ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/27800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+27800 ถึง U+27FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+27800 (161792) 𧠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27800
U+27801 (161793) 𧠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27801
U+27802 (161794) 𧠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27802
U+27803 (161795) 𧠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27803
U+27804 (161796) 𧠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27804
U+27805 (161797) 𧠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27805
U+27806 (161798) 𧠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27806
U+27807 (161799) 𧠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27807
U+27808 (161800) 𧠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27808
U+27809 (161801) 𧠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27809
U+2780A (161802) 𧠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780A
U+2780B (161803) 𧠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780B
U+2780C (161804) 𧠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780C
U+2780D (161805) 𧠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780D
U+2780E (161806) 𧠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780E
U+2780F (161807) 𧠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2780F
U+27810 (161808) 𧠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27810
U+27811 (161809) 𧠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27811
U+27812 (161810) 𧠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27812
U+27813 (161811) 𧠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27813
U+27814 (161812) 𧠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27814
U+27815 (161813) 𧠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27815
U+27816 (161814) 𧠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27816
U+27817 (161815) 𧠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27817
U+27818 (161816) 𧠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27818
U+27819 (161817) 𧠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27819
U+2781A (161818) 𧠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781A
U+2781B (161819) 𧠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781B
U+2781C (161820) 𧠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781C
U+2781D (161821) 𧠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781D
U+2781E (161822) 𧠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781E
U+2781F (161823) 𧠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2781F
U+27820 (161824) 𧠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27820
U+27821 (161825) 𧠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27821
U+27822 (161826) 𧠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27822
U+27823 (161827) 𧠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27823
U+27824 (161828) 𧠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27824
U+27825 (161829) 𧠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27825
U+27826 (161830) 𧠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27826
U+27827 (161831) 𧠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27827
U+27828 (161832) 𧠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27828
U+27829 (161833) 𧠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27829
U+2782A (161834) 𧠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782A
U+2782B (161835) 𧠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782B
U+2782C (161836) 𧠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782C
U+2782D (161837) 𧠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782D
U+2782E (161838) 𧠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782E
U+2782F (161839) 𧠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2782F
U+27830 (161840) 𧠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27830
U+27831 (161841) 𧠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27831
U+27832 (161842) 𧠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27832
U+27833 (161843) 𧠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27833
U+27834 (161844) 𧠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27834
U+27835 (161845) 𧠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27835
U+27836 (161846) 𧠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27836
U+27837 (161847) 𧠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27837
U+27838 (161848) 𧠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27838
U+27839 (161849) 𧠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27839
U+2783A (161850) 𧠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783A
U+2783B (161851) 𧠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783B
U+2783C (161852) 𧠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783C
U+2783D (161853) 𧠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783D
U+2783E (161854) 𧠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783E
U+2783F (161855) 𧠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2783F
U+27840 (161856) 𧡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27840
U+27841 (161857) 𧡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27841
U+27842 (161858) 𧡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27842
U+27843 (161859) 𧡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27843
U+27844 (161860) 𧡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27844
U+27845 (161861) 𧡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27845
U+27846 (161862) 𧡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27846
U+27847 (161863) 𧡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27847
U+27848 (161864) 𧡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27848
U+27849 (161865) 𧡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27849
U+2784A (161866) 𧡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784A
U+2784B (161867) 𧡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784B
U+2784C (161868) 𧡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784C
U+2784D (161869) 𧡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784D
U+2784E (161870) 𧡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784E
U+2784F (161871) 𧡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2784F
U+27850 (161872) 𧡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27850
U+27851 (161873) 𧡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27851
U+27852 (161874) 𧡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27852
U+27853 (161875) 𧡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27853
U+27854 (161876) 𧡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27854
U+27855 (161877) 𧡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27855
U+27856 (161878) 𧡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27856
U+27857 (161879) 𧡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27857
U+27858 (161880) 𧡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27858
U+27859 (161881) 𧡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27859
U+2785A (161882) 𧡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785A
U+2785B (161883) 𧡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785B
U+2785C (161884) 𧡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785C
U+2785D (161885) 𧡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785D
U+2785E (161886) 𧡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785E
U+2785F (161887) 𧡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2785F
U+27860 (161888) 𧡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27860
U+27861 (161889) 𧡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27861
U+27862 (161890) 𧡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27862
U+27863 (161891) 𧡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27863
U+27864 (161892) 𧡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27864
U+27865 (161893) 𧡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27865
U+27866 (161894) 𧡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27866
U+27867 (161895) 𧡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27867
U+27868 (161896) 𧡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27868
U+27869 (161897) 𧡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27869
U+2786A (161898) 𧡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786A
U+2786B (161899) 𧡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786B
U+2786C (161900) 𧡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786C
U+2786D (161901) 𧡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786D
U+2786E (161902) 𧡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786E
U+2786F (161903) 𧡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2786F
U+27870 (161904) 𧡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27870
U+27871 (161905) 𧡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27871
U+27872 (161906) 𧡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27872
U+27873 (161907) 𧡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27873
U+27874 (161908) 𧡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27874
U+27875 (161909) 𧡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27875
U+27876 (161910) 𧡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27876
U+27877 (161911) 𧡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27877
U+27878 (161912) 𧡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27878
U+27879 (161913) 𧡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27879
U+2787A (161914) 𧡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787A
U+2787B (161915) 𧡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787B
U+2787C (161916) 𧡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787C
U+2787D (161917) 𧡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787D
U+2787E (161918) 𧡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787E
U+2787F (161919) 𧡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2787F
U+27880 (161920) 𧢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27880
U+27881 (161921) 𧢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27881
U+27882 (161922) 𧢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27882
U+27883 (161923) 𧢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27883
U+27884 (161924) 𧢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27884
U+27885 (161925) 𧢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27885
U+27886 (161926) 𧢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27886
U+27887 (161927) 𧢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27887
U+27888 (161928) 𧢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27888
U+27889 (161929) 𧢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27889
U+2788A (161930) 𧢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788A
U+2788B (161931) 𧢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788B
U+2788C (161932) 𧢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788C
U+2788D (161933) 𧢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788D
U+2788E (161934) 𧢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788E
