ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/23000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+23000 ถึง U+237FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+23000 (143360) 𣀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23000
U+23001 (143361) 𣀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23001
U+23002 (143362) 𣀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23002
U+23003 (143363) 𣀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23003
U+23004 (143364) 𣀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23004
U+23005 (143365) 𣀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23005
U+23006 (143366) 𣀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23006
U+23007 (143367) 𣀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23007
U+23008 (143368) 𣀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23008
U+23009 (143369) 𣀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23009
U+2300A (143370) 𣀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300A
U+2300B (143371) 𣀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300B
U+2300C (143372) 𣀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300C
U+2300D (143373) 𣀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300D
U+2300E (143374) 𣀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300E
U+2300F (143375) 𣀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2300F
U+23010 (143376) 𣀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23010
U+23011 (143377) 𣀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23011
U+23012 (143378) 𣀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23012
U+23013 (143379) 𣀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23013
U+23014 (143380) 𣀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23014
U+23015 (143381) 𣀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23015
U+23016 (143382) 𣀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23016
U+23017 (143383) 𣀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23017
U+23018 (143384) 𣀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23018
U+23019 (143385) 𣀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23019
U+2301A (143386) 𣀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301A
U+2301B (143387) 𣀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301B
U+2301C (143388) 𣀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301C
U+2301D (143389) 𣀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301D
U+2301E (143390) 𣀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301E
U+2301F (143391) 𣀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2301F
U+23020 (143392) 𣀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23020
U+23021 (143393) 𣀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23021
U+23022 (143394) 𣀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23022
U+23023 (143395) 𣀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23023
U+23024 (143396) 𣀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23024
U+23025 (143397) 𣀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23025
U+23026 (143398) 𣀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23026
U+23027 (143399) 𣀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23027
U+23028 (143400) 𣀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23028
U+23029 (143401) 𣀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23029
U+2302A (143402) 𣀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302A
U+2302B (143403) 𣀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302B
U+2302C (143404) 𣀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302C
U+2302D (143405) 𣀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302D
U+2302E (143406) 𣀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302E
U+2302F (143407) 𣀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2302F
U+23030 (143408) 𣀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23030
U+23031 (143409) 𣀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23031
U+23032 (143410) 𣀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23032
U+23033 (143411) 𣀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23033
U+23034 (143412) 𣀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23034
U+23035 (143413) 𣀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23035
U+23036 (143414) 𣀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23036
U+23037 (143415) 𣀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23037
U+23038 (143416) 𣀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23038
U+23039 (143417) 𣀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23039
U+2303A (143418) 𣀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303A
U+2303B (143419) 𣀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303B
U+2303C (143420) 𣀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303C
U+2303D (143421) 𣀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303D
U+2303E (143422) 𣀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303E
U+2303F (143423) 𣀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2303F
U+23040 (143424) 𣁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23040
U+23041 (143425) 𣁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23041
U+23042 (143426) 𣁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23042
U+23043 (143427) 𣁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23043
U+23044 (143428) 𣁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23044
U+23045 (143429) 𣁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23045
U+23046 (143430) 𣁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23046
U+23047 (143431) 𣁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23047
U+23048 (143432) 𣁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23048
U+23049 (143433) 𣁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23049
U+2304A (143434) 𣁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304A
U+2304B (143435) 𣁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304B
U+2304C (143436) 𣁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304C
U+2304D (143437) 𣁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304D
U+2304E (143438) 𣁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304E
U+2304F (143439) 𣁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2304F
U+23050 (143440) 𣁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23050
U+23051 (143441) 𣁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23051
U+23052 (143442) 𣁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23052
U+23053 (143443) 𣁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23053
U+23054 (143444) 𣁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23054
U+23055 (143445) 𣁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23055
U+23056 (143446) 𣁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23056
U+23057 (143447) 𣁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23057
U+23058 (143448) 𣁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23058
U+23059 (143449) 𣁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23059
U+2305A (143450) 𣁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305A
U+2305B (143451) 𣁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305B
U+2305C (143452) 𣁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305C
U+2305D (143453) 𣁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305D
U+2305E (143454) 𣁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305E
U+2305F (143455) 𣁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2305F
U+23060 (143456) 𣁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23060
U+23061 (143457) 𣁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23061
U+23062 (143458) 𣁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23062
U+23063 (143459) 𣁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23063
U+23064 (143460) 𣁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23064
U+23065 (143461) 𣁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23065
U+23066 (143462) 𣁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23066
U+23067 (143463) 𣁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23067
U+23068 (143464) 𣁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23068
U+23069 (143465) 𣁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23069
U+2306A (143466) 𣁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306A
U+2306B (143467) 𣁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306B
U+2306C (143468) 𣁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306C
U+2306D (143469) 𣁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306D
U+2306E (143470) 𣁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306E
U+2306F (143471) 𣁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2306F
U+23070 (143472) 𣁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23070
U+23071 (143473) 𣁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23071
U+23072 (143474) 𣁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23072
U+23073 (143475) 𣁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23073
U+23074 (143476) 𣁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23074
U+23075 (143477) 𣁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23075
U+23076 (143478) 𣁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23076
U+23077 (143479) 𣁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23077
U+23078 (143480) 𣁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23078
U+23079 (143481) 𣁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23079
U+2307A (143482) 𣁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307A
U+2307B (143483) 𣁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307B
U+2307C (143484) 𣁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307C
U+2307D (143485) 𣁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307D
U+2307E (143486) 𣁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307E
U+2307F (143487) 𣁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2307F
U+23080 (143488) 𣂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23080
U+23081 (143489) 𣂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23081
U+23082 (143490) 𣂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23082
U+23083 (143491) 𣂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23083
U+23084 (143492) 𣂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23084
U+23085 (143493) 𣂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23085
U+23086 (143494) 𣂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23086
U+23087 (143495) 𣂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23087
U+23088 (143496) 𣂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23088
U+23089 (143497) 𣂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23089
U+2308A (143498) 𣂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308A
U+2308B (143499) 𣂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308B
U+2308C (143500) 𣂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308C
U+2308D (143501) 𣂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308D
U+2308E (143502) 𣂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308E
U+2308F (143503) 𣂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2308F
U+23090 (143504) 𣂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23090
U+23091 (143505) 𣂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23091
U+23092 (143506) 𣂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23092
U+23093 (143507) 𣂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23093
U+23094 (143508) 𣂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23094
U+23095 (143509) 𣂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23095
U+23096 (143510) 𣂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23096
U+23097 (143511) 𣂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23097
U+23098 (143512) 𣂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23098
U+23099 (143513) 𣂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23099
U+2309A (143514) 𣂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309A
U+2309B (143515) 𣂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309B
U+2309C (143516) 𣂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309C
U+2309D (143517) 𣂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309D
U+2309E (143518) 𣂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309E
U+2309F (143519) 𣂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2309F
U+230A0 (143520) 𣂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A0
U+230A1 (143521) 𣂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A1
U+230A2 (143522) 𣂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A2
U+230A3 (143523) 𣂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A3
U+230A4 (143524) 𣂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A4
U+230A5 (143525) 𣂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A5
U+230A6 (143526) 𣂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A6
U+230A7 (143527) 𣂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A7
U+230A8 (143528) 𣂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A8
U+230A9 (143529) 𣂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230A9
U+230AA (143530) 𣂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AA
U+230AB (143531) 𣂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AB
U+230AC (143532) 𣂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AC
U+230AD (143533) 𣂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AD
U+230AE (143534) 𣂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AE
U+230AF (143535) 𣂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230AF
U+230B0 (143536) 𣂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B0
U+230B1 (143537) 𣂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B1
U+230B2 (143538) 𣂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B2
U+230B3 (143539) 𣂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B3
U+230B4 (143540) 𣂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B4
U+230B5 (143541) 𣂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B5
U+230B6 (143542) 𣂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B6
U+230B7 (143543) 𣂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B7
U+230B8 (143544) 𣂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B8
U+230B9 (143545) 𣂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230B9
U+230BA (143546) 𣂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BA
U+230BB (143547) 𣂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BB
U+230BC (143548) 𣂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BC
U+230BD (143549) 𣂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BD
U+230BE (143550) 𣂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BE
U+230BF (143551) 𣂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230BF
U+230C0 (143552) 𣃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C0
U+230C1 (143553) 𣃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C1
U+230C2 (143554) 𣃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C2
U+230C3 (143555) 𣃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C3
U+230C4 (143556) 𣃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C4
U+230C5 (143557) 𣃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C5
U+230C6 (143558) 𣃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C6
U+230C7 (143559) 𣃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C7
U+230C8 (143560) 𣃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C8
U+230C9 (143561) 𣃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230C9
U+230CA (143562) 𣃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CA
U+230CB (143563) 𣃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CB
U+230CC (143564) 𣃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CC
U+230CD (143565) 𣃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CD
U+230CE (143566) 𣃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CE
U+230CF (143567) 𣃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230CF
U+230D0 (143568) 𣃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D0
U+230D1 (143569) 𣃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D1
U+230D2 (143570) 𣃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D2
U+230D3 (143571) 𣃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D3
U+230D4 (143572) 𣃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D4
U+230D5 (143573) 𣃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D5
U+230D6 (143574) 𣃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D6
U+230D7 (143575) 𣃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D7
U+230D8 (143576) 𣃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D8
U+230D9 (143577) 𣃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230D9
U+230DA (143578) 𣃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DA
U+230DB (143579) 𣃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DB
U+230DC (143580) 𣃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DC
U+230DD (143581) 𣃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DD
U+230DE (143582) 𣃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DE
U+230DF (143583) 𣃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230DF
U+230E0 (143584) 𣃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E0
U+230E1 (143585) 𣃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E1
U+230E2 (143586) 𣃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E2
U+230E3 (143587) 𣃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E3
U+230E4 (143588) 𣃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E4
U+230E5 (143589) 𣃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E5
U+230E6 (143590) 𣃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E6
U+230E7 (143591) 𣃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E7
U+230E8 (143592) 𣃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E8
U+230E9 (143593) 𣃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230E9
U+230EA (143594) 𣃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230EA
U+230EB (143595) 𣃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230EB
U+230EC (143596) 𣃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230EC
U+230ED (143597) 𣃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230ED
U+230EE (143598) 𣃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230EE
U+230EF (143599) 𣃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230EF
U+230F0 (143600) 𣃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F0
U+230F1 (143601) 𣃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F1
U+230F2 (143602) 𣃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F2
U+230F3 (143603) 𣃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F3
U+230F4 (143604) 𣃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F4
U+230F5 (143605) 𣃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F5
U+230F6 (143606) 𣃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F6
U+230F7 (143607) 𣃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F7
U+230F8 (143608) 𣃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F8
U+230F9 (143609) 𣃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230F9
U+230FA (143610) 𣃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FA
U+230FB (143611) 𣃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FB
U+230FC (143612) 𣃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FC
U+230FD (143613) 𣃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FD
U+230FE (143614) 𣃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FE
U+230FF (143615) 𣃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-230FF
U+23100 (143616) 𣄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23100
U+23101 (143617) 𣄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23101
U+23102 (143618) 𣄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23102
U+23103 (143619) 𣄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23103
U+23104 (143620) 𣄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23104
U+23105 (143621) 𣄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23105
U+23106 (143622) 𣄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23106
U+23107 (143623) 𣄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23107
U+23108 (143624) 𣄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23108
U+23109 (143625) 𣄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23109
U+2310A (143626) 𣄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310A
U+2310B (143627) 𣄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310B
U+2310C (143628) 𣄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310C
U+2310D (143629) 𣄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310D
U+2310E (143630) 𣄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310E
U+2310F (143631) 𣄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2310F
U+23110 (143632) 𣄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23110
U+23111 (143633) 𣄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23111
U+23112 (143634) 𣄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23112
U+23113 (143635) 𣄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23113
U+23114 (143636) 𣄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23114
U+23115 (143637) 𣄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23115
U+23116 (143638) 𣄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23116
U+23117 (143639) 𣄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23117
U+23118 (143640) 𣄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23118
U+23119 (143641) 𣄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23119
U+2311A (143642) 𣄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311A
U+2311B (143643) 𣄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311B
U+2311C (143644) 𣄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311C
U+2311D (143645) 𣄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311D
U+2311E (143646) 𣄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311E
U+2311F (143647) 𣄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2311F
U+23120 (143648) 𣄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23120
U+23121 (143649) 𣄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23121
U+23122 (143650) 𣄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23122
U+23123 (143651) 𣄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23123
U+23124 (143652) 𣄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23124
U+23125 (143653) 𣄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23125
U+23126 (143654) 𣄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23126
U+23127 (143655) 𣄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23127
U+23128 (143656) 𣄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23128
U+23129 (143657) 𣄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23129
U+2312A (143658) 𣄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312A
U+2312B (143659) 𣄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312B
U+2312C (143660) 𣄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312C
U+2312D (143661) 𣄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312D
U+2312E (143662) 𣄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312E
U+2312F (143663) 𣄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2312F
U+23130 (143664) 𣄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23130
U+23131 (143665) 𣄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23131
U+23132 (143666) 𣄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23132
U+23133 (143667) 𣄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23133
U+23134 (143668) 𣄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23134
U+23135 (143669) 𣄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23135
U+23136 (143670) 𣄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23136
U+23137 (143671) 𣄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23137
U+23138 (143672) 𣄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23138
U+23139 (143673) 𣄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23139
U+2313A (143674) 𣄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313A
U+2313B (143675) 𣄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313B
U+2313C (143676) 𣄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313C
U+2313D (143677) 𣄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313D
U+2313E (143678) 𣄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313E
U+2313F (143679) 𣄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2313F
U+23140 (143680) 𣅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23140
U+23141 (143681) 𣅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23141
U+23142 (143682) 𣅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23142
U+23143 (143683) 𣅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23143
U+23144 (143684) 𣅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23144
U+23145 (143685) 𣅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23145
U+23146 (143686) 𣅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23146
U+23147 (143687) 𣅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23147
U+23148 (143688) 𣅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23148
U+23149 (143689) 𣅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23149
U+2314A (143690) 𣅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314A
U+2314B (143691) 𣅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314B
U+2314C (143692) 𣅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314C
U+2314D (143693) 𣅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314D
U+2314E (143694) 𣅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314E
U+2314F (143695) 𣅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2314F
U+23150 (143696) 𣅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23150
U+23151 (143697) 𣅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23151
U+23152 (143698) 𣅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23152
U+23153 (143699) 𣅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23153
U+23154 (143700) 𣅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23154
U+23155 (143701) 𣅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23155
U+23156 (143702) 𣅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23156
U+23157 (143703) 𣅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23157
U+23158 (143704) 𣅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23158
U+23159 (143705) 𣅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23159
U+2315A (143706) 𣅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315A
U+2315B (143707) 𣅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315B
U+2315C (143708) 𣅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315C
U+2315D (143709) 𣅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315D
U+2315E (143710) 𣅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315E
U+2315F (143711) 𣅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2315F
U+23160 (143712) 𣅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23160
U+23161 (143713) 𣅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23161
U+23162 (143714) 𣅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23162
U+23163 (143715) 𣅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23163
U+23164 (143716) 𣅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23164
U+23165 (143717) 𣅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23165
U+23166 (143718) 𣅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23166
U+23167 (143719) 𣅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23167
U+23168 (143720) 𣅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23168
U+23169 (143721) 𣅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23169
U+2316A (143722) 𣅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316A
U+2316B (143723) 𣅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316B
U+2316C (143724) 𣅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316C
U+2316D (143725) 𣅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316D
U+2316E (143726) 𣅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316E
U+2316F (143727) 𣅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2316F
U+23170 (143728) 𣅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23170
U+23171 (143729) 𣅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23171
U+23172 (143730) 𣅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23172
U+23173 (143731) 𣅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23173
U+23174 (143732) 𣅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23174
U+23175 (143733) 𣅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23175
U+23176 (143734) 𣅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23176
U+23177 (143735) 𣅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23177
U+23178 (143736) 𣅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23178
U+23179 (143737) 𣅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23179
U+2317A (143738) 𣅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317A
U+2317B (143739) 𣅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317B
U+2317C (143740) 𣅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317C
U+2317D (143741) 𣅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317D
U+2317E (143742) 𣅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317E
U+2317F (143743) 𣅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2317F
U+23180 (143744) 𣆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23180
U+23181 (143745) 𣆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23181
U+23182 (143746) 𣆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23182
U+23183 (143747) 𣆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23183
U+23184 (143748) 𣆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23184
U+23185 (143749) 𣆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23185
U+23186 (143750) 𣆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23186
U+23187 (143751) 𣆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23187
U+23188 (143752) 𣆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23188
U+23189 (143753) 𣆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23189
U+2318A (143754) 𣆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318A
U+2318B (143755) 𣆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318B
U+2318C (143756) 𣆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318C
U+2318D (143757) 𣆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318D
U+2318E (143758) 𣆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318E
U+2318F (143759) 𣆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2318F
U+23190 (143760) 𣆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23190
U+23191 (143761) 𣆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23191
U+23192 (143762) 𣆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23192
U+23193 (143763) 𣆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23193
U+23194 (143764) 𣆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23194
U+23195 (143765) 𣆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23195
U+23196 (143766) 𣆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23196
U+23197 (143767) 𣆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23197
U+23198 (143768) 𣆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23198
U+23199 (143769) 𣆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23199
U+2319A (143770) 𣆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319A
U+2319B (143771) 𣆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319B
U+2319C (143772) 𣆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319C
U+2319D (143773) 𣆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319D
U+2319E (143774) 𣆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319E
U+2319F (143775) 𣆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2319F
U+231A0 (143776) 𣆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A0
U+231A1 (143777) 𣆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A1
U+231A2 (143778) 𣆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A2
U+231A3 (143779) 𣆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A3
U+231A4 (143780) 𣆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A4
U+231A5 (143781) 𣆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A5
U+231A6 (143782) 𣆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A6
U+231A7 (143783) 𣆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A7
U+231A8 (143784) 𣆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A8
U+231A9 (143785) 𣆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231A9
U+231AA (143786) 𣆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AA
U+231AB (143787) 𣆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AB
U+231AC (143788) 𣆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AC
U+231AD (143789) 𣆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AD
U+231AE (143790) 𣆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AE
U+231AF (143791) 𣆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231AF
U+231B0 (143792) 𣆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B0
U+231B1 (143793) 𣆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B1
U+231B2 (143794) 𣆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B2
U+231B3 (143795) 𣆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B3
U+231B4 (143796) 𣆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B4
U+231B5 (143797) 𣆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B5
U+231B6 (143798) 𣆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B6
U+231B7 (143799) 𣆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B7
U+231B8 (143800) 𣆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B8
U+231B9 (143801) 𣆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231B9
U+231BA (143802) 𣆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BA
U+231BB (143803) 𣆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BB
U+231BC (143804) 𣆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BC
U+231BD (143805) 𣆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BD
U+231BE (143806) 𣆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BE
U+231BF (143807) 𣆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231BF
U+231C0 (143808) 𣇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C0
U+231C1 (143809) 𣇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C1
U+231C2 (143810) 𣇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C2
U+231C3 (143811) 𣇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C3
U+231C4 (143812) 𣇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C4
U+231C5 (143813) 𣇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C5
U+231C6 (143814) 𣇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C6
U+231C7 (143815) 𣇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C7
U+231C8 (143816) 𣇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C8
U+231C9 (143817) 𣇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231C9
U+231CA (143818) 𣇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CA
U+231CB (143819) 𣇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CB
U+231CC (143820) 𣇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CC
U+231CD (143821) 𣇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CD
U+231CE (143822) 𣇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CE
U+231CF (143823) 𣇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231CF
U+231D0 (143824) 𣇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D0
U+231D1 (143825) 𣇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D1
U+231D2 (143826) 𣇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D2
U+231D3 (143827) 𣇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D3
U+231D4 (143828) 𣇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D4
U+231D5 (143829) 𣇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D5
U+231D6 (143830) 𣇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D6
U+231D7 (143831) 𣇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D7
U+231D8 (143832) 𣇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D8
U+231D9 (143833) 𣇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231D9
U+231DA (143834) 𣇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DA
U+231DB (143835) 𣇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DB
U+231DC (143836) 𣇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DC
U+231DD (143837) 𣇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DD
U+231DE (143838) 𣇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DE
U+231DF (143839) 𣇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231DF
U+231E0 (143840) 𣇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E0
U+231E1 (143841) 𣇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E1
U+231E2 (143842) 𣇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E2
U+231E3 (143843) 𣇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E3
U+231E4 (143844) 𣇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E4
U+231E5 (143845) 𣇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E5
U+231E6 (143846) 𣇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E6
U+231E7 (143847) 𣇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E7
U+231E8 (143848) 𣇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E8
U+231E9 (143849) 𣇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231E9
U+231EA (143850) 𣇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231EA
U+231EB (143851) 𣇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231EB
U+231EC (143852) 𣇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231EC
U+231ED (143853) 𣇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231ED
U+231EE (143854) 𣇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231EE
U+231EF (143855) 𣇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231EF
U+231F0 (143856) 𣇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F0
U+231F1 (143857) 𣇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F1
U+231F2 (143858) 𣇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F2
U+231F3 (143859) 𣇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F3
U+231F4 (143860) 𣇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F4
U+231F5 (143861) 𣇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F5
U+231F6 (143862) 𣇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F6
U+231F7 (143863) 𣇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F7
U+231F8 (143864) 𣇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F8
U+231F9 (143865) 𣇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231F9
U+231FA (143866) 𣇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FA
U+231FB (143867) 𣇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FB
U+231FC (143868) 𣇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FC
U+231FD (143869) 𣇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FD
U+231FE (143870) 𣇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FE
U+231FF (143871) 𣇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-231FF
U+23200 (143872) 𣈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23200
U+23201 (143873) 𣈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23201
U+23202 (143874) 𣈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23202
U+23203 (143875) 𣈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23203
U+23204 (143876) 𣈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23204
U+23205 (143877) 𣈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23205
U+23206 (143878) 𣈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23206
U+23207 (143879) 𣈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23207
U+23208 (143880) 𣈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23208
U+23209 (143881) 𣈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23209
U+2320A (143882) 𣈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320A
U+2320B (143883) 𣈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320B
U+2320C (143884) 𣈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320C
U+2320D (143885) 𣈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320D
U+2320E (143886) 𣈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320E
U+2320F (143887) 𣈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2320F
U+23210 (143888) 𣈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23210
U+23211 (143889) 𣈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23211
U+23212 (143890) 𣈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23212
U+23213 (143891) 𣈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23213
U+23214 (143892) 𣈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23214
U+23215 (143893) 𣈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23215
U+23216 (143894) 𣈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23216
U+23217 (143895) 𣈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23217
U+23218 (143896) 𣈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23218
U+23219 (143897) 𣈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23219
U+2321A (143898) 𣈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321A
U+2321B (143899) 𣈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321B
U+2321C (143900) 𣈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321C
U+2321D (143901) 𣈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321D
U+2321E (143902) 𣈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321E
U+2321F (143903) 𣈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2321F
U+23220 (143904) 𣈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23220
U+23221 (143905) 𣈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23221
U+23222 (143906) 𣈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23222
U+23223 (143907) 𣈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23223
U+23224 (143908) 𣈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23224
U+23225 (143909) 𣈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23225
U+23226 (143910) 𣈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23226
U+23227 (143911) 𣈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23227
U+23228 (143912) 𣈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23228
U+23229 (143913) 𣈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23229
U+2322A (143914) 𣈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322A
U+2322B (143915) 𣈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322B
U+2322C (143916) 𣈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322C
U+2322D (143917) 𣈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322D
U+2322E (143918) 𣈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322E
U+2322F (143919) 𣈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2322F
U+23230 (143920) 𣈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23230
U+23231 (143921) 𣈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23231
U+23232 (143922) 𣈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23232
U+23233 (143923) 𣈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23233
U+23234 (143924) 𣈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23234
U+23235 (143925) 𣈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23235
U+23236 (143926) 𣈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23236
U+23237 (143927) 𣈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23237
U+23238 (143928) 𣈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23238
U+23239 (143929) 𣈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23239
U+2323A (143930) 𣈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323A
U+2323B (143931) 𣈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323B
U+2323C (143932) 𣈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323C
U+2323D (143933) 𣈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323D
U+2323E (143934) 𣈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323E
U+2323F (143935) 𣈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2323F
U+23240 (143936) 𣉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23240
U+23241 (143937) 𣉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23241
U+23242 (143938) 𣉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23242
U+23243 (143939) 𣉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23243
U+23244 (143940) 𣉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23244
U+23245 (143941) 𣉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23245
U+23246 (143942) 𣉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23246
U+23247 (143943) 𣉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23247
U+23248 (143944) 𣉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23248
U+23249 (143945) 𣉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23249
U+2324A (143946) 𣉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324A
U+2324B (143947) 𣉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324B
U+2324C (143948) 𣉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324C
U+2324D (143949) 𣉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324D
U+2324E (143950) 𣉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324E
U+2324F (143951) 𣉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2324F
U+23250 (143952) 𣉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23250
U+23251 (143953) 𣉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23251
U+23252 (143954) 𣉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23252
U+23253 (143955) 𣉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23253
U+23254 (143956) 𣉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23254
U+23255 (143957) 𣉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23255
U+23256 (143958) 𣉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23256
U+23257 (143959) 𣉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23257
U+23258 (143960) 𣉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23258
U+23259 (143961) 𣉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23259
U+2325A (143962) 𣉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325A
U+2325B (143963) 𣉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325B
U+2325C (143964) 𣉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325C
U+2325D (143965) 𣉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325D
U+2325E (143966) 𣉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325E
U+2325F (143967) 𣉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2325F
U+23260 (143968) 𣉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23260
U+23261 (143969) 𣉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23261
U+23262 (143970) 𣉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23262
U+23263 (143971) 𣉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23263
U+23264 (143972) 𣉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23264
U+23265 (143973) 𣉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23265
U+23266 (143974) 𣉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23266
U+23267 (143975) 𣉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23267
U+23268 (143976) 𣉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23268
U+23269 (143977) 𣉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23269
U+2326A (143978) 𣉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326A
U+2326B (143979) 𣉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326B
U+2326C (143980) 𣉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326C
U+2326D (143981) 𣉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326D
U+2326E (143982) 𣉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326E
U+2326F (143983) 𣉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2326F
U+23270 (143984) 𣉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23270
U+23271 (143985) 𣉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23271
U+23272 (143986) 𣉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23272
U+23273 (143987) 𣉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23273
U+23274 (143988) 𣉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23274
U+23275 (143989) 𣉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23275
U+23276 (143990) 𣉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23276
U+23277 (143991) 𣉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23277
U+23278 (143992) 𣉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23278
U+23279 (143993) 𣉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23279
U+2327A (143994) 𣉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327A
U+2327B (143995) 𣉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327B
U+2327C (143996) 𣉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327C
U+2327D (143997) 𣉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327D
U+2327E (143998) 𣉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327E
U+2327F (143999) 𣉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2327F
U+23280 (144000) 𣊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23280
U+23281 (144001) 𣊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23281
U+23282 (144002) 𣊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23282
U+23283 (144003) 𣊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23283
U+23284 (144004) 𣊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23284
U+23285 (144005) 𣊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23285
U+23286 (144006) 𣊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23286
U+23287 (144007) 𣊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23287
U+23288 (144008) 𣊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23288
U+23289 (144009) 𣊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23289
U+2328A (144010) 𣊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328A
U+2328B (144011) 𣊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328B
U+2328C (144012) 𣊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328C
U+2328D (144013) 𣊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328D
U+2328E (144014) 𣊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328E
U+2328F (144015) 𣊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2328F
U+23290 (144016) 𣊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23290
U+23291 (144017) 𣊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23291
U+23292 (144018) 𣊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23292
U+23293 (144019) 𣊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23293
U+23294 (144020) 𣊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23294
U+23295 (144021) 𣊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23295
U+23296 (144022) 𣊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23296
U+23297 (144023) 𣊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23297
U+23298 (144024) 𣊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23298
U+23299 (144025) 𣊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23299
U+2329A (144026) 𣊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329A
U+2329B (144027) 𣊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329B
U+2329C (144028) 𣊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329C
U+2329D (144029) 𣊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329D
U+2329E (144030) 𣊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329E
U+2329F (144031) 𣊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2329F
U+232A0 (144032) 𣊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A0
U+232A1 (144033) 𣊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A1
U+232A2 (144034) 𣊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A2
U+232A3 (144035) 𣊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A3
U+232A4 (144036) 𣊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A4
U+232A5 (144037) 𣊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A5
U+232A6 (144038) 𣊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A6
U+232A7 (144039) 𣊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A7
U+232A8 (144040) 𣊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A8
U+232A9 (144041) 𣊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232A9
U+232AA (144042) 𣊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AA
U+232AB (144043) 𣊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AB
U+232AC (144044) 𣊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AC
U+232AD (144045) 𣊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AD
U+232AE (144046) 𣊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AE
U+232AF (144047) 𣊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232AF
U+232B0 (144048) 𣊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B0
U+232B1 (144049) 𣊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B1
U+232B2 (144050) 𣊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B2
U+232B3 (144051) 𣊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B3
U+232B4 (144052) 𣊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B4
U+232B5 (144053) 𣊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B5
U+232B6 (144054) 𣊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B6
U+232B7 (144055) 𣊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B7
U+232B8 (144056) 𣊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B8
U+232B9 (144057) 𣊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232B9
U+232BA (144058) 𣊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BA
U+232BB (144059) 𣊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BB
U+232BC (144060) 𣊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BC
U+232BD (144061) 𣊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BD
U+232BE (144062) 𣊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BE
U+232BF (144063) 𣊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232BF
U+232C0 (144064) 𣋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C0
U+232C1 (144065) 𣋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C1
U+232C2 (144066) 𣋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C2
U+232C3 (144067) 𣋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C3
U+232C4 (144068) 𣋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C4
U+232C5 (144069) 𣋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C5
U+232C6 (144070) 𣋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C6
U+232C7 (144071) 𣋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C7
U+232C8 (144072) 𣋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C8
U+232C9 (144073) 𣋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232C9
U+232CA (144074) 𣋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CA
U+232CB (144075) 𣋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CB
U+232CC (144076) 𣋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CC
U+232CD (144077) 𣋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CD
U+232CE (144078) 𣋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CE
U+232CF (144079) 𣋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232CF
U+232D0 (144080) 𣋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D0
U+232D1 (144081) 𣋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D1
U+232D2 (144082) 𣋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D2
U+232D3 (144083) 𣋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D3
U+232D4 (144084) 𣋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D4
U+232D5 (144085) 𣋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D5
U+232D6 (144086) 𣋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D6
U+232D7 (144087) 𣋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D7
U+232D8 (144088) 𣋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D8
U+232D9 (144089) 𣋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232D9
U+232DA (144090) 𣋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DA
U+232DB (144091) 𣋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DB
U+232DC (144092) 𣋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DC
U+232DD (144093) 𣋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DD
U+232DE (144094) 𣋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DE
U+232DF (144095) 𣋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232DF
U+232E0 (144096) 𣋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E0
U+232E1 (144097) 𣋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E1
U+232E2 (144098) 𣋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E2
U+232E3 (144099) 𣋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E3
U+232E4 (144100) 𣋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E4
U+232E5 (144101) 𣋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E5
U+232E6 (144102) 𣋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E6
U+232E7 (144103) 𣋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E7
U+232E8 (144104) 𣋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E8
U+232E9 (144105) 𣋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232E9
U+232EA (144106) 𣋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232EA
U+232EB (144107) 𣋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232EB
U+232EC (144108) 𣋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232EC
U+232ED (144109) 𣋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232ED
U+232EE (144110) 𣋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232EE
U+232EF (144111) 𣋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232EF
U+232F0 (144112) 𣋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F0
U+232F1 (144113) 𣋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F1
U+232F2 (144114) 𣋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F2
U+232F3 (144115) 𣋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F3
U+232F4 (144116) 𣋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F4
U+232F5 (144117) 𣋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F5
U+232F6 (144118) 𣋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F6
U+232F7 (144119) 𣋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F7
U+232F8 (144120) 𣋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F8
U+232F9 (144121) 𣋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232F9
U+232FA (144122) 𣋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FA
U+232FB (144123) 𣋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FB
U+232FC (144124) 𣋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FC
U+232FD (144125) 𣋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FD
