ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/27000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+27000 ถึง U+277FF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+27000 (159744) 𧀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27000
U+27001 (159745) 𧀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27001
U+27002 (159746) 𧀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27002
U+27003 (159747) 𧀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27003
U+27004 (159748) 𧀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27004
U+27005 (159749) 𧀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27005
U+27006 (159750) 𧀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27006
U+27007 (159751) 𧀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27007
U+27008 (159752) 𧀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27008
U+27009 (159753) 𧀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27009
U+2700A (159754) 𧀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700A
U+2700B (159755) 𧀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700B
U+2700C (159756) 𧀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700C
U+2700D (159757) 𧀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700D
U+2700E (159758) 𧀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700E
U+2700F (159759) 𧀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2700F
U+27010 (159760) 𧀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27010
U+27011 (159761) 𧀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27011
U+27012 (159762) 𧀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27012
U+27013 (159763) 𧀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27013
U+27014 (159764) 𧀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27014
U+27015 (159765) 𧀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27015
U+27016 (159766) 𧀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27016
U+27017 (159767) 𧀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27017
U+27018 (159768) 𧀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27018
U+27019 (159769) 𧀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27019
U+2701A (159770) 𧀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701A
U+2701B (159771) 𧀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701B
U+2701C (159772) 𧀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701C
U+2701D (159773) 𧀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701D
U+2701E (159774) 𧀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701E
U+2701F (159775) 𧀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2701F
U+27020 (159776) 𧀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27020
U+27021 (159777) 𧀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27021
U+27022 (159778) 𧀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27022
U+27023 (159779) 𧀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27023
U+27024 (159780) 𧀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27024
U+27025 (159781) 𧀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27025
U+27026 (159782) 𧀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27026
U+27027 (159783) 𧀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27027
U+27028 (159784) 𧀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27028
U+27029 (159785) 𧀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27029
U+2702A (159786) 𧀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702A
U+2702B (159787) 𧀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702B
U+2702C (159788) 𧀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702C
U+2702D (159789) 𧀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702D
U+2702E (159790) 𧀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702E
U+2702F (159791) 𧀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2702F
U+27030 (159792) 𧀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27030
U+27031 (159793) 𧀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27031
U+27032 (159794) 𧀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27032
U+27033 (159795) 𧀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27033
U+27034 (159796) 𧀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27034
U+27035 (159797) 𧀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27035
U+27036 (159798) 𧀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27036
U+27037 (159799) 𧀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27037
U+27038 (159800) 𧀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27038
U+27039 (159801) 𧀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27039
U+2703A (159802) 𧀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703A
U+2703B (159803) 𧀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703B
U+2703C (159804) 𧀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703C
U+2703D (159805) 𧀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703D
U+2703E (159806) 𧀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703E
U+2703F (159807) 𧀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2703F
U+27040 (159808) 𧁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27040
U+27041 (159809) 𧁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27041
U+27042 (159810) 𧁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27042
U+27043 (159811) 𧁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27043
U+27044 (159812) 𧁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27044
U+27045 (159813) 𧁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27045
U+27046 (159814) 𧁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27046
U+27047 (159815) 𧁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27047
U+27048 (159816) 𧁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27048
U+27049 (159817) 𧁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27049
U+2704A (159818) 𧁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704A
U+2704B (159819) 𧁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704B
U+2704C (159820) 𧁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704C
U+2704D (159821) 𧁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704D
U+2704E (159822) 𧁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704E
U+2704F (159823) 𧁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2704F
U+27050 (159824) 𧁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27050
U+27051 (159825) 𧁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27051
U+27052 (159826) 𧁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27052
U+27053 (159827) 𧁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27053
U+27054 (159828) 𧁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27054
U+27055 (159829) 𧁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27055
U+27056 (159830) 𧁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27056
U+27057 (159831) 𧁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27057
U+27058 (159832) 𧁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27058
U+27059 (159833) 𧁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27059
U+2705A (159834) 𧁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705A
U+2705B (159835) 𧁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705B
U+2705C (159836) 𧁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705C
U+2705D (159837) 𧁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705D
U+2705E (159838) 𧁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705E
U+2705F (159839) 𧁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2705F
U+27060 (159840) 𧁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27060
U+27061 (159841) 𧁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27061
U+27062 (159842) 𧁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27062
U+27063 (159843) 𧁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27063
U+27064 (159844) 𧁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27064
U+27065 (159845) 𧁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27065
U+27066 (159846) 𧁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27066
U+27067 (159847) 𧁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27067
U+27068 (159848) 𧁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27068
U+27069 (159849) 𧁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27069
U+2706A (159850) 𧁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706A
U+2706B (159851) 𧁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706B
U+2706C (159852) 𧁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706C
U+2706D (159853) 𧁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706D
U+2706E (159854) 𧁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706E
U+2706F (159855) 𧁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2706F
U+27070 (159856) 𧁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27070
U+27071 (159857) 𧁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27071
U+27072 (159858) 𧁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27072
U+27073 (159859) 𧁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27073
U+27074 (159860) 𧁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27074
U+27075 (159861) 𧁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27075
U+27076 (159862) 𧁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27076
U+27077 (159863) 𧁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27077
U+27078 (159864) 𧁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27078
U+27079 (159865) 𧁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27079
U+2707A (159866) 𧁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707A
U+2707B (159867) 𧁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707B
U+2707C (159868) 𧁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707C
U+2707D (159869) 𧁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707D
U+2707E (159870) 𧁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707E
U+2707F (159871) 𧁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2707F
U+27080 (159872) 𧂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27080
U+27081 (159873) 𧂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27081
U+27082 (159874) 𧂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27082
U+27083 (159875) 𧂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27083
U+27084 (159876) 𧂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27084
U+27085 (159877) 𧂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27085
U+27086 (159878) 𧂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27086
U+27087 (159879) 𧂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27087
U+27088 (159880) 𧂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27088
U+27089 (159881) 𧂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27089
U+2708A (159882) 𧂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708A
U+2708B (159883) 𧂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708B
U+2708C (159884) 𧂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708C
U+2708D (159885) 𧂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708D
U+2708E (159886) 𧂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708E
U+2708F (159887) 𧂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2708F
U+27090 (159888) 𧂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27090
U+27091 (159889) 𧂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27091
U+27092 (159890) 𧂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27092
U+27093 (159891) 𧂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27093
U+27094 (159892) 𧂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27094
U+27095 (159893) 𧂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27095
U+27096 (159894) 𧂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27096
U+27097 (159895) 𧂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27097
U+27098 (159896) 𧂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27098
U+27099 (159897) 𧂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27099
U+2709A (159898) 𧂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709A
U+2709B (159899) 𧂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709B
U+2709C (159900) 𧂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709C
U+2709D (159901) 𧂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709D
U+2709E (159902) 𧂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709E
U+2709F (159903) 𧂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2709F
U+270A0 (159904) 𧂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A0
U+270A1 (159905) 𧂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A1
U+270A2 (159906) 𧂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A2
U+270A3 (159907) 𧂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A3
U+270A4 (159908) 𧂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A4
U+270A5 (159909) 𧂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A5
U+270A6 (159910) 𧂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A6
U+270A7 (159911) 𧂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A7
U+270A8 (159912) 𧂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A8
U+270A9 (159913) 𧂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270A9
U+270AA (159914) 𧂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AA
U+270AB (159915) 𧂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AB
U+270AC (159916) 𧂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AC
U+270AD (159917) 𧂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AD
U+270AE (159918) 𧂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AE
U+270AF (159919) 𧂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270AF
U+270B0 (159920) 𧂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B0
U+270B1 (159921) 𧂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B1
U+270B2 (159922) 𧂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B2
U+270B3 (159923) 𧂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B3
U+270B4 (159924) 𧂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B4
U+270B5 (159925) 𧂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B5
U+270B6 (159926) 𧂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B6
U+270B7 (159927) 𧂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B7
U+270B8 (159928) 𧂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B8
U+270B9 (159929) 𧂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270B9
U+270BA (159930) 𧂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BA
U+270BB (159931) 𧂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BB
U+270BC (159932) 𧂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BC
U+270BD (159933) 𧂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BD
U+270BE (159934) 𧂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BE
U+270BF (159935) 𧂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270BF
U+270C0 (159936) 𧃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C0
U+270C1 (159937) 𧃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C1
U+270C2 (159938) 𧃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C2
U+270C3 (159939) 𧃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C3
U+270C4 (159940) 𧃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C4
U+270C5 (159941) 𧃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C5
U+270C6 (159942) 𧃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C6
U+270C7 (159943) 𧃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C7
U+270C8 (159944) 𧃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C8
U+270C9 (159945) 𧃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270C9
U+270CA (159946) 𧃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CA
U+270CB (159947) 𧃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CB
U+270CC (159948) 𧃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CC
U+270CD (159949) 𧃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CD
U+270CE (159950) 𧃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CE
U+270CF (159951) 𧃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270CF
U+270D0 (159952) 𧃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D0
U+270D1 (159953) 𧃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D1
U+270D2 (159954) 𧃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D2
U+270D3 (159955) 𧃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D3
U+270D4 (159956) 𧃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D4
U+270D5 (159957) 𧃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D5
U+270D6 (159958) 𧃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D6
U+270D7 (159959) 𧃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D7
U+270D8 (159960) 𧃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D8
U+270D9 (159961) 𧃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270D9
U+270DA (159962) 𧃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DA
U+270DB (159963) 𧃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DB
U+270DC (159964) 𧃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DC
U+270DD (159965) 𧃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DD
U+270DE (159966) 𧃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DE
U+270DF (159967) 𧃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270DF
U+270E0 (159968) 𧃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E0
U+270E1 (159969) 𧃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E1
U+270E2 (159970) 𧃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E2
U+270E3 (159971) 𧃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E3
U+270E4 (159972) 𧃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E4
U+270E5 (159973) 𧃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E5
U+270E6 (159974) 𧃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E6
U+270E7 (159975) 𧃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E7
U+270E8 (159976) 𧃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E8
U+270E9 (159977) 𧃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270E9
U+270EA (159978) 𧃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270EA
U+270EB (159979) 𧃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270EB
U+270EC (159980) 𧃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270EC
U+270ED (159981) 𧃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270ED
U+270EE (159982) 𧃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270EE
U+270EF (159983) 𧃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270EF
U+270F0 (159984) 𧃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F0
U+270F1 (159985) 𧃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F1
U+270F2 (159986) 𧃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F2
U+270F3 (159987) 𧃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F3
U+270F4 (159988) 𧃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F4
U+270F5 (159989) 𧃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F5
U+270F6 (159990) 𧃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F6
U+270F7 (159991) 𧃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F7
U+270F8 (159992) 𧃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F8
U+270F9 (159993) 𧃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270F9
U+270FA (159994) 𧃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FA
U+270FB (159995) 𧃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FB
U+270FC (159996) 𧃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FC
U+270FD (159997) 𧃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FD
