kaşık

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาตุรกี[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

kaşık (กรรมการกชี้เฉพาะ kaşığı, พหูพจน์ kaşıklar)

  1. ช้อน

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูป
กรรตุการก kaşık
กรรมการกชี้เฉพาะ kaşığı
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kaşık kaşıklar
กรรมการกชี้เฉพาะ kaşığı kaşıkları
สัมปทานการก kaşığa kaşıklara
อธิกรณการก kaşıkta kaşıklarda
อปาทานการก kaşıktan kaşıklardan
สัมพันธการก kaşığın kaşıkların
Possessive forms
Nominative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığım kaşıklarım
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığın kaşıkların
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığı kaşıkları
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımız kaşıklarımız
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınız kaşıklarınız
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıkları kaşıkları
Definite accusative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımı kaşıklarımı
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığını kaşıklarını
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığını kaşıklarını
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımızı kaşıklarımızı
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınızı kaşıklarınızı
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıklarını kaşıklarını
Dative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığıma kaşıklarıma
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığına kaşıklarına
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığına kaşıklarına
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımıza kaşıklarımıza
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınıza kaşıklarınıza
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıklarına kaşıklarına
Locative
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımda kaşıklarımda
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığında kaşıklarında
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığında kaşıklarında
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımızda kaşıklarımızda
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınızda kaşıklarınızda
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıklarında kaşıklarında
อปาทานการก
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımdan kaşıklarımdan
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığından kaşıklarından
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığından kaşıklarından
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımızdan kaşıklarımızdan
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınızdan kaşıklarınızdan
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıklarından kaşıklarından
Genitive
เอกพจน์ พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımın kaşıklarımın
เอกพจน์บุรุษที่สอง kaşığının kaşıklarının
เอกพจน์บุรุษที่สาม kaşığının kaşıklarının
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง kaşığımızın kaşıklarımızın
พหูพจน์บุรุษที่สอง kaşığınızın kaşıklarınızın
พหูพจน์บุรุษที่สาม kaşıklarının kaşıklarının