luǒ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาจีนกลาง[แก้ไข]

การถอดเป็นอักษรโรมัน[แก้ไข]

luǒ (luo3luo3, จู้อิน ㄌㄨㄛˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠻡
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡆆
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢅾
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰑫
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫽋
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣂞
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣨪
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣵟
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤔖
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤔝
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤗀
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤨗
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤬁
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣜢
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨟥
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱍
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨬅
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩉙
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱋙