ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/卜

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

卜 (รากอักษรจีนที่ 25)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𠧒

+2 ขีด[แก้ไข]

𪟽

+3 ขีด[แก้ไข]

𠧓

+4 ขีด[แก้ไข]

𠀝𠧔𠧕𠧖𠧗𠧘𭅯

+5 ขีด[แก้ไข]

⁕、𠧙𠧚𠧛𠧜𡥋𪟾𭅰

+6 ขีด[แก้ไข]

𠧞𠧟𠧠𠧡𠧢𠧣𠧤𠧥𠧦𠧧𠧨𫧮𰆃

+7 ขีด[แก้ไข]

𠧩𠧪𠧫𠧬𠧭𠧮𠧯𠧰𠧱𠧲𠭉𫧯𰆄𰆅𰆆𱑖

+8 ขีด[แก้ไข]

𠧳𠧴𠧵𠧶𠧷𠧹𪟿𫧰𱜦

+9 ขีด[แก้ไข]

𠧺𠧻𠧼𠧽𠧾𠧿𭅱

+10 ขีด[แก้ไข]

𠨀𠨁𠨂𠨄𫧱𫧲𰆇𰆈𱑗

+11 ขีด[แก้ไข]

𠨅𫧳𫧴

+12 ขีด[แก้ไข]

𠨆𠨇𪠀𫧵

+13 ขีด[แก้ไข]

𠨈𠨉𠨊𰆉

+14 ขีด[แก้ไข]

𫧶

+19 ขีด[แก้ไข]

𫧷𫧸

+25 ขีด[แก้ไข]

𠨋

+31 ขีด[แก้ไข]

𠨌