U+2788F (161935) 𧢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2788F
U+27890 (161936) 𧢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27890
U+27891 (161937) 𧢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27891
U+27892 (161938) 𧢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27892
U+27893 (161939) 𧢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27893
U+27894 (161940) 𧢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27894
U+27895 (161941) 𧢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27895
U+27896 (161942) 𧢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27896
U+27897 (161943) 𧢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27897
U+27898 (161944) 𧢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27898
U+27899 (161945) 𧢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27899
U+2789A (161946) 𧢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789A
U+2789B (161947) 𧢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789B
U+2789C (161948) 𧢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789C
U+2789D (161949) 𧢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789D
U+2789E (161950) 𧢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789E
U+2789F (161951) 𧢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2789F
U+278A0 (161952) 𧢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A0
U+278A1 (161953) 𧢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A1
U+278A2 (161954) 𧢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A2
U+278A3 (161955) 𧢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A3
U+278A4 (161956) 𧢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A4
U+278A5 (161957) 𧢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A5
U+278A6 (161958) 𧢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A6
U+278A7 (161959) 𧢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A7
U+278A8 (161960) 𧢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A8
U+278A9 (161961) 𧢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278A9
U+278AA (161962) 𧢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AA
U+278AB (161963) 𧢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AB
U+278AC (161964) 𧢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AC
U+278AD (161965) 𧢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AD
U+278AE (161966) 𧢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AE
U+278AF (161967) 𧢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278AF
U+278B0 (161968) 𧢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B0
U+278B1 (161969) 𧢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B1
U+278B2 (161970) 𧢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B2
U+278B3 (161971) 𧢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B3
U+278B4 (161972) 𧢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B4
U+278B5 (161973) 𧢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B5
U+278B6 (161974) 𧢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B6
U+278B7 (161975) 𧢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B7
U+278B8 (161976) 𧢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B8
U+278B9 (161977) 𧢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278B9
U+278BA (161978) 𧢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BA
U+278BB (161979) 𧢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BB
U+278BC (161980) 𧢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BC
U+278BD (161981) 𧢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BD
U+278BE (161982) 𧢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BE
U+278BF (161983) 𧢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278BF
U+278C0 (161984) 𧣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C0
U+278C1 (161985) 𧣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C1
U+278C2 (161986) 𧣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C2
U+278C3 (161987) 𧣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C3
U+278C4 (161988) 𧣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C4
U+278C5 (161989) 𧣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C5
U+278C6 (161990) 𧣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C6
U+278C7 (161991) 𧣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C7
U+278C8 (161992) 𧣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C8
U+278C9 (161993) 𧣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278C9
U+278CA (161994) 𧣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CA
U+278CB (161995) 𧣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CB
U+278CC (161996) 𧣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CC
U+278CD (161997) 𧣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CD
U+278CE (161998) 𧣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CE
U+278CF (161999) 𧣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278CF
U+278D0 (162000) 𧣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D0
U+278D1 (162001) 𧣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D1
U+278D2 (162002) 𧣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D2
U+278D3 (162003) 𧣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D3
U+278D4 (162004) 𧣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D4
U+278D5 (162005) 𧣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D5
U+278D6 (162006) 𧣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D6
U+278D7 (162007) 𧣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D7
U+278D8 (162008) 𧣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D8
U+278D9 (162009) 𧣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278D9
U+278DA (162010) 𧣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DA
U+278DB (162011) 𧣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DB
U+278DC (162012) 𧣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DC
U+278DD (162013) 𧣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DD
U+278DE (162014) 𧣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DE
U+278DF (162015) 𧣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278DF
U+278E0 (162016) 𧣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E0
U+278E1 (162017) 𧣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E1
U+278E2 (162018) 𧣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E2
U+278E3 (162019) 𧣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E3
U+278E4 (162020) 𧣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E4
U+278E5 (162021) 𧣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E5
U+278E6 (162022) 𧣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E6
U+278E7 (162023) 𧣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E7
U+278E8 (162024) 𧣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E8
U+278E9 (162025) 𧣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278E9
U+278EA (162026) 𧣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278EA
U+278EB (162027) 𧣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278EB
U+278EC (162028) 𧣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278EC
U+278ED (162029) 𧣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278ED
U+278EE (162030) 𧣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278EE
U+278EF (162031) 𧣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278EF
U+278F0 (162032) 𧣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F0
U+278F1 (162033) 𧣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F1
U+278F2 (162034) 𧣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F2
U+278F3 (162035) 𧣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F3
U+278F4 (162036) 𧣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F4
U+278F5 (162037) 𧣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F5
U+278F6 (162038) 𧣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F6
U+278F7 (162039) 𧣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F7
U+278F8 (162040) 𧣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F8
U+278F9 (162041) 𧣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278F9
U+278FA (162042) 𧣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FA
U+278FB (162043) 𧣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FB
U+278FC (162044) 𧣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FC
U+278FD (162045) 𧣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FD
U+278FE (162046) 𧣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FE
U+278FF (162047) 𧣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-278FF
U+27900 (162048) 𧤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27900
U+27901 (162049) 𧤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27901
U+27902 (162050) 𧤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27902
U+27903 (162051) 𧤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27903
U+27904 (162052) 𧤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27904
U+27905 (162053) 𧤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27905
U+27906 (162054) 𧤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27906
U+27907 (162055) 𧤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27907
U+27908 (162056) 𧤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27908
U+27909 (162057) 𧤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27909
U+2790A (162058) 𧤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790A
U+2790B (162059) 𧤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790B
U+2790C (162060) 𧤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790C
U+2790D (162061) 𧤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790D
U+2790E (162062) 𧤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790E
U+2790F (162063) 𧤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2790F
U+27910 (162064) 𧤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27910
U+27911 (162065) 𧤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27911
U+27912 (162066) 𧤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27912
U+27913 (162067) 𧤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27913
U+27914 (162068) 𧤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27914
U+27915 (162069) 𧤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27915
U+27916 (162070) 𧤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27916
U+27917 (162071) 𧤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27917
U+27918 (162072) 𧤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27918
U+27919 (162073) 𧤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27919
U+2791A (162074) 𧤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791A
U+2791B (162075) 𧤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791B
U+2791C (162076) 𧤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791C
U+2791D (162077) 𧤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791D
U+2791E (162078) 𧤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791E
U+2791F (162079) 𧤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2791F
U+27920 (162080) 𧤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27920
U+27921 (162081) 𧤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27921
U+27922 (162082) 𧤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27922
U+27923 (162083) 𧤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27923
