ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/22800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+22800 ถึง U+22FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+22800 (141312) 𢠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22800
U+22801 (141313) 𢠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22801
U+22802 (141314) 𢠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22802
U+22803 (141315) 𢠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22803
U+22804 (141316) 𢠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22804
U+22805 (141317) 𢠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22805
U+22806 (141318) 𢠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22806
U+22807 (141319) 𢠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22807
U+22808 (141320) 𢠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22808
U+22809 (141321) 𢠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22809
U+2280A (141322) 𢠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280A
U+2280B (141323) 𢠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280B
U+2280C (141324) 𢠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280C
U+2280D (141325) 𢠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280D
U+2280E (141326) 𢠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280E
U+2280F (141327) 𢠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2280F
U+22810 (141328) 𢠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22810
U+22811 (141329) 𢠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22811
U+22812 (141330) 𢠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22812
U+22813 (141331) 𢠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22813
U+22814 (141332) 𢠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22814
U+22815 (141333) 𢠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22815
U+22816 (141334) 𢠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22816
U+22817 (141335) 𢠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22817
U+22818 (141336) 𢠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22818
U+22819 (141337) 𢠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22819
U+2281A (141338) 𢠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281A
U+2281B (141339) 𢠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281B
U+2281C (141340) 𢠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281C
U+2281D (141341) 𢠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281D
U+2281E (141342) 𢠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281E
U+2281F (141343) 𢠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2281F
U+22820 (141344) 𢠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22820
U+22821 (141345) 𢠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22821
U+22822 (141346) 𢠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22822
U+22823 (141347) 𢠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22823
U+22824 (141348) 𢠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22824
U+22825 (141349) 𢠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22825
U+22826 (141350) 𢠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22826
U+22827 (141351) 𢠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22827
U+22828 (141352) 𢠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22828
U+22829 (141353) 𢠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22829
U+2282A (141354) 𢠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282A
U+2282B (141355) 𢠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282B
U+2282C (141356) 𢠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282C
U+2282D (141357) 𢠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282D
U+2282E (141358) 𢠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282E
U+2282F (141359) 𢠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2282F
U+22830 (141360) 𢠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22830
U+22831 (141361) 𢠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22831
U+22832 (141362) 𢠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22832
U+22833 (141363) 𢠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22833
U+22834 (141364) 𢠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22834
U+22835 (141365) 𢠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22835
U+22836 (141366) 𢠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22836
U+22837 (141367) 𢠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22837
U+22838 (141368) 𢠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22838
U+22839 (141369) 𢠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22839
U+2283A (141370) 𢠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283A
U+2283B (141371) 𢠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283B
U+2283C (141372) 𢠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283C
U+2283D (141373) 𢠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283D
U+2283E (141374) 𢠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283E
U+2283F (141375) 𢠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2283F
U+22840 (141376) 𢡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22840
U+22841 (141377) 𢡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22841
U+22842 (141378) 𢡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22842
U+22843 (141379) 𢡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22843
U+22844 (141380) 𢡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22844
U+22845 (141381) 𢡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22845
U+22846 (141382) 𢡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22846
U+22847 (141383) 𢡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22847
U+22848 (141384) 𢡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22848
U+22849 (141385) 𢡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22849
U+2284A (141386) 𢡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284A
U+2284B (141387) 𢡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284B
U+2284C (141388) 𢡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284C
U+2284D (141389) 𢡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284D
U+2284E (141390) 𢡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284E
U+2284F (141391) 𢡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2284F
U+22850 (141392) 𢡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22850
U+22851 (141393) 𢡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22851
U+22852 (141394) 𢡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22852
U+22853 (141395) 𢡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22853
U+22854 (141396) 𢡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22854
U+22855 (141397) 𢡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22855
U+22856 (141398) 𢡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22856
U+22857 (141399) 𢡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22857
U+22858 (141400) 𢡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22858
U+22859 (141401) 𢡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22859
U+2285A (141402) 𢡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285A
U+2285B (141403) 𢡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285B
U+2285C (141404) 𢡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285C
U+2285D (141405) 𢡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285D
U+2285E (141406) 𢡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285E
U+2285F (141407) 𢡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2285F
U+22860 (141408) 𢡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22860
U+22861 (141409) 𢡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22861
U+22862 (141410) 𢡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22862
U+22863 (141411) 𢡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22863
U+22864 (141412) 𢡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22864
U+22865 (141413) 𢡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22865
U+22866 (141414) 𢡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22866
U+22867 (141415) 𢡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22867
U+22868 (141416) 𢡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22868
U+22869 (141417) 𢡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22869
U+2286A (141418) 𢡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286A
U+2286B (141419) 𢡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286B
U+2286C (141420) 𢡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286C
U+2286D (141421) 𢡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286D
U+2286E (141422) 𢡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286E
U+2286F (141423) 𢡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2286F
U+22870 (141424) 𢡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22870
U+22871 (141425) 𢡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22871
U+22872 (141426) 𢡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22872
U+22873 (141427) 𢡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22873
U+22874 (141428) 𢡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22874
U+22875 (141429) 𢡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22875
U+22876 (141430) 𢡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22876
U+22877 (141431) 𢡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22877
U+22878 (141432) 𢡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22878
U+22879 (141433) 𢡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22879
U+2287A (141434) 𢡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287A
U+2287B (141435) 𢡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287B
U+2287C (141436) 𢡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287C
U+2287D (141437) 𢡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287D
U+2287E (141438) 𢡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287E
U+2287F (141439) 𢡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2287F
U+22880 (141440) 𢢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22880
U+22881 (141441) 𢢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22881
U+22882 (141442) 𢢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22882
U+22883 (141443) 𢢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22883
U+22884 (141444) 𢢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22884
U+22885 (141445) 𢢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22885
U+22886 (141446) 𢢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22886
U+22887 (141447) 𢢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22887
U+22888 (141448) 𢢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22888
U+22889 (141449) 𢢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22889
U+2288A (141450) 𢢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288A
U+2288B (141451) 𢢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288B
U+2288C (141452) 𢢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288C
U+2288D (141453) 𢢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288D
U+2288E (141454) 𢢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288E
U+2288F (141455) 𢢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2288F
U+22890 (141456) 𢢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22890
U+22891 (141457) 𢢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22891
U+22892 (141458) 𢢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22892
U+22893 (141459) 𢢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22893
U+22894 (141460) 𢢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22894
U+22895 (141461) 𢢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22895
U+22896 (141462) 𢢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22896
U+22897 (141463) 𢢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22897
U+22898 (141464) 𢢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22898
U+22899 (141465) 𢢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22899
U+2289A (141466) 𢢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289A
U+2289B (141467) 𢢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289B
U+2289C (141468) 𢢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289C
U+2289D (141469) 𢢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289D
U+2289E (141470) 𢢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289E
U+2289F (141471) 𢢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2289F
U+228A0 (141472) 𢢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A0
U+228A1 (141473) 𢢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A1
U+228A2 (141474) 𢢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A2
U+228A3 (141475) 𢢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A3
U+228A4 (141476) 𢢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A4
U+228A5 (141477) 𢢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A5
U+228A6 (141478) 𢢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A6
U+228A7 (141479) 𢢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A7
U+228A8 (141480) 𢢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A8
U+228A9 (141481) 𢢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228A9
U+228AA (141482) 𢢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AA
U+228AB (141483) 𢢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AB
U+228AC (141484) 𢢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AC
U+228AD (141485) 𢢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AD
U+228AE (141486) 𢢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AE
U+228AF (141487) 𢢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228AF
U+228B0 (141488) 𢢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B0
U+228B1 (141489) 𢢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B1
U+228B2 (141490) 𢢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B2
U+228B3 (141491) 𢢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B3
U+228B4 (141492) 𢢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B4
U+228B5 (141493) 𢢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B5
U+228B6 (141494) 𢢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B6
U+228B7 (141495) 𢢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B7
U+228B8 (141496) 𢢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B8
U+228B9 (141497) 𢢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228B9
U+228BA (141498) 𢢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BA
U+228BB (141499) 𢢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BB
U+228BC (141500) 𢢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BC
U+228BD (141501) 𢢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BD
U+228BE (141502) 𢢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BE
U+228BF (141503) 𢢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228BF
U+228C0 (141504) 𢣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C0
U+228C1 (141505) 𢣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C1
U+228C2 (141506) 𢣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C2
U+228C3 (141507) 𢣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C3
U+228C4 (141508) 𢣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C4
U+228C5 (141509) 𢣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C5
U+228C6 (141510) 𢣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C6
U+228C7 (141511) 𢣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C7
U+228C8 (141512) 𢣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C8
U+228C9 (141513) 𢣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228C9
U+228CA (141514) 𢣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CA
U+228CB (141515) 𢣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CB
U+228CC (141516) 𢣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CC
U+228CD (141517) 𢣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CD
U+228CE (141518) 𢣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CE
U+228CF (141519) 𢣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228CF
U+228D0 (141520) 𢣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D0
U+228D1 (141521) 𢣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D1
U+228D2 (141522) 𢣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D2
U+228D3 (141523) 𢣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D3
U+228D4 (141524) 𢣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D4
U+228D5 (141525) 𢣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D5
U+228D6 (141526) 𢣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D6
U+228D7 (141527) 𢣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D7
U+228D8 (141528) 𢣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D8
U+228D9 (141529) 𢣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228D9
U+228DA (141530) 𢣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DA
U+228DB (141531) 𢣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DB
U+228DC (141532) 𢣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DC
U+228DD (141533) 𢣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DD
U+228DE (141534) 𢣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DE
U+228DF (141535) 𢣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228DF
U+228E0 (141536) 𢣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E0
U+228E1 (141537) 𢣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E1
U+228E2 (141538) 𢣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E2
U+228E3 (141539) 𢣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E3
U+228E4 (141540) 𢣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E4
U+228E5 (141541) 𢣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E5
U+228E6 (141542) 𢣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E6
U+228E7 (141543) 𢣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E7
U+228E8 (141544) 𢣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E8
U+228E9 (141545) 𢣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228E9
U+228EA (141546) 𢣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228EA
U+228EB (141547) 𢣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228EB
U+228EC (141548) 𢣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228EC
U+228ED (141549) 𢣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228ED
U+228EE (141550) 𢣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228EE
U+228EF (141551) 𢣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228EF
U+228F0 (141552) 𢣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F0
U+228F1 (141553) 𢣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F1
U+228F2 (141554) 𢣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F2
U+228F3 (141555) 𢣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F3
U+228F4 (141556) 𢣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F4
U+228F5 (141557) 𢣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F5
U+228F6 (141558) 𢣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F6
U+228F7 (141559) 𢣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F7
U+228F8 (141560) 𢣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F8
U+228F9 (141561) 𢣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228F9
