ข้ามไปเนื้อหา

hallavuosi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

halla +‎ vuosi

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

hallavuosi

  1. ปีที่หนาวจนทำให้ผลผลิตการเกษตรไม่ดี

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ hallavuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
กรรตุการก hallavuosi hallavuodet
สัมพันธการก hallavuoden hallavuosien
ภาคยการก hallavuotta hallavuosia
illative hallavuoteen hallavuosiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuosi hallavuodet
กรรมการก nom. hallavuosi hallavuodet
gen. hallavuoden
สัมพันธการก hallavuoden hallavuosien
hallavuottenrare
ภาคยการก hallavuotta hallavuosia
inessive hallavuodessa hallavuosissa
elative hallavuodesta hallavuosista
illative hallavuoteen hallavuosiin
adessive hallavuodella hallavuosilla
อปาทานการก hallavuodelta hallavuosilta
allative hallavuodelle hallavuosille
essive hallavuotena hallavuosina
translative hallavuodeksi hallavuosiksi
abessive hallavuodetta hallavuositta
instructive hallavuosin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ hallavuosi (Kotus type 27*F/käsi, t-d gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuoteni hallavuoteni
กรรมการก nom. hallavuoteni hallavuoteni
gen. hallavuoteni
สัมพันธการก hallavuoteni hallavuosieni
hallavuottenirare
ภาคยการก hallavuottani hallavuosiani
inessive hallavuodessani hallavuosissani
elative hallavuodestani hallavuosistani
illative hallavuoteeni hallavuosiini
adessive hallavuodellani hallavuosillani
อปาทานการก hallavuodeltani hallavuosiltani
allative hallavuodelleni hallavuosilleni
essive hallavuotenani hallavuosinani
translative hallavuodekseni hallavuosikseni
abessive hallavuodettani hallavuosittani
instructive
comitative hallavuosineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuotesi hallavuotesi
กรรมการก nom. hallavuotesi hallavuotesi
gen. hallavuotesi
สัมพันธการก hallavuotesi hallavuosiesi
hallavuottesirare
ภาคยการก hallavuottasi hallavuosiasi
inessive hallavuodessasi hallavuosissasi
elative hallavuodestasi hallavuosistasi
illative hallavuoteesi hallavuosiisi
adessive hallavuodellasi hallavuosillasi
อปาทานการก hallavuodeltasi hallavuosiltasi
allative hallavuodellesi hallavuosillesi
essive hallavuotenasi hallavuosinasi
translative hallavuodeksesi hallavuosiksesi
abessive hallavuodettasi hallavuosittasi
instructive
comitative hallavuosinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuotemme hallavuotemme
กรรมการก nom. hallavuotemme hallavuotemme
gen. hallavuotemme
สัมพันธการก hallavuotemme hallavuosiemme
hallavuottemmerare
ภาคยการก hallavuottamme hallavuosiamme
inessive hallavuodessamme hallavuosissamme
elative hallavuodestamme hallavuosistamme
illative hallavuoteemme hallavuosiimme
adessive hallavuodellamme hallavuosillamme
อปาทานการก hallavuodeltamme hallavuosiltamme
allative hallavuodellemme hallavuosillemme
essive hallavuotenamme hallavuosinamme
translative hallavuodeksemme hallavuosiksemme
abessive hallavuodettamme hallavuosittamme
instructive
comitative hallavuosinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuotenne hallavuotenne
กรรมการก nom. hallavuotenne hallavuotenne
gen. hallavuotenne
สัมพันธการก hallavuotenne hallavuosienne
hallavuottennerare
ภาคยการก hallavuottanne hallavuosianne
inessive hallavuodessanne hallavuosissanne
elative hallavuodestanne hallavuosistanne
illative hallavuoteenne hallavuosiinne
adessive hallavuodellanne hallavuosillanne
อปาทานการก hallavuodeltanne hallavuosiltanne
allative hallavuodellenne hallavuosillenne
essive hallavuotenanne hallavuosinanne
translative hallavuodeksenne hallavuosiksenne
abessive hallavuodettanne hallavuosittanne
instructive
comitative hallavuosinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก hallavuotensa hallavuotensa
กรรมการก nom. hallavuotensa hallavuotensa
gen. hallavuotensa
สัมพันธการก hallavuotensa hallavuosiensa
hallavuottensarare
ภาคยการก hallavuottaan
hallavuottansa
hallavuosiaan
hallavuosiansa
inessive hallavuodessaan
hallavuodessansa
hallavuosissaan
hallavuosissansa
elative hallavuodestaan
hallavuodestansa
hallavuosistaan
hallavuosistansa
illative hallavuoteensa hallavuosiinsa
adessive hallavuodellaan
hallavuodellansa
hallavuosillaan
hallavuosillansa
อปาทานการก hallavuodeltaan
hallavuodeltansa
hallavuosiltaan
hallavuosiltansa
allative hallavuodelleen
hallavuodellensa
hallavuosilleen
hallavuosillensa
essive hallavuotenaan
hallavuotenansa
hallavuosinaan
hallavuosinansa
translative hallavuodekseen
hallavuodeksensa
hallavuosikseen
hallavuosiksensa
abessive hallavuodettaan
hallavuodettansa
hallavuosittaan
hallavuosittansa
instructive
comitative hallavuosineen
hallavuosinensa