ดัชนี:รากอักษรจีน/豆

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

豆 (รากอักษรจีนที่ 151)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𰶗

+2 ขีด[แก้ไข]

𧯚

+3 ขีด[แก้ไข]

𧯛𧯜𧯝

+4 ขีด[แก้ไข]

𧯞𧯟𬤶𰶘

+5 ขีด[แก้ไข]

𧯠𧯡𧯢𧯣𧯤𮙒𰶙𰶚𲂝

+6 ขีด[แก้ไข]

𧯥𧯦𧯨𬤷𰶛

+7 ขีด[แก้ไข]

𧯩𧯪𧯫𧯬𮙓𮙔𰶜

+8 ขีด[แก้ไข]

𧯭𧯮𧯯𧯰𧯱𧯲𧯳𧯴𧯵𧯶𫎃𰶝

+9 ขีด[แก้ไข]

𧯷𧯸𧯹𧯺𧯻𮙕𲂞

+10 ขีด[แก้ไข]

𧯼𧯽𧯾𧯿𧰀𧰁𧰂𧰈𰶞

+11 ขีด[แก้ไข]

𡕆𧰃𧰄𧰅𧰆𧰇𫎄𮙖𰶟

+12 ขีด[แก้ไข]

𧰉𧰊𧰋𧰌𧰍𧰎𧰏𧰐𬤸𮙗𰶠𰶡𲂟

+13 ขีด[แก้ไข]

𧰑𧰒𧰓𧰔𧰕𧰖𬤹𰶢𲂠

+14 ขีด[แก้ไข]

𧰗𧰘𮙘

+15 ขีด[แก้ไข]

𧰙𧰚𧰛𧰜𮙙

+16 ขีด[แก้ไข]

𧰝𧰞𧰟𬤺𰶣

+17 ขีด[แก้ไข]

𧰠

+18 ขีด[แก้ไข]

𧰡𧰢

+20 ขีด[แก้ไข]

𧰣𧰤

+21 ขีด[แก้ไข]

+22 ขีด[แก้ไข]

𧰥