U+232FE (144126) 𣋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FE
U+232FF (144127) 𣋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-232FF
U+23300 (144128) 𣌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23300
U+23301 (144129) 𣌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23301
U+23302 (144130) 𣌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23302
U+23303 (144131) 𣌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23303
U+23304 (144132) 𣌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23304
U+23305 (144133) 𣌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23305
U+23306 (144134) 𣌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23306
U+23307 (144135) 𣌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23307
U+23308 (144136) 𣌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23308
U+23309 (144137) 𣌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23309
U+2330A (144138) 𣌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330A
U+2330B (144139) 𣌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330B
U+2330C (144140) 𣌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330C
U+2330D (144141) 𣌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330D
U+2330E (144142) 𣌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330E
U+2330F (144143) 𣌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2330F
U+23310 (144144) 𣌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23310
U+23311 (144145) 𣌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23311
U+23312 (144146) 𣌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23312
U+23313 (144147) 𣌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23313
U+23314 (144148) 𣌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23314
U+23315 (144149) 𣌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23315
U+23316 (144150) 𣌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23316
U+23317 (144151) 𣌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23317
U+23318 (144152) 𣌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23318
U+23319 (144153) 𣌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23319
U+2331A (144154) 𣌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331A
U+2331B (144155) 𣌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331B
U+2331C (144156) 𣌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331C
U+2331D (144157) 𣌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331D
U+2331E (144158) 𣌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331E
U+2331F (144159) 𣌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2331F
U+23320 (144160) 𣌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23320
U+23321 (144161) 𣌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23321
U+23322 (144162) 𣌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23322
U+23323 (144163) 𣌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23323
U+23324 (144164) 𣌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23324
U+23325 (144165) 𣌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23325
U+23326 (144166) 𣌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23326
U+23327 (144167) 𣌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23327
U+23328 (144168) 𣌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23328
U+23329 (144169) 𣌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23329
U+2332A (144170) 𣌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332A
U+2332B (144171) 𣌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332B
U+2332C (144172) 𣌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332C
U+2332D (144173) 𣌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332D
U+2332E (144174) 𣌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332E
U+2332F (144175) 𣌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2332F
U+23330 (144176) 𣌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23330
U+23331 (144177) 𣌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23331
U+23332 (144178) 𣌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23332
U+23333 (144179) 𣌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23333
U+23334 (144180) 𣌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23334
U+23335 (144181) 𣌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23335
U+23336 (144182) 𣌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23336
U+23337 (144183) 𣌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23337
U+23338 (144184) 𣌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23338
U+23339 (144185) 𣌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23339
U+2333A (144186) 𣌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333A
U+2333B (144187) 𣌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333B
U+2333C (144188) 𣌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333C
U+2333D (144189) 𣌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333D
U+2333E (144190) 𣌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333E
U+2333F (144191) 𣌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2333F
U+23340 (144192) 𣍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23340
U+23341 (144193) 𣍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23341
U+23342 (144194) 𣍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23342
U+23343 (144195) 𣍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23343
U+23344 (144196) 𣍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23344
U+23345 (144197) 𣍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23345
U+23346 (144198) 𣍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23346
U+23347 (144199) 𣍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23347
U+23348 (144200) 𣍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23348
U+23349 (144201) 𣍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23349
U+2334A (144202) 𣍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334A
U+2334B (144203) 𣍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334B
U+2334C (144204) 𣍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334C
U+2334D (144205) 𣍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334D
U+2334E (144206) 𣍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334E
U+2334F (144207) 𣍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2334F
U+23350 (144208) 𣍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23350
U+23351 (144209) 𣍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23351
U+23352 (144210) 𣍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23352
U+23353 (144211) 𣍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23353
U+23354 (144212) 𣍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23354
U+23355 (144213) 𣍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23355
U+23356 (144214) 𣍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23356
U+23357 (144215) 𣍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23357
U+23358 (144216) 𣍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23358
U+23359 (144217) 𣍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23359
U+2335A (144218) 𣍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335A
U+2335B (144219) 𣍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335B
U+2335C (144220) 𣍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335C
U+2335D (144221) 𣍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335D
U+2335E (144222) 𣍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335E
U+2335F (144223) 𣍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2335F
U+23360 (144224) 𣍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23360
U+23361 (144225) 𣍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23361
U+23362 (144226) 𣍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23362
U+23363 (144227) 𣍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23363
U+23364 (144228) 𣍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23364
U+23365 (144229) 𣍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23365
U+23366 (144230) 𣍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23366
U+23367 (144231) 𣍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23367
U+23368 (144232) 𣍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23368
U+23369 (144233) 𣍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23369
U+2336A (144234) 𣍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336A
U+2336B (144235) 𣍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336B
U+2336C (144236) 𣍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336C
U+2336D (144237) 𣍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336D
U+2336E (144238) 𣍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336E
U+2336F (144239) 𣍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2336F
U+23370 (144240) 𣍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23370
U+23371 (144241) 𣍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23371
U+23372 (144242) 𣍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23372
U+23373 (144243) 𣍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23373
U+23374 (144244) 𣍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23374
U+23375 (144245) 𣍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23375
U+23376 (144246) 𣍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23376
U+23377 (144247) 𣍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23377
U+23378 (144248) 𣍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23378
U+23379 (144249) 𣍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23379
U+2337A (144250) 𣍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337A
U+2337B (144251) 𣍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337B
U+2337C (144252) 𣍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337C
U+2337D (144253) 𣍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337D
U+2337E (144254) 𣍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337E
U+2337F (144255) 𣍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2337F
U+23380 (144256) 𣎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23380
U+23381 (144257) 𣎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23381
U+23382 (144258) 𣎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23382
U+23383 (144259) 𣎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23383
U+23384 (144260) 𣎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23384
U+23385 (144261) 𣎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23385
U+23386 (144262) 𣎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23386
U+23387 (144263) 𣎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23387
U+23388 (144264) 𣎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23388
U+23389 (144265) 𣎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23389
U+2338A (144266) 𣎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338A
U+2338B (144267) 𣎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338B
U+2338C (144268) 𣎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338C
U+2338D (144269) 𣎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338D
U+2338E (144270) 𣎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338E
U+2338F (144271) 𣎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2338F
U+23390 (144272) 𣎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23390
U+23391 (144273) 𣎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23391
U+23392 (144274) 𣎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23392
U+23393 (144275) 𣎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23393
U+23394 (144276) 𣎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23394
U+23395 (144277) 𣎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23395
U+23396 (144278) 𣎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23396
U+23397 (144279) 𣎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23397
U+23398 (144280) 𣎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23398
U+23399 (144281) 𣎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23399
U+2339A (144282) 𣎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339A
U+2339B (144283) 𣎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339B
U+2339C (144284) 𣎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339C
U+2339D (144285) 𣎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339D
U+2339E (144286) 𣎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339E
U+2339F (144287) 𣎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2339F
U+233A0 (144288) 𣎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A0
U+233A1 (144289) 𣎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A1
U+233A2 (144290) 𣎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A2
U+233A3 (144291) 𣎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A3
U+233A4 (144292) 𣎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A4
U+233A5 (144293) 𣎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A5
U+233A6 (144294) 𣎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A6
U+233A7 (144295) 𣎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A7
U+233A8 (144296) 𣎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A8
U+233A9 (144297) 𣎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233A9
U+233AA (144298) 𣎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AA
U+233AB (144299) 𣎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AB
U+233AC (144300) 𣎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AC
U+233AD (144301) 𣎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AD
U+233AE (144302) 𣎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AE
U+233AF (144303) 𣎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233AF
U+233B0 (144304) 𣎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B0
U+233B1 (144305) 𣎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B1
U+233B2 (144306) 𣎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B2
U+233B3 (144307) 𣎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B3
U+233B4 (144308) 𣎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B4
U+233B5 (144309) 𣎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B5
U+233B6 (144310) 𣎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B6
U+233B7 (144311) 𣎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B7
U+233B8 (144312) 𣎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B8
U+233B9 (144313) 𣎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233B9
U+233BA (144314) 𣎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BA
U+233BB (144315) 𣎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BB
U+233BC (144316) 𣎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BC
U+233BD (144317) 𣎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BD
U+233BE (144318) 𣎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BE
U+233BF (144319) 𣎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233BF
U+233C0 (144320) 𣏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C0
U+233C1 (144321) 𣏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C1
U+233C2 (144322) 𣏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C2
U+233C3 (144323) 𣏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C3
U+233C4 (144324) 𣏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C4
U+233C5 (144325) 𣏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C5
U+233C6 (144326) 𣏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C6
U+233C7 (144327) 𣏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C7
U+233C8 (144328) 𣏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C8
U+233C9 (144329) 𣏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C9
U+233CA (144330) 𣏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CA
U+233CB (144331) 𣏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CB
U+233CC (144332) 𣏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CC
U+233CD (144333) 𣏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CD
U+233CE (144334) 𣏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CE
U+233CF (144335) 𣏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233CF
U+233D0 (144336) 𣏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D0
U+233D1 (144337) 𣏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D1
U+233D2 (144338) 𣏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D2
U+233D3 (144339) 𣏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D3
U+233D4 (144340) 𣏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D4
U+233D5 (144341) 𣏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D5
U+233D6 (144342) 𣏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D6
U+233D7 (144343) 𣏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D7
U+233D8 (144344) 𣏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D8
U+233D9 (144345) 𣏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233D9
U+233DA (144346) 𣏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DA
U+233DB (144347) 𣏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DB
U+233DC (144348) 𣏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DC
U+233DD (144349) 𣏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DD
U+233DE (144350) 𣏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DE
U+233DF (144351) 𣏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233DF
U+233E0 (144352) 𣏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E0
U+233E1 (144353) 𣏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E1
U+233E2 (144354) 𣏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E2
U+233E3 (144355) 𣏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E3
U+233E4 (144356) 𣏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E4
U+233E5 (144357) 𣏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E5
U+233E6 (144358) 𣏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E6
U+233E7 (144359) 𣏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E7
U+233E8 (144360) 𣏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E8
U+233E9 (144361) 𣏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233E9
U+233EA (144362) 𣏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233EA
U+233EB (144363) 𣏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233EB
U+233EC (144364) 𣏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233EC
U+233ED (144365) 𣏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233ED
U+233EE (144366) 𣏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233EE
U+233EF (144367) 𣏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233EF
U+233F0 (144368) 𣏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F0
U+233F1 (144369) 𣏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F1
U+233F2 (144370) 𣏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F2
U+233F3 (144371) 𣏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F3
U+233F4 (144372) 𣏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F4
U+233F5 (144373) 𣏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F5
U+233F6 (144374) 𣏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F6
U+233F7 (144375) 𣏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F7
U+233F8 (144376) 𣏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F8
U+233F9 (144377) 𣏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233F9
U+233FA (144378) 𣏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FA
U+233FB (144379) 𣏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FB
U+233FC (144380) 𣏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FC
U+233FD (144381) 𣏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FD
U+233FE (144382) 𣏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FE
U+233FF (144383) 𣏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233FF
U+23400 (144384) 𣐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23400
U+23401 (144385) 𣐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23401
U+23402 (144386) 𣐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23402
U+23403 (144387) 𣐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23403
U+23404 (144388) 𣐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23404
U+23405 (144389) 𣐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23405
U+23406 (144390) 𣐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23406
U+23407 (144391) 𣐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23407
U+23408 (144392) 𣐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23408
U+23409 (144393) 𣐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23409
U+2340A (144394) 𣐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340A
U+2340B (144395) 𣐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340B
U+2340C (144396) 𣐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340C
U+2340D (144397) 𣐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340D
U+2340E (144398) 𣐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340E
U+2340F (144399) 𣐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2340F
U+23410 (144400) 𣐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23410
U+23411 (144401) 𣐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23411
U+23412 (144402) 𣐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23412
U+23413 (144403) 𣐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23413
U+23414 (144404) 𣐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23414
U+23415 (144405) 𣐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23415
U+23416 (144406) 𣐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23416
U+23417 (144407) 𣐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23417
U+23418 (144408) 𣐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23418
U+23419 (144409) 𣐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23419
U+2341A (144410) 𣐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341A
U+2341B (144411) 𣐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341B
U+2341C (144412) 𣐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341C
U+2341D (144413) 𣐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341D
U+2341E (144414) 𣐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341E
U+2341F (144415) 𣐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2341F
U+23420 (144416) 𣐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23420
U+23421 (144417) 𣐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23421
U+23422 (144418) 𣐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23422
U+23423 (144419) 𣐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23423
U+23424 (144420) 𣐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23424
U+23425 (144421) 𣐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23425
U+23426 (144422) 𣐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23426
U+23427 (144423) 𣐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23427
U+23428 (144424) 𣐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23428
U+23429 (144425) 𣐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23429
U+2342A (144426) 𣐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342A
U+2342B (144427) 𣐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342B
U+2342C (144428) 𣐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342C
U+2342D (144429) 𣐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342D
U+2342E (144430) 𣐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342E
U+2342F (144431) 𣐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2342F
U+23430 (144432) 𣐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23430
U+23431 (144433) 𣐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23431
U+23432 (144434) 𣐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23432
U+23433 (144435) 𣐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23433
U+23434 (144436) 𣐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23434
U+23435 (144437) 𣐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23435
U+23436 (144438) 𣐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23436
U+23437 (144439) 𣐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23437
U+23438 (144440) 𣐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23438
U+23439 (144441) 𣐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23439
U+2343A (144442) 𣐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343A
U+2343B (144443) 𣐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343B
U+2343C (144444) 𣐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343C
U+2343D (144445) 𣐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343D
U+2343E (144446) 𣐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343E
U+2343F (144447) 𣐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2343F
U+23440 (144448) 𣑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23440
U+23441 (144449) 𣑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23441
U+23442 (144450) 𣑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23442
U+23443 (144451) 𣑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23443
U+23444 (144452) 𣑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23444
U+23445 (144453) 𣑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23445
U+23446 (144454) 𣑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23446
U+23447 (144455) 𣑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23447
U+23448 (144456) 𣑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23448
U+23449 (144457) 𣑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23449
U+2344A (144458) 𣑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344A
U+2344B (144459) 𣑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344B
U+2344C (144460) 𣑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344C
U+2344D (144461) 𣑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344D
U+2344E (144462) 𣑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344E
U+2344F (144463) 𣑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2344F
U+23450 (144464) 𣑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23450
U+23451 (144465) 𣑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23451
U+23452 (144466) 𣑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23452
U+23453 (144467) 𣑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23453
U+23454 (144468) 𣑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23454
U+23455 (144469) 𣑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23455
U+23456 (144470) 𣑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23456
U+23457 (144471) 𣑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23457
U+23458 (144472) 𣑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23458
U+23459 (144473) 𣑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23459
U+2345A (144474) 𣑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345A
U+2345B (144475) 𣑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345B
U+2345C (144476) 𣑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345C
U+2345D (144477) 𣑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345D
U+2345E (144478) 𣑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345E
U+2345F (144479) 𣑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2345F
U+23460 (144480) 𣑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23460
U+23461 (144481) 𣑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23461
U+23462 (144482) 𣑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23462
U+23463 (144483) 𣑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23463
U+23464 (144484) 𣑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23464
U+23465 (144485) 𣑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23465
U+23466 (144486) 𣑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23466
U+23467 (144487) 𣑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23467
U+23468 (144488) 𣑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23468
U+23469 (144489) 𣑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23469
U+2346A (144490) 𣑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346A
U+2346B (144491) 𣑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346B
U+2346C (144492) 𣑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346C
U+2346D (144493) 𣑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346D
U+2346E (144494) 𣑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346E
U+2346F (144495) 𣑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2346F
U+23470 (144496) 𣑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23470
U+23471 (144497) 𣑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23471
U+23472 (144498) 𣑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23472
U+23473 (144499) 𣑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23473
U+23474 (144500) 𣑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23474
U+23475 (144501) 𣑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23475
U+23476 (144502) 𣑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23476
U+23477 (144503) 𣑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23477
U+23478 (144504) 𣑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23478
U+23479 (144505) 𣑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23479
U+2347A (144506) 𣑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347A
U+2347B (144507) 𣑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347B
U+2347C (144508) 𣑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347C
U+2347D (144509) 𣑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347D
U+2347E (144510) 𣑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347E
U+2347F (144511) 𣑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2347F
U+23480 (144512) 𣒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23480
U+23481 (144513) 𣒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23481
U+23482 (144514) 𣒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23482
U+23483 (144515) 𣒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23483
U+23484 (144516) 𣒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23484
U+23485 (144517) 𣒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23485
U+23486 (144518) 𣒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23486
U+23487 (144519) 𣒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23487
U+23488 (144520) 𣒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23488
U+23489 (144521) 𣒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23489
U+2348A (144522) 𣒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348A
U+2348B (144523) 𣒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348B
U+2348C (144524) 𣒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348C
U+2348D (144525) 𣒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348D
U+2348E (144526) 𣒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348E
U+2348F (144527) 𣒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2348F
U+23490 (144528) 𣒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23490
U+23491 (144529) 𣒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23491
U+23492 (144530) 𣒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23492
U+23493 (144531) 𣒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23493
U+23494 (144532) 𣒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23494
U+23495 (144533) 𣒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23495
U+23496 (144534) 𣒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23496
U+23497 (144535) 𣒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23497
U+23498 (144536) 𣒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23498
U+23499 (144537) 𣒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23499
U+2349A (144538) 𣒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349A
U+2349B (144539) 𣒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349B
U+2349C (144540) 𣒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349C
U+2349D (144541) 𣒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349D
U+2349E (144542) 𣒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349E
U+2349F (144543) 𣒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2349F
U+234A0 (144544) 𣒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A0
U+234A1 (144545) 𣒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A1
U+234A2 (144546) 𣒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A2
U+234A3 (144547) 𣒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A3
U+234A4 (144548) 𣒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A4
U+234A5 (144549) 𣒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A5
U+234A6 (144550) 𣒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A6
U+234A7 (144551) 𣒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A7
U+234A8 (144552) 𣒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A8
U+234A9 (144553) 𣒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234A9
U+234AA (144554) 𣒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AA
U+234AB (144555) 𣒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AB
U+234AC (144556) 𣒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AC
U+234AD (144557) 𣒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AD
U+234AE (144558) 𣒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AE
U+234AF (144559) 𣒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234AF
U+234B0 (144560) 𣒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B0
U+234B1 (144561) 𣒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B1
U+234B2 (144562) 𣒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B2
U+234B3 (144563) 𣒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B3
U+234B4 (144564) 𣒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B4
U+234B5 (144565) 𣒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B5
U+234B6 (144566) 𣒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B6
U+234B7 (144567) 𣒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B7
U+234B8 (144568) 𣒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B8
U+234B9 (144569) 𣒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234B9
U+234BA (144570) 𣒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BA
U+234BB (144571) 𣒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BB
U+234BC (144572) 𣒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BC
U+234BD (144573) 𣒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BD
U+234BE (144574) 𣒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BE
U+234BF (144575) 𣒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234BF
U+234C0 (144576) 𣓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C0
U+234C1 (144577) 𣓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C1
U+234C2 (144578) 𣓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C2
U+234C3 (144579) 𣓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C3
U+234C4 (144580) 𣓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C4
U+234C5 (144581) 𣓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C5
U+234C6 (144582) 𣓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C6
U+234C7 (144583) 𣓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C7
U+234C8 (144584) 𣓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C8
U+234C9 (144585) 𣓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234C9
U+234CA (144586) 𣓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CA
U+234CB (144587) 𣓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CB
U+234CC (144588) 𣓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CC
U+234CD (144589) 𣓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CD
U+234CE (144590) 𣓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CE
U+234CF (144591) 𣓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234CF
U+234D0 (144592) 𣓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D0
U+234D1 (144593) 𣓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D1
U+234D2 (144594) 𣓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D2
U+234D3 (144595) 𣓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D3
U+234D4 (144596) 𣓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D4
U+234D5 (144597) 𣓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D5
U+234D6 (144598) 𣓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D6
U+234D7 (144599) 𣓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D7
U+234D8 (144600) 𣓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D8
U+234D9 (144601) 𣓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234D9
U+234DA (144602) 𣓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DA
U+234DB (144603) 𣓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DB
U+234DC (144604) 𣓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DC
U+234DD (144605) 𣓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DD
U+234DE (144606) 𣓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DE
U+234DF (144607) 𣓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234DF
U+234E0 (144608) 𣓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E0
U+234E1 (144609) 𣓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E1
U+234E2 (144610) 𣓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E2
U+234E3 (144611) 𣓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E3
U+234E4 (144612) 𣓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E4
U+234E5 (144613) 𣓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E5
U+234E6 (144614) 𣓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E6
U+234E7 (144615) 𣓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E7
U+234E8 (144616) 𣓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E8
U+234E9 (144617) 𣓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234E9
U+234EA (144618) 𣓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234EA
U+234EB (144619) 𣓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234EB
U+234EC (144620) 𣓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234EC
U+234ED (144621) 𣓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234ED
U+234EE (144622) 𣓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234EE
U+234EF (144623) 𣓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234EF
U+234F0 (144624) 𣓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F0
U+234F1 (144625) 𣓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F1
U+234F2 (144626) 𣓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F2
U+234F3 (144627) 𣓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F3
U+234F4 (144628) 𣓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F4
U+234F5 (144629) 𣓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F5
U+234F6 (144630) 𣓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F6
U+234F7 (144631) 𣓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F7
U+234F8 (144632) 𣓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F8
U+234F9 (144633) 𣓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234F9
U+234FA (144634) 𣓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FA
U+234FB (144635) 𣓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FB
U+234FC (144636) 𣓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FC
U+234FD (144637) 𣓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FD
U+234FE (144638) 𣓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FE
U+234FF (144639) 𣓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-234FF
U+23500 (144640) 𣔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23500
U+23501 (144641) 𣔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23501
U+23502 (144642) 𣔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23502
U+23503 (144643) 𣔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23503
U+23504 (144644) 𣔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23504
U+23505 (144645) 𣔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23505
U+23506 (144646) 𣔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23506
U+23507 (144647) 𣔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23507
U+23508 (144648) 𣔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23508
U+23509 (144649) 𣔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23509
U+2350A (144650) 𣔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350A
U+2350B (144651) 𣔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350B
U+2350C (144652) 𣔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350C
U+2350D (144653) 𣔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350D
U+2350E (144654) 𣔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350E
U+2350F (144655) 𣔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2350F
U+23510 (144656) 𣔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23510
U+23511 (144657) 𣔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23511
U+23512 (144658) 𣔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23512
U+23513 (144659) 𣔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23513
U+23514 (144660) 𣔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23514
U+23515 (144661) 𣔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23515
U+23516 (144662) 𣔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23516
U+23517 (144663) 𣔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23517
U+23518 (144664) 𣔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23518
U+23519 (144665) 𣔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23519
U+2351A (144666) 𣔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351A
U+2351B (144667) 𣔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351B
U+2351C (144668) 𣔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351C
U+2351D (144669) 𣔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351D
U+2351E (144670) 𣔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351E
U+2351F (144671) 𣔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2351F
U+23520 (144672) 𣔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23520
U+23521 (144673) 𣔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23521
U+23522 (144674) 𣔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23522
U+23523 (144675) 𣔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23523
U+23524 (144676) 𣔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23524
U+23525 (144677) 𣔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23525
U+23526 (144678) 𣔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23526
U+23527 (144679) 𣔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23527
U+23528 (144680) 𣔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23528
U+23529 (144681) 𣔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23529
U+2352A (144682) 𣔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352A
U+2352B (144683) 𣔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352B
U+2352C (144684) 𣔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352C
U+2352D (144685) 𣔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352D
U+2352E (144686) 𣔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352E
U+2352F (144687) 𣔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2352F
U+23530 (144688) 𣔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23530
U+23531 (144689) 𣔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23531
U+23532 (144690) 𣔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23532
U+23533 (144691) 𣔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23533
U+23534 (144692) 𣔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23534
U+23535 (144693) 𣔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23535
U+23536 (144694) 𣔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23536
U+23537 (144695) 𣔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23537
U+23538 (144696) 𣔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23538
U+23539 (144697) 𣔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23539
U+2353A (144698) 𣔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353A
U+2353B (144699) 𣔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353B
U+2353C (144700) 𣔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353C
U+2353D (144701) 𣔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353D
U+2353E (144702) 𣔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353E
U+2353F (144703) 𣔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2353F
U+23540 (144704) 𣕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23540
U+23541 (144705) 𣕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23541
U+23542 (144706) 𣕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23542
U+23543 (144707) 𣕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23543
U+23544 (144708) 𣕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23544
U+23545 (144709) 𣕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23545
U+23546 (144710) 𣕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23546
U+23547 (144711) 𣕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23547
U+23548 (144712) 𣕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23548
U+23549 (144713) 𣕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23549
U+2354A (144714) 𣕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354A
U+2354B (144715) 𣕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354B
U+2354C (144716) 𣕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354C
U+2354D (144717) 𣕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354D
U+2354E (144718) 𣕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354E
U+2354F (144719) 𣕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2354F
U+23550 (144720) 𣕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23550
U+23551 (144721) 𣕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23551
U+23552 (144722) 𣕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23552
U+23553 (144723) 𣕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23553
U+23554 (144724) 𣕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23554
U+23555 (144725) 𣕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23555
U+23556 (144726) 𣕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23556
U+23557 (144727) 𣕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23557
U+23558 (144728) 𣕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23558
U+23559 (144729) 𣕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23559
U+2355A (144730) 𣕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355A
U+2355B (144731) 𣕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355B
U+2355C (144732) 𣕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355C
U+2355D (144733) 𣕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355D
U+2355E (144734) 𣕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355E
U+2355F (144735) 𣕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2355F
U+23560 (144736) 𣕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23560
U+23561 (144737) 𣕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23561
U+23562 (144738) 𣕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23562
U+23563 (144739) 𣕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23563
U+23564 (144740) 𣕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23564
U+23565 (144741) 𣕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23565
U+23566 (144742) 𣕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23566
U+23567 (144743) 𣕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23567
U+23568 (144744) 𣕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23568
U+23569 (144745) 𣕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23569
U+2356A (144746) 𣕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356A
U+2356B (144747) 𣕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356B
U+2356C (144748) 𣕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356C
U+2356D (144749) 𣕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356D
U+2356E (144750) 𣕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356E
U+2356F (144751) 𣕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2356F
U+23570 (144752) 𣕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23570
U+23571 (144753) 𣕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23571
U+23572 (144754) 𣕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23572
U+23573 (144755) 𣕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23573
U+23574 (144756) 𣕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23574
U+23575 (144757) 𣕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23575
U+23576 (144758) 𣕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23576
U+23577 (144759) 𣕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23577
U+23578 (144760) 𣕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23578
U+23579 (144761) 𣕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23579
U+2357A (144762) 𣕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357A
U+2357B (144763) 𣕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357B
U+2357C (144764) 𣕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357C
U+2357D (144765) 𣕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357D
U+2357E (144766) 𣕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357E
U+2357F (144767) 𣕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2357F
U+23580 (144768) 𣖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23580
U+23581 (144769) 𣖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23581
U+23582 (144770) 𣖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23582
U+23583 (144771) 𣖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23583
U+23584 (144772) 𣖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23584
U+23585 (144773) 𣖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23585
U+23586 (144774) 𣖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23586
U+23587 (144775) 𣖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23587
U+23588 (144776) 𣖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23588
U+23589 (144777) 𣖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23589
U+2358A (144778) 𣖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358A
U+2358B (144779) 𣖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358B
U+2358C (144780) 𣖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358C
U+2358D (144781) 𣖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358D
U+2358E (144782) 𣖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358E
U+2358F (144783) 𣖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2358F
U+23590 (144784) 𣖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23590
U+23591 (144785) 𣖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23591
U+23592 (144786) 𣖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23592
U+23593 (144787) 𣖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23593
U+23594 (144788) 𣖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23594
U+23595 (144789) 𣖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23595
U+23596 (144790) 𣖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23596
U+23597 (144791) 𣖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23597
U+23598 (144792) 𣖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23598
U+23599 (144793) 𣖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23599
U+2359A (144794) 𣖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359A
U+2359B (144795) 𣖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359B
U+2359C (144796) 𣖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359C
U+2359D (144797) 𣖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359D
U+2359E (144798) 𣖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359E
U+2359F (144799) 𣖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2359F
U+235A0 (144800) 𣖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A0
U+235A1 (144801) 𣖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A1
U+235A2 (144802) 𣖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A2
U+235A3 (144803) 𣖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A3
U+235A4 (144804) 𣖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A4
U+235A5 (144805) 𣖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A5
U+235A6 (144806) 𣖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A6
U+235A7 (144807) 𣖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A7
U+235A8 (144808) 𣖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A8
U+235A9 (144809) 𣖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235A9
U+235AA (144810) 𣖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AA
U+235AB (144811) 𣖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AB
U+235AC (144812) 𣖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AC
U+235AD (144813) 𣖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AD
U+235AE (144814) 𣖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AE
U+235AF (144815) 𣖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235AF
U+235B0 (144816) 𣖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B0
U+235B1 (144817) 𣖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B1
U+235B2 (144818) 𣖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B2
U+235B3 (144819) 𣖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B3
U+235B4 (144820) 𣖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B4
U+235B5 (144821) 𣖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B5
U+235B6 (144822) 𣖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B6
U+235B7 (144823) 𣖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B7
U+235B8 (144824) 𣖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B8
U+235B9 (144825) 𣖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235B9
U+235BA (144826) 𣖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BA
U+235BB (144827) 𣖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BB
U+235BC (144828) 𣖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BC
U+235BD (144829) 𣖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BD
U+235BE (144830) 𣖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BE
U+235BF (144831) 𣖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235BF
U+235C0 (144832) 𣗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C0
U+235C1 (144833) 𣗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C1
U+235C2 (144834) 𣗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C2
U+235C3 (144835) 𣗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C3
U+235C4 (144836) 𣗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C4
U+235C5 (144837) 𣗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C5
U+235C6 (144838) 𣗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C6
U+235C7 (144839) 𣗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C7
U+235C8 (144840) 𣗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C8
U+235C9 (144841) 𣗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235C9
U+235CA (144842) 𣗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CA
U+235CB (144843) 𣗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CB
U+235CC (144844) 𣗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CC
U+235CD (144845) 𣗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CD
U+235CE (144846) 𣗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CE
U+235CF (144847) 𣗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235CF
U+235D0 (144848) 𣗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D0
U+235D1 (144849) 𣗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D1
U+235D2 (144850) 𣗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D2
U+235D3 (144851) 𣗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D3
U+235D4 (144852) 𣗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D4
U+235D5 (144853) 𣗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D5
U+235D6 (144854) 𣗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D6
U+235D7 (144855) 𣗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D7
U+235D8 (144856) 𣗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D8
U+235D9 (144857) 𣗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235D9
U+235DA (144858) 𣗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DA
U+235DB (144859) 𣗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DB
U+235DC (144860) 𣗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DC
U+235DD (144861) 𣗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DD
U+235DE (144862) 𣗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DE
U+235DF (144863) 𣗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235DF
U+235E0 (144864) 𣗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E0
U+235E1 (144865) 𣗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E1
U+235E2 (144866) 𣗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E2
U+235E3 (144867) 𣗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E3
U+235E4 (144868) 𣗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E4
U+235E5 (144869) 𣗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E5
U+235E6 (144870) 𣗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E6
U+235E7 (144871) 𣗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E7
U+235E8 (144872) 𣗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E8
U+235E9 (144873) 𣗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235E9
U+235EA (144874) 𣗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235EA
U+235EB (144875) 𣗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235EB
U+235EC (144876) 𣗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235EC
U+235ED (144877) 𣗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235ED
U+235EE (144878) 𣗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235EE
U+235EF (144879) 𣗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235EF
U+235F0 (144880) 𣗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F0
U+235F1 (144881) 𣗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F1
U+235F2 (144882) 𣗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F2
U+235F3 (144883) 𣗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F3
U+235F4 (144884) 𣗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F4
U+235F5 (144885) 𣗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F5
U+235F6 (144886) 𣗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F6
U+235F7 (144887) 𣗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F7
U+235F8 (144888) 𣗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F8
U+235F9 (144889) 𣗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235F9
U+235FA (144890) 𣗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FA
U+235FB (144891) 𣗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FB
U+235FC (144892) 𣗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FC
U+235FD (144893) 𣗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FD
U+235FE (144894) 𣗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FE
