ข้ามไปเนื้อหา

cheka

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาสวาฮีลี[แก้ไข]

คำกริยา[แก้ไข]

-cheka (infinitive kucheka)

  1. หัวเราะ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ -cheka
Non-finite forms
Form Positive Negative
Infinitive kucheka kutocheka
Simple finite forms
Positive form Singular Plural
Imperative cheka chekeni
Habitual hucheka
Complex finite forms
Polarity Persons Persons / Classes Classes
1st 2nd 3rd / M-wa M-mi Ma Ki-vi N U Ku Pa Mu
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. / 1 Pl. / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 14 15 / 17 16 18
Past
Positive nilicheka
nalicheka
tulicheka
twalicheka
ulicheka
walicheka
mlicheka
mwalicheka
alicheka walicheka ulicheka ilicheka lilicheka yalicheka kilicheka vilicheka ilicheka zilicheka ulicheka kulicheka palicheka mulicheka
Relative niliocheka
naliocheka
tuliocheka
twaliocheka
uliocheka
waliocheka
mliocheka
mwaliocheka
aliocheka waliocheka uliocheka iliocheka liliocheka yaliocheka kiliocheka viliocheka iliocheka ziliocheka uliocheka kuliocheka paliocheka muliocheka
Negative sikucheka hatukucheka hukucheka hamkucheka hakucheka hawakucheka haukucheka haikucheka halikucheka hayakucheka hakikucheka havikucheka haikucheka hazikucheka haukucheka hakukucheka hapakucheka hamukucheka
Present
Positive ninacheka
nacheka
tunacheka unacheka mnacheka anacheka wanacheka unacheka inacheka linacheka yanacheka kinacheka vinacheka inacheka zinacheka unacheka kunacheka panacheka munacheka
Relative ninaocheka
naocheka
tunaocheka unaocheka mnaocheka anaocheka wanaocheka unaocheka inaocheka linaocheka yanaocheka kinaocheka vinaocheka inaocheka zinaocheka unaocheka kunaocheka panaocheka munaocheka
Negative sicheki hatucheki hucheki hamcheki hacheki hawacheki haucheki haicheki halicheki hayacheki hakicheki havicheki haicheki hazicheki haucheki hakucheki hapacheki hamucheki
Future
Positive nitacheka tutacheka utacheka mtacheka atacheka watacheka utacheka itacheka litacheka yatacheka kitacheka vitacheka itacheka zitacheka utacheka kutacheka patacheka mutacheka
Relative nitakaocheka tutakaocheka utakaocheka mtakaocheka atakaocheka watakaocheka utakaocheka itakaocheka litakaocheka yatakaocheka kitakaocheka vitakaocheka itakaocheka zitakaocheka utakaocheka kutakaocheka patakaocheka mutakaocheka
Negative sitacheka hatutacheka hutacheka hamtacheka hatacheka hawatacheka hautacheka haitacheka halitacheka hayatacheka hakitacheka havitacheka haitacheka hazitacheka hautacheka hakutacheka hapatacheka hamutacheka
Subjunctive
Positive nicheke tucheke ucheke mcheke acheke wacheke ucheke icheke licheke yacheke kicheke vicheke icheke zicheke ucheke kucheke pacheke mucheke
Negative nisicheke tusicheke usicheke msicheke asicheke wasicheke usicheke isicheke lisicheke yasicheke kisicheke visicheke isicheke zisicheke usicheke kusicheke pasicheke musicheke
Present Conditional
Positive ningecheka tungecheka ungecheka mngecheka angecheka wangecheka ungecheka ingecheka lingecheka yangecheka kingecheka vingecheka ingecheka zingecheka ungecheka kungecheka pangecheka mungecheka
Negative nisingecheka
singecheka
tusingecheka
hatungecheka
usingecheka
hungecheka
msingecheka
hamngecheka
asingecheka
hangecheka
wasingecheka
hawangecheka
usingecheka
haungecheka
isingecheka
haingecheka
lisingecheka
halingecheka
yasingecheka
hayangecheka
kisingecheka
