ข้ามไปเนื้อหา

raakaöljy

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์

[แก้ไข]

รากศัพท์

[แก้ไข]

raaka (ดิบ) +‎ öljy (น้ำมัน) เป็นไปได้ว่าแปลตรงตัวจากภาษาสวีเดน råolja

การออกเสียง

[แก้ไข]

คำนาม

[แก้ไข]

raakaöljy

  1. น้ำมันดิบ

การผันรูป

[แก้ไข]
การผันรูปของ raakaöljy (Kotus type 1/valo, no gradation)
กรรตุการก raakaöljy raakaöljyt
สัมพันธการก raakaöljyn raakaöljyjen
ภาคยการก raakaöljyä raakaöljyjä
illative raakaöljyyn raakaöljyihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljy raakaöljyt
กรรมการก nom. raakaöljy raakaöljyt
gen. raakaöljyn
สัมพันธการก raakaöljyn raakaöljyjen
ภาคยการก raakaöljyä raakaöljyjä
inessive raakaöljyssä raakaöljyissä
elative raakaöljystä raakaöljyistä
illative raakaöljyyn raakaöljyihin
adessive raakaöljyllä raakaöljyillä
อปาทานการก raakaöljyltä raakaöljyiltä
allative raakaöljylle raakaöljyille
essive raakaöljynä raakaöljyinä
translative raakaöljyksi raakaöljyiksi
abessive raakaöljyttä raakaöljyittä
instructive raakaöljyin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ raakaöljy (Kotus type 1/valo, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljyni raakaöljyni
กรรมการก nom. raakaöljyni raakaöljyni
gen. raakaöljyni
สัมพันธการก raakaöljyni raakaöljyjeni
ภาคยการก raakaöljyäni raakaöljyjäni
inessive raakaöljyssäni raakaöljyissäni
elative raakaöljystäni raakaöljyistäni
illative raakaöljyyni raakaöljyihini
adessive raakaöljylläni raakaöljyilläni
อปาทานการก raakaöljyltäni raakaöljyiltäni
allative raakaöljylleni raakaöljyilleni
essive raakaöljynäni raakaöljyinäni
translative raakaöljykseni raakaöljyikseni
abessive raakaöljyttäni raakaöljyittäni
instructive
comitative raakaöljyineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljysi raakaöljysi
กรรมการก nom. raakaöljysi raakaöljysi
gen. raakaöljysi
สัมพันธการก raakaöljysi raakaöljyjesi
ภาคยการก raakaöljyäsi raakaöljyjäsi
inessive raakaöljyssäsi raakaöljyissäsi
elative raakaöljystäsi raakaöljyistäsi
illative raakaöljyysi raakaöljyihisi
adessive raakaöljylläsi raakaöljyilläsi
อปาทานการก raakaöljyltäsi raakaöljyiltäsi
allative raakaöljyllesi raakaöljyillesi
essive raakaöljynäsi raakaöljyinäsi
translative raakaöljyksesi raakaöljyiksesi
abessive raakaöljyttäsi raakaöljyittäsi
instructive
comitative raakaöljyinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljymme raakaöljymme
กรรมการก nom. raakaöljymme raakaöljymme
gen. raakaöljymme
สัมพันธการก raakaöljymme raakaöljyjemme
ภาคยการก raakaöljyämme raakaöljyjämme
inessive raakaöljyssämme raakaöljyissämme
elative raakaöljystämme raakaöljyistämme
illative raakaöljyymme raakaöljyihimme
adessive raakaöljyllämme raakaöljyillämme
อปาทานการก raakaöljyltämme raakaöljyiltämme
allative raakaöljyllemme raakaöljyillemme
essive raakaöljynämme raakaöljyinämme
translative raakaöljyksemme raakaöljyiksemme
abessive raakaöljyttämme raakaöljyittämme
instructive
comitative raakaöljyinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljynne raakaöljynne
กรรมการก nom. raakaöljynne raakaöljynne
gen. raakaöljynne
สัมพันธการก raakaöljynne raakaöljyjenne
ภาคยการก raakaöljyänne raakaöljyjänne
inessive raakaöljyssänne raakaöljyissänne
elative raakaöljystänne raakaöljyistänne
illative raakaöljyynne raakaöljyihinne
adessive raakaöljyllänne raakaöljyillänne
อปาทานการก raakaöljyltänne raakaöljyiltänne
allative raakaöljyllenne raakaöljyillenne
essive raakaöljynänne raakaöljyinänne
translative raakaöljyksenne raakaöljyiksenne
abessive raakaöljyttänne raakaöljyittänne
instructive
comitative raakaöljyinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก raakaöljynsä raakaöljynsä
กรรมการก nom. raakaöljynsä raakaöljynsä
gen. raakaöljynsä
สัมพันธการก raakaöljynsä raakaöljyjensä
ภาคยการก raakaöljyään
raakaöljyänsä
raakaöljyjään
raakaöljyjänsä
inessive raakaöljyssään
raakaöljyssänsä
raakaöljyissään
raakaöljyissänsä
elative raakaöljystään
raakaöljystänsä
raakaöljyistään
raakaöljyistänsä
illative raakaöljyynsä raakaöljyihinsä
adessive raakaöljyllään
raakaöljyllänsä
raakaöljyillään
raakaöljyillänsä
อปาทานการก raakaöljyltään
raakaöljyltänsä
raakaöljyiltään
raakaöljyiltänsä
allative raakaöljylleen
raakaöljyllensä
raakaöljyilleen
raakaöljyillensä
essive raakaöljynään
raakaöljynänsä
raakaöljyinään
raakaöljyinänsä
translative raakaöljykseen
raakaöljyksensä
raakaöljyikseen
raakaöljyiksensä
abessive raakaöljyttään
raakaöljyttänsä
raakaöljyittään
raakaöljyittänsä
instructive
comitative raakaöljyineen
raakaöljyinensä