ข้ามไปเนื้อหา

elefantti

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

elefantti

  1. ช้าง

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ elefantti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
กรรตุการก elefantti elefantit
สัมพันธการก elefantin elefanttien
ภาคยการก elefanttia elefantteja
illative elefanttiin elefantteihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefantti elefantit
กรรมการก nom. elefantti elefantit
gen. elefantin
สัมพันธการก elefantin elefanttien
ภาคยการก elefanttia elefantteja
inessive elefantissa elefanteissa
elative elefantista elefanteista
illative elefanttiin elefantteihin
adessive elefantilla elefanteilla
อปาทานการก elefantilta elefanteilta
allative elefantille elefanteille
essive elefanttina elefantteina
translative elefantiksi elefanteiksi
abessive elefantitta elefanteitta
instructive elefantein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ elefantti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefanttini elefanttini
กรรมการก nom. elefanttini elefanttini
gen. elefanttini
สัมพันธการก elefanttini elefanttieni
ภาคยการก elefanttiani elefanttejani
inessive elefantissani elefanteissani
elative elefantistani elefanteistani
illative elefanttiini elefantteihini
adessive elefantillani elefanteillani
อปาทานการก elefantiltani elefanteiltani
allative elefantilleni elefanteilleni
essive elefanttinani elefantteinani
translative elefantikseni elefanteikseni
abessive elefantittani elefanteittani
instructive
comitative elefantteineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefanttisi elefanttisi
กรรมการก nom. elefanttisi elefanttisi
gen. elefanttisi
สัมพันธการก elefanttisi elefanttiesi
ภาคยการก elefanttiasi elefanttejasi
inessive elefantissasi elefanteissasi
elative elefantistasi elefanteistasi
illative elefanttiisi elefantteihisi
adessive elefantillasi elefanteillasi
อปาทานการก elefantiltasi elefanteiltasi
allative elefantillesi elefanteillesi
essive elefanttinasi elefantteinasi
translative elefantiksesi elefanteiksesi
abessive elefantittasi elefanteittasi
instructive
comitative elefantteinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefanttimme elefanttimme
กรรมการก nom. elefanttimme elefanttimme
gen. elefanttimme
สัมพันธการก elefanttimme elefanttiemme
ภาคยการก elefanttiamme elefanttejamme
inessive elefantissamme elefanteissamme
elative elefantistamme elefanteistamme
illative elefanttiimme elefantteihimme
adessive elefantillamme elefanteillamme
อปาทานการก elefantiltamme elefanteiltamme
allative elefantillemme elefanteillemme
essive elefanttinamme elefantteinamme
translative elefantiksemme elefanteiksemme
abessive elefantittamme elefanteittamme
instructive
comitative elefantteinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefanttinne elefanttinne
กรรมการก nom. elefanttinne elefanttinne
gen. elefanttinne
สัมพันธการก elefanttinne elefanttienne
ภาคยการก elefanttianne elefanttejanne
inessive elefantissanne elefanteissanne
elative elefantistanne elefanteistanne
illative elefanttiinne elefantteihinne
adessive elefantillanne elefanteillanne
อปาทานการก elefantiltanne elefanteiltanne
allative elefantillenne elefanteillenne
essive elefanttinanne elefantteinanne
translative elefantiksenne elefanteiksenne
abessive elefantittanne elefanteittanne
instructive
comitative elefantteinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก elefanttinsa elefanttinsa
กรรมการก nom. elefanttinsa elefanttinsa
gen. elefanttinsa
สัมพันธการก elefanttinsa elefanttiensa
ภาคยการก elefanttiaan
elefanttiansa
elefanttejaan
elefanttejansa
inessive elefantissaan
elefantissansa
elefanteissaan
elefanteissansa
elative elefantistaan
elefantistansa
elefanteistaan
elefanteistansa
illative elefanttiinsa elefantteihinsa
adessive elefantillaan
elefantillansa
elefanteillaan
elefanteillansa
อปาทานการก elefantiltaan
elefantiltansa
elefanteiltaan
elefanteiltansa
allative elefantilleen
elefantillensa
elefanteilleen
elefanteillensa
essive elefanttinaan
elefanttinansa
elefantteinaan
elefantteinansa
translative elefantikseen
elefantiksensa
elefanteikseen
elefanteiksensa
abessive elefantittaan
elefantittansa
elefanteittaan
elefanteittansa
instructive
comitative elefantteineen
elefantteinensa

คำพ้องความ[แก้ไข]