U+27924 (162084) 𧤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27924
U+27925 (162085) 𧤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27925
U+27926 (162086) 𧤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27926
U+27927 (162087) 𧤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27927
U+27928 (162088) 𧤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27928
U+27929 (162089) 𧤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27929
U+2792A (162090) 𧤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792A
U+2792B (162091) 𧤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792B
U+2792C (162092) 𧤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792C
U+2792D (162093) 𧤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792D
U+2792E (162094) 𧤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792E
U+2792F (162095) 𧤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2792F
U+27930 (162096) 𧤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27930
U+27931 (162097) 𧤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27931
U+27932 (162098) 𧤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27932
U+27933 (162099) 𧤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27933
U+27934 (162100) 𧤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27934
U+27935 (162101) 𧤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27935
U+27936 (162102) 𧤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27936
U+27937 (162103) 𧤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27937
U+27938 (162104) 𧤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27938
U+27939 (162105) 𧤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27939
U+2793A (162106) 𧤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793A
U+2793B (162107) 𧤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793B
U+2793C (162108) 𧤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793C
U+2793D (162109) 𧤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793D
U+2793E (162110) 𧤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793E
U+2793F (162111) 𧤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2793F
U+27940 (162112) 𧥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27940
U+27941 (162113) 𧥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27941
U+27942 (162114) 𧥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27942
U+27943 (162115) 𧥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27943
U+27944 (162116) 𧥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27944
U+27945 (162117) 𧥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27945
U+27946 (162118) 𧥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27946
U+27947 (162119) 𧥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27947
U+27948 (162120) 𧥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27948
U+27949 (162121) 𧥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27949
U+2794A (162122) 𧥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794A
U+2794B (162123) 𧥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794B
U+2794C (162124) 𧥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794C
U+2794D (162125) 𧥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794D
U+2794E (162126) 𧥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794E
U+2794F (162127) 𧥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2794F
U+27950 (162128) 𧥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27950
U+27951 (162129) 𧥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27951
U+27952 (162130) 𧥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27952
U+27953 (162131) 𧥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27953
U+27954 (162132) 𧥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27954
U+27955 (162133) 𧥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27955
U+27956 (162134) 𧥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27956
U+27957 (162135) 𧥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27957
U+27958 (162136) 𧥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27958
U+27959 (162137) 𧥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27959
U+2795A (162138) 𧥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795A
U+2795B (162139) 𧥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795B
U+2795C (162140) 𧥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795C
U+2795D (162141) 𧥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795D
U+2795E (162142) 𧥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795E
U+2795F (162143) 𧥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2795F
U+27960 (162144) 𧥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27960
U+27961 (162145) 𧥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27961
U+27962 (162146) 𧥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27962
U+27963 (162147) 𧥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27963
U+27964 (162148) 𧥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27964
U+27965 (162149) 𧥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27965
U+27966 (162150) 𧥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27966
U+27967 (162151) 𧥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27967
U+27968 (162152) 𧥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27968
U+27969 (162153) 𧥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27969
U+2796A (162154) 𧥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796A
U+2796B (162155) 𧥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796B
U+2796C (162156) 𧥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796C
U+2796D (162157) 𧥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796D
U+2796E (162158) 𧥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796E
U+2796F (162159) 𧥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2796F
U+27970 (162160) 𧥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27970
U+27971 (162161) 𧥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27971
U+27972 (162162) 𧥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27972
U+27973 (162163) 𧥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27973
U+27974 (162164) 𧥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27974
U+27975 (162165) 𧥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27975
U+27976 (162166) 𧥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27976
U+27977 (162167) 𧥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27977
U+27978 (162168) 𧥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27978
U+27979 (162169) 𧥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27979
U+2797A (162170) 𧥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797A
U+2797B (162171) 𧥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797B
U+2797C (162172) 𧥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797C
U+2797D (162173) 𧥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797D
U+2797E (162174) 𧥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797E
U+2797F (162175) 𧥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2797F
U+27980 (162176) 𧦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27980
U+27981 (162177) 𧦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27981
U+27982 (162178) 𧦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27982
U+27983 (162179) 𧦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27983
U+27984 (162180) 𧦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27984
U+27985 (162181) 𧦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27985
U+27986 (162182) 𧦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27986
U+27987 (162183) 𧦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27987
U+27988 (162184) 𧦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27988
U+27989 (162185) 𧦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27989
U+2798A (162186) 𧦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798A
U+2798B (162187) 𧦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798B
U+2798C (162188) 𧦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798C
U+2798D (162189) 𧦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798D
U+2798E (162190) 𧦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798E
U+2798F (162191) 𧦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2798F
U+27990 (162192) 𧦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27990
U+27991 (162193) 𧦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27991
U+27992 (162194) 𧦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27992
U+27993 (162195) 𧦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27993
U+27994 (162196) 𧦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27994
U+27995 (162197) 𧦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27995
U+27996 (162198) 𧦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27996
U+27997 (162199) 𧦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27997
U+27998 (162200) 𧦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27998
U+27999 (162201) 𧦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27999
U+2799A (162202) 𧦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799A
U+2799B (162203) 𧦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799B
U+2799C (162204) 𧦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799C
U+2799D (162205) 𧦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799D
U+2799E (162206) 𧦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799E
U+2799F (162207) 𧦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2799F
U+279A0 (162208) 𧦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A0
U+279A1 (162209) 𧦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A1
U+279A2 (162210) 𧦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A2
U+279A3 (162211) 𧦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A3
U+279A4 (162212) 𧦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A4
U+279A5 (162213) 𧦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A5
U+279A6 (162214) 𧦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A6
U+279A7 (162215) 𧦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A7
U+279A8 (162216) 𧦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A8
U+279A9 (162217) 𧦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279A9
U+279AA (162218) 𧦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AA
U+279AB (162219) 𧦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AB
U+279AC (162220) 𧦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AC
U+279AD (162221) 𧦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AD
U+279AE (162222) 𧦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AE
U+279AF (162223) 𧦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279AF
U+279B0 (162224) 𧦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B0
U+279B1 (162225) 𧦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B1
U+279B2 (162226) 𧦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B2
U+279B3 (162227) 𧦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B3
U+279B4 (162228) 𧦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B4
U+279B5 (162229) 𧦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B5
U+279B6 (162230) 𧦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B6
U+279B7 (162231) 𧦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B7
U+279B8 (162232) 𧦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B8
U+279B9 (162233) 𧦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279B9
U+279BA (162234) 𧦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BA
U+279BB (162235) 𧦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BB
U+279BC (162236) 𧦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BC
U+279BD (162237) 𧦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BD
U+279BE (162238) 𧦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BE
U+279BF (162239) 𧦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279BF
U+279C0 (162240) 𧧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C0
U+279C1 (162241) 𧧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C1
U+279C2 (162242) 𧧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C2
U+279C3 (162243) 𧧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C3
U+279C4 (162244) 𧧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C4
U+279C5 (162245) 𧧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C5
U+279C6 (162246) 𧧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C6
U+279C7 (162247) 𧧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C7
U+279C8 (162248) 𧧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C8
U+279C9 (162249) 𧧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279C9
U+279CA (162250) 𧧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CA
U+279CB (162251) 𧧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CB
U+279CC (162252) 𧧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CC
U+279CD (162253) 𧧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CD
U+279CE (162254) 𧧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CE
U+279CF (162255) 𧧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279CF
U+279D0 (162256) 𧧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D0
U+279D1 (162257) 𧧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D1
U+279D2 (162258) 𧧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D2
U+279D3 (162259) 𧧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D3
U+279D4 (162260) 𧧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D4
U+279D5 (162261) 𧧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D5
U+279D6 (162262) 𧧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D6
U+279D7 (162263) 𧧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D7
U+279D8 (162264) 𧧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D8
U+279D9 (162265) 𧧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279D9
U+279DA (162266) 𧧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DA
U+279DB (162267) 𧧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DB
U+279DC (162268) 𧧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DC
U+279DD (162269) 𧧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DD
U+279DE (162270) 𧧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DE
U+279DF (162271) 𧧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279DF
U+279E0 (162272) 𧧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E0
U+279E1 (162273) 𧧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E1
U+279E2 (162274) 𧧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E2
U+279E3 (162275) 𧧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E3
U+279E4 (162276) 𧧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E4
U+279E5 (162277) 𧧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E5
U+279E6 (162278) 𧧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E6
U+279E7 (162279) 𧧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E7
U+279E8 (162280) 𧧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E8
U+279E9 (162281) 𧧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279E9
U+279EA (162282) 𧧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279EA
U+279EB (162283) 𧧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279EB
U+279EC (162284) 𧧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279EC
U+279ED (162285) 𧧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279ED
U+279EE (162286) 𧧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279EE
U+279EF (162287) 𧧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279EF
U+279F0 (162288) 𧧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F0
U+279F1 (162289) 𧧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F1
U+279F2 (162290) 𧧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F2
U+279F3 (162291) 𧧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F3
U+279F4 (162292) 𧧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F4
U+279F5 (162293) 𧧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F5
U+279F6 (162294) 𧧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F6
U+279F7 (162295) 𧧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F7
U+279F8 (162296) 𧧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F8
U+279F9 (162297) 𧧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279F9
U+279FA (162298) 𧧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FA
U+279FB (162299) 𧧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FB
U+279FC (162300) 𧧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FC
U+279FD (162301) 𧧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FD
U+279FE (162302) 𧧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FE
U+279FF (162303) 𧧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-279FF
U+27A00 (162304) 𧨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A00
U+27A01 (162305) 𧨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A01
U+27A02 (162306) 𧨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A02
U+27A03 (162307) 𧨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A03
U+27A04 (162308) 𧨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A04
U+27A05 (162309) 𧨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A05
U+27A06 (162310) 𧨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A06
U+27A07 (162311) 𧨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A07
U+27A08 (162312) 𧨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A08
U+27A09 (162313) 𧨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A09
U+27A0A (162314) 𧨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0A
U+27A0B (162315) 𧨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0B
U+27A0C (162316) 𧨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0C
U+27A0D (162317) 𧨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0D
U+27A0E (162318) 𧨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0E
U+27A0F (162319) 𧨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A0F
U+27A10 (162320) 𧨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A10
U+27A11 (162321) 𧨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A11
U+27A12 (162322) 𧨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A12
U+27A13 (162323) 𧨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A13
U+27A14 (162324) 𧨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A14
U+27A15 (162325) 𧨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A15
U+27A16 (162326) 𧨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A16
U+27A17 (162327) 𧨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A17
U+27A18 (162328) 𧨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A18
U+27A19 (162329) 𧨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A19
U+27A1A (162330) 𧨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1A
U+27A1B (162331) 𧨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1B
U+27A1C (162332) 𧨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1C
U+27A1D (162333) 𧨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1D
U+27A1E (162334) 𧨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1E
U+27A1F (162335) 𧨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A1F
U+27A20 (162336) 𧨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A20
U+27A21 (162337) 𧨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A21
U+27A22 (162338) 𧨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A22
U+27A23 (162339) 𧨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A23
U+27A24 (162340) 𧨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A24
U+27A25 (162341) 𧨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A25
U+27A26 (162342) 𧨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A26
U+27A27 (162343) 𧨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A27
U+27A28 (162344) 𧨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A28
U+27A29 (162345) 𧨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A29
U+27A2A (162346) 𧨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2A
U+27A2B (162347) 𧨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2B
U+27A2C (162348) 𧨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2C
U+27A2D (162349) 𧨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2D
U+27A2E (162350) 𧨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2E
U+27A2F (162351) 𧨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A2F
U+27A30 (162352) 𧨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A30
U+27A31 (162353) 𧨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A31
U+27A32 (162354) 𧨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A32
U+27A33 (162355) 𧨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A33
U+27A34 (162356) 𧨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A34
U+27A35 (162357) 𧨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A35
U+27A36 (162358) 𧨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A36
U+27A37 (162359) 𧨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A37
U+27A38 (162360) 𧨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A38
U+27A39 (162361) 𧨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A39
U+27A3A (162362) 𧨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3A
U+27A3B (162363) 𧨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3B
U+27A3C (162364) 𧨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3C
U+27A3D (162365) 𧨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3D
U+27A3E (162366) 𧨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3E
U+27A3F (162367) 𧨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A3F
U+27A40 (162368) 𧩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A40
U+27A41 (162369) 𧩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A41
U+27A42 (162370) 𧩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A42
U+27A43 (162371) 𧩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A43
U+27A44 (162372) 𧩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A44
U+27A45 (162373) 𧩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A45
U+27A46 (162374) 𧩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A46
U+27A47 (162375) 𧩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A47
U+27A48 (162376) 𧩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A48
U+27A49 (162377) 𧩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A49
U+27A4A (162378) 𧩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4A
U+27A4B (162379) 𧩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4B
U+27A4C (162380) 𧩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4C
U+27A4D (162381) 𧩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4D
U+27A4E (162382) 𧩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4E
U+27A4F (162383) 𧩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A4F
U+27A50 (162384) 𧩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A50
U+27A51 (162385) 𧩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A51
U+27A52 (162386) 𧩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A52
U+27A53 (162387) 𧩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A53
U+27A54 (162388) 𧩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A54
U+27A55 (162389) 𧩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A55
U+27A56 (162390) 𧩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A56
U+27A57 (162391) 𧩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A57
U+27A58 (162392) 𧩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A58
U+27A59 (162393) 𧩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A59
U+27A5A (162394) 𧩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5A
U+27A5B (162395) 𧩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5B
U+27A5C (162396) 𧩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5C
U+27A5D (162397) 𧩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5D
U+27A5E (162398) 𧩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5E
U+27A5F (162399) 𧩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A5F
U+27A60 (162400) 𧩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A60
U+27A61 (162401) 𧩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A61
U+27A62 (162402) 𧩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A62
U+27A63 (162403) 𧩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A63
U+27A64 (162404) 𧩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A64
U+27A65 (162405) 𧩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A65
U+27A66 (162406) 𧩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A66
U+27A67 (162407) 𧩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A67
U+27A68 (162408) 𧩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A68
U+27A69 (162409) 𧩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A69
U+27A6A (162410) 𧩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6A
U+27A6B (162411) 𧩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6B
U+27A6C (162412) 𧩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6C
U+27A6D (162413) 𧩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6D
U+27A6E (162414) 𧩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6E
U+27A6F (162415) 𧩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A6F
U+27A70 (162416) 𧩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A70
U+27A71 (162417) 𧩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A71
U+27A72 (162418) 𧩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A72
U+27A73 (162419) 𧩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A73
U+27A74 (162420) 𧩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A74
U+27A75 (162421) 𧩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A75
U+27A76 (162422) 𧩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A76
U+27A77 (162423) 𧩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A77
U+27A78 (162424) 𧩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A78
U+27A79 (162425) 𧩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A79
U+27A7A (162426) 𧩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7A
U+27A7B (162427) 𧩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7B
U+27A7C (162428) 𧩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7C
U+27A7D (162429) 𧩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7D
U+27A7E (162430) 𧩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7E
U+27A7F (162431) 𧩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A7F
U+27A80 (162432) 𧪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A80
U+27A81 (162433) 𧪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A81
U+27A82 (162434) 𧪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A82
U+27A83 (162435) 𧪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A83
U+27A84 (162436) 𧪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A84
U+27A85 (162437) 𧪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A85
U+27A86 (162438) 𧪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A86
U+27A87 (162439) 𧪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A87
U+27A88 (162440) 𧪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A88
U+27A89 (162441) 𧪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A89
U+27A8A (162442) 𧪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8A
U+27A8B (162443) 𧪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8B
U+27A8C (162444) 𧪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8C
U+27A8D (162445) 𧪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8D
U+27A8E (162446) 𧪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8E
U+27A8F (162447) 𧪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A8F
U+27A90 (162448) 𧪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A90
U+27A91 (162449) 𧪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A91
U+27A92 (162450) 𧪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A92
U+27A93 (162451) 𧪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A93
U+27A94 (162452) 𧪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A94
U+27A95 (162453) 𧪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A95
U+27A96 (162454) 𧪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A96
U+27A97 (162455) 𧪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A97
U+27A98 (162456) 𧪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A98
U+27A99 (162457) 𧪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A99
U+27A9A (162458) 𧪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9A
U+27A9B (162459) 𧪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9B
U+27A9C (162460) 𧪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9C
U+27A9D (162461) 𧪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9D
U+27A9E (162462) 𧪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9E
U+27A9F (162463) 𧪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27A9F
U+27AA0 (162464) 𧪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA0
U+27AA1 (162465) 𧪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA1
U+27AA2 (162466) 𧪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA2
U+27AA3 (162467) 𧪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA3
U+27AA4 (162468) 𧪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA4
U+27AA5 (162469) 𧪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA5
U+27AA6 (162470) 𧪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA6
U+27AA7 (162471) 𧪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA7
U+27AA8 (162472) 𧪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA8
U+27AA9 (162473) 𧪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AA9
U+27AAA (162474) 𧪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAA
U+27AAB (162475) 𧪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAB
U+27AAC (162476) 𧪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAC
U+27AAD (162477) 𧪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAD
U+27AAE (162478) 𧪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAE
U+27AAF (162479) 𧪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AAF
U+27AB0 (162480) 𧪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB0
U+27AB1 (162481) 𧪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB1
U+27AB2 (162482) 𧪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB2
U+27AB3 (162483) 𧪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB3
U+27AB4 (162484) 𧪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB4
U+27AB5 (162485) 𧪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB5
U+27AB6 (162486) 𧪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB6
U+27AB7 (162487) 𧪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB7
U+27AB8 (162488) 𧪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB8
U+27AB9 (162489) 𧪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AB9
U+27ABA (162490) 𧪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABA
U+27ABB (162491) 𧪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABB
U+27ABC (162492) 𧪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABC
U+27ABD (162493) 𧪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABD
U+27ABE (162494) 𧪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABE
U+27ABF (162495) 𧪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ABF
U+27AC0 (162496) 𧫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC0
U+27AC1 (162497) 𧫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC1
U+27AC2 (162498) 𧫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC2
U+27AC3 (162499) 𧫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC3
U+27AC4 (162500) 𧫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC4
U+27AC5 (162501) 𧫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC5
U+27AC6 (162502) 𧫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC6
U+27AC7 (162503) 𧫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC7
U+27AC8 (162504) 𧫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC8
U+27AC9 (162505) 𧫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AC9
U+27ACA (162506) 𧫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACA
U+27ACB (162507) 𧫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACB
U+27ACC (162508) 𧫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACC
U+27ACD (162509) 𧫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACD
U+27ACE (162510) 𧫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACE
U+27ACF (162511) 𧫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ACF
U+27AD0 (162512) 𧫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD0
U+27AD1 (162513) 𧫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD1
U+27AD2 (162514) 𧫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD2
U+27AD3 (162515) 𧫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD3
U+27AD4 (162516) 𧫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD4
U+27AD5 (162517) 𧫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD5
U+27AD6 (162518) 𧫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD6
U+27AD7 (162519) 𧫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD7
U+27AD8 (162520) 𧫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD8
U+27AD9 (162521) 𧫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AD9
U+27ADA (162522) 𧫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADA
U+27ADB (162523) 𧫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADB
U+27ADC (162524) 𧫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADC
U+27ADD (162525) 𧫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADD
U+27ADE (162526) 𧫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADE
U+27ADF (162527) 𧫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ADF
U+27AE0 (162528) 𧫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE0
U+27AE1 (162529) 𧫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE1
U+27AE2 (162530) 𧫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE2
U+27AE3 (162531) 𧫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE3
U+27AE4 (162532) 𧫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE4
U+27AE5 (162533) 𧫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE5
U+27AE6 (162534) 𧫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE6
U+27AE7 (162535) 𧫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE7
U+27AE8 (162536) 𧫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE8
U+27AE9 (162537) 𧫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AE9
U+27AEA (162538) 𧫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AEA
U+27AEB (162539) 𧫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AEB
U+27AEC (162540) 𧫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AEC
U+27AED (162541) 𧫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AED
U+27AEE (162542) 𧫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AEE
U+27AEF (162543) 𧫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AEF
U+27AF0 (162544) 𧫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF0
U+27AF1 (162545) 𧫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF1
U+27AF2 (162546) 𧫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF2
U+27AF3 (162547) 𧫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF3
U+27AF4 (162548) 𧫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF4
U+27AF5 (162549) 𧫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF5
U+27AF6 (162550) 𧫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF6
U+27AF7 (162551) 𧫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF7
U+27AF8 (162552) 𧫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF8
U+27AF9 (162553) 𧫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AF9
U+27AFA (162554) 𧫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFA
U+27AFB (162555) 𧫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFB
U+27AFC (162556) 𧫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFC
U+27AFD (162557) 𧫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFD
U+27AFE (162558) 𧫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFE
U+27AFF (162559) 𧫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27AFF
U+27B00 (162560) 𧬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B00
U+27B01 (162561) 𧬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B01
U+27B02 (162562) 𧬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B02
U+27B03 (162563) 𧬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B03
U+27B04 (162564) 𧬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B04
U+27B05 (162565) 𧬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B05
U+27B06 (162566) 𧬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B06
U+27B07 (162567) 𧬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B07
U+27B08 (162568) 𧬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B08
U+27B09 (162569) 𧬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B09
U+27B0A (162570) 𧬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0A
U+27B0B (162571) 𧬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0B
U+27B0C (162572) 𧬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0C
U+27B0D (162573) 𧬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0D
U+27B0E (162574) 𧬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0E
U+27B0F (162575) 𧬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B0F
U+27B10 (162576) 𧬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B10
U+27B11 (162577) 𧬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B11
U+27B12 (162578) 𧬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B12
U+27B13 (162579) 𧬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B13
U+27B14 (162580) 𧬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B14
U+27B15 (162581) 𧬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B15
U+27B16 (162582) 𧬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B16
U+27B17 (162583) 𧬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B17
U+27B18 (162584) 𧬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B18
U+27B19 (162585) 𧬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B19
U+27B1A (162586) 𧬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1A
U+27B1B (162587) 𧬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1B
U+27B1C (162588) 𧬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1C
U+27B1D (162589) 𧬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1D
U+27B1E (162590) 𧬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1E
U+27B1F (162591) 𧬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B1F
U+27B20 (162592) 𧬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B20
U+27B21 (162593) 𧬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B21
U+27B22 (162594) 𧬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B22
U+27B23 (162595) 𧬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B23
U+27B24 (162596) 𧬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B24
U+27B25 (162597) 𧬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B25
U+27B26 (162598) 𧬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B26
U+27B27 (162599) 𧬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B27
U+27B28 (162600) 𧬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B28
U+27B29 (162601) 𧬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B29
U+27B2A (162602) 𧬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2A
U+27B2B (162603) 𧬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2B
U+27B2C (162604) 𧬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2C
U+27B2D (162605) 𧬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2D
U+27B2E (162606) 𧬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2E
U+27B2F (162607) 𧬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B2F
U+27B30 (162608) 𧬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B30
U+27B31 (162609) 𧬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B31
U+27B32 (162610) 𧬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B32
U+27B33 (162611) 𧬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B33
U+27B34 (162612) 𧬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B34
U+27B35 (162613) 𧬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B35
U+27B36 (162614) 𧬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B36
U+27B37 (162615) 𧬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B37
U+27B38 (162616) 𧬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B38
U+27B39 (162617) 𧬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B39
U+27B3A (162618) 𧬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3A
U+27B3B (162619) 𧬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3B
U+27B3C (162620) 𧬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3C
U+27B3D (162621) 𧬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3D
U+27B3E (162622) 𧬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3E
U+27B3F (162623) 𧬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B3F
U+27B40 (162624) 𧭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B40
U+27B41 (162625) 𧭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B41
U+27B42 (162626) 𧭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B42
U+27B43 (162627) 𧭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B43
U+27B44 (162628) 𧭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B44
U+27B45 (162629) 𧭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B45
U+27B46 (162630) 𧭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B46
U+27B47 (162631) 𧭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B47
U+27B48 (162632) 𧭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B48
U+27B49 (162633) 𧭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B49
U+27B4A (162634) 𧭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4A
U+27B4B (162635) 𧭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4B
U+27B4C (162636) 𧭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4C
U+27B4D (162637) 𧭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4D
U+27B4E (162638) 𧭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4E
U+27B4F (162639) 𧭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B4F
U+27B50 (162640) 𧭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B50
U+27B51 (162641) 𧭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B51
U+27B52 (162642) 𧭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B52
U+27B53 (162643) 𧭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B53
U+27B54 (162644) 𧭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B54
U+27B55 (162645) 𧭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B55
U+27B56 (162646) 𧭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B56
U+27B57 (162647) 𧭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B57
U+27B58 (162648) 𧭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B58
U+27B59 (162649) 𧭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B59
U+27B5A (162650) 𧭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5A
U+27B5B (162651) 𧭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5B
U+27B5C (162652) 𧭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5C
U+27B5D (162653) 𧭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5D
U+27B5E (162654) 𧭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5E
U+27B5F (162655) 𧭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B5F
U+27B60 (162656) 𧭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B60
U+27B61 (162657) 𧭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B61
U+27B62 (162658) 𧭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B62
U+27B63 (162659) 𧭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B63
U+27B64 (162660) 𧭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B64
U+27B65 (162661) 𧭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B65
U+27B66 (162662) 𧭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B66
U+27B67 (162663) 𧭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B67
U+27B68 (162664) 𧭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B68
U+27B69 (162665) 𧭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B69
U+27B6A (162666) 𧭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6A
U+27B6B (162667) 𧭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6B
U+27B6C (162668) 𧭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6C
U+27B6D (162669) 𧭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6D
U+27B6E (162670) 𧭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6E
U+27B6F (162671) 𧭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B6F
U+27B70 (162672) 𧭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B70
U+27B71 (162673) 𧭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B71
U+27B72 (162674) 𧭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B72
U+27B73 (162675) 𧭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B73
U+27B74 (162676) 𧭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B74
U+27B75 (162677) 𧭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B75
U+27B76 (162678) 𧭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B76
U+27B77 (162679) 𧭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B77
U+27B78 (162680) 𧭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B78
U+27B79 (162681) 𧭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B79
U+27B7A (162682) 𧭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7A
U+27B7B (162683) 𧭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7B
U+27B7C (162684) 𧭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7C
U+27B7D (162685) 𧭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7D
U+27B7E (162686) 𧭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7E
U+27B7F (162687) 𧭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B7F
U+27B80 (162688) 𧮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B80
U+27B81 (162689) 𧮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B81
U+27B82 (162690) 𧮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B82
U+27B83 (162691) 𧮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B83
U+27B84 (162692) 𧮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B84
U+27B85 (162693) 𧮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B85
U+27B86 (162694) 𧮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B86
U+27B87 (162695) 𧮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B87
U+27B88 (162696) 𧮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B88
U+27B89 (162697) 𧮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B89
U+27B8A (162698) 𧮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8A
U+27B8B (162699) 𧮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8B
U+27B8C (162700) 𧮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8C
U+27B8D (162701) 𧮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8D
U+27B8E (162702) 𧮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8E
U+27B8F (162703) 𧮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B8F
U+27B90 (162704) 𧮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B90
U+27B91 (162705) 𧮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B91
U+27B92 (162706) 𧮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B92
U+27B93 (162707) 𧮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B93
U+27B94 (162708) 𧮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B94
U+27B95 (162709) 𧮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B95
U+27B96 (162710) 𧮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B96
U+27B97 (162711) 𧮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B97
U+27B98 (162712) 𧮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B98
U+27B99 (162713) 𧮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B99
U+27B9A (162714) 𧮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9A
U+27B9B (162715) 𧮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9B
U+27B9C (162716) 𧮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9C
U+27B9D (162717) 𧮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9D
U+27B9E (162718) 𧮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9E
U+27B9F (162719) 𧮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27B9F
U+27BA0 (162720) 𧮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA0
U+27BA1 (162721) 𧮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA1
U+27BA2 (162722) 𧮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA2
U+27BA3 (162723) 𧮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA3
U+27BA4 (162724) 𧮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA4
U+27BA5 (162725) 𧮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA5
U+27BA6 (162726) 𧮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA6
U+27BA7 (162727) 𧮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA7
U+27BA8 (162728) 𧮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA8
U+27BA9 (162729) 𧮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BA9
U+27BAA (162730) 𧮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAA
U+27BAB (162731) 𧮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAB
U+27BAC (162732) 𧮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAC
U+27BAD (162733) 𧮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAD
U+27BAE (162734) 𧮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAE
U+27BAF (162735) 𧮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BAF
U+27BB0 (162736) 𧮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB0
U+27BB1 (162737) 𧮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB1
U+27BB2 (162738) 𧮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB2
U+27BB3 (162739) 𧮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB3
U+27BB4 (162740) 𧮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB4
U+27BB5 (162741) 𧮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB5
U+27BB6 (162742) 𧮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB6
U+27BB7 (162743) 𧮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB7
U+27BB8 (162744) 𧮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB8
U+27BB9 (162745) 𧮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BB9
U+27BBA (162746) 𧮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBA
U+27BBB (162747) 𧮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBB
U+27BBC (162748) 𧮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBC
U+27BBD (162749) 𧮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBD
U+27BBE (162750) 𧮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBE
U+27BBF (162751) 𧮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BBF
U+27BC0 (162752) 𧯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC0
U+27BC1 (162753) 𧯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC1
U+27BC2 (162754) 𧯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC2
U+27BC3 (162755) 𧯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC3
U+27BC4 (162756) 𧯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC4
U+27BC5 (162757) 𧯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC5
U+27BC6 (162758) 𧯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC6
U+27BC7 (162759) 𧯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC7
U+27BC8 (162760) 𧯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC8
U+27BC9 (162761) 𧯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BC9
U+27BCA (162762) 𧯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCA
U+27BCB (162763) 𧯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCB
U+27BCC (162764) 𧯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCC
U+27BCD (162765) 𧯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCD
U+27BCE (162766) 𧯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCE
U+27BCF (162767) 𧯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BCF
U+27BD0 (162768) 𧯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD0
U+27BD1 (162769) 𧯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD1
U+27BD2 (162770) 𧯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD2
U+27BD3 (162771) 𧯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD3
U+27BD4 (162772) 𧯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD4
U+27BD5 (162773) 𧯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD5
U+27BD6 (162774) 𧯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD6
U+27BD7 (162775) 𧯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD7
U+27BD8 (162776) 𧯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD8
U+27BD9 (162777) 𧯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BD9
U+27BDA (162778) 𧯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDA
U+27BDB (162779) 𧯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDB
U+27BDC (162780) 𧯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDC
U+27BDD (162781) 𧯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDD
U+27BDE (162782) 𧯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDE
U+27BDF (162783) 𧯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BDF
U+27BE0 (162784) 𧯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE0
U+27BE1 (162785) 𧯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE1
U+27BE2 (162786) 𧯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE2
U+27BE3 (162787) 𧯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE3
U+27BE4 (162788) 𧯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE4
U+27BE5 (162789) 𧯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE5
U+27BE6 (162790) 𧯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE6
U+27BE7 (162791) 𧯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE7
U+27BE8 (162792) 𧯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE8
U+27BE9 (162793) 𧯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BE9
U+27BEA (162794) 𧯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BEA
U+27BEB (162795) 𧯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BEB
U+27BEC (162796) 𧯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BEC
U+27BED (162797) 𧯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BED
U+27BEE (162798) 𧯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BEE
U+27BEF (162799) 𧯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BEF
U+27BF0 (162800) 𧯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF0
U+27BF1 (162801) 𧯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF1
U+27BF2 (162802) 𧯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF2
U+27BF3 (162803) 𧯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF3
U+27BF4 (162804) 𧯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF4
U+27BF5 (162805) 𧯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF5
U+27BF6 (162806) 𧯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF6
U+27BF7 (162807) 𧯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF7
U+27BF8 (162808) 𧯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF8
U+27BF9 (162809) 𧯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BF9
U+27BFA (162810) 𧯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFA
U+27BFB (162811) 𧯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFB
U+27BFC (162812) 𧯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFC
U+27BFD (162813) 𧯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFD
U+27BFE (162814) 𧯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFE
U+27BFF (162815) 𧯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27BFF
U+27C00 (162816) 𧰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C00
U+27C01 (162817) 𧰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C01
U+27C02 (162818) 𧰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C02
U+27C03 (162819) 𧰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C03
U+27C04 (162820) 𧰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C04
U+27C05 (162821) 𧰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C05
U+27C06 (162822) 𧰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C06
U+27C07 (162823) 𧰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C07
U+27C08 (162824) 𧰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C08
U+27C09 (162825) 𧰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C09
U+27C0A (162826) 𧰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0A
U+27C0B (162827) 𧰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0B
U+27C0C (162828) 𧰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0C
U+27C0D (162829) 𧰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0D
