จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

(lu2lu2, จู้อิน ㄌㄨˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠰷
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡉴
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡳴
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰎐
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢫘
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣆐
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣆐
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰡄
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰡵
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤬛
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤮧
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪽮
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥀵
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪾦
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰩲
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮉡
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬙎
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦿊
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧆣
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧇄
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫊮
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨇖
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬬻
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩄅
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩍼
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪑄
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱋶
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪖌