พูดคุย:เศษเกิน

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
เพิ่มหัวข้อ
จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

พจนานุกรมหลักให้ความหมายเศษเกินไว้ว่า จํานวนจริงที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 1 นั้นไม่ถูกต้องเพราะ จำนวนจริงอาจไม่เป็นเศษส่วนก็ได้ (จำนวนอตรรกยะ) จึงเปลี่ยนใหม่เป็น เศษส่วนที่มีเศษมากกว่าส่วน ตามที่ใช้ทั่วไปในคณิตศาสตร์ --Octahedron80 (พูดคุย) 09:12, 26 ธันวาคม 2557 (ICT)