U+228FA (141562) 𢣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FA
U+228FB (141563) 𢣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FB
U+228FC (141564) 𢣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FC
U+228FD (141565) 𢣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FD
U+228FE (141566) 𢣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FE
U+228FF (141567) 𢣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-228FF
U+22900 (141568) 𢤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22900
U+22901 (141569) 𢤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22901
U+22902 (141570) 𢤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22902
U+22903 (141571) 𢤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22903
U+22904 (141572) 𢤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22904
U+22905 (141573) 𢤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22905
U+22906 (141574) 𢤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22906
U+22907 (141575) 𢤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22907
U+22908 (141576) 𢤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22908
U+22909 (141577) 𢤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22909
U+2290A (141578) 𢤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290A
U+2290B (141579) 𢤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290B
U+2290C (141580) 𢤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290C
U+2290D (141581) 𢤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290D
U+2290E (141582) 𢤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290E
U+2290F (141583) 𢤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2290F
U+22910 (141584) 𢤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22910
U+22911 (141585) 𢤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22911
U+22912 (141586) 𢤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22912
U+22913 (141587) 𢤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22913
U+22914 (141588) 𢤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22914
U+22915 (141589) 𢤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22915
U+22916 (141590) 𢤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22916
U+22917 (141591) 𢤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22917
U+22918 (141592) 𢤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22918
U+22919 (141593) 𢤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22919
U+2291A (141594) 𢤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291A
U+2291B (141595) 𢤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291B
U+2291C (141596) 𢤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291C
U+2291D (141597) 𢤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291D
U+2291E (141598) 𢤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291E
U+2291F (141599) 𢤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2291F
U+22920 (141600) 𢤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22920
U+22921 (141601) 𢤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22921
U+22922 (141602) 𢤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22922
U+22923 (141603) 𢤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22923
U+22924 (141604) 𢤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22924
U+22925 (141605) 𢤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22925
U+22926 (141606) 𢤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22926
U+22927 (141607) 𢤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22927
U+22928 (141608) 𢤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22928
U+22929 (141609) 𢤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22929
U+2292A (141610) 𢤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292A
U+2292B (141611) 𢤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292B
U+2292C (141612) 𢤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292C
U+2292D (141613) 𢤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292D
U+2292E (141614) 𢤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292E
U+2292F (141615) 𢤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2292F
U+22930 (141616) 𢤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22930
U+22931 (141617) 𢤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22931
U+22932 (141618) 𢤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22932
U+22933 (141619) 𢤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22933
U+22934 (141620) 𢤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22934
U+22935 (141621) 𢤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22935
U+22936 (141622) 𢤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22936
U+22937 (141623) 𢤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22937
U+22938 (141624) 𢤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22938
U+22939 (141625) 𢤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22939
U+2293A (141626) 𢤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293A
U+2293B (141627) 𢤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293B
U+2293C (141628) 𢤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293C
U+2293D (141629) 𢤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293D
U+2293E (141630) 𢤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293E
U+2293F (141631) 𢤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2293F
U+22940 (141632) 𢥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22940
U+22941 (141633) 𢥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22941
U+22942 (141634) 𢥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22942
U+22943 (141635) 𢥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22943
U+22944 (141636) 𢥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22944
U+22945 (141637) 𢥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22945
U+22946 (141638) 𢥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22946
U+22947 (141639) 𢥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22947
U+22948 (141640) 𢥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22948
U+22949 (141641) 𢥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22949
U+2294A (141642) 𢥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294A
U+2294B (141643) 𢥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294B
U+2294C (141644) 𢥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294C
U+2294D (141645) 𢥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294D
U+2294E (141646) 𢥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294E
U+2294F (141647) 𢥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2294F
U+22950 (141648) 𢥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22950
U+22951 (141649) 𢥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22951
U+22952 (141650) 𢥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22952
U+22953 (141651) 𢥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22953
U+22954 (141652) 𢥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22954
U+22955 (141653) 𢥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22955
U+22956 (141654) 𢥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22956
U+22957 (141655) 𢥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22957
U+22958 (141656) 𢥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22958
U+22959 (141657) 𢥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22959
U+2295A (141658) 𢥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295A
U+2295B (141659) 𢥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295B
U+2295C (141660) 𢥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295C
U+2295D (141661) 𢥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295D
U+2295E (141662) 𢥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295E
U+2295F (141663) 𢥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2295F
U+22960 (141664) 𢥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22960
U+22961 (141665) 𢥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22961
U+22962 (141666) 𢥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22962
U+22963 (141667) 𢥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22963
U+22964 (141668) 𢥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22964
U+22965 (141669) 𢥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22965
U+22966 (141670) 𢥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22966
U+22967 (141671) 𢥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22967
U+22968 (141672) 𢥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22968
U+22969 (141673) 𢥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22969
U+2296A (141674) 𢥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296A
U+2296B (141675) 𢥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296B
U+2296C (141676) 𢥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296C
U+2296D (141677) 𢥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296D
U+2296E (141678) 𢥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296E
U+2296F (141679) 𢥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2296F
U+22970 (141680) 𢥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22970
U+22971 (141681) 𢥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22971
U+22972 (141682) 𢥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22972
U+22973 (141683) 𢥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22973
U+22974 (141684) 𢥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22974
U+22975 (141685) 𢥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22975
U+22976 (141686) 𢥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22976
U+22977 (141687) 𢥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22977
U+22978 (141688) 𢥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22978
U+22979 (141689) 𢥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22979
U+2297A (141690) 𢥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297A
U+2297B (141691) 𢥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297B
U+2297C (141692) 𢥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297C
U+2297D (141693) 𢥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297D
U+2297E (141694) 𢥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297E
U+2297F (141695) 𢥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2297F
U+22980 (141696) 𢦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22980
U+22981 (141697) 𢦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22981
U+22982 (141698) 𢦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22982
U+22983 (141699) 𢦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22983
U+22984 (141700) 𢦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22984
U+22985 (141701) 𢦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22985
U+22986 (141702) 𢦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22986
U+22987 (141703) 𢦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22987
U+22988 (141704) 𢦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22988
U+22989 (141705) 𢦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22989
U+2298A (141706) 𢦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298A
U+2298B (141707) 𢦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298B
U+2298C (141708) 𢦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298C
U+2298D (141709) 𢦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298D
U+2298E (141710) 𢦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298E
U+2298F (141711) 𢦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2298F
U+22990 (141712) 𢦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22990
U+22991 (141713) 𢦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22991
U+22992 (141714) 𢦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22992
U+22993 (141715) 𢦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22993
U+22994 (141716) 𢦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22994
U+22995 (141717) 𢦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22995
U+22996 (141718) 𢦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22996
U+22997 (141719) 𢦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22997
U+22998 (141720) 𢦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22998
U+22999 (141721) 𢦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22999
U+2299A (141722) 𢦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299A
U+2299B (141723) 𢦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299B
U+2299C (141724) 𢦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299C
U+2299D (141725) 𢦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299D
U+2299E (141726) 𢦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299E
U+2299F (141727) 𢦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2299F
U+229A0 (141728) 𢦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A0
U+229A1 (141729) 𢦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A1
U+229A2 (141730) 𢦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A2
U+229A3 (141731) 𢦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A3
U+229A4 (141732) 𢦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A4
U+229A5 (141733) 𢦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A5
U+229A6 (141734) 𢦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A6
U+229A7 (141735) 𢦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A7
U+229A8 (141736) 𢦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A8
U+229A9 (141737) 𢦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229A9
U+229AA (141738) 𢦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AA
U+229AB (141739) 𢦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AB
U+229AC (141740) 𢦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AC
U+229AD (141741) 𢦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AD
U+229AE (141742) 𢦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AE
U+229AF (141743) 𢦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229AF
U+229B0 (141744) 𢦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B0
U+229B1 (141745) 𢦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B1
U+229B2 (141746) 𢦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B2
U+229B3 (141747) 𢦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B3
U+229B4 (141748) 𢦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B4
U+229B5 (141749) 𢦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B5
U+229B6 (141750) 𢦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B6
U+229B7 (141751) 𢦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B7
U+229B8 (141752) 𢦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B8
U+229B9 (141753) 𢦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229B9
U+229BA (141754) 𢦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BA
U+229BB (141755) 𢦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BB
U+229BC (141756) 𢦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BC
U+229BD (141757) 𢦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BD
U+229BE (141758) 𢦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BE
U+229BF (141759) 𢦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229BF
U+229C0 (141760) 𢧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C0
U+229C1 (141761) 𢧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C1
U+229C2 (141762) 𢧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C2
U+229C3 (141763) 𢧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C3
U+229C4 (141764) 𢧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C4
U+229C5 (141765) 𢧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C5
U+229C6 (141766) 𢧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C6
U+229C7 (141767) 𢧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C7
U+229C8 (141768) 𢧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C8
U+229C9 (141769) 𢧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229C9
U+229CA (141770) 𢧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CA
U+229CB (141771) 𢧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CB
U+229CC (141772) 𢧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CC
U+229CD (141773) 𢧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CD
U+229CE (141774) 𢧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CE
U+229CF (141775) 𢧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229CF
U+229D0 (141776) 𢧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D0
U+229D1 (141777) 𢧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D1
U+229D2 (141778) 𢧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D2
U+229D3 (141779) 𢧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D3
U+229D4 (141780) 𢧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D4
U+229D5 (141781) 𢧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D5
U+229D6 (141782) 𢧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D6
U+229D7 (141783) 𢧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D7
U+229D8 (141784) 𢧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D8
U+229D9 (141785) 𢧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229D9
U+229DA (141786) 𢧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DA
U+229DB (141787) 𢧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DB
U+229DC (141788) 𢧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DC
U+229DD (141789) 𢧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DD
U+229DE (141790) 𢧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DE
U+229DF (141791) 𢧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229DF
U+229E0 (141792) 𢧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E0
U+229E1 (141793) 𢧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E1
U+229E2 (141794) 𢧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E2
U+229E3 (141795) 𢧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E3
U+229E4 (141796) 𢧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E4
U+229E5 (141797) 𢧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E5
U+229E6 (141798) 𢧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E6
U+229E7 (141799) 𢧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E7
U+229E8 (141800) 𢧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E8
U+229E9 (141801) 𢧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229E9
U+229EA (141802) 𢧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229EA
U+229EB (141803) 𢧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229EB
U+229EC (141804) 𢧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229EC
U+229ED (141805) 𢧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229ED
U+229EE (141806) 𢧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229EE
U+229EF (141807) 𢧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229EF
U+229F0 (141808) 𢧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F0
U+229F1 (141809) 𢧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F1
U+229F2 (141810) 𢧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F2
U+229F3 (141811) 𢧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F3
U+229F4 (141812) 𢧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F4
U+229F5 (141813) 𢧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F5
U+229F6 (141814) 𢧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F6