U+235FF (144895) 𣗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-235FF
U+23600 (144896) 𣘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23600
U+23601 (144897) 𣘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23601
U+23602 (144898) 𣘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23602
U+23603 (144899) 𣘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23603
U+23604 (144900) 𣘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23604
U+23605 (144901) 𣘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23605
U+23606 (144902) 𣘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23606
U+23607 (144903) 𣘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23607
U+23608 (144904) 𣘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23608
U+23609 (144905) 𣘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23609
U+2360A (144906) 𣘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360A
U+2360B (144907) 𣘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360B
U+2360C (144908) 𣘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360C
U+2360D (144909) 𣘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360D
U+2360E (144910) 𣘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360E
U+2360F (144911) 𣘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2360F
U+23610 (144912) 𣘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23610
U+23611 (144913) 𣘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23611
U+23612 (144914) 𣘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23612
U+23613 (144915) 𣘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23613
U+23614 (144916) 𣘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23614
U+23615 (144917) 𣘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23615
U+23616 (144918) 𣘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23616
U+23617 (144919) 𣘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23617
U+23618 (144920) 𣘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23618
U+23619 (144921) 𣘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23619
U+2361A (144922) 𣘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361A
U+2361B (144923) 𣘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361B
U+2361C (144924) 𣘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361C
U+2361D (144925) 𣘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361D
U+2361E (144926) 𣘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361E
U+2361F (144927) 𣘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2361F
U+23620 (144928) 𣘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23620
U+23621 (144929) 𣘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23621
U+23622 (144930) 𣘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23622
U+23623 (144931) 𣘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23623
U+23624 (144932) 𣘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23624
U+23625 (144933) 𣘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23625
U+23626 (144934) 𣘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23626
U+23627 (144935) 𣘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23627
U+23628 (144936) 𣘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23628
U+23629 (144937) 𣘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23629
U+2362A (144938) 𣘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362A
U+2362B (144939) 𣘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362B
U+2362C (144940) 𣘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362C
U+2362D (144941) 𣘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362D
U+2362E (144942) 𣘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362E
U+2362F (144943) 𣘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2362F
U+23630 (144944) 𣘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23630
U+23631 (144945) 𣘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23631
U+23632 (144946) 𣘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23632
U+23633 (144947) 𣘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23633
U+23634 (144948) 𣘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23634
U+23635 (144949) 𣘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23635
U+23636 (144950) 𣘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23636
U+23637 (144951) 𣘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23637
U+23638 (144952) 𣘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23638
U+23639 (144953) 𣘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23639
U+2363A (144954) 𣘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363A
U+2363B (144955) 𣘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363B
U+2363C (144956) 𣘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363C
U+2363D (144957) 𣘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363D
U+2363E (144958) 𣘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363E
U+2363F (144959) 𣘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2363F
U+23640 (144960) 𣙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23640
U+23641 (144961) 𣙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23641
U+23642 (144962) 𣙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23642
U+23643 (144963) 𣙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23643
U+23644 (144964) 𣙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23644
U+23645 (144965) 𣙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23645
U+23646 (144966) 𣙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23646
U+23647 (144967) 𣙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23647
U+23648 (144968) 𣙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23648
U+23649 (144969) 𣙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23649
U+2364A (144970) 𣙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364A
U+2364B (144971) 𣙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364B
U+2364C (144972) 𣙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364C
U+2364D (144973) 𣙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364D
U+2364E (144974) 𣙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364E
U+2364F (144975) 𣙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2364F
U+23650 (144976) 𣙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23650
U+23651 (144977) 𣙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23651
U+23652 (144978) 𣙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23652
U+23653 (144979) 𣙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23653
U+23654 (144980) 𣙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23654
U+23655 (144981) 𣙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23655
U+23656 (144982) 𣙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23656
U+23657 (144983) 𣙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23657
U+23658 (144984) 𣙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23658
U+23659 (144985) 𣙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23659
U+2365A (144986) 𣙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365A
U+2365B (144987) 𣙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365B
U+2365C (144988) 𣙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365C
U+2365D (144989) 𣙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365D
U+2365E (144990) 𣙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365E
U+2365F (144991) 𣙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2365F
U+23660 (144992) 𣙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23660
U+23661 (144993) 𣙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23661
U+23662 (144994) 𣙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23662
U+23663 (144995) 𣙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23663
U+23664 (144996) 𣙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23664
U+23665 (144997) 𣙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23665
U+23666 (144998) 𣙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23666
U+23667 (144999) 𣙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23667
U+23668 (145000) 𣙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23668
U+23669 (145001) 𣙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23669
U+2366A (145002) 𣙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366A
U+2366B (145003) 𣙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366B
U+2366C (145004) 𣙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366C
U+2366D (145005) 𣙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366D
U+2366E (145006) 𣙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366E
U+2366F (145007) 𣙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2366F
U+23670 (145008) 𣙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23670
U+23671 (145009) 𣙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23671
U+23672 (145010) 𣙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23672
U+23673 (145011) 𣙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23673
U+23674 (145012) 𣙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23674
U+23675 (145013) 𣙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23675
U+23676 (145014) 𣙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23676
U+23677 (145015) 𣙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23677
U+23678 (145016) 𣙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23678
U+23679 (145017) 𣙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23679
U+2367A (145018) 𣙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367A
U+2367B (145019) 𣙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367B
U+2367C (145020) 𣙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367C
U+2367D (145021) 𣙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367D
U+2367E (145022) 𣙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367E
U+2367F (145023) 𣙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2367F
U+23680 (145024) 𣚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23680
U+23681 (145025) 𣚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23681
U+23682 (145026) 𣚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23682
U+23683 (145027) 𣚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23683
U+23684 (145028) 𣚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23684
U+23685 (145029) 𣚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23685
U+23686 (145030) 𣚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23686
U+23687 (145031) 𣚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23687
U+23688 (145032) 𣚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23688
U+23689 (145033) 𣚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23689
U+2368A (145034) 𣚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368A
U+2368B (145035) 𣚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368B
U+2368C (145036) 𣚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368C
U+2368D (145037) 𣚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368D
U+2368E (145038) 𣚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368E
U+2368F (145039) 𣚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2368F
U+23690 (145040) 𣚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23690
U+23691 (145041) 𣚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23691
U+23692 (145042) 𣚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23692
U+23693 (145043) 𣚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23693
U+23694 (145044) 𣚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23694
U+23695 (145045) 𣚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23695
U+23696 (145046) 𣚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23696
U+23697 (145047) 𣚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23697
U+23698 (145048) 𣚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23698
U+23699 (145049) 𣚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23699
U+2369A (145050) 𣚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369A
U+2369B (145051) 𣚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369B
U+2369C (145052) 𣚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369C
U+2369D (145053) 𣚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369D
U+2369E (145054) 𣚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369E
U+2369F (145055) 𣚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2369F
U+236A0 (145056) 𣚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A0
U+236A1 (145057) 𣚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A1
U+236A2 (145058) 𣚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A2
U+236A3 (145059) 𣚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A3
U+236A4 (145060) 𣚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A4
U+236A5 (145061) 𣚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A5
U+236A6 (145062) 𣚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A6
U+236A7 (145063) 𣚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A7
U+236A8 (145064) 𣚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A8
U+236A9 (145065) 𣚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236A9
U+236AA (145066) 𣚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AA
U+236AB (145067) 𣚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AB
U+236AC (145068) 𣚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AC
U+236AD (145069) 𣚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AD
U+236AE (145070) 𣚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AE
U+236AF (145071) 𣚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236AF
U+236B0 (145072) 𣚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B0
U+236B1 (145073) 𣚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B1
U+236B2 (145074) 𣚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B2
U+236B3 (145075) 𣚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B3
U+236B4 (145076) 𣚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B4
U+236B5 (145077) 𣚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B5
U+236B6 (145078) 𣚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B6
U+236B7 (145079) 𣚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B7
U+236B8 (145080) 𣚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B8
U+236B9 (145081) 𣚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236B9
U+236BA (145082) 𣚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BA
U+236BB (145083) 𣚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BB
U+236BC (145084) 𣚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BC
U+236BD (145085) 𣚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BD
U+236BE (145086) 𣚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BE
U+236BF (145087) 𣚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236BF
U+236C0 (145088) 𣛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C0
U+236C1 (145089) 𣛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C1
U+236C2 (145090) 𣛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C2
U+236C3 (145091) 𣛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C3
U+236C4 (145092) 𣛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C4
U+236C5 (145093) 𣛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C5
U+236C6 (145094) 𣛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C6
U+236C7 (145095) 𣛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C7
U+236C8 (145096) 𣛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C8
U+236C9 (145097) 𣛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236C9
U+236CA (145098) 𣛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CA
U+236CB (145099) 𣛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CB
U+236CC (145100) 𣛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CC
U+236CD (145101) 𣛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CD
U+236CE (145102) 𣛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CE
U+236CF (145103) 𣛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236CF
U+236D0 (145104) 𣛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D0
U+236D1 (145105) 𣛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D1
U+236D2 (145106) 𣛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D2
U+236D3 (145107) 𣛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D3
U+236D4 (145108) 𣛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D4
U+236D5 (145109) 𣛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D5
U+236D6 (145110) 𣛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D6
U+236D7 (145111) 𣛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D7
U+236D8 (145112) 𣛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D8
U+236D9 (145113) 𣛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236D9
U+236DA (145114) 𣛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DA
U+236DB (145115) 𣛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DB
U+236DC (145116) 𣛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DC
U+236DD (145117) 𣛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DD
U+236DE (145118) 𣛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DE
U+236DF (145119) 𣛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236DF
U+236E0 (145120) 𣛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E0
U+236E1 (145121) 𣛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E1
U+236E2 (145122) 𣛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E2
U+236E3 (145123) 𣛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E3
U+236E4 (145124) 𣛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E4
U+236E5 (145125) 𣛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E5
U+236E6 (145126) 𣛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E6
U+236E7 (145127) 𣛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E7
U+236E8 (145128) 𣛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E8
U+236E9 (145129) 𣛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236E9
U+236EA (145130) 𣛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236EA
U+236EB (145131) 𣛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236EB
U+236EC (145132) 𣛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236EC
U+236ED (145133) 𣛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236ED
U+236EE (145134) 𣛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236EE
U+236EF (145135) 𣛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236EF
U+236F0 (145136) 𣛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F0
U+236F1 (145137) 𣛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F1
U+236F2 (145138) 𣛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F2
U+236F3 (145139) 𣛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F3
U+236F4 (145140) 𣛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F4
U+236F5 (145141) 𣛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F5
U+236F6 (145142) 𣛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F6
U+236F7 (145143) 𣛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F7
U+236F8 (145144) 𣛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F8
U+236F9 (145145) 𣛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236F9
U+236FA (145146) 𣛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FA
U+236FB (145147) 𣛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FB
U+236FC (145148) 𣛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FC
U+236FD (145149) 𣛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FD
U+236FE (145150) 𣛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FE
U+236FF (145151) 𣛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-236FF
