintä atomiytimiä
illative atomiytimeen atomiytimiin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiydin atomiytimet
accusative nom. atomiydin atomiytimet
gen. atomiytimen
genitive atomiytimen atomiytimien
atomiydinten
partitive atomiydintä atomiytimiä
inessive atomiytimessä atomiytimissä
elative atomiytimestä atomiytimistä
illative atomiytimeen atomiytimiin
adessive atomiytimellä atomiytimillä
ablative atomiytimeltä atomiytimiltä
allative atomiytimelle atomiytimille
essive atomiytimenä atomiytiminä
translative atomiytimeksi atomiytimiksi
abessive atomiytimettä atomiytimittä
instructive atomiytimin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ atomiydin (Kotus type 33*F/kytkin, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiytimeni atomiytimeni
accusative nom. atomiytimeni atomiytimeni
gen. atomiytimeni
genitive atomiytimeni atomiytimieni
atomiydinteni
partitive atomiydintäni atomiytimiäni
inessive atomiytimessäni atomiytimissäni
elative atomiytimestäni atomiytimistäni
illative atomiytimeeni atomiytimiini
adessive atomiytimelläni atomiytimilläni
ablative atomiytimeltäni atomiytimiltäni
allative atomiytimelleni atomiytimilleni
essive atomiytimenäni atomiytiminäni
translative atomiytimekseni atomiytimikseni
abessive atomiytimettäni atomiytimittäni
instructive
comitative atomiytimineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiytimesi atomiytimesi
accusative nom. atomiytimesi atomiytimesi
gen. atomiytimesi
genitive atomiytimesi atomiytimiesi
atomiydintesi
partitive atomiydintäsi atomiytimiäsi
inessive atomiytimessäsi atomiytimissäsi
elative atomiytimestäsi atomiytimistäsi
illative atomiytimeesi atomiytimiisi
adessive atomiytimelläsi atomiytimilläsi
ablative atomiytimeltäsi atomiytimiltäsi
allative atomiytimellesi atomiytimillesi
essive atomiytimenäsi atomiytiminäsi
translative atomiytimeksesi atomiytimiksesi
abessive atomiytimettäsi atomiytimittäsi
instructive
comitative atomiytiminesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiytimemme atomiytimemme
accusative nom. atomiytimemme atomiytimemme
gen. atomiytimemme
genitive atomiytimemme atomiytimiemme
atomiydintemme
partitive atomiydintämme atomiytimiämme
inessive atomiytimessämme atomiytimissämme
elative atomiytimestämme atomiytimistämme
illative atomiytimeemme atomiytimiimme
adessive atomiytimellämme atomiytimillämme
ablative atomiytimeltämme atomiytimiltämme
allative atomiytimellemme atomiytimillemme
essive atomiytimenämme atomiytiminämme
translative atomiytimeksemme atomiytimiksemme
abessive atomiytimettämme atomiytimittämme
instructive
comitative atomiytiminemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiytimenne atomiytimenne
accusative nom. atomiytimenne atomiytimenne
gen. atomiytimenne
genitive atomiytimenne atomiytimienne
atomiydintenne
partitive atomiydintänne atomiytimiänne
inessive atomiytimessänne atomiytimissänne
elative atomiytimestänne atomiytimistänne
illative atomiytimeenne atomiytimiinne
adessive atomiytimellänne atomiytimillänne
ablative atomiytimeltänne atomiytimiltänne
allative atomiytimellenne atomiytimillenne
essive atomiytimenänne atomiytiminänne
translative atomiytimeksenne atomiytimiksenne
abessive atomiytimettänne atomiytimittänne
instructive
comitative atomiytiminenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative atomiytimensä atomiytimensä
accusative nom. atomiytimensä atomiytimensä
gen. atomiytimensä
genitive atomiytimensä atomiytimiensä
atomiydintensä
partitive atomiydintään
atomiydintänsä
atomiytimiään
atomiytimiänsä
inessive atomiytimessään
atomiytimessänsä
atomiytimissään
atomiytimissänsä
elative atomiytimestään
atomiytimestänsä
atomiytimistään
atomiytimistänsä
illative atomiytimeensä atomiytimiinsä
adessive atomiytimellään
atomiytimellänsä
atomiytimillään
atomiytimillänsä
ablative atomiytimeltään
atomiytimeltänsä
atomiytimiltään
atomiytimiltänsä
allative atomiytimelleen
atomiytimellensä
atomiytimilleen
atomiytimillensä
essive atomiytimenään
atomiytimenänsä
atomiytiminään
atomiytiminänsä
translative atomiytimekseen
atomiytimeksensä
atomiytimikseen
atomiytimiksensä
abessive atomiytimettään
atomiytimettänsä
atomiytimittään
atomiytimittänsä
instructive
comitative atomiytimineen
atomiytiminensä