U+270FE (159998) 𧃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FE
U+270FF (159999) 𧃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-270FF
U+27100 (160000) 𧄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27100
U+27101 (160001) 𧄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27101
U+27102 (160002) 𧄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27102
U+27103 (160003) 𧄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27103
U+27104 (160004) 𧄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27104
U+27105 (160005) 𧄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27105
U+27106 (160006) 𧄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27106
U+27107 (160007) 𧄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27107
U+27108 (160008) 𧄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27108
U+27109 (160009) 𧄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27109
U+2710A (160010) 𧄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710A
U+2710B (160011) 𧄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710B
U+2710C (160012) 𧄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710C
U+2710D (160013) 𧄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710D
U+2710E (160014) 𧄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710E
U+2710F (160015) 𧄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2710F
U+27110 (160016) 𧄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27110
U+27111 (160017) 𧄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27111
U+27112 (160018) 𧄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27112
U+27113 (160019) 𧄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27113
U+27114 (160020) 𧄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27114
U+27115 (160021) 𧄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27115
U+27116 (160022) 𧄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27116
U+27117 (160023) 𧄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27117
U+27118 (160024) 𧄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27118
U+27119 (160025) 𧄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27119
U+2711A (160026) 𧄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711A
U+2711B (160027) 𧄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711B
U+2711C (160028) 𧄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711C
U+2711D (160029) 𧄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711D
U+2711E (160030) 𧄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711E
U+2711F (160031) 𧄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2711F
U+27120 (160032) 𧄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27120
U+27121 (160033) 𧄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27121
U+27122 (160034) 𧄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27122
U+27123 (160035) 𧄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27123
U+27124 (160036) 𧄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27124
U+27125 (160037) 𧄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27125
U+27126 (160038) 𧄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27126
U+27127 (160039) 𧄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27127
U+27128 (160040) 𧄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27128
U+27129 (160041) 𧄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27129
U+2712A (160042) 𧄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712A
U+2712B (160043) 𧄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712B
U+2712C (160044) 𧄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712C
U+2712D (160045) 𧄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712D
U+2712E (160046) 𧄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712E
U+2712F (160047) 𧄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2712F
U+27130 (160048) 𧄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27130
U+27131 (160049) 𧄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27131
U+27132 (160050) 𧄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27132
U+27133 (160051) 𧄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27133
U+27134 (160052) 𧄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27134
U+27135 (160053) 𧄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27135
U+27136 (160054) 𧄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27136
U+27137 (160055) 𧄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27137
U+27138 (160056) 𧄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27138
U+27139 (160057) 𧄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27139
U+2713A (160058) 𧄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713A
U+2713B (160059) 𧄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713B
U+2713C (160060) 𧄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713C
U+2713D (160061) 𧄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713D
U+2713E (160062) 𧄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713E
U+2713F (160063) 𧄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2713F
U+27140 (160064) 𧅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27140
U+27141 (160065) 𧅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27141
U+27142 (160066) 𧅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27142
U+27143 (160067) 𧅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27143
U+27144 (160068) 𧅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27144
U+27145 (160069) 𧅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27145
U+27146 (160070) 𧅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27146
U+27147 (160071) 𧅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27147
U+27148 (160072) 𧅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27148
U+27149 (160073) 𧅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27149
U+2714A (160074) 𧅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714A
U+2714B (160075) 𧅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714B
U+2714C (160076) 𧅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714C
U+2714D (160077) 𧅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714D
U+2714E (160078) 𧅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714E
U+2714F (160079) 𧅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2714F
U+27150 (160080) 𧅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27150
U+27151 (160081) 𧅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27151
U+27152 (160082) 𧅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27152
U+27153 (160083) 𧅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27153
U+27154 (160084) 𧅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27154
U+27155 (160085) 𧅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27155
U+27156 (160086) 𧅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27156
U+27157 (160087) 𧅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27157
U+27158 (160088) 𧅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27158
U+27159 (160089) 𧅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27159
U+2715A (160090) 𧅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715A
U+2715B (160091) 𧅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715B
U+2715C (160092) 𧅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715C
U+2715D (160093) 𧅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715D
U+2715E (160094) 𧅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715E
U+2715F (160095) 𧅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2715F
U+27160 (160096) 𧅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27160
U+27161 (160097) 𧅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27161
U+27162 (160098) 𧅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27162
U+27163 (160099) 𧅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27163
U+27164 (160100) 𧅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27164
U+27165 (160101) 𧅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27165
U+27166 (160102) 𧅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27166
U+27167 (160103) 𧅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27167
U+27168 (160104) 𧅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27168
U+27169 (160105) 𧅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27169
U+2716A (160106) 𧅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716A
U+2716B (160107) 𧅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716B
U+2716C (160108) 𧅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716C
U+2716D (160109) 𧅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716D
U+2716E (160110) 𧅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716E
U+2716F (160111) 𧅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2716F
U+27170 (160112) 𧅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27170
U+27171 (160113) 𧅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27171
U+27172 (160114) 𧅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27172
U+27173 (160115) 𧅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27173
U+27174 (160116) 𧅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27174
U+27175 (160117) 𧅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27175
U+27176 (160118) 𧅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27176
U+27177 (160119) 𧅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27177
U+27178 (160120) 𧅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27178
U+27179 (160121) 𧅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27179
U+2717A (160122) 𧅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717A
U+2717B (160123) 𧅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717B
U+2717C (160124) 𧅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717C
U+2717D (160125) 𧅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717D
U+2717E (160126) 𧅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717E
U+2717F (160127) 𧅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2717F
U+27180 (160128) 𧆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27180
U+27181 (160129) 𧆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27181
U+27182 (160130) 𧆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27182
U+27183 (160131) 𧆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27183
U+27184 (160132) 𧆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27184
U+27185 (160133) 𧆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27185
U+27186 (160134) 𧆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27186
U+27187 (160135) 𧆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27187
U+27188 (160136) 𧆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27188
U+27189 (160137) 𧆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27189
U+2718A (160138) 𧆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718A
U+2718B (160139) 𧆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718B
U+2718C (160140) 𧆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718C
U+2718D (160141) 𧆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718D
U+2718E (160142) 𧆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718E
U+2718F (160143) 𧆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2718F
U+27190 (160144) 𧆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27190
U+27191 (160145) 𧆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27191
U+27192 (160146) 𧆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27192
U+27193 (160147) 𧆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27193
U+27194 (160148) 𧆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27194
U+27195 (160149) 𧆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27195
U+27196 (160150) 𧆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27196
U+27197 (160151) 𧆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27197
U+27198 (160152) 𧆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27198
U+27199 (160153) 𧆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27199
U+2719A (160154) 𧆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719A
U+2719B (160155) 𧆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719B
U+2719C (160156) 𧆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719C
U+2719D (160157) 𧆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719D
U+2719E (160158) 𧆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719E
U+2719F (160159) 𧆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2719F
U+271A0 (160160) 𧆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A0
U+271A1 (160161) 𧆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A1
U+271A2 (160162) 𧆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A2
U+271A3 (160163) 𧆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A3
U+271A4 (160164) 𧆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A4
U+271A5 (160165) 𧆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A5
U+271A6 (160166) 𧆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A6
U+271A7 (160167) 𧆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A7
U+271A8 (160168) 𧆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A8
U+271A9 (160169) 𧆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271A9
U+271AA (160170) 𧆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AA
U+271AB (160171) 𧆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AB
U+271AC (160172) 𧆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AC
U+271AD (160173) 𧆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AD
U+271AE (160174) 𧆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AE
U+271AF (160175) 𧆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271AF
U+271B0 (160176) 𧆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B0
U+271B1 (160177) 𧆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B1
U+271B2 (160178) 𧆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B2
U+271B3 (160179) 𧆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B3
U+271B4 (160180) 𧆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B4
U+271B5 (160181) 𧆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B5
U+271B6 (160182) 𧆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B6
U+271B7 (160183) 𧆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B7
U+271B8 (160184) 𧆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B8
U+271B9 (160185) 𧆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271B9
U+271BA (160186) 𧆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BA
U+271BB (160187) 𧆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BB
U+271BC (160188) 𧆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BC
U+271BD (160189) 𧆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BD
U+271BE (160190) 𧆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BE
U+271BF (160191) 𧆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271BF
U+271C0 (160192) 𧇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C0
U+271C1 (160193) 𧇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C1
U+271C2 (160194) 𧇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C2
U+271C3 (160195) 𧇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C3
U+271C4 (160196) 𧇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C4
U+271C5 (160197) 𧇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C5
U+271C6 (160198) 𧇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C6
U+271C7 (160199) 𧇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C7
U+271C8 (160200) 𧇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C8
U+271C9 (160201) 𧇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271C9
U+271CA (160202) 𧇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CA
U+271CB (160203) 𧇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CB
U+271CC (160204) 𧇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CC
U+271CD (160205) 𧇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CD
U+271CE (160206) 𧇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CE
U+271CF (160207) 𧇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271CF
U+271D0 (160208) 𧇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D0
U+271D1 (160209) 𧇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D1
U+271D2 (160210) 𧇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D2
U+271D3 (160211) 𧇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D3
U+271D4 (160212) 𧇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D4
U+271D5 (160213) 𧇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D5
U+271D6 (160214) 𧇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D6
U+271D7 (160215) 𧇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D7
U+271D8 (160216) 𧇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D8
U+271D9 (160217) 𧇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271D9
U+271DA (160218) 𧇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DA
U+271DB (160219) 𧇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DB
U+271DC (160220) 𧇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DC
U+271DD (160221) 𧇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DD
U+271DE (160222) 𧇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DE
U+271DF (160223) 𧇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271DF
U+271E0 (160224) 𧇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E0
U+271E1 (160225) 𧇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E1
U+271E2 (160226) 𧇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E2
U+271E3 (160227) 𧇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E3
U+271E4 (160228) 𧇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E4
U+271E5 (160229) 𧇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E5
U+271E6 (160230) 𧇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E6
U+271E7 (160231) 𧇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E7
U+271E8 (160232) 𧇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E8
U+271E9 (160233) 𧇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271E9
U+271EA (160234) 𧇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271EA
U+271EB (160235) 𧇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271EB
U+271EC (160236) 𧇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271EC
U+271ED (160237) 𧇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271ED
U+271EE (160238) 𧇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271EE
U+271EF (160239) 𧇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271EF
U+271F0 (160240) 𧇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F0
U+271F1 (160241) 𧇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F1
U+271F2 (160242) 𧇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F2
U+271F3 (160243) 𧇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F3
U+271F4 (160244) 𧇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F4
U+271F5 (160245) 𧇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F5
U+271F6 (160246) 𧇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F6
U+271F7 (160247) 𧇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F7
U+271F8 (160248) 𧇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F8
U+271F9 (160249) 𧇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271F9
U+271FA (160250) 𧇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FA
U+271FB (160251) 𧇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FB
U+271FC (160252) 𧇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FC
U+271FD (160253) 𧇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FD
