ข้ามไปเนื้อหา

vaatekauppa

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

vaate +‎ kauppa

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

vaatekauppa

  1. ร้านขายเสื้อผ้า

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ vaatekauppa (Kotus type 9*B/kala, pp-p gradation)
กรรตุการก vaatekauppa vaatekaupat
สัมพันธการก vaatekaupan vaatekauppojen
ภาคยการก vaatekauppaa vaatekauppoja
illative vaatekauppaan vaatekauppoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppa vaatekaupat
กรรมการก nom. vaatekauppa vaatekaupat
gen. vaatekaupan
สัมพันธการก vaatekaupan vaatekauppojen
vaatekauppainrare
ภาคยการก vaatekauppaa vaatekauppoja
inessive vaatekaupassa vaatekaupoissa
elative vaatekaupasta vaatekaupoista
illative vaatekauppaan vaatekauppoihin
adessive vaatekaupalla vaatekaupoilla
อปาทานการก vaatekaupalta vaatekaupoilta
allative vaatekaupalle vaatekaupoille
essive vaatekauppana vaatekauppoina
translative vaatekaupaksi vaatekaupoiksi
abessive vaatekaupatta vaatekaupoitta
instructive vaatekaupoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ vaatekauppa (Kotus type 9*B/kala, pp-p gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppani vaatekauppani
กรรมการก nom. vaatekauppani vaatekauppani
gen. vaatekauppani
สัมพันธการก vaatekauppani vaatekauppojeni
vaatekauppainirare
ภาคยการก vaatekauppaani vaatekauppojani
inessive vaatekaupassani vaatekaupoissani
elative vaatekaupastani vaatekaupoistani
illative vaatekauppaani vaatekauppoihini
adessive vaatekaupallani vaatekaupoillani
อปาทานการก vaatekaupaltani vaatekaupoiltani
allative vaatekaupalleni vaatekaupoilleni
essive vaatekauppanani vaatekauppoinani
translative vaatekaupakseni vaatekaupoikseni
abessive vaatekaupattani vaatekaupoittani
instructive
comitative vaatekauppoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppasi vaatekauppasi
กรรมการก nom. vaatekauppasi vaatekauppasi
gen. vaatekauppasi
สัมพันธการก vaatekauppasi vaatekauppojesi
vaatekauppaisirare
ภาคยการก vaatekauppaasi vaatekauppojasi
inessive vaatekaupassasi vaatekaupoissasi
elative vaatekaupastasi vaatekaupoistasi
illative vaatekauppaasi vaatekauppoihisi
adessive vaatekaupallasi vaatekaupoillasi
อปาทานการก vaatekaupaltasi vaatekaupoiltasi
allative vaatekaupallesi vaatekaupoillesi
essive vaatekauppanasi vaatekauppoinasi
translative vaatekaupaksesi vaatekaupoiksesi
abessive vaatekaupattasi vaatekaupoittasi
instructive
comitative vaatekauppoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppamme vaatekauppamme
กรรมการก nom. vaatekauppamme vaatekauppamme
gen. vaatekauppamme
สัมพันธการก vaatekauppamme vaatekauppojemme
vaatekauppaimmerare
ภาคยการก vaatekauppaamme vaatekauppojamme
inessive vaatekaupassamme vaatekaupoissamme
elative vaatekaupastamme vaatekaupoistamme
illative vaatekauppaamme vaatekauppoihimme
adessive vaatekaupallamme vaatekaupoillamme
อปาทานการก vaatekaupaltamme vaatekaupoiltamme
allative vaatekaupallemme vaatekaupoillemme
essive vaatekauppanamme vaatekauppoinamme
translative vaatekaupaksemme vaatekaupoiksemme
abessive vaatekaupattamme vaatekaupoittamme
instructive
comitative vaatekauppoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppanne vaatekauppanne
กรรมการก nom. vaatekauppanne vaatekauppanne
gen. vaatekauppanne
สัมพันธการก vaatekauppanne vaatekauppojenne
vaatekauppainnerare
ภาคยการก vaatekauppaanne vaatekauppojanne
inessive vaatekaupassanne vaatekaupoissanne
elative vaatekaupastanne vaatekaupoistanne
illative vaatekauppaanne vaatekauppoihinne
adessive vaatekaupallanne vaatekaupoillanne
อปาทานการก vaatekaupaltanne vaatekaupoiltanne
allative vaatekaupallenne vaatekaupoillenne
essive vaatekauppananne vaatekauppoinanne
translative vaatekaupaksenne vaatekaupoiksenne
abessive vaatekaupattanne vaatekaupoittanne
instructive
comitative vaatekauppoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก vaatekauppansa vaatekauppansa
กรรมการก nom. vaatekauppansa vaatekauppansa
gen. vaatekauppansa
สัมพันธการก vaatekauppansa vaatekauppojensa
vaatekauppainsarare
ภาคยการก vaatekauppaansa vaatekauppojaan
vaatekauppojansa
inessive vaatekaupassaan
vaatekaupassansa
vaatekaupoissaan
vaatekaupoissansa
elative vaatekaupastaan
vaatekaupastansa
vaatekaupoistaan
vaatekaupoistansa
illative vaatekauppaansa vaatekauppoihinsa
adessive vaatekaupallaan
vaatekaupallansa
vaatekaupoillaan
vaatekaupoillansa
อปาทานการก vaatekaupaltaan
vaatekaupaltansa
vaatekaupoiltaan
vaatekaupoiltansa
allative vaatekaupalleen
vaatekaupallensa
vaatekaupoilleen
vaatekaupoillensa
essive vaatekauppanaan
vaatekauppanansa
vaatekauppoinaan
vaatekauppoinansa
translative vaatekaupakseen
vaatekaupaksensa
vaatekaupoikseen
vaatekaupoiksensa
abessive vaatekaupattaan
vaatekaupattansa
vaatekaupoittaan
vaatekaupoittansa
instructive
comitative vaatekauppoineen
vaatekauppoinensa

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • vaatekauppa”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–, retrieved 2023-07-04