ci3

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษากวางตุ้ง[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

ci3

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰂭
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠤣
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡷑
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𢡠
 19. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 20. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 21. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 22. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 23. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 24. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 25. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𣽷
 26. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 27. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 28. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 29. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 30. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 31. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰬒
 32. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 33. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 34. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𦐑
 35. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 36. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𦙼
 37. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 38. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 39. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 40. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 41. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 42. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 43. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 44. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𧶽𰷟
 45. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 46. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 47. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 48. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨦉
 49. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𱄆
 50. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 51. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 52. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 53. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

ci3 (จู้อิน ㄘˇ)

 1. การสะกดแบบอื่นของ