ข้ามไปเนื้อหา

suhdesana

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

suhde (ความสัมพันธ์) +‎ sana (คำ)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

suhdesana

  1. (ไวยากรณ์) แอดโพซิชัน (คำจ่ากลุ่มของคำบุพบทและคำปัจฉบท)

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ suhdesana (Kotus type 9/kala, no gradation)
กรรตุการก suhdesana suhdesanat
สัมพันธการก suhdesanan suhdesanojen
ภาคยการก suhdesanaa suhdesanoja
illative suhdesanaan suhdesanoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesana suhdesanat
กรรมการก nom. suhdesana suhdesanat
gen. suhdesanan
สัมพันธการก suhdesanan suhdesanojen
suhdesanainrare
ภาคยการก suhdesanaa suhdesanoja
inessive suhdesanassa suhdesanoissa
elative suhdesanasta suhdesanoista
illative suhdesanaan suhdesanoihin
adessive suhdesanalla suhdesanoilla
อปาทานการก suhdesanalta suhdesanoilta
allative suhdesanalle suhdesanoille
essive suhdesanana suhdesanoina
translative suhdesanaksi suhdesanoiksi
abessive suhdesanatta suhdesanoitta
instructive suhdesanoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ suhdesana (Kotus type 9/kala, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesanani suhdesanani
กรรมการก nom. suhdesanani suhdesanani
gen. suhdesanani
สัมพันธการก suhdesanani suhdesanojeni
suhdesanainirare
ภาคยการก suhdesanaani suhdesanojani
inessive suhdesanassani suhdesanoissani
elative suhdesanastani suhdesanoistani
illative suhdesanaani suhdesanoihini
adessive suhdesanallani suhdesanoillani
อปาทานการก suhdesanaltani suhdesanoiltani
allative suhdesanalleni suhdesanoilleni
essive suhdesananani suhdesanoinani
translative suhdesanakseni suhdesanoikseni
abessive suhdesanattani suhdesanoittani
instructive
comitative suhdesanoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesanasi suhdesanasi
กรรมการก nom. suhdesanasi suhdesanasi
gen. suhdesanasi
สัมพันธการก suhdesanasi suhdesanojesi
suhdesanaisirare
ภาคยการก suhdesanaasi suhdesanojasi
inessive suhdesanassasi suhdesanoissasi
elative suhdesanastasi suhdesanoistasi
illative suhdesanaasi suhdesanoihisi
adessive suhdesanallasi suhdesanoillasi
อปาทานการก suhdesanaltasi suhdesanoiltasi
allative suhdesanallesi suhdesanoillesi
essive suhdesananasi suhdesanoinasi
translative suhdesanaksesi suhdesanoiksesi
abessive suhdesanattasi suhdesanoittasi
instructive
comitative suhdesanoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesanamme suhdesanamme
กรรมการก nom. suhdesanamme suhdesanamme
gen. suhdesanamme
สัมพันธการก suhdesanamme suhdesanojemme
suhdesanaimmerare
ภาคยการก suhdesanaamme suhdesanojamme
inessive suhdesanassamme suhdesanoissamme
elative suhdesanastamme suhdesanoistamme
illative suhdesanaamme suhdesanoihimme
adessive suhdesanallamme suhdesanoillamme
อปาทานการก suhdesanaltamme suhdesanoiltamme
allative suhdesanallemme suhdesanoillemme
essive suhdesananamme suhdesanoinamme
translative suhdesanaksemme suhdesanoiksemme
abessive suhdesanattamme suhdesanoittamme
instructive
comitative suhdesanoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesananne suhdesananne
กรรมการก nom. suhdesananne suhdesananne
gen. suhdesananne
สัมพันธการก suhdesananne suhdesanojenne
suhdesanainnerare
ภาคยการก suhdesanaanne suhdesanojanne
inessive suhdesanassanne suhdesanoissanne
elative suhdesanastanne suhdesanoistanne
illative suhdesanaanne suhdesanoihinne
adessive suhdesanallanne suhdesanoillanne
อปาทานการก suhdesanaltanne suhdesanoiltanne
allative suhdesanallenne suhdesanoillenne
essive suhdesanananne suhdesanoinanne
translative suhdesanaksenne suhdesanoiksenne
abessive suhdesanattanne suhdesanoittanne
instructive
comitative suhdesanoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก suhdesanansa suhdesanansa
กรรมการก nom. suhdesanansa suhdesanansa
gen. suhdesanansa
สัมพันธการก suhdesanansa suhdesanojensa
suhdesanainsarare
ภาคยการก suhdesanaansa suhdesanojaan
suhdesanojansa
inessive suhdesanassaan
suhdesanassansa
suhdesanoissaan
suhdesanoissansa
elative suhdesanastaan
suhdesanastansa
suhdesanoistaan
suhdesanoistansa
illative suhdesanaansa suhdesanoihinsa
adessive suhdesanallaan
suhdesanallansa
suhdesanoillaan
suhdesanoillansa
อปาทานการก suhdesanaltaan
suhdesanaltansa
suhdesanoiltaan
suhdesanoiltansa
allative suhdesanalleen
suhdesanallensa
suhdesanoilleen
suhdesanoillensa
essive suhdesananaan
suhdesananansa
suhdesanoinaan
suhdesanoinansa
translative suhdesanakseen
suhdesanaksensa
suhdesanoikseen
suhdesanoiksensa
abessive suhdesanattaan
suhdesanattansa
suhdesanoittaan
suhdesanoittansa
instructive
comitative suhdesanoineen
suhdesanoinensa

คำพ้องความ[แก้ไข]

คำลูกกลุ่ม[แก้ไข]