U+229F7 (141815) 𢧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F7
U+229F8 (141816) 𢧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F8
U+229F9 (141817) 𢧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229F9
U+229FA (141818) 𢧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FA
U+229FB (141819) 𢧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FB
U+229FC (141820) 𢧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FC
U+229FD (141821) 𢧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FD
U+229FE (141822) 𢧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FE
U+229FF (141823) 𢧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-229FF
U+22A00 (141824) 𢨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A00
U+22A01 (141825) 𢨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A01
U+22A02 (141826) 𢨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A02
U+22A03 (141827) 𢨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A03
U+22A04 (141828) 𢨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A04
U+22A05 (141829) 𢨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A05
U+22A06 (141830) 𢨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A06
U+22A07 (141831) 𢨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A07
U+22A08 (141832) 𢨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A08
U+22A09 (141833) 𢨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A09
U+22A0A (141834) 𢨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0A
U+22A0B (141835) 𢨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0B
U+22A0C (141836) 𢨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0C
U+22A0D (141837) 𢨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0D
U+22A0E (141838) 𢨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0E
U+22A0F (141839) 𢨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A0F
U+22A10 (141840) 𢨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A10
U+22A11 (141841) 𢨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A11
U+22A12 (141842) 𢨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A12
U+22A13 (141843) 𢨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A13
U+22A14 (141844) 𢨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A14
U+22A15 (141845) 𢨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A15
U+22A16 (141846) 𢨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A16
U+22A17 (141847) 𢨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A17
U+22A18 (141848) 𢨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A18
U+22A19 (141849) 𢨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A19
U+22A1A (141850) 𢨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1A
U+22A1B (141851) 𢨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1B
U+22A1C (141852) 𢨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1C
U+22A1D (141853) 𢨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1D
U+22A1E (141854) 𢨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1E
U+22A1F (141855) 𢨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A1F
U+22A20 (141856) 𢨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A20
U+22A21 (141857) 𢨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A21
U+22A22 (141858) 𢨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A22
U+22A23 (141859) 𢨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A23
U+22A24 (141860) 𢨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A24
U+22A25 (141861) 𢨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A25
U+22A26 (141862) 𢨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A26
U+22A27 (141863) 𢨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A27
U+22A28 (141864) 𢨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A28
U+22A29 (141865) 𢨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A29
U+22A2A (141866) 𢨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2A
U+22A2B (141867) 𢨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2B
U+22A2C (141868) 𢨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2C
U+22A2D (141869) 𢨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2D
U+22A2E (141870) 𢨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2E
U+22A2F (141871) 𢨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A2F
U+22A30 (141872) 𢨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A30
U+22A31 (141873) 𢨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A31
U+22A32 (141874) 𢨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A32
U+22A33 (141875) 𢨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A33
U+22A34 (141876) 𢨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A34
U+22A35 (141877) 𢨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A35
U+22A36 (141878) 𢨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A36
U+22A37 (141879) 𢨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A37
U+22A38 (141880) 𢨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A38
U+22A39 (141881) 𢨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A39
U+22A3A (141882) 𢨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3A
U+22A3B (141883) 𢨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3B
U+22A3C (141884) 𢨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3C
U+22A3D (141885) 𢨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3D
U+22A3E (141886) 𢨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3E
U+22A3F (141887) 𢨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A3F
U+22A40 (141888) 𢩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A40
U+22A41 (141889) 𢩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A41
U+22A42 (141890) 𢩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A42
U+22A43 (141891) 𢩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A43
U+22A44 (141892) 𢩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A44
U+22A45 (141893) 𢩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A45
U+22A46 (141894) 𢩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A46
U+22A47 (141895) 𢩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A47
U+22A48 (141896) 𢩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A48
U+22A49 (141897) 𢩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A49
U+22A4A (141898) 𢩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4A
U+22A4B (141899) 𢩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4B
U+22A4C (141900) 𢩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4C
U+22A4D (141901) 𢩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4D
U+22A4E (141902) 𢩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4E
U+22A4F (141903) 𢩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A4F
U+22A50 (141904) 𢩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A50
U+22A51 (141905) 𢩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A51
U+22A52 (141906) 𢩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A52
U+22A53 (141907) 𢩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A53
U+22A54 (141908) 𢩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A54
U+22A55 (141909) 𢩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A55
U+22A56 (141910) 𢩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A56
U+22A57 (141911) 𢩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A57
U+22A58 (141912) 𢩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A58
U+22A59 (141913) 𢩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A59
U+22A5A (141914) 𢩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5A
U+22A5B (141915) 𢩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5B
U+22A5C (141916) 𢩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5C
U+22A5D (141917) 𢩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5D
U+22A5E (141918) 𢩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5E
U+22A5F (141919) 𢩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A5F
U+22A60 (141920) 𢩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A60
U+22A61 (141921) 𢩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A61
U+22A62 (141922) 𢩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A62
U+22A63 (141923) 𢩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A63
U+22A64 (141924) 𢩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A64
U+22A65 (141925) 𢩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A65
U+22A66 (141926) 𢩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A66
U+22A67 (141927) 𢩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A67
U+22A68 (141928) 𢩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A68
U+22A69 (141929) 𢩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A69
U+22A6A (141930) 𢩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6A
U+22A6B (141931) 𢩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6B
U+22A6C (141932) 𢩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6C
U+22A6D (141933) 𢩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6D
U+22A6E (141934) 𢩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6E
U+22A6F (141935) 𢩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A6F
U+22A70 (141936) 𢩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A70
U+22A71 (141937) 𢩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A71
U+22A72 (141938) 𢩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A72
U+22A73 (141939) 𢩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A73
U+22A74 (141940) 𢩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A74
U+22A75 (141941) 𢩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A75
U+22A76 (141942) 𢩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A76
U+22A77 (141943) 𢩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A77
U+22A78 (141944) 𢩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A78
U+22A79 (141945) 𢩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A79
U+22A7A (141946) 𢩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7A
U+22A7B (141947) 𢩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7B
U+22A7C (141948) 𢩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7C
U+22A7D (141949) 𢩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7D
U+22A7E (141950) 𢩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7E
U+22A7F (141951) 𢩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A7F
U+22A80 (141952) 𢪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A80
U+22A81 (141953) 𢪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A81
U+22A82 (141954) 𢪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A82
U+22A83 (141955) 𢪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A83
U+22A84 (141956) 𢪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A84
U+22A85 (141957) 𢪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A85
U+22A86 (141958) 𢪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A86
U+22A87 (141959) 𢪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A87
U+22A88 (141960) 𢪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A88
U+22A89 (141961) 𢪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A89
U+22A8A (141962) 𢪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8A
U+22A8B (141963) 𢪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8B
U+22A8C (141964) 𢪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8C
U+22A8D (141965) 𢪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8D
U+22A8E (141966) 𢪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8E
U+22A8F (141967) 𢪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A8F
U+22A90 (141968) 𢪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A90
U+22A91 (141969) 𢪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A91
U+22A92 (141970) 𢪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A92
U+22A93 (141971) 𢪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A93
U+22A94 (141972) 𢪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A94
U+22A95 (141973) 𢪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A95
U+22A96 (141974) 𢪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A96
U+22A97 (141975) 𢪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A97
U+22A98 (141976) 𢪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A98
U+22A99 (141977) 𢪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A99
U+22A9A (141978) 𢪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9A
U+22A9B (141979) 𢪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9B
U+22A9C (141980) 𢪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9C
U+22A9D (141981) 𢪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9D
U+22A9E (141982) 𢪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9E
U+22A9F (141983) 𢪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22A9F
U+22AA0 (141984) 𢪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA0
U+22AA1 (141985) 𢪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA1
U+22AA2 (141986) 𢪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA2
U+22AA3 (141987) 𢪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA3
U+22AA4 (141988) 𢪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA4
U+22AA5 (141989) 𢪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA5
U+22AA6 (141990) 𢪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA6
U+22AA7 (141991) 𢪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA7
U+22AA8 (141992) 𢪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA8
U+22AA9 (141993) 𢪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AA9
U+22AAA (141994) 𢪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAA
U+22AAB (141995) 𢪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAB
U+22AAC (141996) 𢪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAC
U+22AAD (141997) 𢪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAD
U+22AAE (141998) 𢪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAE
U+22AAF (141999) 𢪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AAF
U+22AB0 (142000) 𢪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB0
U+22AB1 (142001) 𢪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB1
U+22AB2 (142002) 𢪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB2
U+22AB3 (142003) 𢪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB3
U+22AB4 (142004) 𢪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB4
U+22AB5 (142005) 𢪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB5
U+22AB6 (142006) 𢪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB6
U+22AB7 (142007) 𢪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB7
U+22AB8 (142008) 𢪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB8
U+22AB9 (142009) 𢪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AB9
U+22ABA (142010) 𢪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABA
U+22ABB (142011) 𢪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABB
U+22ABC (142012) 𢪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABC
U+22ABD (142013) 𢪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABD
U+22ABE (142014) 𢪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABE
U+22ABF (142015) 𢪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ABF
U+22AC0 (142016) 𢫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC0
U+22AC1 (142017) 𢫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC1
U+22AC2 (142018) 𢫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC2
U+22AC3 (142019) 𢫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC3
U+22AC4 (142020) 𢫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC4
U+22AC5 (142021) 𢫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC5
U+22AC6 (142022) 𢫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC6
U+22AC7 (142023) 𢫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC7
U+22AC8 (142024) 𢫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC8
U+22AC9 (142025) 𢫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AC9
U+22ACA (142026) 𢫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACA
U+22ACB (142027) 𢫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACB
U+22ACC (142028) 𢫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACC
U+22ACD (142029) 𢫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACD
U+22ACE (142030) 𢫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACE
U+22ACF (142031) 𢫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ACF
U+22AD0 (142032) 𢫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD0
U+22AD1 (142033) 𢫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD1
U+22AD2 (142034) 𢫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD2
U+22AD3 (142035) 𢫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD3
U+22AD4 (142036) 𢫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD4
U+22AD5 (142037) 𢫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD5
U+22AD6 (142038) 𢫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD6
U+22AD7 (142039) 𢫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD7
U+22AD8 (142040) 𢫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD8
U+22AD9 (142041) 𢫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AD9
U+22ADA (142042) 𢫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADA
U+22ADB (142043) 𢫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADB
U+22ADC (142044) 𢫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADC
U+22ADD (142045) 𢫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADD
U+22ADE (142046) 𢫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADE
U+22ADF (142047) 𢫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ADF
U+22AE0 (142048) 𢫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE0
U+22AE1 (142049) 𢫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE1
U+22AE2 (142050) 𢫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE2
U+22AE3 (142051) 𢫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE3
U+22AE4 (142052) 𢫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE4
U+22AE5 (142053) 𢫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE5
U+22AE6 (142054) 𢫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE6
U+22AE7 (142055) 𢫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE7
U+22AE8 (142056) 𢫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE8
U+22AE9 (142057) 𢫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AE9
U+22AEA (142058) 𢫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AEA
U+22AEB (142059) 𢫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AEB
U+22AEC (142060) 𢫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AEC
U+22AED (142061) 𢫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AED
U+22AEE (142062) 𢫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AEE
U+22AEF (142063) 𢫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AEF
U+22AF0 (142064) 𢫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF0
U+22AF1 (142065) 𢫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF1
U+22AF2 (142066) 𢫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF2
U+22AF3 (142067) 𢫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF3
U+22AF4 (142068) 𢫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF4
U+22AF5 (142069) 𢫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF5
U+22AF6 (142070) 𢫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF6
U+22AF7 (142071) 𢫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF7
U+22AF8 (142072) 𢫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF8
