ดัชนี:รากอักษรจีน/白

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

白 (รากอักษรจีนที่ 106)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𤼽𤼾𬐃𰤒

+2 ขีด[แก้ไข]

𤼿𤽀𤽁𭽆𱱺

+3 ขีด[แก้ไข]

𤽂𤽃𤽄𤽅𤽆𤽇𭽇𭽈𭽉𭽊𰤓𰤔𱱻

+4 ขีด[แก้ไข]

𤽈𤽉𤽊𤽋𤽌𤽍𤽎𤽏𤽐𤽑𤽒𤽓𤽔𤽕𤽖𤽗𪽻𪽼𬐄𬐅𭽋𭽌𭽍

+5 ขีด[แก้ไข]

𤽘𤽙𤽚𤽛𤽜𤽝𤽞𤽟𤽠𤽡𤽢𤽣𤽤𪽽𫞮𬐆𬐇𭽎𭽏𭽐𭽑𭽒𭽓𰤕

+6 ขีด[แก้ไข]

𤽥𤽦𤽧𤽨𤽩𤽪𤽫𬐈𬐉𭽔𭽕𭽖𭽗𰤖𰤗𰤘

+7 ขีด[แก้ไข]

𠌟𤽬𤽭𤽮𤽯𤽰𤽱𤽲𤽳𤽴𤽵𤽶𤽷𤽸𪽾𪽿𬐊𭽘𰤙

+8 ขีด[แก้ไข]

𤽹𤽺𤽻𤽼𤽽𤽾𤽿𤾀𤾁𤾂𤾃𤾄𤾅𤾆𤾇𪾀𪾁𬐋𬐌𬐍𬐎𭽙𭽚𭽛𭽜𰤚𰤛𰤜

+9 ขีด[แก้ไข]

𤾈𤾉𤾊𤾋𤾌𤾍𤾎𤾏𤾐𤾑𤾒𤾓𪾂𪾃𬐏𬐐𭽝𭽞

+10 ขีด[แก้ไข]

𤾔𤾕𤾖𤾗𤾘𤾙𤾚𪾄𭽟𱱼𱱽

+11 ขีด[แก้ไข]

𤾛𤾜𤾝𤾞𤾟𭽠

+12 ขีด[แก้ไข]

𤾠𤾡𤾢𤾣𤾤𤾥𤾦𰤝

+13 ขีด[แก้ไข]

𤾧𤾨𤾩𤾪𭽡𭽢

+14 ขีด[แก้ไข]

𤾫𤾬𤾭𤾮𤾯𤾰𤾱𤾲𤾳

+15 ขีด[แก้ไข]

𤾴𤾵𤾶𤾷𱱾

+16 ขีด[แก้ไข]

𤾸𤾹𤾺𪾅

+17 ขีด[แก้ไข]

𤾻𤾼𤾽

+18 ขีด[แก้ไข]

𤾾𤾿𬐑

+19 ขีด[แก้ไข]

𤿀𤿁𤿂𤿃

+20 ขีด[แก้ไข]

𤿄

+24 ขีด[แก้ไข]

𤿅