hakingecheka
visingecheka
havingecheka
isingecheka
haingecheka
zisingecheka
hazingecheka
usingecheka
haungecheka
kusingecheka
hakungecheka
pasingecheka
hapangecheka
musingecheka
hamungecheka
Past Conditional
Positive ningalicheka tungalicheka ungalicheka mngalicheka angalicheka wangalicheka ungalicheka ingalicheka lingalicheka yangalicheka kingalicheka vingalicheka ingalicheka zingalicheka ungalicheka kungalicheka pangalicheka mungalicheka
Negative nisingalicheka
singalicheka
tusingalicheka
hatungalicheka
usingalicheka
hungalicheka
msingalicheka
hamngalicheka
asingalicheka
hangalicheka
wasingalicheka
hawangalicheka
usingalicheka
haungalicheka
isingalicheka
haingalicheka
lisingalicheka
halingalicheka
yasingalicheka
hayangalicheka
kisingalicheka
hakingalicheka
visingalicheka
havingalicheka
isingalicheka
haingalicheka
zisingalicheka
hazingalicheka
usingalicheka
haungalicheka
kusingalicheka
hakungalicheka
pasingalicheka
hapangalicheka
musingalicheka
hamungalicheka
Conditional Contrary to Fact
Positive ningelicheka tungelicheka ungelicheka mngelicheka angelicheka wangelicheka ungelicheka ingelicheka lingelicheka yangelicheka kingelicheka vingelicheka ingelicheka zingelicheka ungelicheka kungelicheka pangelicheka mungelicheka
General Relative
Positive nichekao tuchekao uchekao mchekao achekao wachekao uchekao ichekao lichekao yachekao kichekao vichekao ichekao zichekao uchekao kuchekao pachekao muchekao
Negative nisiocheka tusiocheka usiocheka msiocheka asiocheka wasiocheka usiocheka isiocheka lisiocheka yasiocheka kisiocheka visiocheka isiocheka zisiocheka usiocheka kusiocheka pasiocheka musiocheka
Gnomic
Positive nacheka twacheka wacheka mwacheka acheka wacheka wacheka yacheka lacheka yacheka chacheka vyacheka yacheka zacheka wacheka kwacheka pacheka mwacheka
Perfect
Positive nimecheka tumecheka umecheka mmecheka amecheka wamecheka umecheka imecheka limecheka yamecheka kimecheka vimecheka imecheka zimecheka umecheka kumecheka pamecheka mumecheka
"Already"
Positive nimeshacheka tumeshacheka umeshacheka mmeshacheka ameshacheka wameshacheka umeshacheka imeshacheka limeshacheka yameshacheka kimeshacheka vimeshacheka imeshacheka zimeshacheka umeshacheka kumeshacheka pameshacheka mumeshacheka
"Not yet"
Negative sijacheka hatujacheka hujacheka hamjacheka hajacheka hawajacheka haujacheka haijacheka halijacheka hayajacheka hakijacheka havijacheka haijacheka hazijacheka haujacheka hakujacheka hapajacheka hamujacheka
"If/When"
Positive nikicheka tukicheka ukicheka mkicheka akicheka wakicheka ukicheka ikicheka likicheka yakicheka kikicheka vikicheka ikicheka zikicheka ukicheka kukicheka pakicheka mukicheka
"If not"
Negative nisipocheka tusipocheka usipocheka msipocheka asipocheka wasipocheka usipocheka isipocheka lisipocheka yasipocheka kisipocheka visipocheka isipocheka zisipocheka usipocheka kusipocheka pasipocheka musipocheka
Consecutive
Positive nikacheka tukacheka ukacheka mkacheka akacheka wakacheka ukacheka ikacheka likacheka yakacheka kikacheka vikacheka ikacheka zikacheka ukacheka kukacheka pakacheka mukacheka
Not all possible forms are listed in the table. Transitive verbs can take object concords, relative concords can agree with all noun classes, and many other forms not commonly seen in modern Standard Swahili are absent from the table. See Appendix:Swahili verbs for more information.

ลูกคำ[แก้ไข]