ข้ามไปเนื้อหา

lentää

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาฟินนิกดั้งเดิม *lentädäk, จากไม่ทราบรากศัพท์

การออกเสียง[แก้ไข]

คำกริยา[แก้ไข]

lentää

  1. บิน

Conjugation[แก้ไข]

การผันรูปของ lentää (Kotus type 54/huutaa, nt-nn gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lennän en lennä 1st sing. olen lentänyt en ole lentänyt
2nd sing. lennät et lennä 2nd sing. olet lentänyt et ole lentänyt
3rd sing. lentää ei lennä 3rd sing. on lentänyt ei ole lentänyt
1st plur. lennämme emme lennä 1st plur. olemme lentäneet emme ole lentäneet
2nd plur. lennätte ette lennä 2nd plur. olette lentäneet ette ole lentäneet
3rd plur. lentävät eivät lennä 3rd plur. ovat lentäneet eivät ole lentäneet
passive lennetään ei lennetä passive on lennetty ei ole lennetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lensin en lentänyt 1st sing. olin lentänyt en ollut lentänyt
2nd sing. lensit et lentänyt 2nd sing. olit lentänyt et ollut lentänyt
3rd sing. lensi ei lentänyt 3rd sing. oli lentänyt ei ollut lentänyt
1st plur. lensimme emme lentäneet 1st plur. olimme lentäneet emme olleet lentäneet
2nd plur. lensitte ette lentäneet 2nd plur. olitte lentäneet ette olleet lentäneet
3rd plur. lensivät eivät lentäneet 3rd plur. olivat lentäneet eivät olleet lentäneet
passive lennettiin ei lennetty passive oli lennetty ei ollut lennetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lentäisin en lentäisi 1st sing. olisin lentänyt en olisi lentänyt
2nd sing. lentäisit et lentäisi 2nd sing. olisit lentänyt et olisi lentänyt
3rd sing. lentäisi ei lentäisi 3rd sing. olisi lentänyt ei olisi lentänyt
1st plur. lentäisimme emme lentäisi 1st plur. olisimme lentäneet emme olisi lentäneet
2nd plur. lentäisitte ette lentäisi 2nd plur. olisitte lentäneet ette olisi lentäneet
3rd plur. lentäisivät eivät lentäisi 3rd plur. olisivat lentäneet eivät olisi lentäneet
passive lennettäisiin ei lennettäisi passive olisi lennetty ei olisi lennetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. lennä älä lennä 2nd sing. ole lentänyt älä ole lentänyt
3rd sing. lentäköön älköön lentäkö 3rd sing. olkoon lentänyt älköön olko lentänyt
1st plur. lentäkäämme älkäämme lentäkö 1st plur. olkaamme lentäneet älkäämme olko lentäneet
2nd plur. lentäkää älkää lentäkö 2nd plur. olkaa lentäneet älkää olko lentäneet
3rd plur. lentäkööt älkööt lentäkö 3rd plur. olkoot lentäneet älkööt olko lentäneet
passive lennettäköön älköön lennettäkö passive olkoon lennetty älköön olko lennetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lentänen en lentäne 1st sing. lienen lentänyt en liene lentänyt
2nd sing. lentänet et lentäne 2nd sing. lienet lentänyt et liene lentänyt
3rd sing. lentänee ei lentäne 3rd sing. lienee lentänyt ei liene lentänyt
1st plur. lentänemme emme lentäne 1st plur. lienemme lentäneet emme liene lentäneet
2nd plur. lentänette ette lentäne 2nd plur. lienette lentäneet ette liene lentäneet
3rd plur. lentänevät eivät lentäne 3rd plur. lienevät lentäneet eivät liene lentäneet
passive lennettäneen ei lennettäne passive lienee lennetty ei liene lennetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st lentää present lentävä lennettävä
long 1st2 lentääkseen past lentänyt lennetty
2nd inessive1 lentäessä lennettäessä agent1, 3 lentämä
instructive lentäen negative lentämätön
3rd inessive lentämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative lentämästä
illative lentämään
adessive lentämällä
abessive lentämättä
instructive lentämän lennettämän
4th nominative lentäminen
partitive lentämistä
5th2 lentämäisillään