ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/23800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+23800 ถึง U+23FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+23800 (145408) 𣠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23800
U+23801 (145409) 𣠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23801
U+23802 (145410) 𣠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23802
U+23803 (145411) 𣠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23803
U+23804 (145412) 𣠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23804
U+23805 (145413) 𣠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23805
U+23806 (145414) 𣠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23806
U+23807 (145415) 𣠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23807
U+23808 (145416) 𣠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23808
U+23809 (145417) 𣠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23809
U+2380A (145418) 𣠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380A
U+2380B (145419) 𣠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380B
U+2380C (145420) 𣠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380C
U+2380D (145421) 𣠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380D
U+2380E (145422) 𣠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380E
U+2380F (145423) 𣠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2380F
U+23810 (145424) 𣠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23810
U+23811 (145425) 𣠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23811
U+23812 (145426) 𣠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23812
U+23813 (145427) 𣠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23813
U+23814 (145428) 𣠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23814
U+23815 (145429) 𣠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23815
U+23816 (145430) 𣠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23816
U+23817 (145431) 𣠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23817
U+23818 (145432) 𣠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23818
U+23819 (145433) 𣠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23819
U+2381A (145434) 𣠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381A
U+2381B (145435) 𣠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381B
U+2381C (145436) 𣠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381C
U+2381D (145437) 𣠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381D
U+2381E (145438) 𣠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381E
U+2381F (145439) 𣠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2381F
U+23820 (145440) 𣠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23820
U+23821 (145441) 𣠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23821
U+23822 (145442) 𣠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23822
U+23823 (145443) 𣠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23823
U+23824 (145444) 𣠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23824
U+23825 (145445) 𣠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23825
U+23826 (145446) 𣠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23826
U+23827 (145447) 𣠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23827
U+23828 (145448) 𣠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23828
U+23829 (145449) 𣠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23829
U+2382A (145450) 𣠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382A
U+2382B (145451) 𣠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382B
U+2382C (145452) 𣠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382C
U+2382D (145453) 𣠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382D
U+2382E (145454) 𣠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382E
U+2382F (145455) 𣠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2382F
U+23830 (145456) 𣠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23830
U+23831 (145457) 𣠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23831
U+23832 (145458) 𣠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23832
U+23833 (145459) 𣠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23833
U+23834 (145460) 𣠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23834
U+23835 (145461) 𣠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23835
U+23836 (145462) 𣠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23836
U+23837 (145463) 𣠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23837
U+23838 (145464) 𣠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23838
U+23839 (145465) 𣠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23839
U+2383A (145466) 𣠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383A
U+2383B (145467) 𣠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383B
U+2383C (145468) 𣠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383C
U+2383D (145469) 𣠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383D
U+2383E (145470) 𣠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383E
U+2383F (145471) 𣠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2383F
U+23840 (145472) 𣡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23840
U+23841 (145473) 𣡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23841
U+23842 (145474) 𣡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23842
U+23843 (145475) 𣡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23843
U+23844 (145476) 𣡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23844
U+23845 (145477) 𣡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23845
U+23846 (145478) 𣡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23846
U+23847 (145479) 𣡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23847
U+23848 (145480) 𣡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23848
U+23849 (145481) 𣡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23849
U+2384A (145482) 𣡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384A
U+2384B (145483) 𣡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384B
U+2384C (145484) 𣡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384C
U+2384D (145485) 𣡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384D
U+2384E (145486) 𣡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384E
U+2384F (145487) 𣡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2384F
U+23850 (145488) 𣡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23850
U+23851 (145489) 𣡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23851
U+23852 (145490) 𣡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23852
U+23853 (145491) 𣡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23853
U+23854 (145492) 𣡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23854
U+23855 (145493) 𣡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23855
U+23856 (145494) 𣡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23856
U+23857 (145495) 𣡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23857
U+23858 (145496) 𣡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23858
U+23859 (145497) 𣡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23859
U+2385A (145498) 𣡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385A
U+2385B (145499) 𣡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385B
U+2385C (145500) 𣡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385C
U+2385D (145501) 𣡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385D
U+2385E (145502) 𣡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385E
U+2385F (145503) 𣡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2385F
U+23860 (145504) 𣡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23860
U+23861 (145505) 𣡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23861
U+23862 (145506) 𣡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23862
U+23863 (145507) 𣡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23863
U+23864 (145508) 𣡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23864
U+23865 (145509) 𣡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23865
U+23866 (145510) 𣡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23866
U+23867 (145511) 𣡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23867
U+23868 (145512) 𣡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23868
U+23869 (145513) 𣡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23869
U+2386A (145514) 𣡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386A
U+2386B (145515) 𣡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386B
U+2386C (145516) 𣡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386C
U+2386D (145517) 𣡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386D
U+2386E (145518) 𣡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386E
U+2386F (145519) 𣡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2386F
U+23870 (145520) 𣡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23870
U+23871 (145521) 𣡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23871
U+23872 (145522) 𣡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23872
U+23873 (145523) 𣡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23873
U+23874 (145524) 𣡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23874
U+23875 (145525) 𣡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23875
U+23876 (145526) 𣡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23876
U+23877 (145527) 𣡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23877
U+23878 (145528) 𣡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23878
U+23879 (145529) 𣡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23879
U+2387A (145530) 𣡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387A
U+2387B (145531) 𣡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387B
U+2387C (145532) 𣡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387C
U+2387D (145533) 𣡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387D
U+2387E (145534) 𣡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387E
U+2387F (145535) 𣡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2387F
U+23880 (145536) 𣢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23880
U+23881 (145537) 𣢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23881
U+23882 (145538) 𣢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23882
U+23883 (145539) 𣢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23883
U+23884 (145540) 𣢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23884
U+23885 (145541) 𣢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23885
U+23886 (145542) 𣢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23886
U+23887 (145543) 𣢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23887
U+23888 (145544) 𣢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23888
U+23889 (145545) 𣢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23889
U+2388A (145546) 𣢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388A
U+2388B (145547) 𣢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388B
U+2388C (145548) 𣢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388C
U+2388D (145549) 𣢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388D
U+2388E (145550) 𣢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388E
U+2388F (145551) 𣢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2388F
U+23890 (145552) 𣢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23890
U+23891 (145553) 𣢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23891
U+23892 (145554) 𣢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23892
U+23893 (145555) 𣢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23893
U+23894 (145556) 𣢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23894
U+23895 (145557) 𣢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23895
U+23896 (145558) 𣢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23896
U+23897 (145559) 𣢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23897
U+23898 (145560) 𣢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23898
U+23899 (145561) 𣢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23899
U+2389A (145562) 𣢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389A
U+2389B (145563) 𣢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389B
U+2389C (145564) 𣢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389C
U+2389D (145565) 𣢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389D
U+2389E (145566) 𣢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389E
U+2389F (145567) 𣢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2389F
U+238A0 (145568) 𣢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A0
U+238A1 (145569) 𣢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A1
U+238A2 (145570) 𣢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A2
U+238A3 (145571) 𣢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A3
U+238A4 (145572) 𣢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A4
U+238A5 (145573) 𣢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A5
U+238A6 (145574) 𣢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A6
U+238A7 (145575) 𣢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A7
U+238A8 (145576) 𣢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A8
U+238A9 (145577) 𣢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238A9
U+238AA (145578) 𣢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AA
U+238AB (145579) 𣢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AB
U+238AC (145580) 𣢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AC
U+238AD (145581) 𣢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AD
U+238AE (145582) 𣢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AE
U+238AF (145583) 𣢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238AF
U+238B0 (145584) 𣢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B0
U+238B1 (145585) 𣢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B1
U+238B2 (145586) 𣢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B2
U+238B3 (145587) 𣢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B3
U+238B4 (145588) 𣢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B4
U+238B5 (145589) 𣢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B5
U+238B6 (145590) 𣢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B6
U+238B7 (145591) 𣢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B7
U+238B8 (145592) 𣢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B8
U+238B9 (145593) 𣢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238B9
U+238BA (145594) 𣢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BA
U+238BB (145595) 𣢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BB
U+238BC (145596) 𣢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BC
U+238BD (145597) 𣢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BD
U+238BE (145598) 𣢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BE
U+238BF (145599) 𣢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238BF
U+238C0 (145600) 𣣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C0
U+238C1 (145601) 𣣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C1
U+238C2 (145602) 𣣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C2
U+238C3 (145603) 𣣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C3
U+238C4 (145604) 𣣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C4
U+238C5 (145605) 𣣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C5
U+238C6 (145606) 𣣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C6
U+238C7 (145607) 𣣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C7
U+238C8 (145608) 𣣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C8
U+238C9 (145609) 𣣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238C9
U+238CA (145610) 𣣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CA
U+238CB (145611) 𣣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CB
U+238CC (145612) 𣣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CC
U+238CD (145613) 𣣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CD
U+238CE (145614) 𣣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CE
U+238CF (145615) 𣣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238CF
U+238D0 (145616) 𣣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D0
U+238D1 (145617) 𣣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D1
U+238D2 (145618) 𣣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D2
U+238D3 (145619) 𣣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D3
U+238D4 (145620) 𣣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D4
U+238D5 (145621) 𣣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D5
U+238D6 (145622) 𣣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D6
U+238D7 (145623) 𣣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D7
U+238D8 (145624) 𣣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D8
U+238D9 (145625) 𣣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238D9
U+238DA (145626) 𣣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DA
U+238DB (145627) 𣣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DB
U+238DC (145628) 𣣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DC
U+238DD (145629) 𣣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DD
U+238DE (145630) 𣣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DE
U+238DF (145631) 𣣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238DF
U+238E0 (145632) 𣣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E0
U+238E1 (145633) 𣣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E1
U+238E2 (145634) 𣣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E2
U+238E3 (145635) 𣣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E3
U+238E4 (145636) 𣣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E4
U+238E5 (145637) 𣣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E5
U+238E6 (145638) 𣣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E6
U+238E7 (145639) 𣣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E7
U+238E8 (145640) 𣣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E8
U+238E9 (145641) 𣣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238E9
U+238EA (145642) 𣣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238EA
U+238EB (145643) 𣣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238EB
U+238EC (145644) 𣣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238EC
U+238ED (145645) 𣣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238ED
U+238EE (145646) 𣣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238EE
U+238EF (145647) 𣣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238EF
U+238F0 (145648) 𣣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F0
U+238F1 (145649) 𣣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F1
U+238F2 (145650) 𣣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F2
U+238F3 (145651) 𣣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F3
U+238F4 (145652) 𣣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F4
U+238F5 (145653) 𣣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F5
U+238F6 (145654) 𣣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F6
U+238F7 (145655) 𣣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F7
U+238F8 (145656) 𣣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F8
U+238F9 (145657) 𣣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238F9
U+238FA (145658) 𣣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FA
U+238FB (145659) 𣣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FB
U+238FC (145660) 𣣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FC
U+238FD (145661) 𣣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FD
U+238FE (145662) 𣣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FE
U+238FF (145663) 𣣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-238FF
U+23900 (145664) 𣤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23900
U+23901 (145665) 𣤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23901
U+23902 (145666) 𣤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23902
U+23903 (145667) 𣤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23903
U+23904 (145668) 𣤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23904
U+23905 (145669) 𣤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23905
U+23906 (145670) 𣤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23906
U+23907 (145671) 𣤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23907
U+23908 (145672) 𣤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23908
U+23909 (145673) 𣤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23909
U+2390A (145674) 𣤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390A
U+2390B (145675) 𣤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390B
U+2390C (145676) 𣤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390C
U+2390D (145677) 𣤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390D
U+2390E (145678) 𣤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390E
U+2390F (145679) 𣤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2390F
U+23910 (145680) 𣤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23910
U+23911 (145681) 𣤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23911
U+23912 (145682) 𣤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23912
U+23913 (145683) 𣤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23913
U+23914 (145684) 𣤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23914
U+23915 (145685) 𣤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23915
U+23916 (145686) 𣤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23916
U+23917 (145687) 𣤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23917
U+23918 (145688) 𣤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23918
U+23919 (145689) 𣤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23919
U+2391A (145690) 𣤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391A
U+2391B (145691) 𣤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391B
U+2391C (145692) 𣤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391C
U+2391D (145693) 𣤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391D
U+2391E (145694) 𣤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391E
U+2391F (145695) 𣤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2391F
U+23920 (145696) 𣤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23920
U+23921 (145697) 𣤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23921
U+23922 (145698) 𣤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23922
U+23923 (145699) 𣤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23923
U+23924 (145700) 𣤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23924
U+23925 (145701) 𣤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23925
U+23926 (145702) 𣤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23926
U+23927 (145703) 𣤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23927
U+23928 (145704) 𣤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23928
U+23929 (145705) 𣤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23929
U+2392A (145706) 𣤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392A
U+2392B (145707) 𣤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392B
U+2392C (145708) 𣤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392C
U+2392D (145709) 𣤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392D
U+2392E (145710) 𣤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392E
U+2392F (145711) 𣤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2392F
U+23930 (145712) 𣤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23930
U+23931 (145713) 𣤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23931
U+23932 (145714) 𣤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23932
U+23933 (145715) 𣤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23933
U+23934 (145716) 𣤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23934
U+23935 (145717) 𣤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23935
U+23936 (145718) 𣤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23936
U+23937 (145719) 𣤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23937
U+23938 (145720) 𣤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23938
U+23939 (145721) 𣤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23939
U+2393A (145722) 𣤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393A
U+2393B (145723) 𣤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393B
U+2393C (145724) 𣤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393C
U+2393D (145725) 𣤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393D
U+2393E (145726) 𣤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393E
U+2393F (145727) 𣤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2393F
U+23940 (145728) 𣥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23940
U+23941 (145729) 𣥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23941
U+23942 (145730) 𣥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23942
U+23943 (145731) 𣥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23943
U+23944 (145732) 𣥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23944
U+23945 (145733) 𣥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23945
U+23946 (145734) 𣥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23946
U+23947 (145735) 𣥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23947
U+23948 (145736) 𣥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23948
U+23949 (145737) 𣥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23949
U+2394A (145738) 𣥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394A
U+2394B (145739) 𣥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394B
U+2394C (145740) 𣥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394C
U+2394D (145741) 𣥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394D
U+2394E (145742) 𣥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394E
U+2394F (145743) 𣥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2394F
U+23950 (145744) 𣥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23950
U+23951 (145745) 𣥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23951
U+23952 (145746) 𣥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23952
U+23953 (145747) 𣥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23953
U+23954 (145748) 𣥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23954
U+23955 (145749) 𣥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23955
U+23956 (145750) 𣥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23956
U+23957 (145751) 𣥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23957
U+23958 (145752) 𣥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23958
U+23959 (145753) 𣥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23959
U+2395A (145754) 𣥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395A
U+2395B (145755) 𣥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395B
U+2395C (145756) 𣥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395C
U+2395D (145757) 𣥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395D
U+2395E (145758) 𣥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395E
U+2395F (145759) 𣥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2395F
U+23960 (145760) 𣥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23960
U+23961 (145761) 𣥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23961
U+23962 (145762) 𣥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23962
U+23963 (145763) 𣥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23963
U+23964 (145764) 𣥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23964
U+23965 (145765) 𣥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23965
U+23966 (145766) 𣥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23966
U+23967 (145767) 𣥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23967
U+23968 (145768) 𣥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23968
U+23969 (145769) 𣥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23969
U+2396A (145770) 𣥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396A
U+2396B (145771) 𣥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396B
U+2396C (145772) 𣥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396C
U+2396D (145773) 𣥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396D
U+2396E (145774) 𣥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396E
U+2396F (145775) 𣥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2396F
U+23970 (145776) 𣥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23970
U+23971 (145777) 𣥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23971
U+23972 (145778) 𣥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23972
U+23973 (145779) 𣥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23973
U+23974 (145780) 𣥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23974
U+23975 (145781) 𣥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23975
U+23976 (145782) 𣥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23976
U+23977 (145783) 𣥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23977
U+23978 (145784) 𣥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23978
U+23979 (145785) 𣥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23979
U+2397A (145786) 𣥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397A
U+2397B (145787) 𣥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397B
U+2397C (145788) 𣥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397C
U+2397D (145789) 𣥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397D
U+2397E (145790) 𣥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397E
U+2397F (145791) 𣥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2397F
U+23980 (145792) 𣦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23980
U+23981 (145793) 𣦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23981
U+23982 (145794) 𣦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23982
U+23983 (145795) 𣦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23983
U+23984 (145796) 𣦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23984
U+23985 (145797) 𣦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23985
U+23986 (145798) 𣦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23986
U+23987 (145799) 𣦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23987
U+23988 (145800) 𣦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23988
U+23989 (145801) 𣦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23989
U+2398A (145802) 𣦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398A
U+2398B (145803) 𣦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398B
U+2398C (145804) 𣦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398C
U+2398D (145805) 𣦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398D
U+2398E (145806) 𣦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398E
U+2398F (145807) 𣦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2398F
U+23990 (145808) 𣦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23990
U+23991 (145809) 𣦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23991
U+23992 (145810) 𣦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23992
U+23993 (145811) 𣦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23993
U+23994 (145812) 𣦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23994
U+23995 (145813) 𣦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23995
U+23996 (145814) 𣦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23996
U+23997 (145815) 𣦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23997
U+23998 (145816) 𣦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23998
U+23999 (145817) 𣦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23999
U+2399A (145818) 𣦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399A
U+2399B (145819) 𣦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399B
U+2399C (145820) 𣦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399C
U+2399D (145821) 𣦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399D
U+2399E (145822) 𣦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399E
U+2399F (145823) 𣦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2399F
U+239A0 (145824) 𣦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A0
U+239A1 (145825) 𣦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A1
U+239A2 (145826) 𣦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A2
U+239A3 (145827) 𣦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A3
U+239A4 (145828) 𣦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A4
U+239A5 (145829) 𣦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A5
U+239A6 (145830) 𣦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A6
U+239A7 (145831) 𣦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A7
U+239A8 (145832) 𣦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A8
U+239A9 (145833) 𣦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239A9
U+239AA (145834) 𣦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AA
U+239AB (145835) 𣦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AB
U+239AC (145836) 𣦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AC
U+239AD (145837) 𣦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AD
U+239AE (145838) 𣦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AE
U+239AF (145839) 𣦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239AF
U+239B0 (145840) 𣦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B0
U+239B1 (145841) 𣦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B1
U+239B2 (145842) 𣦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B2
U+239B3 (145843) 𣦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B3
U+239B4 (145844) 𣦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B4
U+239B5 (145845) 𣦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B5
U+239B6 (145846) 𣦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B6
U+239B7 (145847) 𣦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B7
U+239B8 (145848) 𣦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B8
U+239B9 (145849) 𣦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239B9
U+239BA (145850) 𣦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BA
U+239BB (145851) 𣦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BB
U+239BC (145852) 𣦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BC
U+239BD (145853) 𣦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BD
U+239BE (145854) 𣦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BE
U+239BF (145855) 𣦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239BF
U+239C0 (145856) 𣧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C0
U+239C1 (145857) 𣧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C1
U+239C2 (145858) 𣧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C2
U+239C3 (145859) 𣧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C3
U+239C4 (145860) 𣧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C4
U+239C5 (145861) 𣧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C5
U+239C6 (145862) 𣧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C6
U+239C7 (145863) 𣧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C7
U+239C8 (145864) 𣧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C8
U+239C9 (145865) 𣧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239C9
U+239CA (145866) 𣧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CA
U+239CB (145867) 𣧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CB
U+239CC (145868) 𣧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CC
U+239CD (145869) 𣧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CD
U+239CE (145870) 𣧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CE
U+239CF (145871) 𣧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239CF
U+239D0 (145872) 𣧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D0
U+239D1 (145873) 𣧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D1
U+239D2 (145874) 𣧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D2
U+239D3 (145875) 𣧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D3
U+239D4 (145876) 𣧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D4
U+239D5 (145877) 𣧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D5
U+239D6 (145878) 𣧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D6
U+239D7 (145879) 𣧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D7
U+239D8 (145880) 𣧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D8
U+239D9 (145881) 𣧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239D9
U+239DA (145882) 𣧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DA
U+239DB (145883) 𣧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DB
U+239DC (145884) 𣧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DC
U+239DD (145885) 𣧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DD
U+239DE (145886) 𣧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DE
U+239DF (145887) 𣧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239DF
U+239E0 (145888) 𣧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E0
U+239E1 (145889) 𣧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E1
U+239E2 (145890) 𣧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E2
U+239E3 (145891) 𣧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E3
U+239E4 (145892) 𣧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E4
U+239E5 (145893) 𣧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E5
U+239E6 (145894) 𣧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E6
U+239E7 (145895) 𣧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E7
U+239E8 (145896) 𣧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E8
U+239E9 (145897) 𣧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239E9
U+239EA (145898) 𣧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239EA
U+239EB (145899) 𣧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239EB
U+239EC (145900) 𣧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239EC
U+239ED (145901) 𣧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239ED
U+239EE (145902) 𣧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239EE
U+239EF (145903) 𣧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239EF
U+239F0 (145904) 𣧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F0
U+239F1 (145905) 𣧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F1
U+239F2 (145906) 𣧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F2
U+239F3 (145907) 𣧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F3
U+239F4 (145908) 𣧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F4
U+239F5 (145909) 𣧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F5
U+239F6 (145910) 𣧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F6
U+239F7 (145911) 𣧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F7
U+239F8 (145912) 𣧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F8
U+239F9 (145913) 𣧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239F9
U+239FA (145914) 𣧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FA
U+239FB (145915) 𣧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FB
U+239FC (145916) 𣧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FC
U+239FD (145917) 𣧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FD
U+239FE (145918) 𣧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FE
U+239FF (145919) 𣧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-239FF
U+23A00 (145920) 𣨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A00
U+23A01 (145921) 𣨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A01
U+23A02 (145922) 𣨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A02
U+23A03 (145923) 𣨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A03
U+23A04 (145924) 𣨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A04
U+23A05 (145925) 𣨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A05
U+23A06 (145926) 𣨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A06
U+23A07 (145927) 𣨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A07
U+23A08 (145928) 𣨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A08
U+23A09 (145929) 𣨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A09
U+23A0A (145930) 𣨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0A
U+23A0B (145931) 𣨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0B
U+23A0C (145932) 𣨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0C
U+23A0D (145933) 𣨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0D
U+23A0E (145934) 𣨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0E
U+23A0F (145935) 𣨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A0F
U+23A10 (145936) 𣨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A10
U+23A11 (145937) 𣨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A11
U+23A12 (145938) 𣨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A12
U+23A13 (145939) 𣨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A13
U+23A14 (145940) 𣨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A14
U+23A15 (145941) 𣨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A15
U+23A16 (145942) 𣨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A16
U+23A17 (145943) 𣨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A17
U+23A18 (145944) 𣨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A18
U+23A19 (145945) 𣨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A19
U+23A1A (145946) 𣨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1A
U+23A1B (145947) 𣨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1B
U+23A1C (145948) 𣨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1C
U+23A1D (145949) 𣨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1D
U+23A1E (145950) 𣨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1E
U+23A1F (145951) 𣨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A1F
U+23A20 (145952) 𣨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A20
U+23A21 (145953) 𣨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A21
U+23A22 (145954) 𣨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A22
U+23A23 (145955) 𣨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A23
U+23A24 (145956) 𣨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A24
U+23A25 (145957) 𣨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A25
U+23A26 (145958) 𣨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A26
U+23A27 (145959) 𣨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A27
U+23A28 (145960) 𣨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A28
U+23A29 (145961) 𣨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A29
U+23A2A (145962) 𣨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2A
U+23A2B (145963) 𣨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2B
U+23A2C (145964) 𣨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2C
U+23A2D (145965) 𣨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2D
U+23A2E (145966) 𣨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2E
U+23A2F (145967) 𣨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A2F
U+23A30 (145968) 𣨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A30
U+23A31 (145969) 𣨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A31
U+23A32 (145970) 𣨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A32
U+23A33 (145971) 𣨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A33
U+23A34 (145972) 𣨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A34
U+23A35 (145973) 𣨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A35
U+23A36 (145974) 𣨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A36
U+23A37 (145975) 𣨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A37
U+23A38 (145976) 𣨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A38
U+23A39 (145977) 𣨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A39
U+23A3A (145978) 𣨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3A
U+23A3B (145979) 𣨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3B
U+23A3C (145980) 𣨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3C
U+23A3D (145981) 𣨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3D
U+23A3E (145982) 𣨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3E
U+23A3F (145983) 𣨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A3F
U+23A40 (145984) 𣩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A40
U+23A41 (145985) 𣩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A41
U+23A42 (145986) 𣩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A42
U+23A43 (145987) 𣩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A43
U+23A44 (145988) 𣩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A44
U+23A45 (145989) 𣩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A45
U+23A46 (145990) 𣩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A46
U+23A47 (145991) 𣩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A47
U+23A48 (145992) 𣩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A48
U+23A49 (145993) 𣩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A49
U+23A4A (145994) 𣩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4A
U+23A4B (145995) 𣩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4B
U+23A4C (145996) 𣩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4C
U+23A4D (145997) 𣩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4D
U+23A4E (145998) 𣩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4E
U+23A4F (145999) 𣩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A4F
U+23A50 (146000) 𣩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A50
U+23A51 (146001) 𣩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A51
U+23A52 (146002) 𣩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A52
U+23A53 (146003) 𣩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A53
U+23A54 (146004) 𣩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A54
U+23A55 (146005) 𣩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A55
U+23A56 (146006) 𣩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A56
U+23A57 (146007) 𣩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A57
U+23A58 (146008) 𣩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A58
U+23A59 (146009) 𣩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A59
U+23A5A (146010) 𣩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5A
U+23A5B (146011) 𣩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5B
U+23A5C (146012) 𣩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5C
U+23A5D (146013) 𣩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5D
U+23A5E (146014) 𣩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5E
U+23A5F (146015) 𣩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A5F
U+23A60 (146016) 𣩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A60
U+23A61 (146017) 𣩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A61
U+23A62 (146018) 𣩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A62
U+23A63 (146019) 𣩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A63
U+23A64 (146020) 𣩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A64
U+23A65 (146021) 𣩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A65
U+23A66 (146022) 𣩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A66
U+23A67 (146023) 𣩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A67
U+23A68 (146024) 𣩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A68
U+23A69 (146025) 𣩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A69
U+23A6A (146026) 𣩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6A
U+23A6B (146027) 𣩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6B
U+23A6C (146028) 𣩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6C
U+23A6D (146029) 𣩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6D
U+23A6E (146030) 𣩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6E
U+23A6F (146031) 𣩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A6F
U+23A70 (146032) 𣩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A70
U+23A71 (146033) 𣩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A71
U+23A72 (146034) 𣩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A72
U+23A73 (146035) 𣩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A73
U+23A74 (146036) 𣩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A74
U+23A75 (146037) 𣩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A75
U+23A76 (146038) 𣩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A76
U+23A77 (146039) 𣩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A77
U+23A78 (146040) 𣩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A78
U+23A79 (146041) 𣩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A79
U+23A7A (146042) 𣩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7A
U+23A7B (146043) 𣩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7B
U+23A7C (146044) 𣩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7C
U+23A7D (146045) 𣩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7D
U+23A7E (146046) 𣩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7E
U+23A7F (146047) 𣩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A7F
U+23A80 (146048) 𣪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A80
U+23A81 (146049) 𣪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A81
U+23A82 (146050) 𣪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A82
U+23A83 (146051) 𣪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A83
U+23A84 (146052) 𣪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A84
U+23A85 (146053) 𣪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A85
U+23A86 (146054) 𣪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A86
U+23A87 (146055) 𣪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A87
U+23A88 (146056) 𣪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A88
U+23A89 (146057) 𣪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A89
U+23A8A (146058) 𣪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8A
U+23A8B (146059) 𣪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8B
U+23A8C (146060) 𣪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8C
U+23A8D (146061) 𣪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8D
U+23A8E (146062) 𣪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8E
U+23A8F (146063) 𣪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A8F
U+23A90 (146064) 𣪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A90
U+23A91 (146065) 𣪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A91
U+23A92 (146066) 𣪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A92
U+23A93 (146067) 𣪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A93
U+23A94 (146068) 𣪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A94
U+23A95 (146069) 𣪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A95
U+23A96 (146070) 𣪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A96
U+23A97 (146071) 𣪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A97
U+23A98 (146072) 𣪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A98
U+23A99 (146073) 𣪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A99
U+23A9A (146074) 𣪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9A
U+23A9B (146075) 𣪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9B
U+23A9C (146076) 𣪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9C
U+23A9D (146077) 𣪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9D
U+23A9E (146078) 𣪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9E
U+23A9F (146079) 𣪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23A9F
U+23AA0 (146080) 𣪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA0
U+23AA1 (146081) 𣪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA1
U+23AA2 (146082) 𣪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA2
U+23AA3 (146083) 𣪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA3
U+23AA4 (146084) 𣪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA4
U+23AA5 (146085) 𣪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA5
U+23AA6 (146086) 𣪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA6
U+23AA7 (146087) 𣪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA7
U+23AA8 (146088) 𣪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA8
U+23AA9 (146089) 𣪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AA9
U+23AAA (146090) 𣪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAA
U+23AAB (146091) 𣪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAB
U+23AAC (146092) 𣪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAC
U+23AAD (146093) 𣪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAD
U+23AAE (146094) 𣪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAE
U+23AAF (146095) 𣪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AAF
U+23AB0 (146096) 𣪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB0
U+23AB1 (146097) 𣪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB1
U+23AB2 (146098) 𣪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB2
U+23AB3 (146099) 𣪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB3
U+23AB4 (146100) 𣪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB4
U+23AB5 (146101) 𣪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB5
U+23AB6 (146102) 𣪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB6
U+23AB7 (146103) 𣪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB7
U+23AB8 (146104) 𣪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB8
U+23AB9 (146105) 𣪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AB9
U+23ABA (146106) 𣪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABA
U+23ABB (146107) 𣪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABB
U+23ABC (146108) 𣪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABC
U+23ABD (146109) 𣪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABD
U+23ABE (146110) 𣪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABE
U+23ABF (146111) 𣪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ABF
U+23AC0 (146112) 𣫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC0
U+23AC1 (146113) 𣫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC1
U+23AC2 (146114) 𣫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC2
U+23AC3 (146115) 𣫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC3
U+23AC4 (146116) 𣫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC4
U+23AC5 (146117) 𣫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC5
U+23AC6 (146118) 𣫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC6
U+23AC7 (146119) 𣫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC7
U+23AC8 (146120) 𣫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC8
U+23AC9 (146121) 𣫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AC9
U+23ACA (146122) 𣫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACA
U+23ACB (146123) 𣫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACB
U+23ACC (146124) 𣫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACC
U+23ACD (146125) 𣫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACD
U+23ACE (146126) 𣫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACE
U+23ACF (146127) 𣫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ACF
U+23AD0 (146128) 𣫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD0
U+23AD1 (146129) 𣫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD1
U+23AD2 (146130) 𣫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD2
U+23AD3 (146131) 𣫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD3
U+23AD4 (146132) 𣫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD4
U+23AD5 (146133) 𣫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD5
U+23AD6 (146134) 𣫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD6
U+23AD7 (146135) 𣫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD7
U+23AD8 (146136) 𣫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD8
U+23AD9 (146137) 𣫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AD9
U+23ADA (146138) 𣫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADA
U+23ADB (146139) 𣫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADB
U+23ADC (146140) 𣫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADC
U+23ADD (146141) 𣫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADD
U+23ADE (146142) 𣫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADE
U+23ADF (146143) 𣫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ADF
U+23AE0 (146144) 𣫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE0
U+23AE1 (146145) 𣫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE1
U+23AE2 (146146) 𣫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE2
U+23AE3 (146147) 𣫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE3
U+23AE4 (146148) 𣫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE4
U+23AE5 (146149) 𣫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE5
U+23AE6 (146150) 𣫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE6
U+23AE7 (146151) 𣫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE7
U+23AE8 (146152) 𣫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE8
U+23AE9 (146153) 𣫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AE9
U+23AEA (146154) 𣫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AEA
U+23AEB (146155) 𣫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AEB
U+23AEC (146156) 𣫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AEC
U+23AED (146157) 𣫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AED
U+23AEE (146158) 𣫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AEE
U+23AEF (146159) 𣫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AEF
U+23AF0 (146160) 𣫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF0
U+23AF1 (146161) 𣫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF1
U+23AF2 (146162) 𣫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF2
U+23AF3 (146163) 𣫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF3
U+23AF4 (146164) 𣫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF4
U+23AF5 (146165) 𣫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF5
U+23AF6 (146166) 𣫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF6
U+23AF7 (146167) 𣫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF7
U+23AF8 (146168) 𣫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF8
U+23AF9 (146169) 𣫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AF9
U+23AFA (146170) 𣫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFA
U+23AFB (146171) 𣫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFB
U+23AFC (146172) 𣫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFC
U+23AFD (146173) 𣫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFD
U+23AFE (146174) 𣫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFE
U+23AFF (146175) 𣫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23AFF
U+23B00 (146176) 𣬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B00
U+23B01 (146177) 𣬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B01
U+23B02 (146178) 𣬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B02
U+23B03 (146179) 𣬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B03
U+23B04 (146180) 𣬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B04
U+23B05 (146181) 𣬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B05
U+23B06 (146182) 𣬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B06
U+23B07 (146183) 𣬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B07
U+23B08 (146184) 𣬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B08
U+23B09 (146185) 𣬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B09
U+23B0A (146186) 𣬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0A
U+23B0B (146187) 𣬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0B
U+23B0C (146188) 𣬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0C
U+23B0D (146189) 𣬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0D
U+23B0E (146190) 𣬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0E
U+23B0F (146191) 𣬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B0F
U+23B10 (146192) 𣬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B10
U+23B11 (146193) 𣬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B11
U+23B12 (146194) 𣬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B12
U+23B13 (146195) 𣬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B13
U+23B14 (146196) 𣬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B14
U+23B15 (146197) 𣬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B15
U+23B16 (146198) 𣬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B16
U+23B17 (146199) 𣬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B17
U+23B18 (146200) 𣬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B18
U+23B19 (146201) 𣬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B19
U+23B1A (146202) 𣬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1A
U+23B1B (146203) 𣬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1B
U+23B1C (146204) 𣬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1C
U+23B1D (146205) 𣬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1D
U+23B1E (146206) 𣬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1E
U+23B1F (146207) 𣬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B1F
U+23B20 (146208) 𣬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B20
U+23B21 (146209) 𣬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B21
U+23B22 (146210) 𣬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B22
U+23B23 (146211) 𣬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B23
U+23B24 (146212) 𣬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B24
U+23B25 (146213) 𣬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B25
U+23B26 (146214) 𣬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B26
U+23B27 (146215) 𣬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B27
U+23B28 (146216) 𣬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B28
U+23B29 (146217) 𣬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B29
U+23B2A (146218) 𣬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2A
U+23B2B (146219) 𣬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2B
U+23B2C (146220) 𣬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2C
U+23B2D (146221) 𣬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2D
U+23B2E (146222) 𣬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2E
U+23B2F (146223) 𣬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B2F
U+23B30 (146224) 𣬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B30
U+23B31 (146225) 𣬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B31
U+23B32 (146226) 𣬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B32
U+23B33 (146227) 𣬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B33
U+23B34 (146228) 𣬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B34
U+23B35 (146229) 𣬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B35
U+23B36 (146230) 𣬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B36
U+23B37 (146231) 𣬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B37
U+23B38 (146232) 𣬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B38
U+23B39 (146233) 𣬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B39
U+23B3A (146234) 𣬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3A
U+23B3B (146235) 𣬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3B
U+23B3C (146236) 𣬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3C
U+23B3D (146237) 𣬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3D
U+23B3E (146238) 𣬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3E
U+23B3F (146239) 𣬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B3F
U+23B40 (146240) 𣭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B40
U+23B41 (146241) 𣭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B41
U+23B42 (146242) 𣭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B42
U+23B43 (146243) 𣭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B43
U+23B44 (146244) 𣭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B44
U+23B45 (146245) 𣭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B45
U+23B46 (146246) 𣭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B46
U+23B47 (146247) 𣭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B47
U+23B48 (146248) 𣭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B48
U+23B49 (146249) 𣭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B49
U+23B4A (146250) 𣭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4A
U+23B4B (146251) 𣭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4B
U+23B4C (146252) 𣭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4C
U+23B4D (146253) 𣭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4D
U+23B4E (146254) 𣭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4E
U+23B4F (146255) 𣭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B4F
U+23B50 (146256) 𣭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B50
U+23B51 (146257) 𣭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B51
U+23B52 (146258) 𣭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B52
U+23B53 (146259) 𣭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B53
U+23B54 (146260) 𣭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B54
U+23B55 (146261) 𣭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B55
U+23B56 (146262) 𣭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B56
U+23B57 (146263) 𣭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B57
U+23B58 (146264) 𣭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B58
U+23B59 (146265) 𣭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B59
U+23B5A (146266) 𣭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5A
U+23B5B (146267) 𣭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5B
U+23B5C (146268) 𣭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5C
U+23B5D (146269) 𣭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5D
U+23B5E (146270) 𣭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5E
U+23B5F (146271) 𣭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B5F
U+23B60 (146272) 𣭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B60
U+23B61 (146273) 𣭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B61
U+23B62 (146274) 𣭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B62
U+23B63 (146275) 𣭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B63
U+23B64 (146276) 𣭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B64
U+23B65 (146277) 𣭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B65
U+23B66 (146278) 𣭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B66
U+23B67 (146279) 𣭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B67
U+23B68 (146280) 𣭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B68
U+23B69 (146281) 𣭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B69
U+23B6A (146282) 𣭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6A
U+23B6B (146283) 𣭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6B
U+23B6C (146284) 𣭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6C
U+23B6D (146285) 𣭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6D
U+23B6E (146286) 𣭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6E
U+23B6F (146287) 𣭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B6F
U+23B70 (146288) 𣭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B70
U+23B71 (146289) 𣭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B71
U+23B72 (146290) 𣭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B72
U+23B73 (146291) 𣭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B73
U+23B74 (146292) 𣭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B74
U+23B75 (146293) 𣭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B75
U+23B76 (146294) 𣭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B76
U+23B77 (146295) 𣭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B77
U+23B78 (146296) 𣭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B78
U+23B79 (146297) 𣭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B79
U+23B7A (146298) 𣭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7A
U+23B7B (146299) 𣭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7B
U+23B7C (146300) 𣭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7C
U+23B7D (146301) 𣭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7D
U+23B7E (146302) 𣭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7E
U+23B7F (146303) 𣭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B7F
U+23B80 (146304) 𣮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B80
U+23B81 (146305) 𣮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B81
U+23B82 (146306) 𣮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B82
U+23B83 (146307) 𣮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B83
U+23B84 (146308) 𣮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B84
U+23B85 (146309) 𣮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B85
U+23B86 (146310) 𣮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B86
U+23B87 (146311) 𣮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B87
U+23B88 (146312) 𣮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B88
U+23B89 (146313) 𣮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B89
U+23B8A (146314) 𣮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8A
U+23B8B (146315) 𣮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8B
U+23B8C (146316) 𣮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8C
U+23B8D (146317) 𣮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8D
U+23B8E (146318) 𣮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8E
U+23B8F (146319) 𣮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B8F
U+23B90 (146320) 𣮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B90
U+23B91 (146321) 𣮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B91
U+23B92 (146322) 𣮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B92
U+23B93 (146323) 𣮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B93
U+23B94 (146324) 𣮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B94
U+23B95 (146325) 𣮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B95
U+23B96 (146326) 𣮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B96
U+23B97 (146327) 𣮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B97
U+23B98 (146328) 𣮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B98
U+23B99 (146329) 𣮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B99
U+23B9A (146330) 𣮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9A
U+23B9B (146331) 𣮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9B
U+23B9C (146332) 𣮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9C
U+23B9D (146333) 𣮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9D
U+23B9E (146334) 𣮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9E
U+23B9F (146335) 𣮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23B9F
U+23BA0 (146336) 𣮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA0
U+23BA1 (146337) 𣮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA1
U+23BA2 (146338) 𣮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA2
U+23BA3 (146339) 𣮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA3
U+23BA4 (146340) 𣮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA4
U+23BA5 (146341) 𣮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA5
U+23BA6 (146342) 𣮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA6
U+23BA7 (146343) 𣮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA7
U+23BA8 (146344) 𣮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA8
U+23BA9 (146345) 𣮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BA9
U+23BAA (146346) 𣮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAA
U+23BAB (146347) 𣮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAB
U+23BAC (146348) 𣮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAC
U+23BAD (146349) 𣮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAD
U+23BAE (146350) 𣮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAE
U+23BAF (146351) 𣮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BAF
U+23BB0 (146352) 𣮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB0
U+23BB1 (146353) 𣮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB1
U+23BB2 (146354) 𣮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB2
U+23BB3 (146355) 𣮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB3
U+23BB4 (146356) 𣮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB4
U+23BB5 (146357) 𣮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB5
U+23BB6 (146358) 𣮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB6
U+23BB7 (146359) 𣮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB7
U+23BB8 (146360) 𣮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB8
U+23BB9 (146361) 𣮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BB9
U+23BBA (146362) 𣮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBA
U+23BBB (146363) 𣮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBB
U+23BBC (146364) 𣮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBC
U+23BBD (146365) 𣮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBD
U+23BBE (146366) 𣮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBE
U+23BBF (146367) 𣮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BBF
U+23BC0 (146368) 𣯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC0
U+23BC1 (146369) 𣯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC1
U+23BC2 (146370) 𣯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC2
U+23BC3 (146371) 𣯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC3
U+23BC4 (146372) 𣯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC4
U+23BC5 (146373) 𣯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC5
U+23BC6 (146374) 𣯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC6
U+23BC7 (146375) 𣯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC7
U+23BC8 (146376) 𣯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC8
U+23BC9 (146377) 𣯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BC9
U+23BCA (146378) 𣯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCA
U+23BCB (146379) 𣯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCB
U+23BCC (146380) 𣯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCC
U+23BCD (146381) 𣯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCD
U+23BCE (146382) 𣯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCE
U+23BCF (146383) 𣯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BCF
U+23BD0 (146384) 𣯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD0
U+23BD1 (146385) 𣯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD1
U+23BD2 (146386) 𣯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD2
U+23BD3 (146387) 𣯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD3
U+23BD4 (146388) 𣯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD4
U+23BD5 (146389) 𣯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD5
U+23BD6 (146390) 𣯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD6
U+23BD7 (146391) 𣯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD7
U+23BD8 (146392) 𣯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD8
U+23BD9 (146393) 𣯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BD9
U+23BDA (146394) 𣯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDA
U+23BDB (146395) 𣯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDB
U+23BDC (146396) 𣯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDC
U+23BDD (146397) 𣯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDD
U+23BDE (146398) 𣯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDE
U+23BDF (146399) 𣯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BDF
U+23BE0 (146400) 𣯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE0
U+23BE1 (146401) 𣯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE1
U+23BE2 (146402) 𣯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE2
U+23BE3 (146403) 𣯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE3
U+23BE4 (146404) 𣯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE4
U+23BE5 (146405) 𣯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE5
U+23BE6 (146406) 𣯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE6
U+23BE7 (146407) 𣯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE7
U+23BE8 (146408) 𣯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE8
U+23BE9 (146409) 𣯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BE9
U+23BEA (146410) 𣯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BEA
U+23BEB (146411) 𣯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BEB
U+23BEC (146412) 𣯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BEC
U+23BED (146413) 𣯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BED
U+23BEE (146414) 𣯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BEE
U+23BEF (146415) 𣯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BEF
U+23BF0 (146416) 𣯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF0
U+23BF1 (146417) 𣯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF1
U+23BF2 (146418) 𣯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF2
U+23BF3 (146419) 𣯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF3
U+23BF4 (146420) 𣯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF4
U+23BF5 (146421) 𣯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF5
U+23BF6 (146422) 𣯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF6
U+23BF7 (146423) 𣯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF7
U+23BF8 (146424) 𣯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF8
U+23BF9 (146425) 𣯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BF9
U+23BFA (146426) 𣯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFA
U+23BFB (146427) 𣯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFB
U+23BFC (146428) 𣯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFC
U+23BFD (146429) 𣯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFD
U+23BFE (146430) 𣯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFE
U+23BFF (146431) 𣯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23BFF
U+23C00 (146432) 𣰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C00
U+23C01 (146433) 𣰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C01
U+23C02 (146434) 𣰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C02
U+23C03 (146435) 𣰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C03
U+23C04 (146436) 𣰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C04
U+23C05 (146437) 𣰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C05
U+23C06 (146438) 𣰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C06
U+23C07 (146439) 𣰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C07
U+23C08 (146440) 𣰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C08
U+23C09 (146441) 𣰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C09
U+23C0A (146442) 𣰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0A
U+23C0B (146443) 𣰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0B
U+23C0C (146444) 𣰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0C
U+23C0D (146445) 𣰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0D
U+23C0E (146446) 𣰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0E
U+23C0F (146447) 𣰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C0F
U+23C10 (146448) 𣰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C10
U+23C11 (146449) 𣰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C11
U+23C12 (146450) 𣰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C12
U+23C13 (146451) 𣰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C13
U+23C14 (146452) 𣰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C14
U+23C15 (146453) 𣰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C15
U+23C16 (146454) 𣰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C16
U+23C17 (146455) 𣰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C17
U+23C18 (146456) 𣰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C18
U+23C19 (146457) 𣰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C19
U+23C1A (146458) 𣰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1A
U+23C1B (146459) 𣰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1B
U+23C1C (146460) 𣰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1C
U+23C1D (146461) 𣰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1D
U+23C1E (146462) 𣰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1E
U+23C1F (146463) 𣰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C1F
U+23C20 (146464) 𣰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C20
U+23C21 (146465) 𣰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C21
U+23C22 (146466) 𣰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C22
U+23C23 (146467) 𣰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C23
U+23C24 (146468) 𣰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C24
U+23C25 (146469) 𣰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C25
U+23C26 (146470) 𣰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C26
U+23C27 (146471) 𣰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C27
U+23C28 (146472) 𣰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C28
U+23C29 (146473) 𣰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C29
U+23C2A (146474) 𣰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2A
U+23C2B (146475) 𣰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2B
U+23C2C (146476) 𣰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2C
U+23C2D (146477) 𣰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2D
U+23C2E (146478) 𣰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2E
U+23C2F (146479) 𣰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C2F
U+23C30 (146480) 𣰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C30
U+23C31 (146481) 𣰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C31
U+23C32 (146482) 𣰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C32
U+23C33 (146483) 𣰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C33
U+23C34 (146484) 𣰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C34
U+23C35 (146485) 𣰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C35
U+23C36 (146486) 𣰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C36
U+23C37 (146487) 𣰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C37
U+23C38 (146488) 𣰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C38
U+23C39 (146489) 𣰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C39
U+23C3A (146490) 𣰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3A
U+23C3B (146491) 𣰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3B
U+23C3C (146492) 𣰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3C
U+23C3D (146493) 𣰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3D
U+23C3E (146494) 𣰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3E
U+23C3F (146495) 𣰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C3F
U+23C40 (146496) 𣱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C40
U+23C41 (146497) 𣱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C41
U+23C42 (146498) 𣱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C42
U+23C43 (146499) 𣱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C43
U+23C44 (146500) 𣱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C44
U+23C45 (146501) 𣱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C45
U+23C46 (146502) 𣱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C46
U+23C47 (146503) 𣱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C47
U+23C48 (146504) 𣱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C48
U+23C49 (146505) 𣱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C49
U+23C4A (146506) 𣱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4A
U+23C4B (146507) 𣱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4B
U+23C4C (146508) 𣱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4C
U+23C4D (146509) 𣱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4D
U+23C4E (146510) 𣱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4E
U+23C4F (146511) 𣱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C4F
U+23C50 (146512) 𣱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C50
U+23C51 (146513) 𣱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C51
U+23C52 (146514) 𣱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C52
U+23C53 (146515) 𣱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C53
U+23C54 (146516) 𣱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C54
U+23C55 (146517) 𣱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C55
U+23C56 (146518) 𣱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C56
U+23C57 (146519) 𣱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C57
U+23C58 (146520) 𣱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C58
U+23C59 (146521) 𣱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C59
U+23C5A (146522) 𣱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5A
U+23C5B (146523) 𣱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5B
U+23C5C (146524) 𣱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5C
U+23C5D (146525) 𣱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5D
U+23C5E (146526) 𣱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5E
U+23C5F (146527) 𣱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C5F
U+23C60 (146528) 𣱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C60
U+23C61 (146529) 𣱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C61
U+23C62 (146530) 𣱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C62
U+23C63 (146531) 𣱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C63
U+23C64 (146532) 𣱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C64
U+23C65 (146533) 𣱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C65
U+23C66 (146534) 𣱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C66
U+23C67 (146535) 𣱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C67
U+23C68 (146536) 𣱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C68
U+23C69 (146537) 𣱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C69
U+23C6A (146538) 𣱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6A
U+23C6B (146539) 𣱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6B
U+23C6C (146540) 𣱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6C
U+23C6D (146541) 𣱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6D
U+23C6E (146542) 𣱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6E
U+23C6F (146543) 𣱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C6F
U+23C70 (146544) 𣱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C70
U+23C71 (146545) 𣱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C71
U+23C72 (146546) 𣱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C72
U+23C73 (146547) 𣱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C73
U+23C74 (146548) 𣱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C74
U+23C75 (146549) 𣱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C75
U+23C76 (146550) 𣱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C76
U+23C77 (146551) 𣱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C77
U+23C78 (146552) 𣱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C78
U+23C79 (146553) 𣱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C79
U+23C7A (146554) 𣱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7A
U+23C7B (146555) 𣱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7B
U+23C7C (146556) 𣱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7C
U+23C7D (146557) 𣱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7D
U+23C7E (146558) 𣱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7E
U+23C7F (146559) 𣱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C7F
U+23C80 (146560) 𣲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C80
U+23C81 (146561) 𣲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C81
U+23C82 (146562) 𣲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C82
U+23C83 (146563) 𣲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C83
U+23C84 (146564) 𣲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C84
U+23C85 (146565) 𣲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C85
U+23C86 (146566) 𣲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C86
U+23C87 (146567) 𣲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C87
U+23C88 (146568) 𣲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C88
U+23C89 (146569) 𣲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C89
U+23C8A (146570) 𣲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8A
U+23C8B (146571) 𣲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8B
U+23C8C (146572) 𣲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8C
U+23C8D (146573) 𣲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8D
U+23C8E (146574) 𣲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8E
U+23C8F (146575) 𣲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C8F
U+23C90 (146576) 𣲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C90
U+23C91 (146577) 𣲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C91
U+23C92 (146578) 𣲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C92
U+23C93 (146579) 𣲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C93
U+23C94 (146580) 𣲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C94
U+23C95 (146581) 𣲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C95
U+23C96 (146582) 𣲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C96
U+23C97 (146583) 𣲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C97
U+23C98 (146584) 𣲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C98
U+23C99 (146585) 𣲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C99
U+23C9A (146586) 𣲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9A
U+23C9B (146587) 𣲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9B
U+23C9C (146588) 𣲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9C
U+23C9D (146589) 𣲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9D
U+23C9E (146590) 𣲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9E
U+23C9F (146591) 𣲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23C9F
U+23CA0 (146592) 𣲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA0
U+23CA1 (146593) 𣲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA1
U+23CA2 (146594) 𣲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA2
U+23CA3 (146595) 𣲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA3
U+23CA4 (146596) 𣲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA4
U+23CA5 (146597) 𣲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA5
U+23CA6 (146598) 𣲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA6
U+23CA7 (146599) 𣲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA7
U+23CA8 (146600) 𣲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA8
U+23CA9 (146601) 𣲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CA9
U+23CAA (146602) 𣲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAA
U+23CAB (146603) 𣲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAB
U+23CAC (146604) 𣲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAC
U+23CAD (146605) 𣲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAD
U+23CAE (146606) 𣲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAE
U+23CAF (146607) 𣲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CAF
U+23CB0 (146608) 𣲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB0
U+23CB1 (146609) 𣲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB1
U+23CB2 (146610) 𣲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB2
U+23CB3 (146611) 𣲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB3
U+23CB4 (146612) 𣲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB4
U+23CB5 (146613) 𣲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB5
U+23CB6 (146614) 𣲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB6
U+23CB7 (146615) 𣲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB7
U+23CB8 (146616) 𣲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB8
U+23CB9 (146617) 𣲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CB9
U+23CBA (146618) 𣲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBA
U+23CBB (146619) 𣲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBB
U+23CBC (146620) 𣲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBC
U+23CBD (146621) 𣲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBD
U+23CBE (146622) 𣲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBE
U+23CBF (146623) 𣲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CBF
U+23CC0 (146624) 𣳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC0
U+23CC1 (146625) 𣳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC1
U+23CC2 (146626) 𣳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC2
U+23CC3 (146627) 𣳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC3
U+23CC4 (146628) 𣳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC4
U+23CC5 (146629) 𣳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC5
U+23CC6 (146630) 𣳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC6
U+23CC7 (146631) 𣳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC7
U+23CC8 (146632) 𣳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC8
U+23CC9 (146633) 𣳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CC9
U+23CCA (146634) 𣳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCA
U+23CCB (146635) 𣳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCB
U+23CCC (146636) 𣳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCC
U+23CCD (146637) 𣳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCD
U+23CCE (146638) 𣳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCE
U+23CCF (146639) 𣳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CCF
U+23CD0 (146640) 𣳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD0
U+23CD1 (146641) 𣳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD1
U+23CD2 (146642) 𣳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD2
U+23CD3 (146643) 𣳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD3
U+23CD4 (146644) 𣳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD4
U+23CD5 (146645) 𣳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD5
U+23CD6 (146646) 𣳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD6
U+23CD7 (146647) 𣳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD7
U+23CD8 (146648) 𣳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD8
U+23CD9 (146649) 𣳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CD9
U+23CDA (146650) 𣳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDA
U+23CDB (146651) 𣳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDB
U+23CDC (146652) 𣳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDC
U+23CDD (146653) 𣳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDD
U+23CDE (146654) 𣳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDE
U+23CDF (146655) 𣳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CDF
U+23CE0 (146656) 𣳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE0
U+23CE1 (146657) 𣳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE1
U+23CE2 (146658) 𣳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE2
U+23CE3 (146659) 𣳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE3
U+23CE4 (146660) 𣳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE4
U+23CE5 (146661) 𣳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE5
U+23CE6 (146662) 𣳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE6
U+23CE7 (146663) 𣳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE7
U+23CE8 (146664) 𣳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE8
U+23CE9 (146665) 𣳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CE9
U+23CEA (146666) 𣳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CEA
U+23CEB (146667) 𣳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CEB
U+23CEC (146668) 𣳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CEC
U+23CED (146669) 𣳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CED
U+23CEE (146670) 𣳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CEE
U+23CEF (146671) 𣳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CEF
U+23CF0 (146672) 𣳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF0
U+23CF1 (146673) 𣳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF1
U+23CF2 (146674) 𣳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF2
U+23CF3 (146675) 𣳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF3
U+23CF4 (146676) 𣳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF4
U+23CF5 (146677) 𣳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF5
U+23CF6 (146678) 𣳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF6
U+23CF7 (146679) 𣳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF7
U+23CF8 (146680) 𣳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF8
U+23CF9 (146681) 𣳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CF9
U+23CFA (146682) 𣳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFA
U+23CFB (146683) 𣳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFB
U+23CFC (146684) 𣳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFC
U+23CFD (146685) 𣳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFD
U+23CFE (146686) 𣳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFE
U+23CFF (146687) 𣳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23CFF
U+23D00 (146688) 𣴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D00
U+23D01 (146689) 𣴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D01
U+23D02 (146690) 𣴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D02
U+23D03 (146691) 𣴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D03
U+23D04 (146692) 𣴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D04
U+23D05 (146693) 𣴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D05
U+23D06 (146694) 𣴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D06
U+23D07 (146695) 𣴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D07
U+23D08 (146696) 𣴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D08
U+23D09 (146697) 𣴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D09
U+23D0A (146698) 𣴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0A
U+23D0B (146699) 𣴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0B
U+23D0C (146700) 𣴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0C
U+23D0D (146701) 𣴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0D
U+23D0E (146702) 𣴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0E
U+23D0F (146703) 𣴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D0F
U+23D10 (146704) 𣴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D10
U+23D11 (146705) 𣴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D11
U+23D12 (146706) 𣴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D12
U+23D13 (146707) 𣴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D13
U+23D14 (146708) 𣴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D14
U+23D15 (146709) 𣴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D15
U+23D16 (146710) 𣴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D16
U+23D17 (146711) 𣴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D17
U+23D18 (146712) 𣴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D18
U+23D19 (146713) 𣴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D19
U+23D1A (146714) 𣴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1A
U+23D1B (146715) 𣴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1B
U+23D1C (146716) 𣴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1C
U+23D1D (146717) 𣴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1D
U+23D1E (146718) 𣴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1E
U+23D1F (146719) 𣴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D1F
U+23D20 (146720) 𣴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D20
U+23D21 (146721) 𣴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D21
U+23D22 (146722) 𣴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D22
U+23D23 (146723) 𣴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D23
U+23D24 (146724) 𣴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D24
U+23D25 (146725) 𣴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D25
U+23D26 (146726) 𣴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D26
U+23D27 (146727) 𣴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D27
U+23D28 (146728) 𣴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D28
U+23D29 (146729) 𣴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D29
U+23D2A (146730) 𣴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2A
U+23D2B (146731) 𣴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2B
U+23D2C (146732) 𣴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2C
U+23D2D (146733) 𣴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2D
U+23D2E (146734) 𣴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2E
U+23D2F (146735) 𣴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D2F
U+23D30 (146736) 𣴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D30
U+23D31 (146737) 𣴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D31
U+23D32 (146738) 𣴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D32
U+23D33 (146739) 𣴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D33
U+23D34 (146740) 𣴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D34
U+23D35 (146741) 𣴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D35
U+23D36 (146742) 𣴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D36
U+23D37 (146743) 𣴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D37
U+23D38 (146744) 𣴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D38
U+23D39 (146745) 𣴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D39
U+23D3A (146746) 𣴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3A
U+23D3B (146747) 𣴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3B
U+23D3C (146748) 𣴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3C
U+23D3D (146749) 𣴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3D
U+23D3E (146750) 𣴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3E
U+23D3F (146751) 𣴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D3F
U+23D40 (146752) 𣵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D40
U+23D41 (146753) 𣵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D41
U+23D42 (146754) 𣵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D42
U+23D43 (146755) 𣵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D43
U+23D44 (146756) 𣵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D44
U+23D45 (146757) 𣵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D45
U+23D46 (146758) 𣵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D46
U+23D47 (146759) 𣵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D47
U+23D48 (146760) 𣵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D48
U+23D49 (146761) 𣵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D49
U+23D4A (146762) 𣵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4A
U+23D4B (146763) 𣵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4B
U+23D4C (146764) 𣵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4C
U+23D4D (146765) 𣵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4D
U+23D4E (146766) 𣵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4E
U+23D4F (146767) 𣵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D4F
U+23D50 (146768) 𣵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D50
U+23D51 (146769) 𣵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D51
U+23D52 (146770) 𣵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D52
U+23D53 (146771) 𣵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D53
U+23D54 (146772) 𣵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D54
U+23D55 (146773) 𣵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D55
U+23D56 (146774) 𣵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D56
U+23D57 (146775) 𣵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D57
U+23D58 (146776) 𣵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D58
U+23D59 (146777) 𣵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D59
U+23D5A (146778) 𣵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5A
U+23D5B (146779) 𣵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5B
U+23D5C (146780) 𣵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5C
U+23D5D (146781) 𣵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5D
U+23D5E (146782) 𣵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5E
U+23D5F (146783) 𣵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D5F
U+23D60 (146784) 𣵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D60
U+23D61 (146785) 𣵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D61
U+23D62 (146786) 𣵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D62
U+23D63 (146787) 𣵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D63
U+23D64 (146788) 𣵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D64
U+23D65 (146789) 𣵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D65
U+23D66 (146790) 𣵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D66
U+23D67 (146791) 𣵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D67
U+23D68 (146792) 𣵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D68
U+23D69 (146793) 𣵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D69
U+23D6A (146794) 𣵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6A
U+23D6B (146795) 𣵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6B
U+23D6C (146796) 𣵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6C
U+23D6D (146797) 𣵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6D
U+23D6E (146798) 𣵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6E
U+23D6F (146799) 𣵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D6F
U+23D70 (146800) 𣵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D70
U+23D71 (146801) 𣵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D71
U+23D72 (146802) 𣵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D72
U+23D73 (146803) 𣵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D73
U+23D74 (146804) 𣵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D74
U+23D75 (146805) 𣵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D75
U+23D76 (146806) 𣵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D76
U+23D77 (146807) 𣵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D77
U+23D78 (146808) 𣵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D78
U+23D79 (146809) 𣵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D79
U+23D7A (146810) 𣵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7A
U+23D7B (146811) 𣵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7B
U+23D7C (146812) 𣵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7C
U+23D7D (146813) 𣵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7D
U+23D7E (146814) 𣵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7E
U+23D7F (146815) 𣵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D7F
U+23D80 (146816) 𣶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D80
U+23D81 (146817) 𣶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D81
U+23D82 (146818) 𣶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D82
U+23D83 (146819) 𣶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D83
U+23D84 (146820) 𣶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D84
U+23D85 (146821) 𣶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D85
U+23D86 (146822) 𣶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D86
U+23D87 (146823) 𣶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D87
U+23D88 (146824) 𣶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D88
U+23D89 (146825) 𣶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D89
U+23D8A (146826) 𣶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8A
U+23D8B (146827) 𣶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8B
U+23D8C (146828) 𣶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8C
U+23D8D (146829) 𣶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8D
U+23D8E (146830) 𣶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8E
U+23D8F (146831) 𣶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D8F
U+23D90 (146832) 𣶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D90
U+23D91 (146833) 𣶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D91
U+23D92 (146834) 𣶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D92
U+23D93 (146835) 𣶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D93
U+23D94 (146836) 𣶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D94
U+23D95 (146837) 𣶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D95
U+23D96 (146838) 𣶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D96
U+23D97 (146839) 𣶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D97
U+23D98 (146840) 𣶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D98
U+23D99 (146841) 𣶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D99
U+23D9A (146842) 𣶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9A
U+23D9B (146843) 𣶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9B
U+23D9C (146844) 𣶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9C
U+23D9D (146845) 𣶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9D
U+23D9E (146846) 𣶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9E
U+23D9F (146847) 𣶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23D9F
U+23DA0 (146848) 𣶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA0
U+23DA1 (146849) 𣶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA1
U+23DA2 (146850) 𣶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA2
U+23DA3 (146851) 𣶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA3
U+23DA4 (146852) 𣶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA4
U+23DA5 (146853) 𣶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA5
U+23DA6 (146854) 𣶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA6
U+23DA7 (146855) 𣶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA7
U+23DA8 (146856) 𣶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA8
U+23DA9 (146857) 𣶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DA9
U+23DAA (146858) 𣶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAA
U+23DAB (146859) 𣶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAB
U+23DAC (146860) 𣶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAC
U+23DAD (146861) 𣶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAD
U+23DAE (146862) 𣶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAE
U+23DAF (146863) 𣶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DAF
U+23DB0 (146864) 𣶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB0
U+23DB1 (146865) 𣶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB1
U+23DB2 (146866) 𣶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB2
U+23DB3 (146867) 𣶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB3
U+23DB4 (146868) 𣶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB4
U+23DB5 (146869) 𣶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB5
U+23DB6 (146870) 𣶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB6
U+23DB7 (146871) 𣶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB7
U+23DB8 (146872) 𣶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB8
U+23DB9 (146873) 𣶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DB9
U+23DBA (146874) 𣶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBA
U+23DBB (146875) 𣶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBB
U+23DBC (146876) 𣶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBC
U+23DBD (146877) 𣶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBD
U+23DBE (146878) 𣶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBE
U+23DBF (146879) 𣶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DBF
U+23DC0 (146880) 𣷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC0
U+23DC1 (146881) 𣷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC1
U+23DC2 (146882) 𣷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC2
U+23DC3 (146883) 𣷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC3
U+23DC4 (146884) 𣷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC4
U+23DC5 (146885) 𣷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC5
U+23DC6 (146886) 𣷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC6
U+23DC7 (146887) 𣷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC7
U+23DC8 (146888) 𣷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC8
U+23DC9 (146889) 𣷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DC9
U+23DCA (146890) 𣷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCA
U+23DCB (146891) 𣷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCB
U+23DCC (146892) 𣷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCC
U+23DCD (146893) 𣷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCD
U+23DCE (146894) 𣷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCE
U+23DCF (146895) 𣷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DCF
U+23DD0 (146896) 𣷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD0
U+23DD1 (146897) 𣷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD1
U+23DD2 (146898) 𣷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD2
U+23DD3 (146899) 𣷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD3
U+23DD4 (146900) 𣷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD4
U+23DD5 (146901) 𣷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD5
U+23DD6 (146902) 𣷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD6
U+23DD7 (146903) 𣷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD7
U+23DD8 (146904) 𣷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD8
U+23DD9 (146905) 𣷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DD9
U+23DDA (146906) 𣷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDA
U+23DDB (146907) 𣷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDB
U+23DDC (146908) 𣷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDC
U+23DDD (146909) 𣷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDD
U+23DDE (146910) 𣷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDE
U+23DDF (146911) 𣷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DDF
U+23DE0 (146912) 𣷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE0
U+23DE1 (146913) 𣷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE1
U+23DE2 (146914) 𣷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE2
U+23DE3 (146915) 𣷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE3
U+23DE4 (146916) 𣷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE4
U+23DE5 (146917) 𣷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE5
U+23DE6 (146918) 𣷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE6
U+23DE7 (146919) 𣷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE7
U+23DE8 (146920) 𣷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE8
U+23DE9 (146921) 𣷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DE9
U+23DEA (146922) 𣷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DEA
U+23DEB (146923) 𣷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DEB
U+23DEC (146924) 𣷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DEC
U+23DED (146925) 𣷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DED
U+23DEE (146926) 𣷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DEE
U+23DEF (146927) 𣷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DEF
U+23DF0 (146928) 𣷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF0
U+23DF1 (146929) 𣷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF1
U+23DF2 (146930) 𣷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF2
U+23DF3 (146931) 𣷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF3
U+23DF4 (146932) 𣷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF4
U+23DF5 (146933) 𣷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF5
U+23DF6 (146934) 𣷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF6
U+23DF7 (146935) 𣷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF7
U+23DF8 (146936) 𣷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF8
U+23DF9 (146937) 𣷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DF9
U+23DFA (146938) 𣷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFA
U+23DFB (146939) 𣷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFB
U+23DFC (146940) 𣷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFC
U+23DFD (146941) 𣷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFD
U+23DFE (146942) 𣷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFE
U+23DFF (146943) 𣷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23DFF
U+23E00 (146944) 𣸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E00
U+23E01 (146945) 𣸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E01
U+23E02 (146946) 𣸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E02
U+23E03 (146947) 𣸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E03
U+23E04 (146948) 𣸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E04
U+23E05 (146949) 𣸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E05
U+23E06 (146950) 𣸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E06
U+23E07 (146951) 𣸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E07
U+23E08 (146952) 𣸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E08
U+23E09 (146953) 𣸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E09
U+23E0A (146954) 𣸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0A
U+23E0B (146955) 𣸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0B
U+23E0C (146956) 𣸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0C
U+23E0D (146957) 𣸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0D
U+23E0E (146958) 𣸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0E
U+23E0F (146959) 𣸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E0F
U+23E10 (146960) 𣸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E10
U+23E11 (146961) 𣸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E11
U+23E12 (146962) 𣸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E12
U+23E13 (146963) 𣸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E13
U+23E14 (146964) 𣸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E14
U+23E15 (146965) 𣸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E15
U+23E16 (146966) 𣸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E16
U+23E17 (146967) 𣸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E17
U+23E18 (146968) 𣸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E18
U+23E19 (146969) 𣸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E19
U+23E1A (146970) 𣸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1A
U+23E1B (146971) 𣸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1B
U+23E1C (146972) 𣸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1C
U+23E1D (146973) 𣸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1D
U+23E1E (146974) 𣸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1E
U+23E1F (146975) 𣸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E1F
U+23E20 (146976) 𣸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E20
U+23E21 (146977) 𣸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E21
U+23E22 (146978) 𣸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E22
U+23E23 (146979) 𣸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E23
U+23E24 (146980) 𣸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E24
U+23E25 (146981) 𣸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E25
U+23E26 (146982) 𣸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E26
U+23E27 (146983) 𣸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E27
U+23E28 (146984) 𣸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E28
U+23E29 (146985) 𣸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E29
U+23E2A (146986) 𣸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2A
U+23E2B (146987) 𣸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2B
U+23E2C (146988) 𣸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2C
U+23E2D (146989) 𣸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2D
U+23E2E (146990) 𣸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2E
U+23E2F (146991) 𣸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E2F
U+23E30 (146992) 𣸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E30
U+23E31 (146993) 𣸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E31
U+23E32 (146994) 𣸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E32
U+23E33 (146995) 𣸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E33
U+23E34 (146996) 𣸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E34
U+23E35 (146997) 𣸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E35
U+23E36 (146998) 𣸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E36
U+23E37 (146999) 𣸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E37
U+23E38 (147000) 𣸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E38
U+23E39 (147001) 𣸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E39
U+23E3A (147002) 𣸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3A
U+23E3B (147003) 𣸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3B
U+23E3C (147004) 𣸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3C
U+23E3D (147005) 𣸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3D
U+23E3E (147006) 𣸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3E
U+23E3F (147007) 𣸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E3F
U+23E40 (147008) 𣹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E40
U+23E41 (147009) 𣹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E41
U+23E42 (147010) 𣹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E42
U+23E43 (147011) 𣹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E43
U+23E44 (147012) 𣹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E44
U+23E45 (147013) 𣹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E45
U+23E46 (147014) 𣹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E46
U+23E47 (147015) 𣹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E47
U+23E48 (147016) 𣹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E48
U+23E49 (147017) 𣹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E49
U+23E4A (147018) 𣹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4A
U+23E4B (147019) 𣹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4B
U+23E4C (147020) 𣹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4C
U+23E4D (147021) 𣹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4D
U+23E4E (147022) 𣹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4E
U+23E4F (147023) 𣹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E4F
U+23E50 (147024) 𣹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E50
U+23E51 (147025) 𣹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E51
U+23E52 (147026) 𣹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E52
U+23E53 (147027) 𣹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E53
U+23E54 (147028) 𣹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E54
U+23E55 (147029) 𣹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E55
U+23E56 (147030) 𣹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E56
U+23E57 (147031) 𣹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E57
U+23E58 (147032) 𣹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E58
U+23E59 (147033) 𣹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E59
U+23E5A (147034) 𣹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5A
U+23E5B (147035) 𣹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5B
U+23E5C (147036) 𣹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5C
U+23E5D (147037) 𣹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5D
U+23E5E (147038) 𣹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5E
U+23E5F (147039) 𣹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E5F
U+23E60 (147040) 𣹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E60
U+23E61 (147041) 𣹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E61
U+23E62 (147042) 𣹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E62
U+23E63 (147043) 𣹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E63
U+23E64 (147044) 𣹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E64
U+23E65 (147045) 𣹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E65
U+23E66 (147046) 𣹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E66
U+23E67 (147047) 𣹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E67
U+23E68 (147048) 𣹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E68
U+23E69 (147049) 𣹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E69
U+23E6A (147050) 𣹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6A
U+23E6B (147051) 𣹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6B
U+23E6C (147052) 𣹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6C
U+23E6D (147053) 𣹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6D
U+23E6E (147054) 𣹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6E
U+23E6F (147055) 𣹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E6F
U+23E70 (147056) 𣹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E70
U+23E71 (147057) 𣹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E71
U+23E72 (147058) 𣹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E72
U+23E73 (147059) 𣹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E73
U+23E74 (147060) 𣹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E74
U+23E75 (147061) 𣹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E75
U+23E76 (147062) 𣹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E76
U+23E77 (147063) 𣹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E77
U+23E78 (147064) 𣹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E78
U+23E79 (147065) 𣹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E79
U+23E7A (147066) 𣹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7A
U+23E7B (147067) 𣹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7B
U+23E7C (147068) 𣹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7C
U+23E7D (147069) 𣹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7D
U+23E7E (147070) 𣹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7E
U+23E7F (147071) 𣹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E7F
U+23E80 (147072) 𣺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E80
U+23E81 (147073) 𣺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E81
U+23E82 (147074) 𣺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E82
U+23E83 (147075) 𣺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E83
U+23E84 (147076) 𣺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E84
U+23E85 (147077) 𣺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E85
U+23E86 (147078) 𣺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E86
U+23E87 (147079) 𣺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E87
U+23E88 (147080) 𣺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E88
U+23E89 (147081) 𣺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E89
U+23E8A (147082) 𣺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8A
U+23E8B (147083) 𣺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8B
U+23E8C (147084) 𣺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8C
U+23E8D (147085) 𣺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8D
U+23E8E (147086) 𣺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8E
U+23E8F (147087) 𣺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E8F
U+23E90 (147088) 𣺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E90
U+23E91 (147089) 𣺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E91
U+23E92 (147090) 𣺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E92
U+23E93 (147091) 𣺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E93
U+23E94 (147092) 𣺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E94
U+23E95 (147093) 𣺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E95
U+23E96 (147094) 𣺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E96
U+23E97 (147095) 𣺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E97
U+23E98 (147096) 𣺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E98
U+23E99 (147097) 𣺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E99
U+23E9A (147098) 𣺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9A
U+23E9B (147099) 𣺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9B
U+23E9C (147100) 𣺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9C
U+23E9D (147101) 𣺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9D
U+23E9E (147102) 𣺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9E
U+23E9F (147103) 𣺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23E9F
U+23EA0 (147104) 𣺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA0
U+23EA1 (147105) 𣺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA1
U+23EA2 (147106) 𣺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA2
U+23EA3 (147107) 𣺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA3
U+23EA4 (147108) 𣺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA4
U+23EA5 (147109) 𣺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA5
U+23EA6 (147110) 𣺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA6
U+23EA7 (147111) 𣺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA7
U+23EA8 (147112) 𣺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA8
U+23EA9 (147113) 𣺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EA9
U+23EAA (147114) 𣺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAA
U+23EAB (147115) 𣺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAB
U+23EAC (147116) 𣺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAC
U+23EAD (147117) 𣺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAD
U+23EAE (147118) 𣺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAE
U+23EAF (147119) 𣺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EAF
U+23EB0 (147120) 𣺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB0
U+23EB1 (147121) 𣺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB1
U+23EB2 (147122) 𣺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB2
U+23EB3 (147123) 𣺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB3
U+23EB4 (147124) 𣺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB4
U+23EB5 (147125) 𣺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB5
U+23EB6 (147126) 𣺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB6
U+23EB7 (147127) 𣺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB7
U+23EB8 (147128) 𣺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB8
U+23EB9 (147129) 𣺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EB9
U+23EBA (147130) 𣺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBA
U+23EBB (147131) 𣺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBB
U+23EBC (147132) 𣺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBC
U+23EBD (147133) 𣺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBD
U+23EBE (147134) 𣺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBE
U+23EBF (147135) 𣺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EBF
U+23EC0 (147136) 𣻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC0
U+23EC1 (147137) 𣻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC1
U+23EC2 (147138) 𣻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC2
U+23EC3 (147139) 𣻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC3
U+23EC4 (147140) 𣻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC4
U+23EC5 (147141) 𣻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC5
U+23EC6 (147142) 𣻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC6
U+23EC7 (147143) 𣻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC7
U+23EC8 (147144) 𣻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC8
U+23EC9 (147145) 𣻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EC9
U+23ECA (147146) 𣻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECA
U+23ECB (147147) 𣻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECB
U+23ECC (147148) 𣻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECC
U+23ECD (147149) 𣻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECD
U+23ECE (147150) 𣻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECE
U+23ECF (147151) 𣻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ECF
U+23ED0 (147152) 𣻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED0
U+23ED1 (147153) 𣻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED1
U+23ED2 (147154) 𣻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED2
U+23ED3 (147155) 𣻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED3
U+23ED4 (147156) 𣻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED4
U+23ED5 (147157) 𣻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED5
U+23ED6 (147158) 𣻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED6
U+23ED7 (147159) 𣻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED7
U+23ED8 (147160) 𣻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED8
U+23ED9 (147161) 𣻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23ED9
U+23EDA (147162) 𣻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDA
U+23EDB (147163) 𣻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDB
U+23EDC (147164) 𣻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDC
U+23EDD (147165) 𣻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDD
U+23EDE (147166) 𣻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDE
U+23EDF (147167) 𣻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EDF
U+23EE0 (147168) 𣻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE0
U+23EE1 (147169) 𣻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE1
U+23EE2 (147170) 𣻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE2
U+23EE3 (147171) 𣻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE3
U+23EE4 (147172) 𣻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE4
U+23EE5 (147173) 𣻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE5
U+23EE6 (147174) 𣻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE6
U+23EE7 (147175) 𣻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE7
U+23EE8 (147176) 𣻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE8
U+23EE9 (147177) 𣻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EE9
U+23EEA (147178) 𣻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EEA
U+23EEB (147179) 𣻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EEB
U+23EEC (147180) 𣻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EEC
U+23EED (147181) 𣻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EED
U+23EEE (147182) 𣻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EEE
U+23EEF (147183) 𣻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EEF
U+23EF0 (147184) 𣻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF0
U+23EF1 (147185) 𣻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF1
U+23EF2 (147186) 𣻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF2
U+23EF3 (147187) 𣻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF3
U+23EF4 (147188) 𣻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF4
U+23EF5 (147189) 𣻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF5
U+23EF6 (147190) 𣻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF6
U+23EF7 (147191) 𣻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF7
U+23EF8 (147192) 𣻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF8
U+23EF9 (147193) 𣻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EF9
U+23EFA (147194) 𣻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFA
U+23EFB (147195) 𣻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFB
U+23EFC (147196) 𣻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFC
U+23EFD (147197) 𣻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFD
U+23EFE (147198) 𣻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFE
U+23EFF (147199) 𣻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23EFF
U+23F00 (147200) 𣼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F00
U+23F01 (147201) 𣼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F01
U+23F02 (147202) 𣼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F02
U+23F03 (147203) 𣼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F03
U+23F04 (147204) 𣼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F04
U+23F05 (147205) 𣼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F05
U+23F06 (147206) 𣼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F06
U+23F07 (147207) 𣼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F07
U+23F08 (147208) 𣼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F08
U+23F09 (147209) 𣼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F09
U+23F0A (147210) 𣼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0A
U+23F0B (147211) 𣼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0B
U+23F0C (147212) 𣼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0C
U+23F0D (147213) 𣼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0D
U+23F0E (147214) 𣼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0E
U+23F0F (147215) 𣼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F0F
U+23F10 (147216) 𣼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F10
U+23F11 (147217) 𣼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F11
U+23F12 (147218) 𣼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F12
U+23F13 (147219) 𣼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F13
U+23F14 (147220) 𣼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F14
U+23F15 (147221) 𣼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F15
U+23F16 (147222) 𣼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F16
U+23F17 (147223) 𣼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F17
U+23F18 (147224) 𣼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F18
U+23F19 (147225) 𣼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F19
U+23F1A (147226) 𣼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1A
U+23F1B (147227) 𣼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1B
U+23F1C (147228) 𣼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1C
U+23F1D (147229) 𣼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1D
U+23F1E (147230) 𣼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1E
U+23F1F (147231) 𣼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F1F
U+23F20 (147232) 𣼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F20
U+23F21 (147233) 𣼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F21
U+23F22 (147234) 𣼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F22
U+23F23 (147235) 𣼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F23
U+23F24 (147236) 𣼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F24
U+23F25 (147237) 𣼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F25
U+23F26 (147238) 𣼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F26
U+23F27 (147239) 𣼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F27
U+23F28 (147240) 𣼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F28
U+23F29 (147241) 𣼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F29
U+23F2A (147242) 𣼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2A
U+23F2B (147243) 𣼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2B
U+23F2C (147244) 𣼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2C
U+23F2D (147245) 𣼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2D
U+23F2E (147246) 𣼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2E
U+23F2F (147247) 𣼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F2F
U+23F30 (147248) 𣼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F30
U+23F31 (147249) 𣼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F31
U+23F32 (147250) 𣼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F32
U+23F33 (147251) 𣼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F33
U+23F34 (147252) 𣼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F34
U+23F35 (147253) 𣼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F35
U+23F36 (147254) 𣼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F36
U+23F37 (147255) 𣼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F37
U+23F38 (147256) 𣼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F38
U+23F39 (147257) 𣼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F39
U+23F3A (147258) 𣼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3A
U+23F3B (147259) 𣼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3B
U+23F3C (147260) 𣼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3C
U+23F3D (147261) 𣼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3D
U+23F3E (147262) 𣼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3E
U+23F3F (147263) 𣼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F3F
U+23F40 (147264) 𣽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F40
U+23F41 (147265) 𣽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F41
U+23F42 (147266) 𣽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F42
U+23F43 (147267) 𣽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F43
U+23F44 (147268) 𣽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F44
U+23F45 (147269) 𣽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F45
U+23F46 (147270) 𣽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F46
U+23F47 (147271) 𣽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F47
U+23F48 (147272) 𣽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F48
U+23F49 (147273) 𣽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F49
U+23F4A (147274) 𣽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4A
U+23F4B (147275) 𣽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4B
U+23F4C (147276) 𣽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4C
U+23F4D (147277) 𣽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4D
U+23F4E (147278) 𣽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4E
U+23F4F (147279) 𣽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F4F
U+23F50 (147280) 𣽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F50
U+23F51 (147281) 𣽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F51
U+23F52 (147282) 𣽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F52
U+23F53 (147283) 𣽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F53
U+23F54 (147284) 𣽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F54
U+23F55 (147285) 𣽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F55
U+23F56 (147286) 𣽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F56
U+23F57 (147287) 𣽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F57
U+23F58 (147288) 𣽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F58
U+23F59 (147289) 𣽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F59
U+23F5A (147290) 𣽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5A
U+23F5B (147291) 𣽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5B
U+23F5C (147292) 𣽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5C
U+23F5D (147293) 𣽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5D
U+23F5E (147294) 𣽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5E
U+23F5F (147295) 𣽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F5F
U+23F60 (147296) 𣽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F60
U+23F61 (147297) 𣽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F61
U+23F62 (147298) 𣽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F62
U+23F63 (147299) 𣽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F63
U+23F64 (147300) 𣽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F64
U+23F65 (147301) 𣽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F65
U+23F66 (147302) 𣽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F66
U+23F67 (147303) 𣽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F67
U+23F68 (147304) 𣽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F68
U+23F69 (147305) 𣽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F69
U+23F6A (147306) 𣽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6A
U+23F6B (147307) 𣽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6B
U+23F6C (147308) 𣽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6C
U+23F6D (147309) 𣽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6D
U+23F6E (147310) 𣽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6E
U+23F6F (147311) 𣽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F6F
U+23F70 (147312) 𣽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F70
U+23F71 (147313) 𣽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F71
U+23F72 (147314) 𣽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F72
U+23F73 (147315) 𣽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F73
U+23F74 (147316) 𣽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F74
U+23F75 (147317) 𣽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F75
U+23F76 (147318) 𣽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F76
U+23F77 (147319) 𣽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F77
U+23F78 (147320) 𣽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F78
U+23F79 (147321) 𣽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F79
U+23F7A (147322) 𣽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7A
U+23F7B (147323) 𣽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7B
U+23F7C (147324) 𣽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7C
U+23F7D (147325) 𣽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7D
U+23F7E (147326) 𣽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7E
U+23F7F (147327) 𣽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F7F
U+23F80 (147328) 𣾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F80
U+23F81 (147329) 𣾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F81
U+23F82 (147330) 𣾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F82
U+23F83 (147331) 𣾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F83
U+23F84 (147332) 𣾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F84
U+23F85 (147333) 𣾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F85
U+23F86 (147334) 𣾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F86
U+23F87 (147335) 𣾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F87
U+23F88 (147336) 𣾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F88
U+23F89 (147337) 𣾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F89
U+23F8A (147338) 𣾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8A
U+23F8B (147339) 𣾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8B
U+23F8C (147340) 𣾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8C
U+23F8D (147341) 𣾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8D
U+23F8E (147342) 𣾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8E
U+23F8F (147343) 𣾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F8F
U+23F90 (147344) 𣾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F90
U+23F91 (147345) 𣾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F91
U+23F92 (147346) 𣾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F92
U+23F93 (147347) 𣾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F93
U+23F94 (147348) 𣾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F94
U+23F95 (147349) 𣾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F95
U+23F96 (147350) 𣾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F96
U+23F97 (147351) 𣾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F97
U+23F98 (147352) 𣾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F98
U+23F99 (147353) 𣾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F99
U+23F9A (147354) 𣾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9A
U+23F9B (147355) 𣾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9B
U+23F9C (147356) 𣾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9C
U+23F9D (147357) 𣾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9D
U+23F9E (147358) 𣾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9E
U+23F9F (147359) 𣾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23F9F
U+23FA0 (147360) 𣾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA0
U+23FA1 (147361) 𣾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA1
U+23FA2 (147362) 𣾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA2
U+23FA3 (147363) 𣾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA3
U+23FA4 (147364) 𣾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA4
U+23FA5 (147365) 𣾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA5
U+23FA6 (147366) 𣾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA6
U+23FA7 (147367) 𣾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA7
U+23FA8 (147368) 𣾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA8
U+23FA9 (147369) 𣾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FA9
U+23FAA (147370) 𣾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAA
U+23FAB (147371) 𣾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAB
U+23FAC (147372) 𣾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAC
U+23FAD (147373) 𣾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAD
U+23FAE (147374) 𣾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAE
U+23FAF (147375) 𣾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FAF
U+23FB0 (147376) 𣾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB0
U+23FB1 (147377) 𣾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB1
U+23FB2 (147378) 𣾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB2
U+23FB3 (147379) 𣾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB3
U+23FB4 (147380) 𣾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB4
U+23FB5 (147381) 𣾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB5
U+23FB6 (147382) 𣾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB6
U+23FB7 (147383) 𣾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB7
U+23FB8 (147384) 𣾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB8
U+23FB9 (147385) 𣾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FB9
U+23FBA (147386) 𣾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBA
U+23FBB (147387) 𣾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBB
U+23FBC (147388) 𣾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBC
U+23FBD (147389) 𣾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBD
U+23FBE (147390) 𣾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBE
U+23FBF (147391) 𣾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FBF
U+23FC0 (147392) 𣿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC0
U+23FC1 (147393) 𣿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC1
U+23FC2 (147394) 𣿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC2
U+23FC3 (147395) 𣿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC3
U+23FC4 (147396) 𣿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC4
U+23FC5 (147397) 𣿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC5
U+23FC6 (147398) 𣿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC6
U+23FC7 (147399) 𣿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC7
U+23FC8 (147400) 𣿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC8
U+23FC9 (147401) 𣿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FC9
U+23FCA (147402) 𣿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCA
U+23FCB (147403) 𣿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCB
U+23FCC (147404) 𣿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCC
U+23FCD (147405) 𣿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCD
U+23FCE (147406) 𣿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCE
U+23FCF (147407) 𣿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FCF
U+23FD0 (147408) 𣿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD0
U+23FD1 (147409) 𣿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD1
U+23FD2 (147410) 𣿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD2
U+23FD3 (147411) 𣿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD3
U+23FD4 (147412) 𣿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD4
U+23FD5 (147413) 𣿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD5
U+23FD6 (147414) 𣿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD6
U+23FD7 (147415) 𣿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD7
U+23FD8 (147416) 𣿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD8
U+23FD9 (147417) 𣿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FD9
U+23FDA (147418) 𣿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDA
U+23FDB (147419) 𣿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDB
U+23FDC (147420) 𣿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDC
U+23FDD (147421) 𣿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDD
U+23FDE (147422) 𣿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDE
U+23FDF (147423) 𣿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FDF
U+23FE0 (147424) 𣿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE0
U+23FE1 (147425) 𣿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE1
U+23FE2 (147426) 𣿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE2
U+23FE3 (147427) 𣿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE3
U+23FE4 (147428) 𣿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE4
U+23FE5 (147429) 𣿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE5
U+23FE6 (147430) 𣿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE6
U+23FE7 (147431) 𣿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE7
U+23FE8 (147432) 𣿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE8
U+23FE9 (147433) 𣿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FE9
U+23FEA (147434) 𣿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FEA
U+23FEB (147435) 𣿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FEB
U+23FEC (147436) 𣿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FEC
U+23FED (147437) 𣿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FED
U+23FEE (147438) 𣿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FEE
U+23FEF (147439) 𣿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FEF
U+23FF0 (147440) 𣿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF0
U+23FF1 (147441) 𣿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF1
U+23FF2 (147442) 𣿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF2
U+23FF3 (147443) 𣿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF3
U+23FF4 (147444) 𣿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF4
U+23FF5 (147445) 𣿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF5
U+23FF6 (147446) 𣿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF6
U+23FF7 (147447) 𣿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF7
U+23FF8 (147448) 𣿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF8
U+23FF9 (147449) 𣿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FF9
U+23FFA (147450) 𣿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFA
U+23FFB (147451) 𣿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFB
U+23FFC (147452) 𣿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFC
U+23FFD (147453) 𣿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFD
U+23FFE (147454) 𣿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFE
U+23FFF (147455) 𣿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-23FFF