liquidi

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษากาตาลา[แก้ไข]

คำกริยา[แก้ไข]

liquidi

 1. การผันรูปของ liquidar:
  1. บุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาสมมุติ
  2. บุรุษที่สาม เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาสมมุติ
  3. บุรุษที่สาม เอกพจน์ มาลาสั่ง

ภาษาละติน[แก้ไข]

คำคุณศัพท์[แก้ไข]

liquidī

 1. การผันรูปของ liquidus:
  1. กรรตุการก/สัมโพธนการก เพศชาย พหูพจน์
  2. สัมพันธการก เพศชาย/เพศกลาง เอกพจน์

ภาษาอังกฤษ[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

liquidi

 1. พหูพจน์ของ liquidus

ภาษาอิตาลี[แก้ไข]

คำคุณศัพท์[แก้ไข]

liquidi ช. พหู.

 1. เพศชาย พหูพจน์ของ liquido

คำนาม[แก้ไข]

liquidi ช. พหู.

 1. พหูพจน์ของ liquido

คำกริยา[แก้ไข]

liquidi

 1. การผันรูปของ liquidare:
  1. บุรุษที่สอง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาบอกเล่า
  2. บุรุษที่หนึ่ง/บุรุษที่สอง/บุรุษที่สาม เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาสมมุติ
  3. บุรุษที่สาม เอกพจน์ มาลาสั่ง