U+271FE (160254) 𧇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FE
U+271FF (160255) 𧇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-271FF
U+27200 (160256) 𧈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27200
U+27201 (160257) 𧈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27201
U+27202 (160258) 𧈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27202
U+27203 (160259) 𧈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27203
U+27204 (160260) 𧈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27204
U+27205 (160261) 𧈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27205
U+27206 (160262) 𧈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27206
U+27207 (160263) 𧈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27207
U+27208 (160264) 𧈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27208
U+27209 (160265) 𧈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27209
U+2720A (160266) 𧈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720A
U+2720B (160267) 𧈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720B
U+2720C (160268) 𧈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720C
U+2720D (160269) 𧈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720D
U+2720E (160270) 𧈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720E
U+2720F (160271) 𧈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2720F
U+27210 (160272) 𧈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27210
U+27211 (160273) 𧈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27211
U+27212 (160274) 𧈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27212
U+27213 (160275) 𧈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27213
U+27214 (160276) 𧈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27214
U+27215 (160277) 𧈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27215
U+27216 (160278) 𧈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27216
U+27217 (160279) 𧈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27217
U+27218 (160280) 𧈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27218
U+27219 (160281) 𧈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27219
U+2721A (160282) 𧈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721A
U+2721B (160283) 𧈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721B
U+2721C (160284) 𧈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721C
U+2721D (160285) 𧈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721D
U+2721E (160286) 𧈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721E
U+2721F (160287) 𧈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2721F
U+27220 (160288) 𧈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27220
U+27221 (160289) 𧈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27221
U+27222 (160290) 𧈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27222
U+27223 (160291) 𧈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27223
U+27224 (160292) 𧈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27224
U+27225 (160293) 𧈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27225
U+27226 (160294) 𧈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27226
U+27227 (160295) 𧈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27227
U+27228 (160296) 𧈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27228
U+27229 (160297) 𧈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27229
U+2722A (160298) 𧈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722A
U+2722B (160299) 𧈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722B
U+2722C (160300) 𧈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722C
U+2722D (160301) 𧈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722D
U+2722E (160302) 𧈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722E
U+2722F (160303) 𧈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2722F
U+27230 (160304) 𧈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27230
U+27231 (160305) 𧈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27231
U+27232 (160306) 𧈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27232
U+27233 (160307) 𧈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27233
U+27234 (160308) 𧈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27234
U+27235 (160309) 𧈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27235
U+27236 (160310) 𧈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27236
U+27237 (160311) 𧈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27237
U+27238 (160312) 𧈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27238
U+27239 (160313) 𧈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27239
U+2723A (160314) 𧈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723A
U+2723B (160315) 𧈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723B
U+2723C (160316) 𧈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723C
U+2723D (160317) 𧈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723D
U+2723E (160318) 𧈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723E
U+2723F (160319) 𧈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2723F
U+27240 (160320) 𧉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27240
U+27241 (160321) 𧉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27241
U+27242 (160322) 𧉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27242
U+27243 (160323) 𧉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27243
U+27244 (160324) 𧉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27244
U+27245 (160325) 𧉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27245
U+27246 (160326) 𧉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27246
U+27247 (160327) 𧉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27247
U+27248 (160328) 𧉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27248
U+27249 (160329) 𧉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27249
U+2724A (160330) 𧉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724A
U+2724B (160331) 𧉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724B
U+2724C (160332) 𧉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724C
U+2724D (160333) 𧉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724D
U+2724E (160334) 𧉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724E
U+2724F (160335) 𧉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2724F
U+27250 (160336) 𧉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27250
U+27251 (160337) 𧉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27251
U+27252 (160338) 𧉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27252
U+27253 (160339) 𧉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27253
U+27254 (160340) 𧉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27254
U+27255 (160341) 𧉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27255
U+27256 (160342) 𧉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27256
U+27257 (160343) 𧉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27257
U+27258 (160344) 𧉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27258
U+27259 (160345) 𧉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27259
U+2725A (160346) 𧉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725A
U+2725B (160347) 𧉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725B
U+2725C (160348) 𧉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725C
U+2725D (160349) 𧉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725D
U+2725E (160350) 𧉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725E
U+2725F (160351) 𧉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2725F
U+27260 (160352) 𧉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27260
U+27261 (160353) 𧉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27261
U+27262 (160354) 𧉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27262
U+27263 (160355) 𧉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27263
U+27264 (160356) 𧉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27264
U+27265 (160357) 𧉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27265
U+27266 (160358) 𧉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27266
U+27267 (160359) 𧉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27267
U+27268 (160360) 𧉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27268
U+27269 (160361) 𧉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27269
U+2726A (160362) 𧉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726A
U+2726B (160363) 𧉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726B
U+2726C (160364) 𧉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726C
U+2726D (160365) 𧉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726D
U+2726E (160366) 𧉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726E
U+2726F (160367) 𧉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2726F
U+27270 (160368) 𧉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27270
U+27271 (160369) 𧉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27271
U+27272 (160370) 𧉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27272
U+27273 (160371) 𧉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27273
U+27274 (160372) 𧉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27274
U+27275 (160373) 𧉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27275
U+27276 (160374) 𧉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27276
U+27277 (160375) 𧉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27277
U+27278 (160376) 𧉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27278
U+27279 (160377) 𧉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27279
U+2727A (160378) 𧉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727A
U+2727B (160379) 𧉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727B
U+2727C (160380) 𧉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727C
U+2727D (160381) 𧉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727D
U+2727E (160382) 𧉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727E
U+2727F (160383) 𧉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2727F
U+27280 (160384) 𧊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27280
U+27281 (160385) 𧊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27281
U+27282 (160386) 𧊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27282
U+27283 (160387) 𧊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27283
U+27284 (160388) 𧊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27284
U+27285 (160389) 𧊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27285
U+27286 (160390) 𧊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27286
U+27287 (160391) 𧊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27287
U+27288 (160392) 𧊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27288
U+27289 (160393) 𧊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27289
U+2728A (160394) 𧊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728A
U+2728B (160395) 𧊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728B
U+2728C (160396) 𧊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728C
U+2728D (160397) 𧊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728D
U+2728E (160398) 𧊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728E
U+2728F (160399) 𧊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2728F
U+27290 (160400) 𧊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27290
U+27291 (160401) 𧊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27291
U+27292 (160402) 𧊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27292
U+27293 (160403) 𧊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27293
U+27294 (160404) 𧊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27294
U+27295 (160405) 𧊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27295
U+27296 (160406) 𧊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27296
U+27297 (160407) 𧊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27297
U+27298 (160408) 𧊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27298
U+27299 (160409) 𧊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27299
U+2729A (160410) 𧊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729A
U+2729B (160411) 𧊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729B
U+2729C (160412) 𧊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729C
U+2729D (160413) 𧊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729D
U+2729E (160414) 𧊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729E
U+2729F (160415) 𧊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2729F
U+272A0 (160416) 𧊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A0
U+272A1 (160417) 𧊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A1
U+272A2 (160418) 𧊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A2
U+272A3 (160419) 𧊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A3
U+272A4 (160420) 𧊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A4
U+272A5 (160421) 𧊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A5
U+272A6 (160422) 𧊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A6
U+272A7 (160423) 𧊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A7
U+272A8 (160424) 𧊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A8
U+272A9 (160425) 𧊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272A9
U+272AA (160426) 𧊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AA
U+272AB (160427) 𧊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AB
U+272AC (160428) 𧊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AC
U+272AD (160429) 𧊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AD
U+272AE (160430) 𧊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AE
U+272AF (160431) 𧊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272AF
U+272B0 (160432) 𧊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B0
U+272B1 (160433) 𧊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B1
U+272B2 (160434) 𧊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B2
U+272B3 (160435) 𧊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B3
U+272B4 (160436) 𧊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B4
U+272B5 (160437) 𧊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B5
U+272B6 (160438) 𧊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B6
U+272B7 (160439) 𧊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B7
U+272B8 (160440) 𧊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B8
U+272B9 (160441) 𧊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272B9
U+272BA (160442) 𧊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BA
U+272BB (160443) 𧊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BB
U+272BC (160444) 𧊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BC
U+272BD (160445) 𧊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BD
U+272BE (160446) 𧊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BE
U+272BF (160447) 𧊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272BF
U+272C0 (160448) 𧋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C0
U+272C1 (160449) 𧋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C1
U+272C2 (160450) 𧋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C2
U+272C3 (160451) 𧋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C3
U+272C4 (160452) 𧋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C4
U+272C5 (160453) 𧋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C5
U+272C6 (160454) 𧋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C6
U+272C7 (160455) 𧋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C7
U+272C8 (160456) 𧋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C8
U+272C9 (160457) 𧋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272C9
U+272CA (160458) 𧋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CA
U+272CB (160459) 𧋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CB
U+272CC (160460) 𧋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CC
U+272CD (160461) 𧋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CD
U+272CE (160462) 𧋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CE
U+272CF (160463) 𧋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272CF
U+272D0 (160464) 𧋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D0
U+272D1 (160465) 𧋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D1
U+272D2 (160466) 𧋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D2
U+272D3 (160467) 𧋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D3
U+272D4 (160468) 𧋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D4
U+272D5 (160469) 𧋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D5
U+272D6 (160470) 𧋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D6
U+272D7 (160471) 𧋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D7
U+272D8 (160472) 𧋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D8
U+272D9 (160473) 𧋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272D9
U+272DA (160474) 𧋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DA
U+272DB (160475) 𧋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DB
U+272DC (160476) 𧋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DC
U+272DD (160477) 𧋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DD
U+272DE (160478) 𧋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DE
U+272DF (160479) 𧋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272DF
U+272E0 (160480) 𧋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E0
U+272E1 (160481) 𧋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E1
U+272E2 (160482) 𧋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E2
U+272E3 (160483) 𧋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E3
U+272E4 (160484) 𧋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E4
U+272E5 (160485) 𧋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E5
U+272E6 (160486) 𧋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E6
U+272E7 (160487) 𧋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E7
U+272E8 (160488) 𧋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E8
U+272E9 (160489) 𧋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272E9
U+272EA (160490) 𧋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272EA
U+272EB (160491) 𧋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272EB
U+272EC (160492) 𧋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272EC
U+272ED (160493) 𧋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272ED
U+272EE (160494) 𧋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272EE
U+272EF (160495) 𧋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272EF
U+272F0 (160496) 𧋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F0
U+272F1 (160497) 𧋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F1
U+272F2 (160498) 𧋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F2
U+272F3 (160499) 𧋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F3
U+272F4 (160500) 𧋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F4
U+272F5 (160501) 𧋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F5
U+272F6 (160502) 𧋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F6
U+272F7 (160503) 𧋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F7
U+272F8 (160504) 𧋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F8
U+272F9 (160505) 𧋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272F9
U+272FA (160506) 𧋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FA
U+272FB (160507) 𧋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FB
U+272FC (160508) 𧋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FC
U+272FD (160509) 𧋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FD
U+272FE (160510) 𧋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FE
U+272FF (160511) 𧋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-272FF
U+27300 (160512) 𧌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27300
U+27301 (160513) 𧌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27301
U+27302 (160514) 𧌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27302
U+27303 (160515) 𧌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27303
U+27304 (160516) 𧌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27304
U+27305 (160517) 𧌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27305
U+27306 (160518) 𧌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27306
U+27307 (160519) 𧌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27307
U+27308 (160520) 𧌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27308
U+27309 (160521) 𧌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27309
U+2730A (160522) 𧌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730A
U+2730B (160523) 𧌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730B
U+2730C (160524) 𧌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730C
U+2730D (160525) 𧌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730D
U+2730E (160526) 𧌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730E
U+2730F (160527) 𧌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2730F
U+27310 (160528) 𧌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27310
U+27311 (160529) 𧌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27311
U+27312 (160530) 𧌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27312
U+27313 (160531) 𧌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27313
U+27314 (160532) 𧌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27314
U+27315 (160533) 𧌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27315
U+27316 (160534) 𧌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27316
U+27317 (160535) 𧌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27317
U+27318 (160536) 𧌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27318
U+27319 (160537) 𧌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27319
U+2731A (160538) 𧌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731A
U+2731B (160539) 𧌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731B
U+2731C (160540) 𧌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731C
U+2731D (160541) 𧌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731D
U+2731E (160542) 𧌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731E
U+2731F (160543) 𧌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2731F
U+27320 (160544) 𧌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27320
U+27321 (160545) 𧌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27321
U+27322 (160546) 𧌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27322
U+27323 (160547) 𧌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27323
U+27324 (160548) 𧌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27324
U+27325 (160549) 𧌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27325
U+27326 (160550) 𧌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27326
U+27327 (160551) 𧌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27327
U+27328 (160552) 𧌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27328
U+27329 (160553) 𧌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27329
U+2732A (160554) 𧌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732A
U+2732B (160555) 𧌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732B
U+2732C (160556) 𧌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732C
U+2732D (160557) 𧌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732D
U+2732E (160558) 𧌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732E
U+2732F (160559) 𧌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2732F
U+27330 (160560) 𧌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27330
U+27331 (160561) 𧌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27331
U+27332 (160562) 𧌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27332
U+27333 (160563) 𧌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27333
U+27334 (160564) 𧌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27334
U+27335 (160565) 𧌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27335
U+27336 (160566) 𧌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27336
U+27337 (160567) 𧌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27337
U+27338 (160568) 𧌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27338
U+27339 (160569) 𧌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27339
U+2733A (160570) 𧌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733A
U+2733B (160571) 𧌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733B
U+2733C (160572) 𧌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733C
U+2733D (160573) 𧌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733D
U+2733E (160574) 𧌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733E
U+2733F (160575) 𧌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2733F
U+27340 (160576) 𧍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27340
U+27341 (160577) 𧍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27341
U+27342 (160578) 𧍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27342
U+27343 (160579) 𧍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27343
U+27344 (160580) 𧍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27344
U+27345 (160581) 𧍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27345
U+27346 (160582) 𧍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27346
U+27347 (160583) 𧍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27347
U+27348 (160584) 𧍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27348
U+27349 (160585) 𧍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27349
U+2734A (160586) 𧍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734A
U+2734B (160587) 𧍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734B
U+2734C (160588) 𧍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734C
U+2734D (160589) 𧍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734D
U+2734E (160590) 𧍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734E
U+2734F (160591) 𧍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2734F
U+27350 (160592) 𧍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27350
U+27351 (160593) 𧍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27351
U+27352 (160594) 𧍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27352
U+27353 (160595) 𧍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27353
U+27354 (160596) 𧍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27354
U+27355 (160597) 𧍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27355
U+27356 (160598) 𧍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27356
U+27357 (160599) 𧍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27357
U+27358 (160600) 𧍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27358
U+27359 (160601) 𧍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27359
U+2735A (160602) 𧍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735A
U+2735B (160603) 𧍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735B
U+2735C (160604) 𧍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735C
U+2735D (160605) 𧍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735D
U+2735E (160606) 𧍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735E
U+2735F (160607) 𧍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2735F
U+27360 (160608) 𧍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27360
U+27361 (160609) 𧍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27361
U+27362 (160610) 𧍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27362
U+27363 (160611) 𧍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27363
U+27364 (160612) 𧍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27364
U+27365 (160613) 𧍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27365
U+27366 (160614) 𧍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27366
U+27367 (160615) 𧍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27367
U+27368 (160616) 𧍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27368
U+27369 (160617) 𧍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27369
U+2736A (160618) 𧍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736A
U+2736B (160619) 𧍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736B
U+2736C (160620) 𧍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736C
U+2736D (160621) 𧍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736D
U+2736E (160622) 𧍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736E
U+2736F (160623) 𧍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2736F
U+27370 (160624) 𧍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27370
U+27371 (160625) 𧍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27371
U+27372 (160626) 𧍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27372
U+27373 (160627) 𧍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27373
U+27374 (160628) 𧍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27374
U+27375 (160629) 𧍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27375
U+27376 (160630) 𧍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27376
U+27377 (160631) 𧍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27377
U+27378 (160632) 𧍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27378
U+27379 (160633) 𧍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27379
U+2737A (160634) 𧍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737A
U+2737B (160635) 𧍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737B
U+2737C (160636) 𧍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737C
U+2737D (160637) 𧍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737D
U+2737E (160638) 𧍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737E
U+2737F (160639) 𧍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2737F
U+27380 (160640) 𧎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27380
U+27381 (160641) 𧎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27381
U+27382 (160642) 𧎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27382
U+27383 (160643) 𧎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27383
U+27384 (160644) 𧎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27384
U+27385 (160645) 𧎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27385
U+27386 (160646) 𧎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27386
U+27387 (160647) 𧎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27387
U+27388 (160648) 𧎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27388
U+27389 (160649) 𧎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27389
U+2738A (160650) 𧎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738A
U+2738B (160651) 𧎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738B
U+2738C (160652) 𧎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738C
U+2738D (160653) 𧎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738D
U+2738E (160654) 𧎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738E
U+2738F (160655) 𧎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2738F
U+27390 (160656) 𧎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27390
U+27391 (160657) 𧎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27391
U+27392 (160658) 𧎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27392
U+27393 (160659) 𧎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27393
U+27394 (160660) 𧎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27394
U+27395 (160661) 𧎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27395
U+27396 (160662) 𧎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27396
U+27397 (160663) 𧎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27397
U+27398 (160664) 𧎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27398
U+27399 (160665) 𧎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27399
U+2739A (160666) 𧎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739A
U+2739B (160667) 𧎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739B
U+2739C (160668) 𧎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739C
U+2739D (160669) 𧎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739D
U+2739E (160670) 𧎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739E
U+2739F (160671) 𧎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2739F
U+273A0 (160672) 𧎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A0
U+273A1 (160673) 𧎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A1
U+273A2 (160674) 𧎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A2
U+273A3 (160675) 𧎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A3
U+273A4 (160676) 𧎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A4
U+273A5 (160677) 𧎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A5
U+273A6 (160678) 𧎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A6
U+273A7 (160679) 𧎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A7
U+273A8 (160680) 𧎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A8
U+273A9 (160681) 𧎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273A9
U+273AA (160682) 𧎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AA
U+273AB (160683) 𧎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AB
U+273AC (160684) 𧎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AC
U+273AD (160685) 𧎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AD
U+273AE (160686) 𧎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AE
U+273AF (160687) 𧎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273AF
U+273B0 (160688) 𧎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B0
U+273B1 (160689) 𧎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B1
U+273B2 (160690) 𧎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B2
U+273B3 (160691) 𧎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B3
U+273B4 (160692) 𧎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B4
U+273B5 (160693) 𧎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B5
U+273B6 (160694) 𧎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B6
U+273B7 (160695) 𧎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B7
U+273B8 (160696) 𧎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B8
U+273B9 (160697) 𧎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273B9
U+273BA (160698) 𧎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BA
U+273BB (160699) 𧎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BB
U+273BC (160700) 𧎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BC
U+273BD (160701) 𧎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BD
U+273BE (160702) 𧎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BE
U+273BF (160703) 𧎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273BF
U+273C0 (160704) 𧏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C0
U+273C1 (160705) 𧏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C1
U+273C2 (160706) 𧏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C2
U+273C3 (160707) 𧏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C3
U+273C4 (160708) 𧏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C4
U+273C5 (160709) 𧏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C5
U+273C6 (160710) 𧏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C6
U+273C7 (160711) 𧏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C7
U+273C8 (160712) 𧏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C8
U+273C9 (160713) 𧏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273C9
U+273CA (160714) 𧏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CA
U+273CB (160715) 𧏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CB
U+273CC (160716) 𧏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CC
U+273CD (160717) 𧏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CD
U+273CE (160718) 𧏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CE
U+273CF (160719) 𧏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273CF
U+273D0 (160720) 𧏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D0
U+273D1 (160721) 𧏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D1
U+273D2 (160722) 𧏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D2
U+273D3 (160723) 𧏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D3
U+273D4 (160724) 𧏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D4
U+273D5 (160725) 𧏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D5
U+273D6 (160726) 𧏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D6
U+273D7 (160727) 𧏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D7
U+273D8 (160728) 𧏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D8
U+273D9 (160729) 𧏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273D9
U+273DA (160730) 𧏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DA
U+273DB (160731) 𧏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DB
U+273DC (160732) 𧏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DC
U+273DD (160733) 𧏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DD
U+273DE (160734) 𧏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DE
U+273DF (160735) 𧏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273DF
U+273E0 (160736) 𧏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E0
U+273E1 (160737) 𧏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E1
U+273E2 (160738) 𧏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E2
U+273E3 (160739) 𧏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E3
U+273E4 (160740) 𧏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E4
U+273E5 (160741) 𧏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E5
U+273E6 (160742) 𧏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E6
U+273E7 (160743) 𧏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E7
U+273E8 (160744) 𧏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E8
U+273E9 (160745) 𧏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273E9
U+273EA (160746) 𧏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273EA
U+273EB (160747) 𧏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273EB
U+273EC (160748) 𧏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273EC
U+273ED (160749) 𧏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273ED
U+273EE (160750) 𧏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273EE
U+273EF (160751) 𧏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273EF
U+273F0 (160752) 𧏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F0
U+273F1 (160753) 𧏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F1
U+273F2 (160754) 𧏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F2
U+273F3 (160755) 𧏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F3
U+273F4 (160756) 𧏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F4
U+273F5 (160757) 𧏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F5
U+273F6 (160758) 𧏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F6
U+273F7 (160759) 𧏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F7
U+273F8 (160760) 𧏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F8
U+273F9 (160761) 𧏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273F9
U+273FA (160762) 𧏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FA
U+273FB (160763) 𧏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FB
U+273FC (160764) 𧏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FC
U+273FD (160765) 𧏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FD
U+273FE (160766) 𧏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FE
