ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/23

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 23 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𠃈

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𬽠

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , 𠑪, 𠑫, 𠑬, 𠑭, 𠑮, 𠑯, 𫤔, 𭀓, 𭀔, 𰃉

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠓕, 𠓖

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖫, 𰃳

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , 𠠮, 𫦡, 𰅈, 𭄝

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

𠣈, 𠣉

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

𫧝

รากอักษรจีน 卤[แก้ไข]

𱊽

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠫌, 𠫍, 𠫎

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠮖

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𭌺, , , , , 𡅰, 𡅱, 𡅲, 𡅳, 𡅴, 𡅵, 𡅶, 𡅷, 𡅸, 𫬺, 𫬻, 𫬼, 𭌿, 𭍀, 𭍁, 𭍂, 𭍃, 𭍄, 𭍅,

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𭐎, , 𡔊, 𡔋, 𡔌, 𡔍, 𡔎, 𰋆

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡖂

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

𡚠, 𡚡, 𡚢,

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

𡤫, 𡤬, 𡤭, 𪦵, 𫲠,

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

𫲴

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𡬌, 𫴦, 𫴧, 𰍣, 𫴩

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𭕼

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , 𡿒, 𡿓, 𭗸, 𫶥

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

𢆂, 𭘽

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆮

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

𢌍, 𢌎, 𢌏, 𢌐, 𢌑

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑾

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢖦, 𫹪

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , 𢥯, 𢥰, 𢥱, 𢥲, 𢥳, 𢥴, 𢥵, 𢥶, 𢥷, 𢥸, 𢥹, 𢥺, 𪭇

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩣, 𢩤

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, 𰔿, , , , , , , , , 𢺖, 𢺗, 𢺘, 𢺙, 𢺚, 𢺛, 𢺜, 𢺝, 𪯄, 𫾡

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𭣠

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𣀵, 𣀶, 𣀷, 𣀸, 𣀹, 𣀺, 𫿪

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𣁫

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄩

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , 𣌖, 𭨒, 𰖽,

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𣎱, 𫇃, 𭩖

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

𭬹, , , , , , , , , 𣠷, 𣠸, 𣠹, 𣠺, 𣠻, 𣠼, 𣠽, 𣠾, 𣠿, 𣡀, 𣡁, 𣡂, 𣡃, 𣡄, 𣡅, 𣡆, 𣡇, 𣡈, 𣡉, 𣡊, 𪴢, 𪴣, 𬅔, 𭬻, 𭬽, 𭬾, 𭬿, 𭭀,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, 𣤽

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𣦱, 𣦲

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, 𣩿, 𣪀, 𣪁

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, 𣫢, 𣫣, 𣫤, 𣫥

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

𣰿, 𣱀, 𣱁, 𭯮

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, 𬉯, , , , , , , , 𤅊, 𤅋, 𤅌, 𤅍, 𤅎, 𤅏, 𤅐, 𤅑, 𤅒, 𤅓, 𤅔, 𤅕, 𤅖, 𤅗, 𤅘, 𤅙, 𤅚, 𤅛, 𤅜, 𤅝, 𤅞, 𤅟, 𪸊, 𪸋, , 𭳼, 𭳽

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , 𤒼, 𤓈, 𤓉, 𤓊, 𤓋, 𤓌, 𤓍, 𤓎, 𤓐, 𤓑, 𤓒, 𤓓, 𤓔, 𤓕, 𤓖, 𪺈, 𬋞, 𭶨

