ข้ามไปเนื้อหา

pesukarhu

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

pesu (การล้าง) +‎ karhu (หมี) แปลตรงตัวจากภาษาสวีเดน tvättbjörn และภาษาเยอรมัน Waschbär (แร็กคูน).

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

pesukarhu

  1. แร็กคูน, Procyon lotor
  2. แร็กคูน (สปีชีส์ใดก็ตามในสกุล Procyon)

หมายเหตุการใช้[แก้ไข]

เมื่อปี 2008 มีการเสนอให้เปลี่ยนมาเรียกแร็กคูนในภาษาฟินแลนด์ว่า supi เพราะ ก) สปีชีส์อื่น ๆ ทุกชนิดในสกุลเดียวกันมีคำว่า supi อยู่ในชื่อ (แม้ว่าชื่อสกุลจะเรียกว่า pesukarhut) ข) แร็กคูนไม่ใช่ karhu (หมี) และ ค) คำว่า supi ใช้หมายถึงขนแร็กคูนในประเทศฟินแลนด์และหมายถึงตัวสัตว์ในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายฟินแลนด์อยู่แล้ว ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้สับสน เนื่องจากคำว่า pesukarhu ไม่กำกวมอยู่แล้ว และมีจิ้งจอกแร็กคูน (supikoira ในภาษาฟินแลนด์) ที่ยังนิยมเรียกว่า supi ในภาษาพูด เป็นผลให้คำว่า supi ไม่นิยมมาใช้เรียกแร็กคูน

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ pesukarhu (Kotus type 1/valo, no gradation)
กรรตุการก pesukarhu pesukarhut
สัมพันธการก pesukarhun pesukarhujen
ภาคยการก pesukarhua pesukarhuja
illative pesukarhuun pesukarhuihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhu pesukarhut
กรรมการก nom. pesukarhu pesukarhut
gen. pesukarhun
สัมพันธการก pesukarhun pesukarhujen
ภาคยการก pesukarhua pesukarhuja
inessive pesukarhussa pesukarhuissa
elative pesukarhusta pesukarhuista
illative pesukarhuun pesukarhuihin
adessive pesukarhulla pesukarhuilla
อปาทานการก pesukarhulta pesukarhuilta
allative pesukarhulle pesukarhuille
essive pesukarhuna pesukarhuina
translative pesukarhuksi pesukarhuiksi
abessive pesukarhutta pesukarhuitta
instructive pesukarhuin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ pesukarhu (Kotus type 1/valo, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhuni pesukarhuni
กรรมการก nom. pesukarhuni pesukarhuni
gen. pesukarhuni
สัมพันธการก pesukarhuni pesukarhujeni
ภาคยการก pesukarhuani pesukarhujani
inessive pesukarhussani pesukarhuissani
elative pesukarhustani pesukarhuistani
illative pesukarhuuni pesukarhuihini
adessive pesukarhullani pesukarhuillani
อปาทานการก pesukarhultani pesukarhuiltani
allative pesukarhulleni pesukarhuilleni
essive pesukarhunani pesukarhuinani
translative pesukarhukseni pesukarhuikseni
abessive pesukarhuttani pesukarhuittani
instructive
comitative pesukarhuineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhusi pesukarhusi
กรรมการก nom. pesukarhusi pesukarhusi
gen. pesukarhusi
สัมพันธการก pesukarhusi pesukarhujesi
ภาคยการก pesukarhuasi pesukarhujasi
inessive pesukarhussasi pesukarhuissasi
elative pesukarhustasi pesukarhuistasi
illative pesukarhuusi pesukarhuihisi
adessive pesukarhullasi pesukarhuillasi
อปาทานการก pesukarhultasi pesukarhuiltasi
allative pesukarhullesi pesukarhuillesi
essive pesukarhunasi pesukarhuinasi
translative pesukarhuksesi pesukarhuiksesi
abessive pesukarhuttasi pesukarhuittasi
instructive
comitative pesukarhuinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhumme pesukarhumme
กรรมการก nom. pesukarhumme pesukarhumme
gen. pesukarhumme
สัมพันธการก pesukarhumme pesukarhujemme
ภาคยการก pesukarhuamme pesukarhujamme
inessive pesukarhussamme pesukarhuissamme
elative pesukarhustamme pesukarhuistamme
illative pesukarhuumme pesukarhuihimme
adessive pesukarhullamme pesukarhuillamme
อปาทานการก pesukarhultamme pesukarhuiltamme
allative pesukarhullemme pesukarhuillemme
essive pesukarhunamme pesukarhuinamme
translative pesukarhuksemme pesukarhuiksemme
abessive pesukarhuttamme pesukarhuittamme
instructive
comitative pesukarhuinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhunne pesukarhunne
กรรมการก nom. pesukarhunne pesukarhunne
gen. pesukarhunne
สัมพันธการก pesukarhunne pesukarhujenne
ภาคยการก pesukarhuanne pesukarhujanne
inessive pesukarhussanne pesukarhuissanne
elative pesukarhustanne pesukarhuistanne
illative pesukarhuunne pesukarhuihinne
adessive pesukarhullanne pesukarhuillanne
อปาทานการก pesukarhultanne pesukarhuiltanne
allative pesukarhullenne pesukarhuillenne
essive pesukarhunanne pesukarhuinanne
translative pesukarhuksenne pesukarhuiksenne
abessive pesukarhuttanne pesukarhuittanne
instructive
comitative pesukarhuinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก pesukarhunsa pesukarhunsa
กรรมการก nom. pesukarhunsa pesukarhunsa
gen. pesukarhunsa
สัมพันธการก pesukarhunsa pesukarhujensa
ภาคยการก pesukarhuaan
pesukarhuansa
pesukarhujaan
pesukarhujansa
inessive pesukarhussaan
pesukarhussansa
pesukarhuissaan
pesukarhuissansa
elative pesukarhustaan
pesukarhustansa
pesukarhuistaan
pesukarhuistansa
illative pesukarhuunsa pesukarhuihinsa
adessive pesukarhullaan
pesukarhullansa
pesukarhuillaan
pesukarhuillansa
อปาทานการก pesukarhultaan
pesukarhultansa
pesukarhuiltaan
pesukarhuiltansa
allative pesukarhulleen
pesukarhullensa
pesukarhuilleen
pesukarhuillensa
essive pesukarhunaan
pesukarhunansa
pesukarhuinaan
pesukarhuinansa
translative pesukarhukseen
pesukarhuksensa
pesukarhuikseen
pesukarhuiksensa
abessive pesukarhuttaan
pesukarhuttansa
pesukarhuittaan
pesukarhuittansa
instructive
comitative pesukarhuineen
pesukarhuinensa

คำพ้องความ[แก้ไข]

  • supi (เป็นที่ถกเถียง ดูเพิ่มที่ "หมายเหตุการใช้" ด้านบน)