U+273FF (160767) 𧏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-273FF
U+27400 (160768) 𧐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27400
U+27401 (160769) 𧐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27401
U+27402 (160770) 𧐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27402
U+27403 (160771) 𧐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27403
U+27404 (160772) 𧐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27404
U+27405 (160773) 𧐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27405
U+27406 (160774) 𧐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27406
U+27407 (160775) 𧐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27407
U+27408 (160776) 𧐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27408
U+27409 (160777) 𧐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27409
U+2740A (160778) 𧐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740A
U+2740B (160779) 𧐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740B
U+2740C (160780) 𧐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740C
U+2740D (160781) 𧐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740D
U+2740E (160782) 𧐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740E
U+2740F (160783) 𧐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2740F
U+27410 (160784) 𧐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27410
U+27411 (160785) 𧐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27411
U+27412 (160786) 𧐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27412
U+27413 (160787) 𧐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27413
U+27414 (160788) 𧐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27414
U+27415 (160789) 𧐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27415
U+27416 (160790) 𧐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27416
U+27417 (160791) 𧐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27417
U+27418 (160792) 𧐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27418
U+27419 (160793) 𧐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27419
U+2741A (160794) 𧐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741A
U+2741B (160795) 𧐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741B
U+2741C (160796) 𧐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741C
U+2741D (160797) 𧐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741D
U+2741E (160798) 𧐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741E
U+2741F (160799) 𧐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2741F
U+27420 (160800) 𧐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27420
U+27421 (160801) 𧐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27421
U+27422 (160802) 𧐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27422
U+27423 (160803) 𧐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27423
U+27424 (160804) 𧐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27424
U+27425 (160805) 𧐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27425
U+27426 (160806) 𧐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27426
U+27427 (160807) 𧐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27427
U+27428 (160808) 𧐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27428
U+27429 (160809) 𧐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27429
U+2742A (160810) 𧐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742A
U+2742B (160811) 𧐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742B
U+2742C (160812) 𧐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742C
U+2742D (160813) 𧐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742D
U+2742E (160814) 𧐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742E
U+2742F (160815) 𧐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2742F
U+27430 (160816) 𧐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27430
U+27431 (160817) 𧐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27431
U+27432 (160818) 𧐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27432
U+27433 (160819) 𧐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27433
U+27434 (160820) 𧐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27434
U+27435 (160821) 𧐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27435
U+27436 (160822) 𧐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27436
U+27437 (160823) 𧐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27437
U+27438 (160824) 𧐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27438
U+27439 (160825) 𧐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27439
U+2743A (160826) 𧐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743A
U+2743B (160827) 𧐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743B
U+2743C (160828) 𧐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743C
U+2743D (160829) 𧐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743D
U+2743E (160830) 𧐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743E
U+2743F (160831) 𧐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2743F
U+27440 (160832) 𧑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27440
U+27441 (160833) 𧑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27441
U+27442 (160834) 𧑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27442
U+27443 (160835) 𧑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27443
U+27444 (160836) 𧑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27444
U+27445 (160837) 𧑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27445
U+27446 (160838) 𧑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27446
U+27447 (160839) 𧑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27447
U+27448 (160840) 𧑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27448
U+27449 (160841) 𧑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27449
U+2744A (160842) 𧑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744A
U+2744B (160843) 𧑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744B
U+2744C (160844) 𧑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744C
U+2744D (160845) 𧑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744D
U+2744E (160846) 𧑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744E
U+2744F (160847) 𧑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2744F
U+27450 (160848) 𧑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27450
U+27451 (160849) 𧑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27451
U+27452 (160850) 𧑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27452
U+27453 (160851) 𧑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27453
U+27454 (160852) 𧑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27454
U+27455 (160853) 𧑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27455
U+27456 (160854) 𧑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27456
U+27457 (160855) 𧑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27457
U+27458 (160856) 𧑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27458
U+27459 (160857) 𧑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27459
U+2745A (160858) 𧑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745A
U+2745B (160859) 𧑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745B
U+2745C (160860) 𧑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745C
U+2745D (160861) 𧑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745D
U+2745E (160862) 𧑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745E
U+2745F (160863) 𧑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2745F
U+27460 (160864) 𧑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27460
U+27461 (160865) 𧑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27461
U+27462 (160866) 𧑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27462
U+27463 (160867) 𧑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27463
U+27464 (160868) 𧑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27464
U+27465 (160869) 𧑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27465
U+27466 (160870) 𧑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27466
U+27467 (160871) 𧑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27467
U+27468 (160872) 𧑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27468
U+27469 (160873) 𧑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27469
U+2746A (160874) 𧑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746A
U+2746B (160875) 𧑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746B
U+2746C (160876) 𧑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746C
U+2746D (160877) 𧑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746D
U+2746E (160878) 𧑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746E
U+2746F (160879) 𧑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2746F
U+27470 (160880) 𧑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27470
U+27471 (160881) 𧑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27471
U+27472 (160882) 𧑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27472
U+27473 (160883) 𧑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27473
U+27474 (160884) 𧑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27474
U+27475 (160885) 𧑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27475
U+27476 (160886) 𧑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27476
U+27477 (160887) 𧑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27477
U+27478 (160888) 𧑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27478
U+27479 (160889) 𧑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27479
U+2747A (160890) 𧑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747A
U+2747B (160891) 𧑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747B
U+2747C (160892) 𧑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747C
U+2747D (160893) 𧑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747D
U+2747E (160894) 𧑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747E
U+2747F (160895) 𧑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2747F
U+27480 (160896) 𧒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27480
U+27481 (160897) 𧒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27481
U+27482 (160898) 𧒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27482
U+27483 (160899) 𧒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27483
U+27484 (160900) 𧒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27484
U+27485 (160901) 𧒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27485
U+27486 (160902) 𧒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27486
U+27487 (160903) 𧒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27487
U+27488 (160904) 𧒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27488
U+27489 (160905) 𧒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27489
U+2748A (160906) 𧒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748A
U+2748B (160907) 𧒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748B
U+2748C (160908) 𧒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748C
U+2748D (160909) 𧒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748D
U+2748E (160910) 𧒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748E
U+2748F (160911) 𧒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2748F
U+27490 (160912) 𧒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27490
U+27491 (160913) 𧒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27491
U+27492 (160914) 𧒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27492
U+27493 (160915) 𧒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27493
U+27494 (160916) 𧒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27494
U+27495 (160917) 𧒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27495
U+27496 (160918) 𧒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27496
U+27497 (160919) 𧒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27497
U+27498 (160920) 𧒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27498
U+27499 (160921) 𧒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27499
U+2749A (160922) 𧒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749A
U+2749B (160923) 𧒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749B
U+2749C (160924) 𧒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749C
U+2749D (160925) 𧒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749D
U+2749E (160926) 𧒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749E
U+2749F (160927) 𧒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2749F
U+274A0 (160928) 𧒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A0
U+274A1 (160929) 𧒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A1
U+274A2 (160930) 𧒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A2
U+274A3 (160931) 𧒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A3
U+274A4 (160932) 𧒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A4
U+274A5 (160933) 𧒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A5
U+274A6 (160934) 𧒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A6
U+274A7 (160935) 𧒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A7
U+274A8 (160936) 𧒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A8
U+274A9 (160937) 𧒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274A9
U+274AA (160938) 𧒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AA
U+274AB (160939) 𧒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AB
U+274AC (160940) 𧒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AC
U+274AD (160941) 𧒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AD
U+274AE (160942) 𧒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AE
U+274AF (160943) 𧒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274AF
U+274B0 (160944) 𧒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B0
U+274B1 (160945) 𧒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B1
U+274B2 (160946) 𧒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B2
U+274B3 (160947) 𧒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B3
U+274B4 (160948) 𧒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B4
U+274B5 (160949) 𧒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B5
U+274B6 (160950) 𧒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B6
U+274B7 (160951) 𧒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B7
U+274B8 (160952) 𧒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B8
U+274B9 (160953) 𧒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274B9
U+274BA (160954) 𧒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BA
U+274BB (160955) 𧒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BB
U+274BC (160956) 𧒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BC
U+274BD (160957) 𧒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BD
U+274BE (160958) 𧒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BE
U+274BF (160959) 𧒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274BF
U+274C0 (160960) 𧓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C0
U+274C1 (160961) 𧓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C1
U+274C2 (160962) 𧓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C2
U+274C3 (160963) 𧓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C3
U+274C4 (160964) 𧓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C4
U+274C5 (160965) 𧓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C5
U+274C6 (160966) 𧓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C6
U+274C7 (160967) 𧓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C7
U+274C8 (160968) 𧓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C8
U+274C9 (160969) 𧓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274C9
U+274CA (160970) 𧓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CA
U+274CB (160971) 𧓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CB
U+274CC (160972) 𧓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CC
U+274CD (160973) 𧓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CD
U+274CE (160974) 𧓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CE
U+274CF (160975) 𧓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274CF
U+274D0 (160976) 𧓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D0
U+274D1 (160977) 𧓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D1
U+274D2 (160978) 𧓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D2
U+274D3 (160979) 𧓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D3
U+274D4 (160980) 𧓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D4
U+274D5 (160981) 𧓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D5
U+274D6 (160982) 𧓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D6
U+274D7 (160983) 𧓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D7
U+274D8 (160984) 𧓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D8
U+274D9 (160985) 𧓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274D9
U+274DA (160986) 𧓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DA
U+274DB (160987) 𧓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DB
U+274DC (160988) 𧓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DC
U+274DD (160989) 𧓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DD
U+274DE (160990) 𧓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DE
U+274DF (160991) 𧓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274DF
U+274E0 (160992) 𧓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E0
U+274E1 (160993) 𧓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E1
U+274E2 (160994) 𧓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E2
U+274E3 (160995) 𧓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E3
U+274E4 (160996) 𧓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E4
U+274E5 (160997) 𧓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E5
U+274E6 (160998) 𧓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E6
U+274E7 (160999) 𧓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E7
U+274E8 (161000) 𧓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E8
U+274E9 (161001) 𧓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274E9
U+274EA (161002) 𧓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274EA
U+274EB (161003) 𧓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274EB
U+274EC (161004) 𧓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274EC
U+274ED (161005) 𧓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274ED
U+274EE (161006) 𧓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274EE
U+274EF (161007) 𧓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274EF
U+274F0 (161008) 𧓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F0
U+274F1 (161009) 𧓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F1
U+274F2 (161010) 𧓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F2
U+274F3 (161011) 𧓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F3
U+274F4 (161012) 𧓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F4
U+274F5 (161013) 𧓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F5
U+274F6 (161014) 𧓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F6
U+274F7 (161015) 𧓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F7
U+274F8 (161016) 𧓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F8
U+274F9 (161017) 𧓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274F9
U+274FA (161018) 𧓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FA
U+274FB (161019) 𧓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FB
U+274FC (161020) 𧓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FC
U+274FD (161021) 𧓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FD
U+274FE (161022) 𧓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FE
U+274FF (161023) 𧓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-274FF
U+27500 (161024) 𧔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27500
U+27501 (161025) 𧔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27501
U+27502 (161026) 𧔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27502
U+27503 (161027) 𧔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27503
U+27504 (161028) 𧔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27504
U+27505 (161029) 𧔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27505
U+27506 (161030) 𧔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27506
U+27507 (161031) 𧔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27507
U+27508 (161032) 𧔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27508
U+27509 (161033) 𧔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27509
U+2750A (161034) 𧔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750A
U+2750B (161035) 𧔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750B
U+2750C (161036) 𧔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750C
U+2750D (161037) 𧔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750D
U+2750E (161038) 𧔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750E
U+2750F (161039) 𧔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2750F
U+27510 (161040) 𧔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27510
U+27511 (161041) 𧔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27511
U+27512 (161042) 𧔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27512
U+27513 (161043) 𧔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27513
U+27514 (161044) 𧔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27514
U+27515 (161045) 𧔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27515
U+27516 (161046) 𧔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27516
U+27517 (161047) 𧔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27517
U+27518 (161048) 𧔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27518
U+27519 (161049) 𧔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27519
U+2751A (161050) 𧔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751A
U+2751B (161051) 𧔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751B
U+2751C (161052) 𧔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751C
U+2751D (161053) 𧔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751D
U+2751E (161054) 𧔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751E
U+2751F (161055) 𧔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2751F
U+27520 (161056) 𧔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27520
U+27521 (161057) 𧔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27521
U+27522 (161058) 𧔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27522
U+27523 (161059) 𧔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27523
U+27524 (161060) 𧔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27524
U+27525 (161061) 𧔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27525
U+27526 (161062) 𧔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27526
U+27527 (161063) 𧔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27527
U+27528 (161064) 𧔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27528
U+27529 (161065) 𧔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27529
U+2752A (161066) 𧔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752A
U+2752B (161067) 𧔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752B
U+2752C (161068) 𧔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752C
U+2752D (161069) 𧔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752D
U+2752E (161070) 𧔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752E
U+2752F (161071) 𧔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2752F
U+27530 (161072) 𧔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27530
U+27531 (161073) 𧔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27531
U+27532 (161074) 𧔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27532
U+27533 (161075) 𧔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27533
U+27534 (161076) 𧔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27534
U+27535 (161077) 𧔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27535
U+27536 (161078) 𧔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27536
U+27537 (161079) 𧔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27537
U+27538 (161080) 𧔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27538
U+27539 (161081) 𧔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27539
U+2753A (161082) 𧔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753A
U+2753B (161083) 𧔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753B
U+2753C (161084) 𧔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753C
U+2753D (161085) 𧔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753D
U+2753E (161086) 𧔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753E
U+2753F (161087) 𧔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2753F
U+27540 (161088) 𧕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27540
U+27541 (161089) 𧕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27541
U+27542 (161090) 𧕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27542
U+27543 (161091) 𧕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27543
U+27544 (161092) 𧕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27544
U+27545 (161093) 𧕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27545
U+27546 (161094) 𧕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27546
U+27547 (161095) 𧕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27547
U+27548 (161096) 𧕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27548
U+27549 (161097) 𧕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27549
U+2754A (161098) 𧕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754A
U+2754B (161099) 𧕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754B
U+2754C (161100) 𧕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754C
U+2754D (161101) 𧕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754D
U+2754E (161102) 𧕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754E
U+2754F (161103) 𧕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2754F
U+27550 (161104) 𧕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27550
U+27551 (161105) 𧕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27551
U+27552 (161106) 𧕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27552
U+27553 (161107) 𧕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27553
U+27554 (161108) 𧕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27554
U+27555 (161109) 𧕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27555
U+27556 (161110) 𧕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27556
U+27557 (161111) 𧕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27557
U+27558 (161112) 𧕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27558
U+27559 (161113) 𧕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27559
U+2755A (161114) 𧕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755A
U+2755B (161115) 𧕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755B
U+2755C (161116) 𧕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755C
U+2755D (161117) 𧕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755D
U+2755E (161118) 𧕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755E
U+2755F (161119) 𧕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2755F
U+27560 (161120) 𧕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27560
U+27561 (161121) 𧕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27561
U+27562 (161122) 𧕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27562
U+27563 (161123) 𧕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27563
U+27564 (161124) 𧕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27564
U+27565 (161125) 𧕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27565
U+27566 (161126) 𧕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27566
U+27567 (161127) 𧕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27567
U+27568 (161128) 𧕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27568
U+27569 (161129) 𧕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27569
U+2756A (161130) 𧕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756A
U+2756B (161131) 𧕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756B
U+2756C (161132) 𧕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756C
U+2756D (161133) 𧕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756D
U+2756E (161134) 𧕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756E
U+2756F (161135) 𧕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2756F
U+27570 (161136) 𧕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27570
U+27571 (161137) 𧕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27571
U+27572 (161138) 𧕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27572
U+27573 (161139) 𧕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27573
U+27574 (161140) 𧕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27574
U+27575 (161141) 𧕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27575
U+27576 (161142) 𧕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27576
U+27577 (161143) 𧕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27577
U+27578 (161144) 𧕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27578
U+27579 (161145) 𧕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27579
U+2757A (161146) 𧕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757A
U+2757B (161147) 𧕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757B
U+2757C (161148) 𧕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757C
U+2757D (161149) 𧕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757D
U+2757E (161150) 𧕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757E
U+2757F (161151) 𧕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2757F
U+27580 (161152) 𧖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27580
U+27581 (161153) 𧖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27581
U+27582 (161154) 𧖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27582
U+27583 (161155) 𧖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27583
U+27584 (161156) 𧖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27584
U+27585 (161157) 𧖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27585
U+27586 (161158) 𧖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27586
U+27587 (161159) 𧖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27587
U+27588 (161160) 𧖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27588
U+27589 (161161) 𧖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27589
U+2758A (161162) 𧖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758A
U+2758B (161163) 𧖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758B
U+2758C (161164) 𧖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758C
U+2758D (161165) 𧖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758D
U+2758E (161166) 𧖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758E
U+2758F (161167) 𧖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2758F
U+27590 (161168) 𧖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27590
U+27591 (161169) 𧖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27591
U+27592 (161170) 𧖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27592
U+27593 (161171) 𧖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27593
U+27594 (161172) 𧖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27594
U+27595 (161173) 𧖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27595
U+27596 (161174) 𧖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27596
U+27597 (161175) 𧖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27597
U+27598 (161176) 𧖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27598
U+27599 (161177) 𧖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27599
U+2759A (161178) 𧖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759A
U+2759B (161179) 𧖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759B
U+2759C (161180) 𧖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759C
U+2759D (161181) 𧖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759D
U+2759E (161182) 𧖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759E
U+2759F (161183) 𧖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2759F
U+275A0 (161184) 𧖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A0
U+275A1 (161185) 𧖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A1
U+275A2 (161186) 𧖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A2
U+275A3 (161187) 𧖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A3
U+275A4 (161188) 𧖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A4
U+275A5 (161189) 𧖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A5
U+275A6 (161190) 𧖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A6
U+275A7 (161191) 𧖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A7
U+275A8 (161192) 𧖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A8
U+275A9 (161193) 𧖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275A9
U+275AA (161194) 𧖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AA
U+275AB (161195) 𧖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AB
U+275AC (161196) 𧖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AC
U+275AD (161197) 𧖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AD
U+275AE (161198) 𧖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AE
U+275AF (161199) 𧖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275AF
U+275B0 (161200) 𧖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B0
U+275B1 (161201) 𧖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B1
U+275B2 (161202) 𧖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B2
U+275B3 (161203) 𧖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B3
U+275B4 (161204) 𧖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B4
U+275B5 (161205) 𧖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B5
U+275B6 (161206) 𧖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B6
U+275B7 (161207) 𧖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B7
U+275B8 (161208) 𧖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B8
U+275B9 (161209) 𧖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275B9
U+275BA (161210) 𧖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BA
U+275BB (161211) 𧖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BB
U+275BC (161212) 𧖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BC
U+275BD (161213) 𧖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BD
U+275BE (161214) 𧖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BE
U+275BF (161215) 𧖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275BF
U+275C0 (161216) 𧗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C0
U+275C1 (161217) 𧗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C1
U+275C2 (161218) 𧗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C2
U+275C3 (161219) 𧗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C3
U+275C4 (161220) 𧗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C4
U+275C5 (161221) 𧗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C5
U+275C6 (161222) 𧗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C6
U+275C7 (161223) 𧗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C7
U+275C8 (161224) 𧗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C8
U+275C9 (161225) 𧗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275C9
U+275CA (161226) 𧗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CA
U+275CB (161227) 𧗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CB
U+275CC (161228) 𧗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CC
U+275CD (161229) 𧗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CD
U+275CE (161230) 𧗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CE
U+275CF (161231) 𧗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275CF
U+275D0 (161232) 𧗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D0
U+275D1 (161233) 𧗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D1
U+275D2 (161234) 𧗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D2
U+275D3 (161235) 𧗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D3
U+275D4 (161236) 𧗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D4
U+275D5 (161237) 𧗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D5
U+275D6 (161238) 𧗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D6
U+275D7 (161239) 𧗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D7
U+275D8 (161240) 𧗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D8
U+275D9 (161241) 𧗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275D9
U+275DA (161242) 𧗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DA
U+275DB (161243) 𧗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DB
U+275DC (161244) 𧗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DC
U+275DD (161245) 𧗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DD
U+275DE (161246) 𧗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DE
U+275DF (161247) 𧗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275DF
U+275E0 (161248) 𧗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E0
U+275E1 (161249) 𧗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E1
U+275E2 (161250) 𧗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E2
U+275E3 (161251) 𧗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E3
U+275E4 (161252) 𧗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E4
U+275E5 (161253) 𧗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E5
U+275E6 (161254) 𧗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E6
U+275E7 (161255) 𧗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E7
U+275E8 (161256) 𧗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E8
U+275E9 (161257) 𧗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275E9
U+275EA (161258) 𧗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275EA
U+275EB (161259) 𧗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275EB
U+275EC (161260) 𧗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275EC
U+275ED (161261) 𧗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275ED
U+275EE (161262) 𧗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275EE
U+275EF (161263) 𧗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275EF
U+275F0 (161264) 𧗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F0
U+275F1 (161265) 𧗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F1
U+275F2 (161266) 𧗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F2
U+275F3 (161267) 𧗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F3
U+275F4 (161268) 𧗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F4
U+275F5 (161269) 𧗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F5
U+275F6 (161270) 𧗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F6
U+275F7 (161271) 𧗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F7
U+275F8 (161272) 𧗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F8
U+275F9 (161273) 𧗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275F9
U+275FA (161274) 𧗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FA
U+275FB (161275) 𧗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FB
U+275FC (161276) 𧗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FC
U+275FD (161277) 𧗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FD
U+275FE (161278) 𧗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FE
