ข้ามไปเนื้อหา

keksi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

การออกเสียง

[แก้ไข]

รากศัพท์ 1

[แก้ไข]

ยืมมาจากภาษาสวีเดน kex (cookie) ซึ่งตัวมันเองยืมมาจาก ภาษาอังกฤษ cakes

คำนาม

[แก้ไข]

keksi

 1. คุกกี้
 2. ขนมปังกรอบ, บิสกิต
 3. (การคอมพิวเตอร์) คุกกี้
การผันรูป
[แก้ไข]
การผันรูปของ keksi (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก keksi keksit
สัมพันธการก keksin keksien
ภาคยการก keksiä keksejä
illative keksiin kekseihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksi keksit
กรรมการก nom. keksi keksit
gen. keksin
สัมพันธการก keksin keksien
ภาคยการก keksiä keksejä
inessive keksissä kekseissä
elative keksistä kekseistä
illative keksiin kekseihin
adessive keksillä kekseillä
อปาทานการก keksiltä kekseiltä
allative keksille kekseille
essive keksinä kekseinä
translative keksiksi kekseiksi
abessive keksittä kekseittä
instructive keksein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ keksi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksini keksini
กรรมการก nom. keksini keksini
gen. keksini
สัมพันธการก keksini keksieni
ภาคยการก keksiäni keksejäni
inessive keksissäni kekseissäni
elative keksistäni kekseistäni
illative keksiini kekseihini
adessive keksilläni kekseilläni
อปาทานการก keksiltäni kekseiltäni
allative keksilleni kekseilleni
essive keksinäni kekseinäni
translative keksikseni kekseikseni
abessive keksittäni kekseittäni
instructive
comitative kekseineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksisi keksisi
กรรมการก nom. keksisi keksisi
gen. keksisi
สัมพันธการก keksisi keksiesi
ภาคยการก keksiäsi keksejäsi
inessive keksissäsi kekseissäsi
elative keksistäsi kekseistäsi
illative keksiisi kekseihisi
adessive keksilläsi kekseilläsi
อปาทานการก keksiltäsi kekseiltäsi
allative keksillesi kekseillesi
essive keksinäsi kekseinäsi
translative keksiksesi kekseiksesi
abessive keksittäsi kekseittäsi
instructive
comitative kekseinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksimme keksimme
กรรมการก nom. keksimme keksimme
gen. keksimme
สัมพันธการก keksimme keksiemme
ภาคยการก keksiämme keksejämme
inessive keksissämme kekseissämme
elative keksistämme kekseistämme
illative keksiimme kekseihimme
adessive keksillämme kekseillämme
อปาทานการก keksiltämme kekseiltämme
allative keksillemme kekseillemme
essive keksinämme kekseinämme
translative keksiksemme kekseiksemme
abessive keksittämme kekseittämme
instructive
comitative kekseinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksinne keksinne
กรรมการก nom. keksinne keksinne
gen. keksinne
สัมพันธการก keksinne keksienne
ภาคยการก keksiänne keksejänne
inessive keksissänne kekseissänne
elative keksistänne kekseistänne
illative keksiinne kekseihinne
adessive keksillänne kekseillänne
อปาทานการก keksiltänne kekseiltänne
allative keksillenne kekseillenne
essive keksinänne kekseinänne
translative keksiksenne kekseiksenne
abessive keksittänne kekseittänne
instructive
comitative kekseinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksinsä keksinsä
กรรมการก nom. keksinsä keksinsä
gen. keksinsä
สัมพันธการก keksinsä keksiensä
ภาคยการก keksiään
keksiänsä
keksejään
keksejänsä
inessive keksissään
keksissänsä
kekseissään
kekseissänsä
elative keksistään
keksistänsä
kekseistään
kekseistänsä
illative keksiinsä kekseihinsä
adessive keksillään
keksillänsä
kekseillään
kekseillänsä
อปาทานการก keksiltään
keksiltänsä
kekseiltään
kekseiltänsä
allative keksilleen
keksillensä
kekseilleen
kekseillensä
essive keksinään
keksinänsä
kekseinään
kekseinänsä
translative keksikseen
keksiksensä
kekseikseen
kekseiksensä
abessive keksittään
keksittänsä
kekseittään
kekseittänsä
instructive
comitative kekseineen
kekseinensä
คำพ้องความ
[แก้ไข]
ลูกคำ
[แก้ไข]
คำประสม

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
 • 2. keksi”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–

รากศัพท์ 2

[แก้ไข]

ยืมมาจากภาษาสวีเดนเก่า käxe (hook) (เปรียบเทียบภาษาสวีเดน käx)

