ดัชนี:รากอักษรจีน/二

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

二 (รากอักษรจีนที่ 7)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𠄞𠄟𠄠

+1 ขีด[แก้ไข]

𬼽

+2 ขีด[แก้ไข]

𠄡𰁕

+3 ขีด[แก้ไข]

𰁖

+4 ขีด[แก้ไข]

𠄢𠄣𠄤𠄥𠄦𠄧𫡱𰁗

+5 ขีด[แก้ไข]

𠀥𠄨𠄩𠄪𫡲

+6 ขีด[แก้ไข]

𠄫𠄬𠄭𠄮𠄯𫡳𬼾𱎒

+7 ขีด[แก้ไข]

𠄰𠄱𠄲𠄳𬼿𬽀𰁘

+8 ขีด[แก้ไข]

𠄵𠄶𠄷𠄸𬽁𱎓𱎔

+9 ขีด[แก้ไข]

𠄹𠄺𫡴

+10 ขีด[แก้ไข]

𠄻𬽂

+11 ขีด[แก้ไข]

𠄼𠄽𠄾𫡵𫡶𰁙𱎕𱎖

+12 ขีด[แก้ไข]

𠄿𪜞𫡷𰁚𱎗

+13 ขีด[แก้ไข]

𠅀𪜟𰁛

+14 ขีด[แก้ไข]

𫡸𫡹