ข้ามไปเนื้อหา

salaatti

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

salaatti

  1. สลัด
  2. ผักกาดหอม

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ salaatti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
กรรตุการก salaatti salaatit
สัมพันธการก salaatin salaattien
ภาคยการก salaattia salaatteja
illative salaattiin salaatteihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaatti salaatit
กรรมการก nom. salaatti salaatit
gen. salaatin
สัมพันธการก salaatin salaattien
ภาคยการก salaattia salaatteja
inessive salaatissa salaateissa
elative salaatista salaateista
illative salaattiin salaatteihin
adessive salaatilla salaateilla
อปาทานการก salaatilta salaateilta
allative salaatille salaateille
essive salaattina salaatteina
translative salaatiksi salaateiksi
abessive salaatitta salaateitta
instructive salaatein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ salaatti (Kotus type 5*C/risti, tt-t gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaattini salaattini
กรรมการก nom. salaattini salaattini
gen. salaattini
สัมพันธการก salaattini salaattieni
ภาคยการก salaattiani salaattejani
inessive salaatissani salaateissani
elative salaatistani salaateistani
illative salaattiini salaatteihini
adessive salaatillani salaateillani
อปาทานการก salaatiltani salaateiltani
allative salaatilleni salaateilleni
essive salaattinani salaatteinani
translative salaatikseni salaateikseni
abessive salaatittani salaateittani
instructive
comitative salaatteineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaattisi salaattisi
กรรมการก nom. salaattisi salaattisi
gen. salaattisi
สัมพันธการก salaattisi salaattiesi
ภาคยการก salaattiasi salaattejasi
inessive salaatissasi salaateissasi
elative salaatistasi salaateistasi
illative salaattiisi salaatteihisi
adessive salaatillasi salaateillasi
อปาทานการก salaatiltasi salaateiltasi
allative salaatillesi salaateillesi
essive salaattinasi salaatteinasi
translative salaatiksesi salaateiksesi
abessive salaatittasi salaateittasi
instructive
comitative salaatteinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaattimme salaattimme
กรรมการก nom. salaattimme salaattimme
gen. salaattimme
สัมพันธการก salaattimme salaattiemme
ภาคยการก salaattiamme salaattejamme
inessive salaatissamme salaateissamme
elative salaatistamme salaateistamme
illative salaattiimme salaatteihimme
adessive salaatillamme salaateillamme
อปาทานการก salaatiltamme salaateiltamme
allative salaatillemme salaateillemme
essive salaattinamme salaatteinamme
translative salaatiksemme salaateiksemme
abessive salaatittamme salaateittamme
instructive
comitative salaatteinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaattinne salaattinne
กรรมการก nom. salaattinne salaattinne
gen. salaattinne
สัมพันธการก salaattinne salaattienne
ภาคยการก salaattianne salaattejanne
inessive salaatissanne salaateissanne
elative salaatistanne salaateistanne
illative salaattiinne salaatteihinne
adessive salaatillanne salaateillanne
อปาทานการก salaatiltanne salaateiltanne
allative salaatillenne salaateillenne
essive salaattinanne salaatteinanne
translative salaatiksenne salaateiksenne
abessive salaatittanne salaateittanne
instructive
comitative salaatteinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก salaattinsa salaattinsa
กรรมการก nom. salaattinsa salaattinsa
gen. salaattinsa
สัมพันธการก salaattinsa salaattiensa
ภาคยการก salaattiaan
salaattiansa
salaattejaan
salaattejansa
inessive salaatissaan
salaatissansa
salaateissaan
salaateissansa
elative salaatistaan
salaatistansa
salaateistaan
salaateistansa
illative salaattiinsa salaatteihinsa
adessive salaatillaan
salaatillansa
salaateillaan
salaateillansa
อปาทานการก salaatiltaan
salaatiltansa
salaateiltaan
salaateiltansa
allative salaatilleen
salaatillensa
salaateilleen
salaateillensa
essive salaattinaan
salaattinansa
salaatteinaan
salaatteinansa
translative salaatikseen
salaatiksensa
salaateikseen
salaateiksensa
abessive salaatittaan
salaatittansa
salaateittaan
salaateittansa
instructive
comitative salaatteineen
salaatteinensa