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤕈, 𤕉, 𤕊

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𬋾

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤖤

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

𤜑, 𤜒, 𤜓, 𭷷

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𤣛, 𤣜, 𤣝, 𤣞

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , 𤫙, 𤫚, 𤫛, 𤫜, 𤫝, 𤫞, 𤫟, 𪼱

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

𤬠, 𤬡

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

𤮰, 𤮱, 𤮲, 𤮳, 𤮴, 𤮵

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰑

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, 𤴂, 𤴃, 𤴄, 𭻺

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , 𤼐, 𤼑, 𤼒, 𤼓, 𤼔, 𤼕, 𤼖, 𤼗, 𭼹

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

𤾾, 𤾿, 𬐑

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

𭽺

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

𥃘, 𥃙, 𥃞, 𭾖

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , 𥍈, 𥍉, 𥍊, 𥍋, 𥍌, 𥍍, 𥍎

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

𥎡, 𥎢, 𥎣

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

𥐐, 𥐓, 𥐔

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

𰧬, 𥗫, 𥗬, 𥗭, 𥗮, 𥗯, 𥗰, 𥗱, 𥗲, 𥗳, 𪿿, 𮁖, 𮁗, 𮁘, 𮁙, 𮁚

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

𮂨, , , 𥜰, 𥜱, 𥜲, 𥜳

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

𥤊, 𥤋, 𥤌, 𥤍, 𥤎, 𥤏, 𥤐, 𥤑, 𥤒, 𰩃

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

𥩊, 𥩋, 𫁝, 𮄤, 𮄦

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

𥫓

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𥷔, 𥷕, 𥷖, 𥷗, 𥷘, 𥷙, 𥷚, 𥷛, 𥷜, 𥷝, 𥷞, 𥷟, 𥷠, 𥷡, 𥷢, 𥷣, 𥷤, 𥷥, 𥷦, 𥷧, 𫂭, 𬖆, 𰪣

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , 𥽬, 𥽭, 𥽮, 𥽯, 𥽰

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , 𦇧, 𦇨, 𦇩, 𦇪, 𦇫, 𦇬, 𦇭, 𦇮, 𦇯, 𫄕, 𬘐, 𬘑, 𮉚, 𰫺, 𮉜

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, 𦉢, 𦉣, 𦉤,

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𦌽, 𬙫, 𮊠

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

𦏪, 𦏫

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

𰭦

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓋, 𦓌

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𮋢

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

𦘍, 𦘎

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, 𤓏, 𦣆, 𦣇, 𦣈, 𦣉, 𦣊, 𦣋, 𦣌, 𦣍, 𦣎, 𦣏, 𦣐, 𮍋

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𮍟

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𰯼, 𦦺, 𦦻, 𬜁

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧻, 𦧼

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨂

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

𮎖, , 𦫃, 𦫄

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , 𧄶, 𧄷, 𧄸, 𧄹, 𧄺, 𧄻, 𧄼, 𧄽, 𧄾, 𧄿, 𧅀, 𧅁, 𧅂, 𧅃, 𧅄, 𧅅, 𧅆, 𧅇, 𧅈, 𧅉, 𧅊, 𧅋, 𧅌, 𧅍, 𧅎, 𧅏, 𧅐, 𧅑, 𧅒, 𧅓, 𧅔, 𧅕, 𫊗, 𮓏, , , 𬟥, 𮓓,

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

𧈚, 𧈛, 𬟳

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𧕃, 𧕄, 𧕅, 𧕆, 𧕇, 𧕈, 𧕉, 𧕊, 𧕋, 𧕌, 𧕍, 𧕎, 𧕏, 𧕐, 𧕑, 𧕒, 𧕔, 𧕕, 𧕖, 𧕗, 𧕘, 𧕙, 𧕚, 𬠺, 𮕔, 𮕕, 𮕖,

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗛

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

𫋱

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , 𧟈, 𧟉, 𧟊, 𧟋, 𫌘, 𫌙, ,

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

𫟜, 𬢆

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, 𧥑, 𧥒

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𧭸, 𧭹, 𧭺, 𧭻, 𧭼, 𧭽, 𧭾, 𧭿, 𧮀, 𧮁, 𧮂, 𧮃, 𧮄, 𫍓, 𮙇,

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

𧰝, 𧰞, 𧰟, 𬤺, 𰶣

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

𧲔, 𧲕, 𧲖

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

𧴠, 𧴡

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , 𧸽, 𧸾, 𧹀, 𧹁, 𧹂, 𧹃, 𧹄, 𧹅, 𧹆, 𧹇, 𫎥