U+22AF9 (142073) 𢫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AF9
U+22AFA (142074) 𢫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFA
U+22AFB (142075) 𢫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFB
U+22AFC (142076) 𢫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFC
U+22AFD (142077) 𢫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFD
U+22AFE (142078) 𢫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFE
U+22AFF (142079) 𢫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22AFF
U+22B00 (142080) 𢬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B00
U+22B01 (142081) 𢬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B01
U+22B02 (142082) 𢬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B02
U+22B03 (142083) 𢬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B03
U+22B04 (142084) 𢬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B04
U+22B05 (142085) 𢬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B05
U+22B06 (142086) 𢬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B06
U+22B07 (142087) 𢬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B07
U+22B08 (142088) 𢬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B08
U+22B09 (142089) 𢬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B09
U+22B0A (142090) 𢬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0A
U+22B0B (142091) 𢬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0B
U+22B0C (142092) 𢬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0C
U+22B0D (142093) 𢬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0D
U+22B0E (142094) 𢬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0E
U+22B0F (142095) 𢬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B0F
U+22B10 (142096) 𢬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B10
U+22B11 (142097) 𢬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B11
U+22B12 (142098) 𢬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B12
U+22B13 (142099) 𢬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B13
U+22B14 (142100) 𢬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B14
U+22B15 (142101) 𢬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B15
U+22B16 (142102) 𢬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B16
U+22B17 (142103) 𢬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B17
U+22B18 (142104) 𢬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B18
U+22B19 (142105) 𢬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B19
U+22B1A (142106) 𢬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1A
U+22B1B (142107) 𢬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1B
U+22B1C (142108) 𢬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1C
U+22B1D (142109) 𢬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1D
U+22B1E (142110) 𢬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1E
U+22B1F (142111) 𢬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B1F
U+22B20 (142112) 𢬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B20
U+22B21 (142113) 𢬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B21
U+22B22 (142114) 𢬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B22
U+22B23 (142115) 𢬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B23
U+22B24 (142116) 𢬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B24
U+22B25 (142117) 𢬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B25
U+22B26 (142118) 𢬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B26
U+22B27 (142119) 𢬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B27
U+22B28 (142120) 𢬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B28
U+22B29 (142121) 𢬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B29
U+22B2A (142122) 𢬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2A
U+22B2B (142123) 𢬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2B
U+22B2C (142124) 𢬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2C
U+22B2D (142125) 𢬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2D
U+22B2E (142126) 𢬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2E
U+22B2F (142127) 𢬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B2F
U+22B30 (142128) 𢬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B30
U+22B31 (142129) 𢬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B31
U+22B32 (142130) 𢬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B32
U+22B33 (142131) 𢬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B33
U+22B34 (142132) 𢬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B34
U+22B35 (142133) 𢬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B35
U+22B36 (142134) 𢬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B36
U+22B37 (142135) 𢬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B37
U+22B38 (142136) 𢬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B38
U+22B39 (142137) 𢬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B39
U+22B3A (142138) 𢬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3A
U+22B3B (142139) 𢬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3B
U+22B3C (142140) 𢬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3C
U+22B3D (142141) 𢬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3D
U+22B3E (142142) 𢬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3E
U+22B3F (142143) 𢬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B3F
U+22B40 (142144) 𢭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B40
U+22B41 (142145) 𢭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B41
U+22B42 (142146) 𢭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B42
U+22B43 (142147) 𢭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B43
U+22B44 (142148) 𢭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B44
U+22B45 (142149) 𢭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B45
U+22B46 (142150) 𢭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B46
U+22B47 (142151) 𢭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B47
U+22B48 (142152) 𢭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B48
U+22B49 (142153) 𢭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B49
U+22B4A (142154) 𢭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4A
U+22B4B (142155) 𢭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4B
U+22B4C (142156) 𢭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4C
U+22B4D (142157) 𢭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4D
U+22B4E (142158) 𢭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4E
U+22B4F (142159) 𢭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B4F
U+22B50 (142160) 𢭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B50
U+22B51 (142161) 𢭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B51
U+22B52 (142162) 𢭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B52
U+22B53 (142163) 𢭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B53
U+22B54 (142164) 𢭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B54
U+22B55 (142165) 𢭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B55
U+22B56 (142166) 𢭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B56
U+22B57 (142167) 𢭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B57
U+22B58 (142168) 𢭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B58
U+22B59 (142169) 𢭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B59
U+22B5A (142170) 𢭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5A
U+22B5B (142171) 𢭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5B
U+22B5C (142172) 𢭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5C
U+22B5D (142173) 𢭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5D
U+22B5E (142174) 𢭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5E
U+22B5F (142175) 𢭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B5F
U+22B60 (142176) 𢭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B60
U+22B61 (142177) 𢭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B61
U+22B62 (142178) 𢭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B62
U+22B63 (142179) 𢭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B63
U+22B64 (142180) 𢭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B64
U+22B65 (142181) 𢭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B65
U+22B66 (142182) 𢭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B66
U+22B67 (142183) 𢭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B67
U+22B68 (142184) 𢭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B68
U+22B69 (142185) 𢭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B69
U+22B6A (142186) 𢭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6A
U+22B6B (142187) 𢭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6B
U+22B6C (142188) 𢭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6C
U+22B6D (142189) 𢭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6D
U+22B6E (142190) 𢭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6E
U+22B6F (142191) 𢭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B6F
U+22B70 (142192) 𢭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B70
U+22B71 (142193) 𢭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B71
U+22B72 (142194) 𢭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B72
U+22B73 (142195) 𢭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B73
U+22B74 (142196) 𢭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B74
U+22B75 (142197) 𢭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B75
U+22B76 (142198) 𢭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B76
U+22B77 (142199) 𢭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B77
U+22B78 (142200) 𢭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B78
U+22B79 (142201) 𢭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B79
U+22B7A (142202) 𢭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7A
U+22B7B (142203) 𢭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7B
U+22B7C (142204) 𢭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7C
U+22B7D (142205) 𢭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7D
U+22B7E (142206) 𢭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7E
U+22B7F (142207) 𢭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B7F
U+22B80 (142208) 𢮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B80
U+22B81 (142209) 𢮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B81
U+22B82 (142210) 𢮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B82
U+22B83 (142211) 𢮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B83
U+22B84 (142212) 𢮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B84
U+22B85 (142213) 𢮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B85
U+22B86 (142214) 𢮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B86
U+22B87 (142215) 𢮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B87
U+22B88 (142216) 𢮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B88
U+22B89 (142217) 𢮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B89
U+22B8A (142218) 𢮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8A
U+22B8B (142219) 𢮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8B
U+22B8C (142220) 𢮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8C
U+22B8D (142221) 𢮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8D
U+22B8E (142222) 𢮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8E
U+22B8F (142223) 𢮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B8F
U+22B90 (142224) 𢮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B90
U+22B91 (142225) 𢮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B91
U+22B92 (142226) 𢮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B92
U+22B93 (142227) 𢮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B93
U+22B94 (142228) 𢮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B94
U+22B95 (142229) 𢮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B95
U+22B96 (142230) 𢮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B96
U+22B97 (142231) 𢮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B97
U+22B98 (142232) 𢮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B98
U+22B99 (142233) 𢮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B99
U+22B9A (142234) 𢮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9A
U+22B9B (142235) 𢮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9B
U+22B9C (142236) 𢮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9C
U+22B9D (142237) 𢮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9D
U+22B9E (142238) 𢮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9E
U+22B9F (142239) 𢮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22B9F
U+22BA0 (142240) 𢮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA0
U+22BA1 (142241) 𢮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA1
U+22BA2 (142242) 𢮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA2
U+22BA3 (142243) 𢮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA3
U+22BA4 (142244) 𢮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA4
U+22BA5 (142245) 𢮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA5
U+22BA6 (142246) 𢮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA6
U+22BA7 (142247) 𢮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA7
U+22BA8 (142248) 𢮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA8
U+22BA9 (142249) 𢮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BA9
U+22BAA (142250) 𢮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAA
U+22BAB (142251) 𢮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAB
U+22BAC (142252) 𢮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAC
U+22BAD (142253) 𢮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAD
U+22BAE (142254) 𢮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAE
U+22BAF (142255) 𢮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BAF
U+22BB0 (142256) 𢮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB0
U+22BB1 (142257) 𢮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB1
U+22BB2 (142258) 𢮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB2
U+22BB3 (142259) 𢮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB3
U+22BB4 (142260) 𢮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB4
U+22BB5 (142261) 𢮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB5
U+22BB6 (142262) 𢮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB6
U+22BB7 (142263) 𢮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB7
U+22BB8 (142264) 𢮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB8
U+22BB9 (142265) 𢮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BB9
U+22BBA (142266) 𢮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBA
U+22BBB (142267) 𢮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBB
U+22BBC (142268) 𢮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBC
U+22BBD (142269) 𢮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBD
U+22BBE (142270) 𢮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBE
U+22BBF (142271) 𢮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BBF
U+22BC0 (142272) 𢯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC0
U+22BC1 (142273) 𢯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC1
U+22BC2 (142274) 𢯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC2
U+22BC3 (142275) 𢯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC3
U+22BC4 (142276) 𢯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC4
U+22BC5 (142277) 𢯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC5
U+22BC6 (142278) 𢯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC6
U+22BC7 (142279) 𢯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC7
U+22BC8 (142280) 𢯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC8
U+22BC9 (142281) 𢯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BC9
U+22BCA (142282) 𢯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCA
U+22BCB (142283) 𢯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCB
U+22BCC (142284) 𢯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCC
U+22BCD (142285) 𢯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCD
U+22BCE (142286) 𢯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCE
U+22BCF (142287) 𢯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BCF
U+22BD0 (142288) 𢯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD0
U+22BD1 (142289) 𢯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD1
U+22BD2 (142290) 𢯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD2
U+22BD3 (142291) 𢯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD3
U+22BD4 (142292) 𢯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD4
U+22BD5 (142293) 𢯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD5
U+22BD6 (142294) 𢯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD6
U+22BD7 (142295) 𢯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD7
U+22BD8 (142296) 𢯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD8
U+22BD9 (142297) 𢯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BD9
U+22BDA (142298) 𢯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDA
U+22BDB (142299) 𢯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDB
U+22BDC (142300) 𢯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDC
U+22BDD (142301) 𢯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDD
U+22BDE (142302) 𢯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDE
U+22BDF (142303) 𢯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BDF
U+22BE0 (142304) 𢯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE0
U+22BE1 (142305) 𢯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE1
U+22BE2 (142306) 𢯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE2
U+22BE3 (142307) 𢯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE3
U+22BE4 (142308) 𢯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE4
U+22BE5 (142309) 𢯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE5
U+22BE6 (142310) 𢯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE6
U+22BE7 (142311) 𢯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE7
U+22BE8 (142312) 𢯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE8
U+22BE9 (142313) 𢯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BE9
U+22BEA (142314) 𢯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BEA
U+22BEB (142315) 𢯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BEB
U+22BEC (142316) 𢯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BEC
U+22BED (142317) 𢯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BED
U+22BEE (142318) 𢯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BEE
U+22BEF (142319) 𢯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BEF
U+22BF0 (142320) 𢯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF0
U+22BF1 (142321) 𢯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF1
U+22BF2 (142322) 𢯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF2
U+22BF3 (142323) 𢯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF3
U+22BF4 (142324) 𢯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF4
U+22BF5 (142325) 𢯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF5
U+22BF6 (142326) 𢯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF6
U+22BF7 (142327) 𢯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF7
U+22BF8 (142328) 𢯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF8
U+22BF9 (142329) 𢯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BF9
