ข้ามไปเนื้อหา

jyun4

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษากวางตุ้ง[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

jyun4

 1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𠒑𠒑
 4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 6. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 7. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 8. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 9. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 10. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 11. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 12. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 13. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 14. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡊨𡊨
 15. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 16. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 17. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 18. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 19. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡚺𡚺
 20. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡝴𡝴
 21. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 22. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 23. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 24. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 25. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 26. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 27. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 28. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 29. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 30. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 31. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 32. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 33. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 34. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 35. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 36. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 37. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 38. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 沿沿
 39. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 40. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 41. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 42. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 43. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 44. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 45. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 46. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 47. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 48. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 49. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 50. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 51. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 52. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 53. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 54. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 55. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𰬲
 56. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 57. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 58. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 59. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 60. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 61. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 62. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 63. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 64. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 65. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 66. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 67. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𧨎𧨎
 68. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 69. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 70. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 71. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 72. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 73. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 74. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 75. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𮷸
 76. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 77. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 78. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨪛𨪛
 79. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨭦𨭦
 80. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𨯬𨯬
 81. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
 82. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𫘪
 83. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𱊒
 84. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 黿
 85. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