คำนาม

[แก้ไข]

keksi

 1. แท่งไม้ขนาดยาวใช้ในการขี่ไม้ซุง
การผันรูป
[แก้ไข]
การผันรูปของ keksi (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก keksi keksit
สัมพันธการก keksin keksien
ภาคยการก keksiä keksejä
illative keksiin kekseihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksi keksit
กรรมการก nom. keksi keksit
gen. keksin
สัมพันธการก keksin keksien
ภาคยการก keksiä keksejä
inessive keksissä kekseissä
elative keksistä kekseistä
illative keksiin kekseihin
adessive keksillä kekseillä
อปาทานการก keksiltä kekseiltä
allative keksille kekseille
essive keksinä kekseinä
translative keksiksi kekseiksi
abessive keksittä kekseittä
instructive keksein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ keksi (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksini keksini
กรรมการก nom. keksini keksini
gen. keksini
สัมพันธการก keksini keksieni
ภาคยการก keksiäni keksejäni
inessive keksissäni kekseissäni
elative keksistäni kekseistäni
illative keksiini kekseihini
adessive keksilläni kekseilläni
อปาทานการก keksiltäni kekseiltäni
allative keksilleni kekseilleni
essive keksinäni kekseinäni
translative keksikseni kekseikseni
abessive keksittäni kekseittäni
instructive
comitative kekseineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksisi keksisi
กรรมการก nom. keksisi keksisi
gen. keksisi
สัมพันธการก keksisi keksiesi
ภาคยการก keksiäsi keksejäsi
inessive keksissäsi kekseissäsi
elative keksistäsi kekseistäsi
illative keksiisi kekseihisi
adessive keksilläsi kekseilläsi
อปาทานการก keksiltäsi kekseiltäsi
allative keksillesi kekseillesi
essive keksinäsi kekseinäsi
translative keksiksesi kekseiksesi
abessive keksittäsi kekseittäsi
instructive
comitative kekseinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksimme keksimme
กรรมการก nom. keksimme keksimme
gen. keksimme
สัมพันธการก keksimme keksiemme
ภาคยการก keksiämme keksejämme
inessive keksissämme kekseissämme
elative keksistämme kekseistämme
illative keksiimme kekseihimme
adessive keksillämme kekseillämme
อปาทานการก keksiltämme kekseiltämme
allative keksillemme kekseillemme
essive keksinämme kekseinämme
translative keksiksemme kekseiksemme
abessive keksittämme kekseittämme
instructive
comitative kekseinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksinne keksinne
กรรมการก nom. keksinne keksinne
gen. keksinne
สัมพันธการก keksinne keksienne
ภาคยการก keksiänne keksejänne
inessive keksissänne kekseissänne
elative keksistänne kekseistänne
illative keksiinne kekseihinne
adessive keksillänne kekseillänne
อปาทานการก keksiltänne kekseiltänne
allative keksillenne kekseillenne
essive keksinänne kekseinänne
translative keksiksenne kekseiksenne
abessive keksittänne kekseittänne
instructive
comitative kekseinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก keksinsä keksinsä
กรรมการก nom. keksinsä keksinsä
gen. keksinsä
สัมพันธการก keksinsä keksiensä
ภาคยการก keksiään
keksiänsä
keksejään
keksejänsä
inessive keksissään
keksissänsä
kekseissään
kekseissänsä
elative keksistään
keksistänsä
kekseistään
kekseistänsä
illative keksiinsä kekseihinsä
adessive keksillään
keksillänsä
kekseillään
kekseillänsä
อปาทานการก keksiltään
keksiltänsä
kekseiltään
kekseiltänsä
allative keksilleen
keksillensä
kekseilleen
kekseillensä
essive keksinään
keksinänsä
kekseinään
kekseinänsä
translative keksikseen
keksiksensä
kekseikseen
kekseiksensä
abessive keksittään
keksittänsä
kekseittään
kekseittänsä
instructive
comitative kekseineen
kekseinensä
ลูกคำ
[แก้ไข]
คำประสม
ดุเพิ่ม
[แก้ไข]

อ่านเพิ่ม

[แก้ไข]
 • 1. keksi”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[2] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–

รากศัพท์ 3

[แก้ไข]

คำกริยา

[แก้ไข]

keksi

 1. การผันรูปของ keksiä:
  1. บุรุษที่สาม เอกพจน์ อดีตกาล มาลาบอกเล่า
  2. ปัจจุบันกาล กรรตุวาจก มาลาบอกเล่า connegative
  3. บุรุษที่สอง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาสั่ง
  4. บุรุษที่สอง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล กรรตุวาจก มาลาสั่ง connegative

คำสลับอักษร

[แก้ไข]