U+23700 (145152) 𣜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23700
U+23701 (145153) 𣜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23701
U+23702 (145154) 𣜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23702
U+23703 (145155) 𣜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23703
U+23704 (145156) 𣜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23704
U+23705 (145157) 𣜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23705
U+23706 (145158) 𣜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23706
U+23707 (145159) 𣜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23707
U+23708 (145160) 𣜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23708
U+23709 (145161) 𣜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23709
U+2370A (145162) 𣜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370A
U+2370B (145163) 𣜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370B
U+2370C (145164) 𣜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370C
U+2370D (145165) 𣜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370D
U+2370E (145166) 𣜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370E
U+2370F (145167) 𣜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2370F
U+23710 (145168) 𣜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23710
U+23711 (145169) 𣜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23711
U+23712 (145170) 𣜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23712
U+23713 (145171) 𣜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23713
U+23714 (145172) 𣜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23714
U+23715 (145173) 𣜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23715
U+23716 (145174) 𣜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23716
U+23717 (145175) 𣜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23717
U+23718 (145176) 𣜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23718
U+23719 (145177) 𣜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23719
U+2371A (145178) 𣜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371A
U+2371B (145179) 𣜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371B
U+2371C (145180) 𣜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371C
U+2371D (145181) 𣜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371D
U+2371E (145182) 𣜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371E
U+2371F (145183) 𣜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2371F
U+23720 (145184) 𣜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23720
U+23721 (145185) 𣜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23721
U+23722 (145186) 𣜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23722
U+23723 (145187) 𣜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23723
U+23724 (145188) 𣜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23724
U+23725 (145189) 𣜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23725
U+23726 (145190) 𣜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23726
U+23727 (145191) 𣜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23727
U+23728 (145192) 𣜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23728
U+23729 (145193) 𣜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23729
U+2372A (145194) 𣜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372A
U+2372B (145195) 𣜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372B
U+2372C (145196) 𣜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372C
U+2372D (145197) 𣜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372D
U+2372E (145198) 𣜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372E
U+2372F (145199) 𣜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2372F
U+23730 (145200) 𣜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23730
U+23731 (145201) 𣜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23731
U+23732 (145202) 𣜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23732
U+23733 (145203) 𣜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23733
U+23734 (145204) 𣜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23734
U+23735 (145205) 𣜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23735
U+23736 (145206) 𣜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23736
U+23737 (145207) 𣜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23737
U+23738 (145208) 𣜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23738
U+23739 (145209) 𣜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23739
U+2373A (145210) 𣜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373A
U+2373B (145211) 𣜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373B
U+2373C (145212) 𣜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373C
U+2373D (145213) 𣜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373D
U+2373E (145214) 𣜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373E
U+2373F (145215) 𣜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2373F
U+23740 (145216) 𣝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23740
U+23741 (145217) 𣝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23741
U+23742 (145218) 𣝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23742
U+23743 (145219) 𣝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23743
U+23744 (145220) 𣝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23744
U+23745 (145221) 𣝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23745
U+23746 (145222) 𣝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23746
U+23747 (145223) 𣝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23747
U+23748 (145224) 𣝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23748
U+23749 (145225) 𣝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23749
U+2374A (145226) 𣝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374A
U+2374B (145227) 𣝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374B
U+2374C (145228) 𣝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374C
U+2374D (145229) 𣝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374D
U+2374E (145230) 𣝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374E
U+2374F (145231) 𣝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2374F
U+23750 (145232) 𣝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23750
U+23751 (145233) 𣝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23751
U+23752 (145234) 𣝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23752
U+23753 (145235) 𣝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23753
U+23754 (145236) 𣝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23754
U+23755 (145237) 𣝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23755
U+23756 (145238) 𣝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23756
U+23757 (145239) 𣝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23757
U+23758 (145240) 𣝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23758
U+23759 (145241) 𣝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23759
U+2375A (145242) 𣝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375A
U+2375B (145243) 𣝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375B
U+2375C (145244) 𣝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375C
U+2375D (145245) 𣝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375D
U+2375E (145246) 𣝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375E
U+2375F (145247) 𣝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2375F
U+23760 (145248) 𣝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23760
U+23761 (145249) 𣝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23761
U+23762 (145250) 𣝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23762
U+23763 (145251) 𣝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23763
U+23764 (145252) 𣝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23764
U+23765 (145253) 𣝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23765
U+23766 (145254) 𣝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23766
U+23767 (145255) 𣝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23767
U+23768 (145256) 𣝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23768
U+23769 (145257) 𣝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23769
U+2376A (145258) 𣝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376A
U+2376B (145259) 𣝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376B
U+2376C (145260) 𣝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376C
U+2376D (145261) 𣝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376D
U+2376E (145262) 𣝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376E
U+2376F (145263) 𣝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2376F
U+23770 (145264) 𣝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23770
U+23771 (145265) 𣝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23771
U+23772 (145266) 𣝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23772
U+23773 (145267) 𣝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23773
U+23774 (145268) 𣝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23774
U+23775 (145269) 𣝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23775
U+23776 (145270) 𣝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23776
U+23777 (145271) 𣝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23777
U+23778 (145272) 𣝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23778
U+23779 (145273) 𣝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23779
U+2377A (145274) 𣝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377A
U+2377B (145275) 𣝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377B
U+2377C (145276) 𣝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377C
U+2377D (145277) 𣝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377D
U+2377E (145278) 𣝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377E
U+2377F (145279) 𣝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2377F
U+23780 (145280) 𣞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23780
U+23781 (145281) 𣞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23781
U+23782 (145282) 𣞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23782
U+23783 (145283) 𣞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23783
U+23784 (145284) 𣞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23784
U+23785 (145285) 𣞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23785
U+23786 (145286) 𣞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23786
U+23787 (145287) 𣞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23787
U+23788 (145288) 𣞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23788
U+23789 (145289) 𣞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23789
U+2378A (145290) 𣞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378A
U+2378B (145291) 𣞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378B
U+2378C (145292) 𣞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378C
U+2378D (145293) 𣞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378D
U+2378E (145294) 𣞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378E
U+2378F (145295) 𣞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2378F
U+23790 (145296) 𣞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23790
U+23791 (145297) 𣞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23791
U+23792 (145298) 𣞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23792
U+23793 (145299) 𣞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23793
U+23794 (145300) 𣞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23794
U+23795 (145301) 𣞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23795
U+23796 (145302) 𣞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23796
U+23797 (145303) 𣞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23797
U+23798 (145304) 𣞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23798
U+23799 (145305) 𣞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23799
U+2379A (145306) 𣞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379A
U+2379B (145307) 𣞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379B
U+2379C (145308) 𣞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379C
U+2379D (145309) 𣞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379D
U+2379E (145310) 𣞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379E
U+2379F (145311) 𣞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2379F
U+237A0 (145312) 𣞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A0
U+237A1 (145313) 𣞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A1
U+237A2 (145314) 𣞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A2
U+237A3 (145315) 𣞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A3
U+237A4 (145316) 𣞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A4
U+237A5 (145317) 𣞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A5
U+237A6 (145318) 𣞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A6
U+237A7 (145319) 𣞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A7
U+237A8 (145320) 𣞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A8
U+237A9 (145321) 𣞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237A9
U+237AA (145322) 𣞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AA
U+237AB (145323) 𣞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AB
U+237AC (145324) 𣞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AC
U+237AD (145325) 𣞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AD
U+237AE (145326) 𣞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AE
U+237AF (145327) 𣞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237AF
U+237B0 (145328) 𣞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B0
U+237B1 (145329) 𣞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B1
U+237B2 (145330) 𣞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B2
U+237B3 (145331) 𣞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B3
U+237B4 (145332) 𣞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B4
U+237B5 (145333) 𣞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B5
U+237B6 (145334) 𣞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B6
U+237B7 (145335) 𣞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B7
U+237B8 (145336) 𣞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B8
U+237B9 (145337) 𣞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237B9
U+237BA (145338) 𣞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BA
U+237BB (145339) 𣞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BB
U+237BC (145340) 𣞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BC
U+237BD (145341) 𣞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BD
U+237BE (145342) 𣞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BE
U+237BF (145343) 𣞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237BF
U+237C0 (145344) 𣟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C0
U+237C1 (145345) 𣟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C1
U+237C2 (145346) 𣟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C2
U+237C3 (145347) 𣟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C3
U+237C4 (145348) 𣟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C4
U+237C5 (145349) 𣟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C5
U+237C6 (145350) 𣟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C6
U+237C7 (145351) 𣟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C7
U+237C8 (145352) 𣟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C8
U+237C9 (145353) 𣟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237C9
U+237CA (145354) 𣟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CA
U+237CB (145355) 𣟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CB
U+237CC (145356) 𣟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CC
U+237CD (145357) 𣟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CD
U+237CE (145358) 𣟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CE
U+237CF (145359) 𣟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237CF
U+237D0 (145360) 𣟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D0
U+237D1 (145361) 𣟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D1
U+237D2 (145362) 𣟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D2
U+237D3 (145363) 𣟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D3
U+237D4 (145364) 𣟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D4
U+237D5 (145365) 𣟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D5
U+237D6 (145366) 𣟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D6
U+237D7 (145367) 𣟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D7
U+237D8 (145368) 𣟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D8
U+237D9 (145369) 𣟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237D9
U+237DA (145370) 𣟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DA
U+237DB (145371) 𣟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DB
U+237DC (145372) 𣟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DC
U+237DD (145373) 𣟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DD
U+237DE (145374) 𣟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DE
U+237DF (145375) 𣟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237DF
U+237E0 (145376) 𣟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E0
U+237E1 (145377) 𣟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E1
U+237E2 (145378) 𣟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E2
U+237E3 (145379) 𣟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E3
U+237E4 (145380) 𣟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E4
U+237E5 (145381) 𣟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E5
U+237E6 (145382) 𣟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E6
U+237E7 (145383) 𣟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E7
U+237E8 (145384) 𣟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E8
U+237E9 (145385) 𣟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237E9
U+237EA (145386) 𣟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237EA
U+237EB (145387) 𣟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237EB
U+237EC (145388) 𣟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237EC
U+237ED (145389) 𣟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237ED
U+237EE (145390) 𣟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237EE
U+237EF (145391) 𣟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237EF
U+237F0 (145392) 𣟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F0
U+237F1 (145393) 𣟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F1
U+237F2 (145394) 𣟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F2
U+237F3 (145395) 𣟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F3
U+237F4 (145396) 𣟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F4
U+237F5 (145397) 𣟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F5
U+237F6 (145398) 𣟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F6
U+237F7 (145399) 𣟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F7
U+237F8 (145400) 𣟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F8
U+237F9 (145401) 𣟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237F9
U+237FA (145402) 𣟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FA
U+237FB (145403) 𣟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FB
U+237FC (145404) 𣟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FC
U+237FD (145405) 𣟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FD
U+237FE (145406) 𣟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FE
U+237FF (145407) 𣟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-237FF