U+22BFA (142330) 𢯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFA
U+22BFB (142331) 𢯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFB
U+22BFC (142332) 𢯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFC
U+22BFD (142333) 𢯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFD
U+22BFE (142334) 𢯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFE
U+22BFF (142335) 𢯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22BFF
U+22C00 (142336) 𢰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C00
U+22C01 (142337) 𢰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C01
U+22C02 (142338) 𢰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C02
U+22C03 (142339) 𢰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C03
U+22C04 (142340) 𢰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C04
U+22C05 (142341) 𢰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C05
U+22C06 (142342) 𢰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C06
U+22C07 (142343) 𢰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C07
U+22C08 (142344) 𢰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C08
U+22C09 (142345) 𢰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C09
U+22C0A (142346) 𢰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0A
U+22C0B (142347) 𢰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0B
U+22C0C (142348) 𢰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0C
U+22C0D (142349) 𢰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0D
U+22C0E (142350) 𢰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0E
U+22C0F (142351) 𢰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C0F
U+22C10 (142352) 𢰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C10
U+22C11 (142353) 𢰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C11
U+22C12 (142354) 𢰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C12
U+22C13 (142355) 𢰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C13
U+22C14 (142356) 𢰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C14
U+22C15 (142357) 𢰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C15
U+22C16 (142358) 𢰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C16
U+22C17 (142359) 𢰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C17
U+22C18 (142360) 𢰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C18
U+22C19 (142361) 𢰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C19
U+22C1A (142362) 𢰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1A
U+22C1B (142363) 𢰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1B
U+22C1C (142364) 𢰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1C
U+22C1D (142365) 𢰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1D
U+22C1E (142366) 𢰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1E
U+22C1F (142367) 𢰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C1F
U+22C20 (142368) 𢰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C20
U+22C21 (142369) 𢰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C21
U+22C22 (142370) 𢰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C22
U+22C23 (142371) 𢰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C23
U+22C24 (142372) 𢰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C24
U+22C25 (142373) 𢰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C25
U+22C26 (142374) 𢰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C26
U+22C27 (142375) 𢰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C27
U+22C28 (142376) 𢰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C28
U+22C29 (142377) 𢰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C29
U+22C2A (142378) 𢰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2A
U+22C2B (142379) 𢰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2B
U+22C2C (142380) 𢰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2C
U+22C2D (142381) 𢰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2D
U+22C2E (142382) 𢰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2E
U+22C2F (142383) 𢰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C2F
U+22C30 (142384) 𢰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C30
U+22C31 (142385) 𢰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C31
U+22C32 (142386) 𢰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C32
U+22C33 (142387) 𢰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C33
U+22C34 (142388) 𢰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C34
U+22C35 (142389) 𢰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C35
U+22C36 (142390) 𢰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C36
U+22C37 (142391) 𢰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C37
U+22C38 (142392) 𢰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C38
U+22C39 (142393) 𢰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C39
U+22C3A (142394) 𢰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3A
U+22C3B (142395) 𢰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3B
U+22C3C (142396) 𢰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3C
U+22C3D (142397) 𢰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3D
U+22C3E (142398) 𢰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3E
U+22C3F (142399) 𢰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C3F
U+22C40 (142400) 𢱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C40
U+22C41 (142401) 𢱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C41
U+22C42 (142402) 𢱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C42
U+22C43 (142403) 𢱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C43
U+22C44 (142404) 𢱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C44
U+22C45 (142405) 𢱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C45
U+22C46 (142406) 𢱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C46
U+22C47 (142407) 𢱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C47
U+22C48 (142408) 𢱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C48
U+22C49 (142409) 𢱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C49
U+22C4A (142410) 𢱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4A
U+22C4B (142411) 𢱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4B
U+22C4C (142412) 𢱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4C
U+22C4D (142413) 𢱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4D
U+22C4E (142414) 𢱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4E
U+22C4F (142415) 𢱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C4F
U+22C50 (142416) 𢱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C50
U+22C51 (142417) 𢱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C51
U+22C52 (142418) 𢱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C52
U+22C53 (142419) 𢱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C53
U+22C54 (142420) 𢱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C54
U+22C55 (142421) 𢱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C55
U+22C56 (142422) 𢱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C56
U+22C57 (142423) 𢱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C57
U+22C58 (142424) 𢱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C58
U+22C59 (142425) 𢱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C59
U+22C5A (142426) 𢱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5A
U+22C5B (142427) 𢱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5B
U+22C5C (142428) 𢱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5C
U+22C5D (142429) 𢱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5D
U+22C5E (142430) 𢱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5E
U+22C5F (142431) 𢱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C5F
U+22C60 (142432) 𢱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C60
U+22C61 (142433) 𢱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C61
U+22C62 (142434) 𢱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C62
U+22C63 (142435) 𢱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C63
U+22C64 (142436) 𢱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C64
U+22C65 (142437) 𢱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C65
U+22C66 (142438) 𢱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C66
U+22C67 (142439) 𢱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C67
U+22C68 (142440) 𢱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C68
U+22C69 (142441) 𢱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C69
U+22C6A (142442) 𢱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6A
U+22C6B (142443) 𢱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6B
U+22C6C (142444) 𢱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6C
U+22C6D (142445) 𢱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6D
U+22C6E (142446) 𢱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6E
U+22C6F (142447) 𢱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C6F
U+22C70 (142448) 𢱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C70
U+22C71 (142449) 𢱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C71
U+22C72 (142450) 𢱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C72
U+22C73 (142451) 𢱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C73
U+22C74 (142452) 𢱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C74
U+22C75 (142453) 𢱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C75
U+22C76 (142454) 𢱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C76
U+22C77 (142455) 𢱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C77
U+22C78 (142456) 𢱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C78
U+22C79 (142457) 𢱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C79
U+22C7A (142458) 𢱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7A
U+22C7B (142459) 𢱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7B
U+22C7C (142460) 𢱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7C
U+22C7D (142461) 𢱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7D
U+22C7E (142462) 𢱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7E
U+22C7F (142463) 𢱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C7F
U+22C80 (142464) 𢲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C80
U+22C81 (142465) 𢲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C81
U+22C82 (142466) 𢲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C82
U+22C83 (142467) 𢲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C83
U+22C84 (142468) 𢲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C84
U+22C85 (142469) 𢲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C85
U+22C86 (142470) 𢲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C86
U+22C87 (142471) 𢲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C87
U+22C88 (142472) 𢲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C88
U+22C89 (142473) 𢲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C89
U+22C8A (142474) 𢲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8A
U+22C8B (142475) 𢲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8B
U+22C8C (142476) 𢲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8C
U+22C8D (142477) 𢲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8D
U+22C8E (142478) 𢲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8E
U+22C8F (142479) 𢲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C8F
U+22C90 (142480) 𢲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C90
U+22C91 (142481) 𢲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C91
U+22C92 (142482) 𢲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C92
U+22C93 (142483) 𢲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C93
U+22C94 (142484) 𢲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C94
U+22C95 (142485) 𢲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C95
U+22C96 (142486) 𢲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C96
U+22C97 (142487) 𢲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C97
U+22C98 (142488) 𢲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C98
U+22C99 (142489) 𢲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C99
U+22C9A (142490) 𢲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9A
U+22C9B (142491) 𢲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9B
U+22C9C (142492) 𢲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9C
U+22C9D (142493) 𢲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9D
U+22C9E (142494) 𢲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9E
U+22C9F (142495) 𢲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22C9F
U+22CA0 (142496) 𢲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA0
U+22CA1 (142497) 𢲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA1
U+22CA2 (142498) 𢲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA2
U+22CA3 (142499) 𢲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA3
U+22CA4 (142500) 𢲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA4
U+22CA5 (142501) 𢲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA5
U+22CA6 (142502) 𢲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA6
U+22CA7 (142503) 𢲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA7
U+22CA8 (142504) 𢲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA8
U+22CA9 (142505) 𢲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CA9
U+22CAA (142506) 𢲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAA
U+22CAB (142507) 𢲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAB
U+22CAC (142508) 𢲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAC
U+22CAD (142509) 𢲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAD
U+22CAE (142510) 𢲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAE
U+22CAF (142511) 𢲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CAF
U+22CB0 (142512) 𢲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB0
U+22CB1 (142513) 𢲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB1
U+22CB2 (142514) 𢲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB2
U+22CB3 (142515) 𢲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB3
U+22CB4 (142516) 𢲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB4
U+22CB5 (142517) 𢲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB5
U+22CB6 (142518) 𢲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB6
U+22CB7 (142519) 𢲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB7
U+22CB8 (142520) 𢲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB8
U+22CB9 (142521) 𢲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CB9
U+22CBA (142522) 𢲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBA
U+22CBB (142523) 𢲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBB
U+22CBC (142524) 𢲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBC
U+22CBD (142525) 𢲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBD
U+22CBE (142526) 𢲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBE
U+22CBF (142527) 𢲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CBF
U+22CC0 (142528) 𢳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC0
U+22CC1 (142529) 𢳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC1
U+22CC2 (142530) 𢳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC2
U+22CC3 (142531) 𢳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC3
U+22CC4 (142532) 𢳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC4
U+22CC5 (142533) 𢳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC5
U+22CC6 (142534) 𢳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC6
U+22CC7 (142535) 𢳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC7
U+22CC8 (142536) 𢳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC8
U+22CC9 (142537) 𢳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CC9
U+22CCA (142538) 𢳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCA
U+22CCB (142539) 𢳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCB
U+22CCC (142540) 𢳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCC
U+22CCD (142541) 𢳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCD
U+22CCE (142542) 𢳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCE
U+22CCF (142543) 𢳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CCF
U+22CD0 (142544) 𢳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD0
U+22CD1 (142545) 𢳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD1
U+22CD2 (142546) 𢳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD2
U+22CD3 (142547) 𢳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD3
U+22CD4 (142548) 𢳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD4
U+22CD5 (142549) 𢳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD5
U+22CD6 (142550) 𢳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD6
U+22CD7 (142551) 𢳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD7
U+22CD8 (142552) 𢳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD8
U+22CD9 (142553) 𢳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CD9
U+22CDA (142554) 𢳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDA
U+22CDB (142555) 𢳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDB
U+22CDC (142556) 𢳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDC
U+22CDD (142557) 𢳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDD
U+22CDE (142558) 𢳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDE
U+22CDF (142559) 𢳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CDF
U+22CE0 (142560) 𢳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE0
U+22CE1 (142561) 𢳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE1
U+22CE2 (142562) 𢳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE2
U+22CE3 (142563) 𢳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE3
U+22CE4 (142564) 𢳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE4
U+22CE5 (142565) 𢳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE5
U+22CE6 (142566) 𢳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE6
U+22CE7 (142567) 𢳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE7
U+22CE8 (142568) 𢳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE8
U+22CE9 (142569) 𢳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CE9
U+22CEA (142570) 𢳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CEA
U+22CEB (142571) 𢳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CEB
U+22CEC (142572) 𢳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CEC
U+22CED (142573) 𢳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CED
U+22CEE (142574) 𢳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CEE
U+22CEF (142575) 𢳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CEF
U+22CF0 (142576) 𢳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF0
U+22CF1 (142577) 𢳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF1
U+22CF2 (142578) 𢳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF2
U+22CF3 (142579) 𢳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF3
U+22CF4 (142580) 𢳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF4
U+22CF5 (142581) 𢳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF5
U+22CF6 (142582) 𢳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF6
U+22CF7 (142583) 𢳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF7
U+22CF8 (142584) 𢳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF8
U+22CF9 (142585) 𢳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CF9
U+22CFA (142586) 𢳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFA
U+22CFB (142587) 𢳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFB
U+22CFC (142588) 𢳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFC
U+22CFD (142589) 𢳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFD
U+22CFE (142590) 𢳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFE
U+22CFF (142591) 𢳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22CFF
U+22D00 (142592) 𢴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D00
U+22D01 (142593) 𢴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D01
U+22D02 (142594) 𢴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D02
U+22D03 (142595) 𢴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D03
U+22D04 (142596) 𢴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D04
U+22D05 (142597) 𢴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D05
U+22D06 (142598) 𢴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D06
U+22D07 (142599) 𢴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D07
U+22D08 (142600) 𢴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D08
U+22D09 (142601) 𢴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D09
U+22D0A (142602) 𢴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0A
U+22D0B (142603) 𢴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0B
U+22D0C (142604) 𢴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0C
U+22D0D (142605) 𢴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0D
U+22D0E (142606) 𢴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0E
U+22D0F (142607) 𢴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D0F
U+22D10 (142608) 𢴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D10
U+22D11 (142609) 𢴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D11
U+22D12 (142610) 𢴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D12
U+22D13 (142611) 𢴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D13
U+22D14 (142612) 𢴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D14
U+22D15 (142613) 𢴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D15
U+22D16 (142614) 𢴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D16
U+22D17 (142615) 𢴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D17
U+22D18 (142616) 𢴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D18
U+22D19 (142617) 𢴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D19
U+22D1A (142618) 𢴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1A
U+22D1B (142619) 𢴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1B
U+22D1C (142620) 𢴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1C
U+22D1D (142621) 𢴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1D
U+22D1E (142622) 𢴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1E
U+22D1F (142623) 𢴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D1F
U+22D20 (142624) 𢴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D20
U+22D21 (142625) 𢴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D21
U+22D22 (142626) 𢴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D22
U+22D23 (142627) 𢴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D23
U+22D24 (142628) 𢴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D24
U+22D25 (142629) 𢴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D25
U+22D26 (142630) 𢴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D26
U+22D27 (142631) 𢴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D27
U+22D28 (142632) 𢴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D28
U+22D29 (142633) 𢴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D29
U+22D2A (142634) 𢴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2A
U+22D2B (142635) 𢴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2B
U+22D2C (142636) 𢴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2C
U+22D2D (142637) 𢴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2D
U+22D2E (142638) 𢴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2E
U+22D2F (142639) 𢴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D2F
U+22D30 (142640) 𢴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D30
U+22D31 (142641) 𢴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D31
U+22D32 (142642) 𢴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D32
U+22D33 (142643) 𢴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D33
U+22D34 (142644) 𢴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D34
U+22D35 (142645) 𢴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D35
U+22D36 (142646) 𢴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D36
U+22D37 (142647) 𢴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D37
U+22D38 (142648) 𢴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D38
U+22D39 (142649) 𢴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D39
U+22D3A (142650) 𢴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3A
U+22D3B (142651) 𢴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3B
U+22D3C (142652) 𢴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3C
U+22D3D (142653) 𢴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3D
U+22D3E (142654) 𢴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3E
U+22D3F (142655) 𢴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D3F
U+22D40 (142656) 𢵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D40
U+22D41 (142657) 𢵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D41
U+22D42 (142658) 𢵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D42
U+22D43 (142659) 𢵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D43
U+22D44 (142660) 𢵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D44
U+22D45 (142661) 𢵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D45
U+22D46 (142662) 𢵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D46
U+22D47 (142663) 𢵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D47
U+22D48 (142664) 𢵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D48
U+22D49 (142665) 𢵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D49
U+22D4A (142666) 𢵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4A
U+22D4B (142667) 𢵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4B
U+22D4C (142668) 𢵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4C
U+22D4D (142669) 𢵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4D
U+22D4E (142670) 𢵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4E
U+22D4F (142671) 𢵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D4F
U+22D50 (142672) 𢵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D50
U+22D51 (142673) 𢵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D51
U+22D52 (142674) 𢵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D52
U+22D53 (142675) 𢵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D53
U+22D54 (142676) 𢵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D54
U+22D55 (142677) 𢵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D55
U+22D56 (142678) 𢵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D56
U+22D57 (142679) 𢵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D57
U+22D58 (142680) 𢵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D58
U+22D59 (142681) 𢵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D59
U+22D5A (142682) 𢵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5A
U+22D5B (142683) 𢵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5B
U+22D5C (142684) 𢵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5C
U+22D5D (142685) 𢵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5D
U+22D5E (142686) 𢵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5E
U+22D5F (142687) 𢵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D5F
U+22D60 (142688) 𢵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D60
U+22D61 (142689) 𢵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D61
U+22D62 (142690) 𢵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D62
U+22D63 (142691) 𢵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D63
U+22D64 (142692) 𢵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D64
U+22D65 (142693) 𢵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D65
U+22D66 (142694) 𢵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D66
U+22D67 (142695) 𢵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D67
U+22D68 (142696) 𢵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D68
U+22D69 (142697) 𢵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D69
U+22D6A (142698) 𢵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6A
U+22D6B (142699) 𢵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6B
U+22D6C (142700) 𢵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6C
U+22D6D (142701) 𢵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6D
U+22D6E (142702) 𢵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6E
U+22D6F (142703) 𢵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D6F
U+22D70 (142704) 𢵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D70
U+22D71 (142705) 𢵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D71
U+22D72 (142706) 𢵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D72
U+22D73 (142707) 𢵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D73
U+22D74 (142708) 𢵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D74
U+22D75 (142709) 𢵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D75
U+22D76 (142710) 𢵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D76
U+22D77 (142711) 𢵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D77
U+22D78 (142712) 𢵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D78
U+22D79 (142713) 𢵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D79
U+22D7A (142714) 𢵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7A
U+22D7B (142715) 𢵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7B
U+22D7C (142716) 𢵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7C
U+22D7D (142717) 𢵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7D
U+22D7E (142718) 𢵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7E
U+22D7F (142719) 𢵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D7F
U+22D80 (142720) 𢶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D80
U+22D81 (142721) 𢶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D81
U+22D82 (142722) 𢶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D82
U+22D83 (142723) 𢶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D83
U+22D84 (142724) 𢶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D84
U+22D85 (142725) 𢶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D85
U+22D86 (142726) 𢶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D86
U+22D87 (142727) 𢶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D87
U+22D88 (142728) 𢶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D88
U+22D89 (142729) 𢶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D89
U+22D8A (142730) 𢶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8A
U+22D8B (142731) 𢶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8B
U+22D8C (142732) 𢶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8C
U+22D8D (142733) 𢶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8D
U+22D8E (142734) 𢶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8E
U+22D8F (142735) 𢶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D8F
U+22D90 (142736) 𢶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D90
U+22D91 (142737) 𢶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D91
U+22D92 (142738) 𢶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D92
U+22D93 (142739) 𢶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D93
U+22D94 (142740) 𢶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D94
U+22D95 (142741) 𢶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D95
U+22D96 (142742) 𢶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D96
U+22D97 (142743) 𢶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D97
U+22D98 (142744) 𢶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D98
U+22D99 (142745) 𢶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D99
U+22D9A (142746) 𢶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9A
U+22D9B (142747) 𢶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9B
U+22D9C (142748) 𢶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9C
U+22D9D (142749) 𢶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9D
U+22D9E (142750) 𢶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9E
U+22D9F (142751) 𢶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22D9F
U+22DA0 (142752) 𢶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA0
U+22DA1 (142753) 𢶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA1
U+22DA2 (142754) 𢶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA2
U+22DA3 (142755) 𢶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA3
U+22DA4 (142756) 𢶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA4
U+22DA5 (142757) 𢶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA5
U+22DA6 (142758) 𢶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA6
U+22DA7 (142759) 𢶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA7
U+22DA8 (142760) 𢶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA8
U+22DA9 (142761) 𢶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DA9
U+22DAA (142762) 𢶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAA
U+22DAB (142763) 𢶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAB
U+22DAC (142764) 𢶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAC
U+22DAD (142765) 𢶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAD
U+22DAE (142766) 𢶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAE
U+22DAF (142767) 𢶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DAF
U+22DB0 (142768) 𢶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB0
U+22DB1 (142769) 𢶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB1
U+22DB2 (142770) 𢶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB2
U+22DB3 (142771) 𢶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB3
U+22DB4 (142772) 𢶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB4
U+22DB5 (142773) 𢶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB5
U+22DB6 (142774) 𢶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB6
U+22DB7 (142775) 𢶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB7
U+22DB8 (142776) 𢶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB8
U+22DB9 (142777) 𢶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DB9
U+22DBA (142778) 𢶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBA
U+22DBB (142779) 𢶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBB
U+22DBC (142780) 𢶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBC
U+22DBD (142781) 𢶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBD
U+22DBE (142782) 𢶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBE
U+22DBF (142783) 𢶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DBF
U+22DC0 (142784) 𢷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC0
U+22DC1 (142785) 𢷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC1
U+22DC2 (142786) 𢷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC2
U+22DC3 (142787) 𢷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC3
U+22DC4 (142788) 𢷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC4
U+22DC5 (142789) 𢷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC5
U+22DC6 (142790) 𢷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC6
U+22DC7 (142791) 𢷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC7
U+22DC8 (142792) 𢷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC8
U+22DC9 (142793) 𢷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DC9
U+22DCA (142794) 𢷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCA
U+22DCB (142795) 𢷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCB
U+22DCC (142796) 𢷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCC
U+22DCD (142797) 𢷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCD
U+22DCE (142798) 𢷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCE
U+22DCF (142799) 𢷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DCF
U+22DD0 (142800) 𢷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD0
U+22DD1 (142801) 𢷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD1
U+22DD2 (142802) 𢷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD2
U+22DD3 (142803) 𢷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD3
U+22DD4 (142804) 𢷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD4
U+22DD5 (142805) 𢷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD5
U+22DD6 (142806) 𢷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD6
U+22DD7 (142807) 𢷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD7
U+22DD8 (142808) 𢷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD8
U+22DD9 (142809) 𢷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DD9
U+22DDA (142810) 𢷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDA
U+22DDB (142811) 𢷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDB
U+22DDC (142812) 𢷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDC
U+22DDD (142813) 𢷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDD
U+22DDE (142814) 𢷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDE
U+22DDF (142815) 𢷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DDF
U+22DE0 (142816) 𢷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE0
U+22DE1 (142817) 𢷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE1
U+22DE2 (142818) 𢷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE2
U+22DE3 (142819) 𢷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE3
U+22DE4 (142820) 𢷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE4
U+22DE5 (142821) 𢷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE5
U+22DE6 (142822) 𢷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE6
U+22DE7 (142823) 𢷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE7
U+22DE8 (142824) 𢷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE8
U+22DE9 (142825) 𢷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DE9
U+22DEA (142826) 𢷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DEA
U+22DEB (142827) 𢷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DEB
U+22DEC (142828) 𢷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DEC
U+22DED (142829) 𢷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DED
U+22DEE (142830) 𢷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DEE
U+22DEF (142831) 𢷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DEF
U+22DF0 (142832) 𢷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF0
U+22DF1 (142833) 𢷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF1
U+22DF2 (142834) 𢷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF2
U+22DF3 (142835) 𢷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF3
U+22DF4 (142836) 𢷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF4
U+22DF5 (142837) 𢷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF5
U+22DF6 (142838) 𢷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF6
U+22DF7 (142839) 𢷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF7
U+22DF8 (142840) 𢷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF8
U+22DF9 (142841) 𢷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DF9
U+22DFA (142842) 𢷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFA
U+22DFB (142843) 𢷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFB
U+22DFC (142844) 𢷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFC
U+22DFD (142845) 𢷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFD
U+22DFE (142846) 𢷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFE
U+22DFF (142847) 𢷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22DFF
U+22E00 (142848) 𢸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E00
U+22E01 (142849) 𢸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E01
U+22E02 (142850) 𢸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E02
U+22E03 (142851) 𢸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E03
U+22E04 (142852) 𢸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E04
U+22E05 (142853) 𢸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E05
U+22E06 (142854) 𢸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E06
U+22E07 (142855) 𢸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E07
U+22E08 (142856) 𢸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E08
U+22E09 (142857) 𢸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E09
U+22E0A (142858) 𢸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0A
U+22E0B (142859) 𢸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0B
U+22E0C (142860) 𢸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0C
U+22E0D (142861) 𢸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0D
U+22E0E (142862) 𢸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0E
U+22E0F (142863) 𢸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E0F
U+22E10 (142864) 𢸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E10
U+22E11 (142865) 𢸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E11
U+22E12 (142866) 𢸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E12
U+22E13 (142867) 𢸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E13
U+22E14 (142868) 𢸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E14
U+22E15 (142869) 𢸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E15
U+22E16 (142870) 𢸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E16
U+22E17 (142871) 𢸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E17
U+22E18 (142872) 𢸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E18
U+22E19 (142873) 𢸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E19
U+22E1A (142874) 𢸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1A
U+22E1B (142875) 𢸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1B
U+22E1C (142876) 𢸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1C
U+22E1D (142877) 𢸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1D
U+22E1E (142878) 𢸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1E
U+22E1F (142879) 𢸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E1F
U+22E20 (142880) 𢸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E20
U+22E21 (142881) 𢸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E21
U+22E22 (142882) 𢸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E22
U+22E23 (142883) 𢸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E23
U+22E24 (142884) 𢸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E24
U+22E25 (142885) 𢸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E25
U+22E26 (142886) 𢸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E26
U+22E27 (142887) 𢸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E27
U+22E28 (142888) 𢸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E28
U+22E29 (142889) 𢸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E29
U+22E2A (142890) 𢸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2A
U+22E2B (142891) 𢸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2B
U+22E2C (142892) 𢸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2C
U+22E2D (142893) 𢸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2D
U+22E2E (142894) 𢸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2E
U+22E2F (142895) 𢸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E2F
U+22E30 (142896) 𢸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E30
U+22E31 (142897) 𢸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E31
U+22E32 (142898) 𢸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E32
U+22E33 (142899) 𢸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E33
U+22E34 (142900) 𢸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E34
U+22E35 (142901) 𢸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E35
U+22E36 (142902) 𢸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E36
U+22E37 (142903) 𢸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E37
U+22E38 (142904) 𢸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E38
U+22E39 (142905) 𢸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E39
U+22E3A (142906) 𢸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3A
U+22E3B (142907) 𢸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3B
U+22E3C (142908) 𢸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3C
U+22E3D (142909) 𢸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3D
U+22E3E (142910) 𢸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3E
U+22E3F (142911) 𢸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E3F
U+22E40 (142912) 𢹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E40
U+22E41 (142913) 𢹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E41
U+22E42 (142914) 𢹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E42
U+22E43 (142915) 𢹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E43
U+22E44 (142916) 𢹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E44
U+22E45 (142917) 𢹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E45
U+22E46 (142918) 𢹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E46
U+22E47 (142919) 𢹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E47
U+22E48 (142920) 𢹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E48
U+22E49 (142921) 𢹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E49
U+22E4A (142922) 𢹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4A
U+22E4B (142923) 𢹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4B
U+22E4C (142924) 𢹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4C
U+22E4D (142925) 𢹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4D
U+22E4E (142926) 𢹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4E
U+22E4F (142927) 𢹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E4F
U+22E50 (142928) 𢹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E50
U+22E51 (142929) 𢹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E51
U+22E52 (142930) 𢹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E52
U+22E53 (142931) 𢹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E53
U+22E54 (142932) 𢹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E54
U+22E55 (142933) 𢹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E55
U+22E56 (142934) 𢹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E56
U+22E57 (142935) 𢹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E57
U+22E58 (142936) 𢹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E58
U+22E59 (142937) 𢹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E59
U+22E5A (142938) 𢹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5A
U+22E5B (142939) 𢹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5B
U+22E5C (142940) 𢹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5C
U+22E5D (142941) 𢹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5D
U+22E5E (142942) 𢹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5E
U+22E5F (142943) 𢹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E5F
U+22E60 (142944) 𢹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E60
U+22E61 (142945) 𢹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E61
U+22E62 (142946) 𢹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E62
U+22E63 (142947) 𢹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E63
U+22E64 (142948) 𢹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E64
U+22E65 (142949) 𢹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E65
U+22E66 (142950) 𢹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E66
U+22E67 (142951) 𢹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E67
U+22E68 (142952) 𢹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E68
U+22E69 (142953) 𢹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E69
U+22E6A (142954) 𢹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6A
U+22E6B (142955) 𢹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6B
U+22E6C (142956) 𢹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6C
U+22E6D (142957) 𢹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6D
U+22E6E (142958) 𢹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6E
U+22E6F (142959) 𢹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E6F
U+22E70 (142960) 𢹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E70
U+22E71 (142961) 𢹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E71
U+22E72 (142962) 𢹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E72
U+22E73 (142963) 𢹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E73
U+22E74 (142964) 𢹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E74
U+22E75 (142965) 𢹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E75
U+22E76 (142966) 𢹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E76
U+22E77 (142967) 𢹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E77
U+22E78 (142968) 𢹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E78
U+22E79 (142969) 𢹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E79
U+22E7A (142970) 𢹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7A
U+22E7B (142971) 𢹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7B
U+22E7C (142972) 𢹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7C
U+22E7D (142973) 𢹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7D
U+22E7E (142974) 𢹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7E
U+22E7F (142975) 𢹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E7F
U+22E80 (142976) 𢺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E80
U+22E81 (142977) 𢺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E81
U+22E82 (142978) 𢺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E82
U+22E83 (142979) 𢺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E83
U+22E84 (142980) 𢺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E84
U+22E85 (142981) 𢺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E85
U+22E86 (142982) 𢺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E86
U+22E87 (142983) 𢺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E87
U+22E88 (142984) 𢺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E88
U+22E89 (142985) 𢺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E89
U+22E8A (142986) 𢺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8A
U+22E8B (142987) 𢺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8B
U+22E8C (142988) 𢺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8C
U+22E8D (142989) 𢺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8D
U+22E8E (142990) 𢺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8E
U+22E8F (142991) 𢺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E8F
U+22E90 (142992) 𢺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E90
U+22E91 (142993) 𢺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E91
U+22E92 (142994) 𢺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E92
U+22E93 (142995) 𢺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E93
U+22E94 (142996) 𢺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E94
U+22E95 (142997) 𢺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E95
U+22E96 (142998) 𢺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E96
U+22E97 (142999) 𢺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E97
U+22E98 (143000) 𢺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E98
U+22E99 (143001) 𢺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E99
U+22E9A (143002) 𢺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9A
U+22E9B (143003) 𢺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9B
U+22E9C (143004) 𢺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9C
U+22E9D (143005) 𢺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9D
U+22E9E (143006) 𢺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9E
U+22E9F (143007) 𢺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22E9F
U+22EA0 (143008) 𢺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA0
U+22EA1 (143009) 𢺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA1
U+22EA2 (143010) 𢺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA2
U+22EA3 (143011) 𢺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA3
U+22EA4 (143012) 𢺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA4
U+22EA5 (143013) 𢺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA5
U+22EA6 (143014) 𢺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA6
U+22EA7 (143015) 𢺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA7
U+22EA8 (143016) 𢺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA8
U+22EA9 (143017) 𢺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EA9
U+22EAA (143018) 𢺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAA
U+22EAB (143019) 𢺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAB
U+22EAC (143020) 𢺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAC
U+22EAD (143021) 𢺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAD
U+22EAE (143022) 𢺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAE
U+22EAF (143023) 𢺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EAF
U+22EB0 (143024) 𢺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB0
U+22EB1 (143025) 𢺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB1
U+22EB2 (143026) 𢺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB2
U+22EB3 (143027) 𢺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB3
U+22EB4 (143028) 𢺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB4
U+22EB5 (143029) 𢺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB5
U+22EB6 (143030) 𢺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB6
U+22EB7 (143031) 𢺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB7
U+22EB8 (143032) 𢺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB8
U+22EB9 (143033) 𢺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EB9
U+22EBA (143034) 𢺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBA
U+22EBB (143035) 𢺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBB
U+22EBC (143036) 𢺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBC
U+22EBD (143037) 𢺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBD
U+22EBE (143038) 𢺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBE
U+22EBF (143039) 𢺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EBF
U+22EC0 (143040) 𢻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC0
U+22EC1 (143041) 𢻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC1
U+22EC2 (143042) 𢻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC2
U+22EC3 (143043) 𢻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC3
U+22EC4 (143044) 𢻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC4
U+22EC5 (143045) 𢻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC5
U+22EC6 (143046) 𢻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC6
U+22EC7 (143047) 𢻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC7
U+22EC8 (143048) 𢻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC8
U+22EC9 (143049) 𢻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EC9
U+22ECA (143050) 𢻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECA
U+22ECB (143051) 𢻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECB
U+22ECC (143052) 𢻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECC
U+22ECD (143053) 𢻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECD
U+22ECE (143054) 𢻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECE
U+22ECF (143055) 𢻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ECF
U+22ED0 (143056) 𢻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED0
U+22ED1 (143057) 𢻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED1
U+22ED2 (143058) 𢻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED2
U+22ED3 (143059) 𢻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED3
U+22ED4 (143060) 𢻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED4
U+22ED5 (143061) 𢻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED5
U+22ED6 (143062) 𢻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED6
U+22ED7 (143063) 𢻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED7
U+22ED8 (143064) 𢻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED8
U+22ED9 (143065) 𢻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22ED9
U+22EDA (143066) 𢻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDA
U+22EDB (143067) 𢻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDB
U+22EDC (143068) 𢻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDC
U+22EDD (143069) 𢻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDD
U+22EDE (143070) 𢻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDE
U+22EDF (143071) 𢻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EDF
U+22EE0 (143072) 𢻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE0
U+22EE1 (143073) 𢻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE1
U+22EE2 (143074) 𢻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE2
U+22EE3 (143075) 𢻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE3
U+22EE4 (143076) 𢻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE4
U+22EE5 (143077) 𢻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE5
U+22EE6 (143078) 𢻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE6
U+22EE7 (143079) 𢻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE7
U+22EE8 (143080) 𢻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE8
U+22EE9 (143081) 𢻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EE9
U+22EEA (143082) 𢻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EEA
U+22EEB (143083) 𢻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EEB
U+22EEC (143084) 𢻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EEC
U+22EED (143085) 𢻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EED
U+22EEE (143086) 𢻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EEE
U+22EEF (143087) 𢻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EEF
U+22EF0 (143088) 𢻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF0
U+22EF1 (143089) 𢻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF1
U+22EF2 (143090) 𢻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF2
U+22EF3 (143091) 𢻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF3
U+22EF4 (143092) 𢻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF4
U+22EF5 (143093) 𢻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF5
U+22EF6 (143094) 𢻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF6
U+22EF7 (143095) 𢻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF7
U+22EF8 (143096) 𢻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF8
U+22EF9 (143097) 𢻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EF9
U+22EFA (143098) 𢻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFA
U+22EFB (143099) 𢻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFB
U+22EFC (143100) 𢻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFC
U+22EFD (143101) 𢻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFD
U+22EFE (143102) 𢻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFE
U+22EFF (143103) 𢻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22EFF
U+22F00 (143104) 𢼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F00
U+22F01 (143105) 𢼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F01
U+22F02 (143106) 𢼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F02
U+22F03 (143107) 𢼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F03
U+22F04 (143108) 𢼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F04
U+22F05 (143109) 𢼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F05
U+22F06 (143110) 𢼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F06
U+22F07 (143111) 𢼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F07
U+22F08 (143112) 𢼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F08
U+22F09 (143113) 𢼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F09
U+22F0A (143114) 𢼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0A
U+22F0B (143115) 𢼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0B
U+22F0C (143116) 𢼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0C
U+22F0D (143117) 𢼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0D
U+22F0E (143118) 𢼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0E
U+22F0F (143119) 𢼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F0F
U+22F10 (143120) 𢼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F10
U+22F11 (143121) 𢼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F11
U+22F12 (143122) 𢼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F12
U+22F13 (143123) 𢼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F13
U+22F14 (143124) 𢼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F14
U+22F15 (143125) 𢼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F15
U+22F16 (143126) 𢼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F16
U+22F17 (143127) 𢼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F17
U+22F18 (143128) 𢼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F18
U+22F19 (143129) 𢼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F19
U+22F1A (143130) 𢼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1A
U+22F1B (143131) 𢼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1B
U+22F1C (143132) 𢼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1C
U+22F1D (143133) 𢼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1D
U+22F1E (143134) 𢼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1E
U+22F1F (143135) 𢼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F1F
U+22F20 (143136) 𢼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F20
U+22F21 (143137) 𢼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F21
U+22F22 (143138) 𢼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F22
U+22F23 (143139) 𢼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F23
U+22F24 (143140) 𢼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F24
U+22F25 (143141) 𢼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F25
U+22F26 (143142) 𢼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F26
U+22F27 (143143) 𢼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F27
U+22F28 (143144) 𢼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F28
U+22F29 (143145) 𢼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F29
U+22F2A (143146) 𢼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2A
U+22F2B (143147) 𢼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2B
U+22F2C (143148) 𢼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2C
U+22F2D (143149) 𢼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2D
U+22F2E (143150) 𢼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2E
U+22F2F (143151) 𢼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F2F
U+22F30 (143152) 𢼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F30
U+22F31 (143153) 𢼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F31
U+22F32 (143154) 𢼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F32
U+22F33 (143155) 𢼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F33
U+22F34 (143156) 𢼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F34
U+22F35 (143157) 𢼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F35
U+22F36 (143158) 𢼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F36
U+22F37 (143159) 𢼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F37
U+22F38 (143160) 𢼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F38
U+22F39 (143161) 𢼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F39
U+22F3A (143162) 𢼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3A
U+22F3B (143163) 𢼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3B
U+22F3C (143164) 𢼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3C
U+22F3D (143165) 𢼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3D
U+22F3E (143166) 𢼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3E
U+22F3F (143167) 𢼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F3F
U+22F40 (143168) 𢽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F40
U+22F41 (143169) 𢽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F41
U+22F42 (143170) 𢽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F42
U+22F43 (143171) 𢽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F43
U+22F44 (143172) 𢽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F44
U+22F45 (143173) 𢽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F45
U+22F46 (143174) 𢽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F46
U+22F47 (143175) 𢽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F47
U+22F48 (143176) 𢽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F48
U+22F49 (143177) 𢽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F49
U+22F4A (143178) 𢽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4A
U+22F4B (143179) 𢽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4B
U+22F4C (143180) 𢽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4C
U+22F4D (143181) 𢽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4D
U+22F4E (143182) 𢽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4E
U+22F4F (143183) 𢽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F4F
U+22F50 (143184) 𢽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F50
U+22F51 (143185) 𢽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F51
U+22F52 (143186) 𢽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F52
U+22F53 (143187) 𢽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F53
U+22F54 (143188) 𢽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F54
U+22F55 (143189) 𢽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F55
U+22F56 (143190) 𢽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F56
U+22F57 (143191) 𢽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F57
U+22F58 (143192) 𢽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F58
U+22F59 (143193) 𢽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F59
U+22F5A (143194) 𢽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5A
U+22F5B (143195) 𢽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5B
U+22F5C (143196) 𢽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5C
U+22F5D (143197) 𢽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5D
U+22F5E (143198) 𢽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5E
U+22F5F (143199) 𢽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F5F
U+22F60 (143200) 𢽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F60
U+22F61 (143201) 𢽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F61
U+22F62 (143202) 𢽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F62
U+22F63 (143203) 𢽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F63
U+22F64 (143204) 𢽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F64
U+22F65 (143205) 𢽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F65
U+22F66 (143206) 𢽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F66
U+22F67 (143207) 𢽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F67
U+22F68 (143208) 𢽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F68
U+22F69 (143209) 𢽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F69
U+22F6A (143210) 𢽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6A
U+22F6B (143211) 𢽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6B
U+22F6C (143212) 𢽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6C
U+22F6D (143213) 𢽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6D
U+22F6E (143214) 𢽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6E
U+22F6F (143215) 𢽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F6F
U+22F70 (143216) 𢽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F70
U+22F71 (143217) 𢽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F71
U+22F72 (143218) 𢽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F72
U+22F73 (143219) 𢽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F73
U+22F74 (143220) 𢽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F74
U+22F75 (143221) 𢽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F75
U+22F76 (143222) 𢽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F76
U+22F77 (143223) 𢽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F77
U+22F78 (143224) 𢽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F78
U+22F79 (143225) 𢽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F79
U+22F7A (143226) 𢽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7A
U+22F7B (143227) 𢽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7B
U+22F7C (143228) 𢽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7C
U+22F7D (143229) 𢽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7D
U+22F7E (143230) 𢽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7E
U+22F7F (143231) 𢽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F7F
U+22F80 (143232) 𢾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F80
U+22F81 (143233) 𢾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F81
U+22F82 (143234) 𢾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F82
U+22F83 (143235) 𢾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F83
U+22F84 (143236) 𢾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F84
U+22F85 (143237) 𢾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F85
U+22F86 (143238) 𢾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F86
U+22F87 (143239) 𢾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F87
U+22F88 (143240) 𢾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F88
U+22F89 (143241) 𢾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F89
U+22F8A (143242) 𢾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8A
U+22F8B (143243) 𢾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8B
U+22F8C (143244) 𢾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8C
U+22F8D (143245) 𢾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8D
U+22F8E (143246) 𢾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8E
U+22F8F (143247) 𢾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F8F
U+22F90 (143248) 𢾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F90
U+22F91 (143249) 𢾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F91
U+22F92 (143250) 𢾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F92
U+22F93 (143251) 𢾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F93
U+22F94 (143252) 𢾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F94
U+22F95 (143253) 𢾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F95
U+22F96 (143254) 𢾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F96
U+22F97 (143255) 𢾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F97
U+22F98 (143256) 𢾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F98
U+22F99 (143257) 𢾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F99
U+22F9A (143258) 𢾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9A
U+22F9B (143259) 𢾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9B
U+22F9C (143260) 𢾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9C
U+22F9D (143261) 𢾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9D
U+22F9E (143262) 𢾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9E
U+22F9F (143263) 𢾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22F9F
U+22FA0 (143264) 𢾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA0
U+22FA1 (143265) 𢾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA1
U+22FA2 (143266) 𢾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA2
U+22FA3 (143267) 𢾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA3
U+22FA4 (143268) 𢾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA4
U+22FA5 (143269) 𢾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA5
U+22FA6 (143270) 𢾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA6
U+22FA7 (143271) 𢾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA7
U+22FA8 (143272) 𢾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA8
U+22FA9 (143273) 𢾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FA9
U+22FAA (143274) 𢾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAA
U+22FAB (143275) 𢾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAB
U+22FAC (143276) 𢾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAC
U+22FAD (143277) 𢾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAD
U+22FAE (143278) 𢾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAE
U+22FAF (143279) 𢾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FAF
U+22FB0 (143280) 𢾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB0
U+22FB1 (143281) 𢾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB1
U+22FB2 (143282) 𢾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB2
U+22FB3 (143283) 𢾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB3
U+22FB4 (143284) 𢾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB4
U+22FB5 (143285) 𢾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB5
U+22FB6 (143286) 𢾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB6
U+22FB7 (143287) 𢾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB7
U+22FB8 (143288) 𢾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB8
U+22FB9 (143289) 𢾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FB9
U+22FBA (143290) 𢾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBA
U+22FBB (143291) 𢾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBB
U+22FBC (143292) 𢾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBC
U+22FBD (143293) 𢾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBD
U+22FBE (143294) 𢾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBE
U+22FBF (143295) 𢾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FBF
U+22FC0 (143296) 𢿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC0
U+22FC1 (143297) 𢿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC1
U+22FC2 (143298) 𢿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC2
U+22FC3 (143299) 𢿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC3
U+22FC4 (143300) 𢿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC4
U+22FC5 (143301) 𢿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC5
U+22FC6 (143302) 𢿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC6
U+22FC7 (143303) 𢿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC7
U+22FC8 (143304) 𢿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC8
U+22FC9 (143305) 𢿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FC9
U+22FCA (143306) 𢿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCA
U+22FCB (143307) 𢿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCB
U+22FCC (143308) 𢿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCC
U+22FCD (143309) 𢿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCD
U+22FCE (143310) 𢿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCE
U+22FCF (143311) 𢿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FCF
U+22FD0 (143312) 𢿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD0
U+22FD1 (143313) 𢿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD1
U+22FD2 (143314) 𢿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD2
U+22FD3 (143315) 𢿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD3
U+22FD4 (143316) 𢿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD4
U+22FD5 (143317) 𢿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD5
U+22FD6 (143318) 𢿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD6
U+22FD7 (143319) 𢿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD7
U+22FD8 (143320) 𢿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD8
U+22FD9 (143321) 𢿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FD9
U+22FDA (143322) 𢿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDA
U+22FDB (143323) 𢿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDB
U+22FDC (143324) 𢿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDC
U+22FDD (143325) 𢿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDD
U+22FDE (143326) 𢿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDE
U+22FDF (143327) 𢿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FDF
U+22FE0 (143328) 𢿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE0
U+22FE1 (143329) 𢿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE1
U+22FE2 (143330) 𢿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE2
U+22FE3 (143331) 𢿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE3
U+22FE4 (143332) 𢿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE4
U+22FE5 (143333) 𢿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE5
U+22FE6 (143334) 𢿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE6
U+22FE7 (143335) 𢿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE7
U+22FE8 (143336) 𢿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE8
U+22FE9 (143337) 𢿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FE9
U+22FEA (143338) 𢿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FEA
U+22FEB (143339) 𢿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FEB
U+22FEC (143340) 𢿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FEC
U+22FED (143341) 𢿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FED
U+22FEE (143342) 𢿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FEE
U+22FEF (143343) 𢿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FEF
U+22FF0 (143344) 𢿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF0
U+22FF1 (143345) 𢿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF1
U+22FF2 (143346) 𢿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF2
U+22FF3 (143347) 𢿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF3
U+22FF4 (143348) 𢿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF4
U+22FF5 (143349) 𢿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF5
U+22FF6 (143350) 𢿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF6
U+22FF7 (143351) 𢿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF7
U+22FF8 (143352) 𢿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF8
U+22FF9 (143353) 𢿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FF9
U+22FFA (143354) 𢿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFA
U+22FFB (143355) 𢿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFB
U+22FFC (143356) 𢿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFC
U+22FFD (143357) 𢿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFD
U+22FFE (143358) 𢿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFE
U+22FFF (143359) 𢿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-22FFF