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

𧺂, 𧺃, 𧺄, 𧺅

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , 𧾨, 𧾩, 𧾪, 𧾫, 𧾬, 𧾭

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , 𨇖, 𨇗, 𨇘, 𨇙, 𨇚, 𨇛, 𨇜, 𨇝, 𨇞, 𨇟, 𨇠, 𨇡, 𨇢, 𨇣, 𫏩, 𬧚, 𮜦, 𮜧, 𮜩, 𮜪, , 𮜫

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, 𨊛, 𨊜, 𮜽

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , 𨏞, 𨏟, 𨏠, 𨏡, 𨏢, 𨏣, 𨏤, 𨏥, 𨏦, 𨏧, 𨏨

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

𬨛

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𨙟, 𨙠, 𨙡, 𨙢, 𨙣

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

𰼁, , , 𨟩, 𨟪, 𨟫, 𨟬, 𨟭, 𨟮

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, 𨣶, 𨣷, 𨣸, 𨣹, 𨣺, 𨣻, 𨣼, 𨣽, 𫑿, 𮡍

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

𮣚, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨮸, 𨮹, 𨮺, 𨮻, 𨮼, 𨮽, 𨮾, 𨮿, 𨯀, 𨯁, 𨯂, 𨯃, 𨯄, 𨯅, 𨯆, 𨯇, 𨯈, 𨯉, 𨯊, 𨯋, 𨯌, 𨯍, 𨯎, 𨯏, 𨯐, 𨯑, 𨯒, 𨯓, 𨯔, 𨯕, 𨯖, 𨯗, 𨯘, 𨯙, 𨯚, 𨯛, 𨯜, 𫓛, 𫓜, 𬬘, 𬬚, 𬬛, 𮣞, 𮣟, 𮣠, 𮣣, 𮣤, 𰽒, 𮣥, 𮣧

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

𫔔, 𰿉, 𬮂

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨳀, 𨳁

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷟, 𨷠, 𨷡, 𨷢, 𨷣, 𨷤, 𨷥, 𬮗

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𮥲, 𨽰, 𨽱

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

𩁜, 𩁝, 𩁞, 𩁟, 𩁠, 𩁡, 𩁢, 𩁣, 𩁤, 𩁥, 𩁦

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , 𩆤, 𩆥, 𩆦, 𩆧, 𩆨, 𩆩, 𩆪, 𩆫, 𩆬, 𮦼, 𱁥, 𱁦, 𱁧, 𱁨,

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𮧈

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𩉌, 𩉍, 𩉎, 𩉏, 𩉐

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , 𩍥, 𩍦, 𩍧, 𩍨, 𩍩, 𩍪, 𩍫, 𩍬, 𩍭, 𩍮, 𩍯, 𩍰, 𩍱,

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, 𩏮, 𩏯, 𩏰, 𩏱, 𬰯,

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, 𩐔, 𩐕

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𩑇

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , 𩕬, 𩕭, 𩕮, 𩕯, 𩕰, 𩕱, 𩕲, 𩕳, 𩕴, 𩕵, 𩕶, 𩕷, 𩕸, 𩕹, 𩕺, 𩕻, 𩕼, 𩕽, 𱂞

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, 𬱳

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, 𩙎, 𩙏, 𩙐, 𫗅

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , 𩟤, 𩟥, 𩟦, 𩟧, 𩟨, 𩟩, 𩟪, 𩟫, 𩟬, 𬲡, 𮩗, 𮩘

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠵, 𩠶

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, 𩡤, 𮩱

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𩦞, 𩦟, 𩦠, 𩦡, 𩦢, 𩦣, 𩦤, 𩦥, 𩦦, 𩦧, 𩦨, 𩦩, 𩦪, 𩦫, 𩦬, 𩦭, 𩦮, 𩦯, 𩦰, 𩦱, 𩦲, 𩦳, 𩦴, 𩦵, 𫘘, 𮪚, 𱄵, 𱄶

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , 𩪬, 𩪭, 𩪮, 𩪯, 𩪰, 𩪱, , 𮪶, 𮪷

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, 𩫨, 𩫩, 𩫪, 𱅽, 𱅾, 𬴢

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , 𩯛, 𩯜, 𩯝, 𩯞, 𩯟, 𩯠, 𩯡, 𩯢, 𩯣, 𩯤, 𩯥, 𬴯, 𮫒