U+275FF (161279) 𧗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-275FF
U+27600 (161280) 𧘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27600
U+27601 (161281) 𧘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27601
U+27602 (161282) 𧘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27602
U+27603 (161283) 𧘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27603
U+27604 (161284) 𧘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27604
U+27605 (161285) 𧘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27605
U+27606 (161286) 𧘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27606
U+27607 (161287) 𧘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27607
U+27608 (161288) 𧘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27608
U+27609 (161289) 𧘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27609
U+2760A (161290) 𧘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760A
U+2760B (161291) 𧘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760B
U+2760C (161292) 𧘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760C
U+2760D (161293) 𧘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760D
U+2760E (161294) 𧘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760E
U+2760F (161295) 𧘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2760F
U+27610 (161296) 𧘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27610
U+27611 (161297) 𧘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27611
U+27612 (161298) 𧘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27612
U+27613 (161299) 𧘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27613
U+27614 (161300) 𧘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27614
U+27615 (161301) 𧘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27615
U+27616 (161302) 𧘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27616
U+27617 (161303) 𧘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27617
U+27618 (161304) 𧘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27618
U+27619 (161305) 𧘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27619
U+2761A (161306) 𧘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761A
U+2761B (161307) 𧘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761B
U+2761C (161308) 𧘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761C
U+2761D (161309) 𧘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761D
U+2761E (161310) 𧘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761E
U+2761F (161311) 𧘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2761F
U+27620 (161312) 𧘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27620
U+27621 (161313) 𧘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27621
U+27622 (161314) 𧘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27622
U+27623 (161315) 𧘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27623
U+27624 (161316) 𧘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27624
U+27625 (161317) 𧘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27625
U+27626 (161318) 𧘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27626
U+27627 (161319) 𧘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27627
U+27628 (161320) 𧘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27628
U+27629 (161321) 𧘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27629
U+2762A (161322) 𧘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762A
U+2762B (161323) 𧘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762B
U+2762C (161324) 𧘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762C
U+2762D (161325) 𧘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762D
U+2762E (161326) 𧘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762E
U+2762F (161327) 𧘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2762F
U+27630 (161328) 𧘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27630
U+27631 (161329) 𧘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27631
U+27632 (161330) 𧘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27632
U+27633 (161331) 𧘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27633
U+27634 (161332) 𧘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27634
U+27635 (161333) 𧘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27635
U+27636 (161334) 𧘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27636
U+27637 (161335) 𧘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27637
U+27638 (161336) 𧘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27638
U+27639 (161337) 𧘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27639
U+2763A (161338) 𧘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763A
U+2763B (161339) 𧘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763B
U+2763C (161340) 𧘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763C
U+2763D (161341) 𧘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763D
U+2763E (161342) 𧘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763E
U+2763F (161343) 𧘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2763F
U+27640 (161344) 𧙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27640
U+27641 (161345) 𧙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27641
U+27642 (161346) 𧙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27642
U+27643 (161347) 𧙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27643
U+27644 (161348) 𧙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27644
U+27645 (161349) 𧙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27645
U+27646 (161350) 𧙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27646
U+27647 (161351) 𧙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27647
U+27648 (161352) 𧙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27648
U+27649 (161353) 𧙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27649
U+2764A (161354) 𧙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764A
U+2764B (161355) 𧙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764B
U+2764C (161356) 𧙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764C
U+2764D (161357) 𧙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764D
U+2764E (161358) 𧙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764E
U+2764F (161359) 𧙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2764F
U+27650 (161360) 𧙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27650
U+27651 (161361) 𧙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27651
U+27652 (161362) 𧙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27652
U+27653 (161363) 𧙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27653
U+27654 (161364) 𧙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27654
U+27655 (161365) 𧙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27655
U+27656 (161366) 𧙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27656
U+27657 (161367) 𧙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27657
U+27658 (161368) 𧙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27658
U+27659 (161369) 𧙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27659
U+2765A (161370) 𧙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765A
U+2765B (161371) 𧙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765B
U+2765C (161372) 𧙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765C
U+2765D (161373) 𧙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765D
U+2765E (161374) 𧙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765E
U+2765F (161375) 𧙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2765F
U+27660 (161376) 𧙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27660
U+27661 (161377) 𧙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27661
U+27662 (161378) 𧙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27662
U+27663 (161379) 𧙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27663
U+27664 (161380) 𧙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27664
U+27665 (161381) 𧙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27665
U+27666 (161382) 𧙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27666
U+27667 (161383) 𧙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27667
U+27668 (161384) 𧙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27668
U+27669 (161385) 𧙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27669
U+2766A (161386) 𧙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766A
U+2766B (161387) 𧙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766B
U+2766C (161388) 𧙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766C
U+2766D (161389) 𧙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766D
U+2766E (161390) 𧙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766E
U+2766F (161391) 𧙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2766F
U+27670 (161392) 𧙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27670
U+27671 (161393) 𧙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27671
U+27672 (161394) 𧙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27672
U+27673 (161395) 𧙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27673
U+27674 (161396) 𧙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27674
U+27675 (161397) 𧙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27675
U+27676 (161398) 𧙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27676
U+27677 (161399) 𧙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27677
U+27678 (161400) 𧙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27678
U+27679 (161401) 𧙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27679
U+2767A (161402) 𧙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767A
U+2767B (161403) 𧙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767B
U+2767C (161404) 𧙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767C
U+2767D (161405) 𧙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767D
U+2767E (161406) 𧙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767E
U+2767F (161407) 𧙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2767F
U+27680 (161408) 𧚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27680
U+27681 (161409) 𧚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27681
U+27682 (161410) 𧚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27682
U+27683 (161411) 𧚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27683
U+27684 (161412) 𧚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27684
U+27685 (161413) 𧚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27685
U+27686 (161414) 𧚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27686
U+27687 (161415) 𧚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27687
U+27688 (161416) 𧚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27688
U+27689 (161417) 𧚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27689
U+2768A (161418) 𧚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768A
U+2768B (161419) 𧚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768B
U+2768C (161420) 𧚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768C
U+2768D (161421) 𧚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768D
U+2768E (161422) 𧚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768E
U+2768F (161423) 𧚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2768F
U+27690 (161424) 𧚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27690
U+27691 (161425) 𧚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27691
U+27692 (161426) 𧚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27692
U+27693 (161427) 𧚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27693
U+27694 (161428) 𧚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27694
U+27695 (161429) 𧚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27695
U+27696 (161430) 𧚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27696
U+27697 (161431) 𧚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27697
U+27698 (161432) 𧚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27698
U+27699 (161433) 𧚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27699
U+2769A (161434) 𧚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769A
U+2769B (161435) 𧚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769B
U+2769C (161436) 𧚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769C
U+2769D (161437) 𧚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769D
U+2769E (161438) 𧚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769E
U+2769F (161439) 𧚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2769F
U+276A0 (161440) 𧚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A0
U+276A1 (161441) 𧚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A1
U+276A2 (161442) 𧚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A2
U+276A3 (161443) 𧚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A3
U+276A4 (161444) 𧚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A4
U+276A5 (161445) 𧚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A5
U+276A6 (161446) 𧚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A6
U+276A7 (161447) 𧚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A7
U+276A8 (161448) 𧚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A8
U+276A9 (161449) 𧚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276A9
U+276AA (161450) 𧚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AA
U+276AB (161451) 𧚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AB
U+276AC (161452) 𧚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AC
U+276AD (161453) 𧚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AD
U+276AE (161454) 𧚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AE
U+276AF (161455) 𧚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276AF
U+276B0 (161456) 𧚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B0
U+276B1 (161457) 𧚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B1
U+276B2 (161458) 𧚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B2
U+276B3 (161459) 𧚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B3
U+276B4 (161460) 𧚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B4
U+276B5 (161461) 𧚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B5
U+276B6 (161462) 𧚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B6
U+276B7 (161463) 𧚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B7
U+276B8 (161464) 𧚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B8
U+276B9 (161465) 𧚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276B9
U+276BA (161466) 𧚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BA
U+276BB (161467) 𧚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BB
U+276BC (161468) 𧚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BC
U+276BD (161469) 𧚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BD
U+276BE (161470) 𧚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BE
U+276BF (161471) 𧚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276BF
U+276C0 (161472) 𧛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C0
U+276C1 (161473) 𧛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C1
U+276C2 (161474) 𧛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C2
U+276C3 (161475) 𧛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C3
U+276C4 (161476) 𧛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C4
U+276C5 (161477) 𧛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C5
U+276C6 (161478) 𧛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C6
U+276C7 (161479) 𧛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C7
U+276C8 (161480) 𧛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C8
U+276C9 (161481) 𧛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276C9
U+276CA (161482) 𧛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CA
U+276CB (161483) 𧛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CB
U+276CC (161484) 𧛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CC
U+276CD (161485) 𧛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CD
U+276CE (161486) 𧛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CE
U+276CF (161487) 𧛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276CF
U+276D0 (161488) 𧛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D0
U+276D1 (161489) 𧛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D1
U+276D2 (161490) 𧛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D2
U+276D3 (161491) 𧛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D3
U+276D4 (161492) 𧛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D4
U+276D5 (161493) 𧛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D5
U+276D6 (161494) 𧛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D6
U+276D7 (161495) 𧛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D7
U+276D8 (161496) 𧛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D8
U+276D9 (161497) 𧛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276D9
U+276DA (161498) 𧛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DA
U+276DB (161499) 𧛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DB
U+276DC (161500) 𧛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DC
U+276DD (161501) 𧛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DD
U+276DE (161502) 𧛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DE
U+276DF (161503) 𧛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276DF
U+276E0 (161504) 𧛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E0
U+276E1 (161505) 𧛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E1
U+276E2 (161506) 𧛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E2
U+276E3 (161507) 𧛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E3
U+276E4 (161508) 𧛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E4
U+276E5 (161509) 𧛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E5
U+276E6 (161510) 𧛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E6
U+276E7 (161511) 𧛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E7
U+276E8 (161512) 𧛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E8
U+276E9 (161513) 𧛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276E9
U+276EA (161514) 𧛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276EA
U+276EB (161515) 𧛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276EB
U+276EC (161516) 𧛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276EC
U+276ED (161517) 𧛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276ED
U+276EE (161518) 𧛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276EE
U+276EF (161519) 𧛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276EF
U+276F0 (161520) 𧛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F0
U+276F1 (161521) 𧛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F1
U+276F2 (161522) 𧛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F2
U+276F3 (161523) 𧛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F3
U+276F4 (161524) 𧛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F4
U+276F5 (161525) 𧛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F5
U+276F6 (161526) 𧛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F6
U+276F7 (161527) 𧛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F7
U+276F8 (161528) 𧛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F8
U+276F9 (161529) 𧛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276F9
U+276FA (161530) 𧛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FA
U+276FB (161531) 𧛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FB
U+276FC (161532) 𧛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FC
U+276FD (161533) 𧛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FD
U+276FE (161534) 𧛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FE
U+276FF (161535) 𧛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-276FF
