irrationaaliluku

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

irrationaali- +‎ luku

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

irrationaaliluku

  1. (คณิตศาสตร์) จำนวนอตรรกยะ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ irrationaaliluku (Kotus type 1*M/valo, k-v gradation)
nominative irrationaaliluku irrationaaliluvut
genitive irrationaaliluvun irrationaalilukujen
partitive irrationaalilukua irrationaalilukuja
illative irrationaalilukuun irrationaalilukuihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaaliluku irrationaaliluvut
accusative nom. irrationaaliluku irrationaaliluvut
gen. irrationaaliluvun
genitive irrationaaliluvun irrationaalilukujen
partitive irrationaalilukua irrationaalilukuja
inessive irrationaaliluvussa irrationaaliluvuissa
elative irrationaaliluvusta irrationaaliluvuista
illative irrationaalilukuun irrationaalilukuihin
adessive irrationaaliluvulla irrationaaliluvuilla
ablative irrationaaliluvulta irrationaaliluvuilta
allative irrationaaliluvulle irrationaaliluvuille
essive irrationaalilukuna irrationaalilukuina
translative irrationaaliluvuksi irrationaaliluvuiksi
abessive irrationaaliluvutta irrationaaliluvuitta
instructive irrationaaliluvuin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ irrationaaliluku (Kotus type 1*M/valo, k-v gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaalilukuni irrationaalilukuni
accusative nom. irrationaalilukuni irrationaalilukuni
gen. irrationaalilukuni
genitive irrationaalilukuni irrationaalilukujeni
partitive irrationaalilukuani irrationaalilukujani
inessive irrationaaliluvussani irrationaaliluvuissani
elative irrationaaliluvustani irrationaaliluvuistani
illative irrationaalilukuuni irrationaalilukuihini
adessive irrationaaliluvullani irrationaaliluvuillani
ablative irrationaaliluvultani irrationaaliluvuiltani
allative irrationaaliluvulleni irrationaaliluvuilleni
essive irrationaalilukunani irrationaalilukuinani
translative irrationaaliluvukseni irrationaaliluvuikseni
abessive irrationaaliluvuttani irrationaaliluvuittani
instructive
comitative irrationaalilukuineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaalilukusi irrationaalilukusi
accusative nom. irrationaalilukusi irrationaalilukusi
gen. irrationaalilukusi
genitive irrationaalilukusi irrationaalilukujesi
partitive irrationaalilukuasi irrationaalilukujasi
inessive irrationaaliluvussasi irrationaaliluvuissasi
elative irrationaaliluvustasi irrationaaliluvuistasi
illative irrationaalilukuusi irrationaalilukuihisi
adessive irrationaaliluvullasi irrationaaliluvuillasi
ablative irrationaaliluvultasi irrationaaliluvuiltasi
allative irrationaaliluvullesi irrationaaliluvuillesi
essive irrationaalilukunasi irrationaalilukuinasi
translative irrationaaliluvuksesi irrationaaliluvuiksesi
abessive irrationaaliluvuttasi irrationaaliluvuittasi
instructive
comitative irrationaalilukuinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaalilukumme irrationaalilukumme
accusative nom. irrationaalilukumme irrationaalilukumme
gen. irrationaalilukumme
genitive irrationaalilukumme irrationaalilukujemme
partitive irrationaalilukuamme irrationaalilukujamme
inessive irrationaaliluvussamme irrationaaliluvuissamme
elative irrationaaliluvustamme irrationaaliluvuistamme
illative irrationaalilukuumme irrationaalilukuihimme
adessive irrationaaliluvullamme irrationaaliluvuillamme
ablative irrationaaliluvultamme irrationaaliluvuiltamme
allative irrationaaliluvullemme irrationaaliluvuillemme
essive irrationaalilukunamme irrationaalilukuinamme
translative irrationaaliluvuksemme irrationaaliluvuiksemme
abessive irrationaaliluvuttamme irrationaaliluvuittamme
instructive
comitative irrationaalilukuinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaalilukunne irrationaalilukunne
accusative nom. irrationaalilukunne irrationaalilukunne
gen. irrationaalilukunne
genitive irrationaalilukunne irrationaalilukujenne
partitive irrationaalilukuanne irrationaalilukujanne
inessive irrationaaliluvussanne irrationaaliluvuissanne
elative irrationaaliluvustanne irrationaaliluvuistanne
illative irrationaalilukuunne irrationaalilukuihinne
adessive irrationaaliluvullanne irrationaaliluvuillanne
ablative irrationaaliluvultanne irrationaaliluvuiltanne
allative irrationaaliluvullenne irrationaaliluvuillenne
essive irrationaalilukunanne irrationaalilukuinanne
translative irrationaaliluvuksenne irrationaaliluvuiksenne
abessive irrationaaliluvuttanne irrationaaliluvuittanne
instructive
comitative irrationaalilukuinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative irrationaalilukunsa irrationaalilukunsa
accusative nom. irrationaalilukunsa irrationaalilukunsa
gen. irrationaalilukunsa
genitive irrationaalilukunsa irrationaalilukujensa
partitive irrationaalilukuaan
irrationaalilukuansa
irrationaalilukujaan
irrationaalilukujansa
inessive irrationaaliluvussaan
irrationaaliluvussansa
irrationaaliluvuissaan
irrationaaliluvuissansa
elative irrationaaliluvustaan
irrationaaliluvustansa
irrationaaliluvuistaan
irrationaaliluvuistansa
illative irrationaalilukuunsa irrationaalilukuihinsa
adessive irrationaaliluvullaan
irrationaaliluvullansa
irrationaaliluvuillaan
irrationaaliluvuillansa
ablative irrationaaliluvultaan
irrationaaliluvultansa
irrationaaliluvuiltaan
irrationaaliluvuiltansa
allative irrationaaliluvulleen
irrationaaliluvullensa
irrationaaliluvuilleen
irrationaaliluvuillensa
essive irrationaalilukunaan
irrationaalilukunansa
irrationaalilukuinaan
irrationaalilukuinansa
translative irrationaaliluvukseen
irrationaaliluvuksensa
irrationaaliluvuikseen
irrationaaliluvuiksensa
abessive irrationaaliluvuttaan
irrationaaliluvuttansa
irrationaaliluvuittaan
irrationaaliluvuittansa
instructive
comitative irrationaalilukuineen
irrationaalilukuinensa