hevonen

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *hepoinen

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

hevonen

  1. ม้า

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ hevonen (Kotus type 38/nainen, no gradation)
nominative hevonen hevoset
genitive hevosen hevosten
hevosien
partitive hevosta hevosia
illative hevoseen hevosiin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevonen hevoset
accusative nom. hevonen hevoset
gen. hevosen
genitive hevosen hevosten
hevosien
partitive hevosta hevosia
inessive hevosessa hevosissa
elative hevosesta hevosista
illative hevoseen hevosiin
adessive hevosella hevosilla
ablative hevoselta hevosilta
allative hevoselle hevosille
essive hevosena hevosina
translative hevoseksi hevosiksi
abessive hevosetta hevositta
instructive hevosin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ hevonen (Kotus type 38/nainen, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevoseni hevoseni
accusative nom. hevoseni hevoseni
gen. hevoseni
genitive hevoseni hevosteni
hevosieni
partitive hevostani hevosiani
inessive hevosessani hevosissani
elative hevosestani hevosistani
illative hevoseeni hevosiini
adessive hevosellani hevosillani
ablative hevoseltani hevosiltani
allative hevoselleni hevosilleni
essive hevosenani hevosinani
translative hevosekseni hevosikseni
abessive hevosettani hevosittani
instructive
comitative hevosineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevosesi hevosesi
accusative nom. hevosesi hevosesi
gen. hevosesi
genitive hevosesi hevostesi
hevosiesi
partitive hevostasi hevosiasi
inessive hevosessasi hevosissasi
elative hevosestasi hevosistasi
illative hevoseesi hevosiisi
adessive hevosellasi hevosillasi
ablative hevoseltasi hevosiltasi
allative hevosellesi hevosillesi
essive hevosenasi hevosinasi
translative hevoseksesi hevosiksesi
abessive hevosettasi hevosittasi
instructive
comitative hevosinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevosemme hevosemme
accusative nom. hevosemme hevosemme
gen. hevosemme
genitive hevosemme hevostemme
hevosiemme
partitive hevostamme hevosiamme
inessive hevosessamme hevosissamme
elative hevosestamme hevosistamme
illative hevoseemme hevosiimme
adessive hevosellamme hevosillamme
ablative hevoseltamme hevosiltamme
allative hevosellemme hevosillemme
essive hevosenamme hevosinamme
translative hevoseksemme hevosiksemme
abessive hevosettamme hevosittamme
instructive
comitative hevosinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevosenne hevosenne
accusative nom. hevosenne hevosenne
gen. hevosenne
genitive hevosenne hevostenne
hevosienne
partitive hevostanne hevosianne
inessive hevosessanne hevosissanne
elative hevosestanne hevosistanne
illative hevoseenne hevosiinne
adessive hevosellanne hevosillanne
ablative hevoseltanne hevosiltanne
allative hevosellenne hevosillenne
essive hevosenanne hevosinanne
translative hevoseksenne hevosiksenne
abessive hevosettanne hevosittanne
instructive
comitative hevosinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative hevosensa hevosensa
accusative nom. hevosensa hevosensa
gen. hevosensa
genitive hevosensa hevostensa
hevosiensa
partitive hevostaan
hevostansa
hevosiaan
hevosiansa
inessive hevosessaan
hevosessansa
hevosissaan
hevosissansa
elative hevosestaan
hevosestansa
hevosistaan
hevosistansa
illative hevoseensa hevosiinsa
adessive hevosellaan
hevosellansa
hevosillaan
hevosillansa
ablative hevoseltaan
hevoseltansa
hevosiltaan
hevosiltansa
allative hevoselleen
hevosellensa
hevosilleen
hevosillensa
essive hevosenaan
hevosenansa
hevosinaan
hevosinansa
translative hevosekseen
hevoseksensa
hevosikseen
hevosiksensa
abessive hevosettaan
hevosettansa
hevosittaan
hevosittansa
instructive
comitative hevosineen
hevosinensa