U+27700 (161536) 𧜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27700
U+27701 (161537) 𧜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27701
U+27702 (161538) 𧜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27702
U+27703 (161539) 𧜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27703
U+27704 (161540) 𧜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27704
U+27705 (161541) 𧜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27705
U+27706 (161542) 𧜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27706
U+27707 (161543) 𧜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27707
U+27708 (161544) 𧜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27708
U+27709 (161545) 𧜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27709
U+2770A (161546) 𧜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770A
U+2770B (161547) 𧜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770B
U+2770C (161548) 𧜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770C
U+2770D (161549) 𧜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770D
U+2770E (161550) 𧜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770E
U+2770F (161551) 𧜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2770F
U+27710 (161552) 𧜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27710
U+27711 (161553) 𧜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27711
U+27712 (161554) 𧜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27712
U+27713 (161555) 𧜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27713
U+27714 (161556) 𧜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27714
U+27715 (161557) 𧜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27715
U+27716 (161558) 𧜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27716
U+27717 (161559) 𧜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27717
U+27718 (161560) 𧜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27718
U+27719 (161561) 𧜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27719
U+2771A (161562) 𧜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771A
U+2771B (161563) 𧜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771B
U+2771C (161564) 𧜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771C
U+2771D (161565) 𧜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771D
U+2771E (161566) 𧜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771E
U+2771F (161567) 𧜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2771F
U+27720 (161568) 𧜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27720
U+27721 (161569) 𧜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27721
U+27722 (161570) 𧜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27722
U+27723 (161571) 𧜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27723
U+27724 (161572) 𧜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27724
U+27725 (161573) 𧜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27725
U+27726 (161574) 𧜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27726
U+27727 (161575) 𧜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27727
U+27728 (161576) 𧜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27728
U+27729 (161577) 𧜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27729
U+2772A (161578) 𧜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772A
U+2772B (161579) 𧜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772B
U+2772C (161580) 𧜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772C
U+2772D (161581) 𧜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772D
U+2772E (161582) 𧜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772E
U+2772F (161583) 𧜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2772F
U+27730 (161584) 𧜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27730
U+27731 (161585) 𧜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27731
U+27732 (161586) 𧜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27732
U+27733 (161587) 𧜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27733
U+27734 (161588) 𧜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27734
U+27735 (161589) 𧜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27735
U+27736 (161590) 𧜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27736
U+27737 (161591) 𧜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27737
U+27738 (161592) 𧜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27738
U+27739 (161593) 𧜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27739
U+2773A (161594) 𧜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773A
U+2773B (161595) 𧜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773B
U+2773C (161596) 𧜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773C
U+2773D (161597) 𧜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773D
U+2773E (161598) 𧜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773E
U+2773F (161599) 𧜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2773F
U+27740 (161600) 𧝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27740
U+27741 (161601) 𧝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27741
U+27742 (161602) 𧝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27742
U+27743 (161603) 𧝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27743
U+27744 (161604) 𧝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27744
U+27745 (161605) 𧝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27745
U+27746 (161606) 𧝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27746
U+27747 (161607) 𧝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27747
U+27748 (161608) 𧝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27748
U+27749 (161609) 𧝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27749
U+2774A (161610) 𧝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774A
U+2774B (161611) 𧝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774B
U+2774C (161612) 𧝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774C
U+2774D (161613) 𧝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774D
U+2774E (161614) 𧝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774E
U+2774F (161615) 𧝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2774F
U+27750 (161616) 𧝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27750
U+27751 (161617) 𧝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27751
U+27752 (161618) 𧝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27752
U+27753 (161619) 𧝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27753
U+27754 (161620) 𧝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27754
U+27755 (161621) 𧝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27755
U+27756 (161622) 𧝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27756
U+27757 (161623) 𧝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27757
U+27758 (161624) 𧝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27758
U+27759 (161625) 𧝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27759
U+2775A (161626) 𧝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775A
U+2775B (161627) 𧝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775B
U+2775C (161628) 𧝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775C
U+2775D (161629) 𧝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775D
U+2775E (161630) 𧝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775E
U+2775F (161631) 𧝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2775F
U+27760 (161632) 𧝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27760
U+27761 (161633) 𧝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27761
U+27762 (161634) 𧝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27762
U+27763 (161635) 𧝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27763
U+27764 (161636) 𧝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27764
U+27765 (161637) 𧝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27765
U+27766 (161638) 𧝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27766
U+27767 (161639) 𧝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27767
U+27768 (161640) 𧝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27768
U+27769 (161641) 𧝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27769
U+2776A (161642) 𧝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776A
U+2776B (161643) 𧝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776B
U+2776C (161644) 𧝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776C
U+2776D (161645) 𧝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776D
U+2776E (161646) 𧝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776E
U+2776F (161647) 𧝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2776F
U+27770 (161648) 𧝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27770
U+27771 (161649) 𧝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27771
U+27772 (161650) 𧝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27772
U+27773 (161651) 𧝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27773
U+27774 (161652) 𧝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27774
U+27775 (161653) 𧝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27775
U+27776 (161654) 𧝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27776
U+27777 (161655) 𧝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27777
U+27778 (161656) 𧝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27778
U+27779 (161657) 𧝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27779
U+2777A (161658) 𧝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777A
U+2777B (161659) 𧝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777B
U+2777C (161660) 𧝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777C
U+2777D (161661) 𧝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777D
U+2777E (161662) 𧝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777E
U+2777F (161663) 𧝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2777F
U+27780 (161664) 𧞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27780
U+27781 (161665) 𧞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27781
U+27782 (161666) 𧞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27782
U+27783 (161667) 𧞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27783
U+27784 (161668) 𧞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27784
U+27785 (161669) 𧞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27785
U+27786 (161670) 𧞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27786
U+27787 (161671) 𧞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27787
U+27788 (161672) 𧞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27788
U+27789 (161673) 𧞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27789
U+2778A (161674) 𧞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778A
U+2778B (161675) 𧞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778B
U+2778C (161676) 𧞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778C
U+2778D (161677) 𧞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778D
U+2778E (161678) 𧞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778E
U+2778F (161679) 𧞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2778F
U+27790 (161680) 𧞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27790
U+27791 (161681) 𧞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27791
U+27792 (161682) 𧞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27792
U+27793 (161683) 𧞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27793
U+27794 (161684) 𧞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27794
U+27795 (161685) 𧞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27795
U+27796 (161686) 𧞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27796
U+27797 (161687) 𧞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27797
U+27798 (161688) 𧞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27798
U+27799 (161689) 𧞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27799
U+2779A (161690) 𧞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779A
U+2779B (161691) 𧞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779B
U+2779C (161692) 𧞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779C
U+2779D (161693) 𧞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779D
U+2779E (161694) 𧞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779E
U+2779F (161695) 𧞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2779F
U+277A0 (161696) 𧞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A0
U+277A1 (161697) 𧞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A1
U+277A2 (161698) 𧞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A2
U+277A3 (161699) 𧞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A3
U+277A4 (161700) 𧞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A4
U+277A5 (161701) 𧞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A5
U+277A6 (161702) 𧞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A6
U+277A7 (161703) 𧞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A7
U+277A8 (161704) 𧞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A8
U+277A9 (161705) 𧞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277A9
U+277AA (161706) 𧞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AA
U+277AB (161707) 𧞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AB
U+277AC (161708) 𧞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AC
U+277AD (161709) 𧞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AD
U+277AE (161710) 𧞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AE
U+277AF (161711) 𧞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277AF
U+277B0 (161712) 𧞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B0
U+277B1 (161713) 𧞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B1
U+277B2 (161714) 𧞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B2
U+277B3 (161715) 𧞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B3
U+277B4 (161716) 𧞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B4
U+277B5 (161717) 𧞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B5
U+277B6 (161718) 𧞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B6
U+277B7 (161719) 𧞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B7
U+277B8 (161720) 𧞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B8
U+277B9 (161721) 𧞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277B9
U+277BA (161722) 𧞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BA
U+277BB (161723) 𧞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BB
U+277BC (161724) 𧞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BC
U+277BD (161725) 𧞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BD
U+277BE (161726) 𧞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BE
U+277BF (161727) 𧞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277BF
U+277C0 (161728) 𧟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C0
U+277C1 (161729) 𧟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C1
U+277C2 (161730) 𧟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C2
U+277C3 (161731) 𧟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C3
U+277C4 (161732) 𧟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C4
U+277C5 (161733) 𧟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C5
U+277C6 (161734) 𧟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C6
U+277C7 (161735) 𧟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C7
U+277C8 (161736) 𧟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C8
U+277C9 (161737) 𧟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277C9
U+277CA (161738) 𧟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CA
U+277CB (161739) 𧟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CB
U+277CC (161740) 𧟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CC
U+277CD (161741) 𧟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CD
U+277CE (161742) 𧟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CE
U+277CF (161743) 𧟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277CF
U+277D0 (161744) 𧟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D0
U+277D1 (161745) 𧟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D1
U+277D2 (161746) 𧟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D2
U+277D3 (161747) 𧟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D3
U+277D4 (161748) 𧟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D4
U+277D5 (161749) 𧟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D5
U+277D6 (161750) 𧟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D6
U+277D7 (161751) 𧟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D7
U+277D8 (161752) 𧟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D8
U+277D9 (161753) 𧟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277D9
U+277DA (161754) 𧟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DA
U+277DB (161755) 𧟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DB
U+277DC (161756) 𧟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DC
U+277DD (161757) 𧟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DD
U+277DE (161758) 𧟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DE
U+277DF (161759) 𧟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277DF
U+277E0 (161760) 𧟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E0
U+277E1 (161761) 𧟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E1
U+277E2 (161762) 𧟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E2
U+277E3 (161763) 𧟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E3
U+277E4 (161764) 𧟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E4
U+277E5 (161765) 𧟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E5
U+277E6 (161766) 𧟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E6
U+277E7 (161767) 𧟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E7
U+277E8 (161768) 𧟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E8
U+277E9 (161769) 𧟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277E9
U+277EA (161770) 𧟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277EA
U+277EB (161771) 𧟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277EB
U+277EC (161772) 𧟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277EC
U+277ED (161773) 𧟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277ED
U+277EE (161774) 𧟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277EE
U+277EF (161775) 𧟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277EF
U+277F0 (161776) 𧟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F0
U+277F1 (161777) 𧟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F1
U+277F2 (161778) 𧟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F2
U+277F3 (161779) 𧟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F3
U+277F4 (161780) 𧟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F4
U+277F5 (161781) 𧟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F5
U+277F6 (161782) 𧟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F6
U+277F7 (161783) 𧟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F7
U+277F8 (161784) 𧟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F8
U+277F9 (161785) 𧟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277F9
U+277FA (161786) 𧟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FA
U+277FB (161787) 𧟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FB
U+277FC (161788) 𧟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FC
U+277FD (161789) 𧟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FD
U+277FE (161790) 𧟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FE
U+277FF (161791) 𧟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-277FF