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

𩰛

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰨

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𩱖, 𩱗, 𩱘, 𩱙, 𩱚, 𩱛, 𩱜, 𩱝, 𩱞, 𩱟, 𮫚

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, 𮫨, , , , 𩴱, 𩴲, 𩴳, 𩴴, 𩴵, 𩴶, 𩴷, 𩴸, 𩴹

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩻘, 𩻙, 𩻚, 𩻛, 𩻜, 𩻝, 𩻞, 𩻟, 𩻠, 𩻡, 𩻢, 𩻣, 𩻤, 𩻥, 𩻦, 𩻧, 𩻨, 𩻩, 𩻪, 𩻫, 𩻬, 𩻭, 𩻮, 𩻯, 𩻰, 𩻱, 𩻲, 𩻳, 𩻴, 𩻵, 𩻶, 𩻷, 𩻸, 𩻹, 𩻺, 𩻻, 𩻼, 𩻽, 𩻾, 𩻿, 𩼀, 𩼁, 𫙷, 𫙸, 𫙹, 𫙺, 𫙻, 𫙼, 𬵪, 𬵬, 𬵭, 𮬎, 𮬏, 𮬑, 𮬒, 𱆿, 𱇀, 𱇁, , , 𬵮, 𬵯, 𬵱

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

𩾎, 𫚭, 𬶸, 𮬤, 𱈙

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䳿, , , , , , , , 𪅯, 𪅰, 𪅱, 𪅲, 𪅳, 𪅴, 𪅵, 𪅶, 𪅷, 𪅸, 𪅹, 𪅺, 𪅻, 𪅼, 𪅽, 𪅾, 𪅿, 𪆀, 𪆁, 𪆂, 𪆃, 𪆄, 𪆅, 𪆆, 𪆇, 𪆈, 𪆉, 𪆊, 𪆋, 𪆌, 𪆍, 𪆎, 𪆏, 𪆐, 𪆑, 𪆒, 𪆓, 𪆔, 𪆕, 𪆖, 𪆗, 𪆘, 𪆙, 𪆚, 𪆛, 𪆜, 𪆝, 𪆞, 𪆟, 𪆠, 𪆡, 𪆢, 𪆣, 𪆤, 𪆥, 𪆦, 𪆧, 𪆨, 𪆩, 𪆪, 𪆫, 𪆭, 𫛑, 𫛒, 𫛓, 𫛔, 𫛕, 𬷱, 𬷲, 𬷳, 𮭖, 𱈺, 𱈻, 𱈼, 𱈽

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

𬸱

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𪉿, 𪊀, 𪊁, 𪊂

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, 𪋡, 𪋢, 𪋣, 𪋤, 𪋥, 𪋦, 𪋧, 𪋨, 𪋩, 𫜏

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, 𪍲, 𪍳, 𪍴, 𪍵, 𪍶, 𪍷

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎭, 𪎮, 𪎯, 𮮌,

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, 𪏤, 𪏥, 𪏦

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, 𪐌, 𪐍, 𪐎, 𪐏

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , 𪒏, 𪒐, 𪒑, 𪒒, 𪒓, 𪒔, 𪒕, 𪒖, 𪒗, 𮮝, 𱋹

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

𪓐, 𬹜

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, , 𪓷, 𪓸

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𪔮

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, , , , , , 𪕵, 𪕶, 𪕷, 𪕸, 𪕹, 𪕺, 𪕻, 𪕼, 𪕽, 𪕾

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪖯, 𪖰, 𪖱, 𪖲

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , , , , , , 𪘥, 𪘦, 𪘧, 𪘨, 𪘩, 𪘪, 𪘫, 𪘬, 𪘭, 𪘮, 𪘯, 𪘰, 𪘱, 𪘲, 𪘳, 𪘴, 𪘵, 𪘶, 𪘷, 𪘸, 𮯉, 𮯊, 𮯍

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

𪚠, 𪚡, 𫜱

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪚾, 𪚿