lyijykynä

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

lyijy (ตะกั่ว) +‎ kynä (ปากกา)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

lyijykynä

  1. ดินสอ

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ lyijykynä (Kotus type 10/koira, no gradation)
nominative lyijykynä lyijykynät
genitive lyijykynän lyijykynien
partitive lyijykynää lyijykyniä
illative lyijykynään lyijykyniin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynä lyijykynät
accusative nom. lyijykynä lyijykynät
gen. lyijykynän
genitive lyijykynän lyijykynien
lyijykynäinrare
partitive lyijykynää lyijykyniä
inessive lyijykynässä lyijykynissä
elative lyijykynästä lyijykynistä
illative lyijykynään lyijykyniin
adessive lyijykynällä lyijykynillä
ablative lyijykynältä lyijykyniltä
allative lyijykynälle lyijykynille
essive lyijykynänä lyijykyninä
translative lyijykynäksi lyijykyniksi
abessive lyijykynättä lyijykynittä
instructive lyijykynin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ lyijykynä (Kotus type 10/koira, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynäni lyijykynäni
accusative nom. lyijykynäni lyijykynäni
gen. lyijykynäni
genitive lyijykynäni lyijykynieni
lyijykynäinirare
partitive lyijykynääni lyijykyniäni
inessive lyijykynässäni lyijykynissäni
elative lyijykynästäni lyijykynistäni
illative lyijykynääni lyijykyniini
adessive lyijykynälläni lyijykynilläni
ablative lyijykynältäni lyijykyniltäni
allative lyijykynälleni lyijykynilleni
essive lyijykynänäni lyijykyninäni
translative lyijykynäkseni lyijykynikseni
abessive lyijykynättäni lyijykynittäni
instructive
comitative lyijykynineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynäsi lyijykynäsi
accusative nom. lyijykynäsi lyijykynäsi
gen. lyijykynäsi
genitive lyijykynäsi lyijykyniesi
lyijykynäisirare
partitive lyijykynääsi lyijykyniäsi
inessive lyijykynässäsi lyijykynissäsi
elative lyijykynästäsi lyijykynistäsi
illative lyijykynääsi lyijykyniisi
adessive lyijykynälläsi lyijykynilläsi
ablative lyijykynältäsi lyijykyniltäsi
allative lyijykynällesi lyijykynillesi
essive lyijykynänäsi lyijykyninäsi
translative lyijykynäksesi lyijykyniksesi
abessive lyijykynättäsi lyijykynittäsi
instructive
comitative lyijykyninesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynämme lyijykynämme
accusative nom. lyijykynämme lyijykynämme
gen. lyijykynämme
genitive lyijykynämme lyijykyniemme
lyijykynäimmerare
partitive lyijykynäämme lyijykyniämme
inessive lyijykynässämme lyijykynissämme
elative lyijykynästämme lyijykynistämme
illative lyijykynäämme lyijykyniimme
adessive lyijykynällämme lyijykynillämme
ablative lyijykynältämme lyijykyniltämme
allative lyijykynällemme lyijykynillemme
essive lyijykynänämme lyijykyninämme
translative lyijykynäksemme lyijykyniksemme
abessive lyijykynättämme lyijykynittämme
instructive
comitative lyijykyninemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynänne lyijykynänne
accusative nom. lyijykynänne lyijykynänne
gen. lyijykynänne
genitive lyijykynänne lyijykynienne
lyijykynäinnerare
partitive lyijykynäänne lyijykyniänne
inessive lyijykynässänne lyijykynissänne
elative lyijykynästänne lyijykynistänne
illative lyijykynäänne lyijykyniinne
adessive lyijykynällänne lyijykynillänne
ablative lyijykynältänne lyijykyniltänne
allative lyijykynällenne lyijykynillenne
essive lyijykynänänne lyijykyninänne
translative lyijykynäksenne lyijykyniksenne
abessive lyijykynättänne lyijykynittänne
instructive
comitative lyijykyninenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lyijykynänsä lyijykynänsä
accusative nom. lyijykynänsä lyijykynänsä
gen. lyijykynänsä
genitive lyijykynänsä lyijykyniensä
lyijykynäinsärare
partitive lyijykynäänsä lyijykyniään
lyijykyniänsä
inessive lyijykynässään
lyijykynässänsä
lyijykynissään
lyijykynissänsä
elative lyijykynästään
lyijykynästänsä
lyijykynistään
lyijykynistänsä
illative lyijykynäänsä lyijykyniinsä
adessive lyijykynällään
lyijykynällänsä
lyijykynillään
lyijykynillänsä
ablative lyijykynältään
lyijykynältänsä
lyijykyniltään
lyijykyniltänsä
allative lyijykynälleen
lyijykynällensä
lyijykynilleen
lyijykynillensä
essive lyijykynänään
lyijykynänänsä
lyijykyninään
lyijykyninänsä
translative lyijykynäkseen
lyijykynäksensä
lyijykynikseen
lyijykyniksensä
abessive lyijykynättään
lyijykynättänsä
lyijykynittään
lyijykynittänsä
instructive
comitative lyijykynineen
lyijykyninensä