U+27C0E (162830) 𧰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0E
U+27C0F (162831) 𧰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C0F
U+27C10 (162832) 𧰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C10
U+27C11 (162833) 𧰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C11
U+27C12 (162834) 𧰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C12
U+27C13 (162835) 𧰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C13
U+27C14 (162836) 𧰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C14
U+27C15 (162837) 𧰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C15
U+27C16 (162838) 𧰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C16
U+27C17 (162839) 𧰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C17
U+27C18 (162840) 𧰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C18
U+27C19 (162841) 𧰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C19
U+27C1A (162842) 𧰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1A
U+27C1B (162843) 𧰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1B
U+27C1C (162844) 𧰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1C
U+27C1D (162845) 𧰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1D
U+27C1E (162846) 𧰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1E
U+27C1F (162847) 𧰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C1F
U+27C20 (162848) 𧰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C20
U+27C21 (162849) 𧰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C21
U+27C22 (162850) 𧰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C22
U+27C23 (162851) 𧰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C23
U+27C24 (162852) 𧰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C24
U+27C25 (162853) 𧰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C25
U+27C26 (162854) 𧰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C26
U+27C27 (162855) 𧰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C27
U+27C28 (162856) 𧰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C28
U+27C29 (162857) 𧰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C29
U+27C2A (162858) 𧰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2A
U+27C2B (162859) 𧰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2B
U+27C2C (162860) 𧰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2C
U+27C2D (162861) 𧰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2D
U+27C2E (162862) 𧰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2E
U+27C2F (162863) 𧰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C2F
U+27C30 (162864) 𧰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C30
U+27C31 (162865) 𧰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C31
U+27C32 (162866) 𧰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C32
U+27C33 (162867) 𧰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C33
U+27C34 (162868) 𧰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C34
U+27C35 (162869) 𧰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C35
U+27C36 (162870) 𧰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C36
U+27C37 (162871) 𧰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C37
U+27C38 (162872) 𧰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C38
U+27C39 (162873) 𧰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C39
U+27C3A (162874) 𧰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3A
U+27C3B (162875) 𧰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3B
U+27C3C (162876) 𧰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3C
U+27C3D (162877) 𧰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3D
U+27C3E (162878) 𧰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3E
U+27C3F (162879) 𧰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C3F
U+27C40 (162880) 𧱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C40
U+27C41 (162881) 𧱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C41
U+27C42 (162882) 𧱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C42
U+27C43 (162883) 𧱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C43
U+27C44 (162884) 𧱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C44
U+27C45 (162885) 𧱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C45
U+27C46 (162886) 𧱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C46
U+27C47 (162887) 𧱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C47
U+27C48 (162888) 𧱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C48
U+27C49 (162889) 𧱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C49
U+27C4A (162890) 𧱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4A
U+27C4B (162891) 𧱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4B
U+27C4C (162892) 𧱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4C
U+27C4D (162893) 𧱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4D
U+27C4E (162894) 𧱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4E
U+27C4F (162895) 𧱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C4F
U+27C50 (162896) 𧱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C50
U+27C51 (162897) 𧱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C51
U+27C52 (162898) 𧱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C52
U+27C53 (162899) 𧱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C53
U+27C54 (162900) 𧱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C54
U+27C55 (162901) 𧱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C55
U+27C56 (162902) 𧱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C56
U+27C57 (162903) 𧱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C57
U+27C58 (162904) 𧱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C58
U+27C59 (162905) 𧱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C59
U+27C5A (162906) 𧱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5A
U+27C5B (162907) 𧱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5B
U+27C5C (162908) 𧱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5C
U+27C5D (162909) 𧱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5D
U+27C5E (162910) 𧱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5E
U+27C5F (162911) 𧱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C5F
U+27C60 (162912) 𧱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C60
U+27C61 (162913) 𧱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C61
U+27C62 (162914) 𧱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C62
U+27C63 (162915) 𧱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C63
U+27C64 (162916) 𧱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C64
U+27C65 (162917) 𧱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C65
U+27C66 (162918) 𧱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C66
U+27C67 (162919) 𧱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C67
U+27C68 (162920) 𧱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C68
U+27C69 (162921) 𧱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C69
U+27C6A (162922) 𧱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6A
U+27C6B (162923) 𧱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6B
U+27C6C (162924) 𧱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6C
U+27C6D (162925) 𧱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6D
U+27C6E (162926) 𧱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6E
U+27C6F (162927) 𧱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C6F
U+27C70 (162928) 𧱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C70
U+27C71 (162929) 𧱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C71
U+27C72 (162930) 𧱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C72
U+27C73 (162931) 𧱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C73
U+27C74 (162932) 𧱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C74
U+27C75 (162933) 𧱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C75
U+27C76 (162934) 𧱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C76
U+27C77 (162935) 𧱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C77
U+27C78 (162936) 𧱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C78
U+27C79 (162937) 𧱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C79
U+27C7A (162938) 𧱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7A
U+27C7B (162939) 𧱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7B
U+27C7C (162940) 𧱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7C
U+27C7D (162941) 𧱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7D
U+27C7E (162942) 𧱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7E
U+27C7F (162943) 𧱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C7F
U+27C80 (162944) 𧲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C80
U+27C81 (162945) 𧲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C81
U+27C82 (162946) 𧲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C82
U+27C83 (162947) 𧲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C83
U+27C84 (162948) 𧲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C84
U+27C85 (162949) 𧲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C85
U+27C86 (162950) 𧲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C86
U+27C87 (162951) 𧲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C87
U+27C88 (162952) 𧲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C88
U+27C89 (162953) 𧲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C89
U+27C8A (162954) 𧲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8A
U+27C8B (162955) 𧲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8B
U+27C8C (162956) 𧲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8C
U+27C8D (162957) 𧲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8D
U+27C8E (162958) 𧲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8E
U+27C8F (162959) 𧲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C8F
U+27C90 (162960) 𧲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C90
U+27C91 (162961) 𧲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C91
U+27C92 (162962) 𧲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C92
U+27C93 (162963) 𧲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C93
U+27C94 (162964) 𧲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C94
U+27C95 (162965) 𧲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C95
U+27C96 (162966) 𧲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C96
U+27C97 (162967) 𧲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C97
U+27C98 (162968) 𧲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C98
U+27C99 (162969) 𧲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C99
U+27C9A (162970) 𧲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9A
U+27C9B (162971) 𧲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9B
U+27C9C (162972) 𧲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9C
U+27C9D (162973) 𧲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9D
U+27C9E (162974) 𧲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9E
U+27C9F (162975) 𧲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27C9F
U+27CA0 (162976) 𧲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA0
U+27CA1 (162977) 𧲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA1
U+27CA2 (162978) 𧲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA2
U+27CA3 (162979) 𧲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA3
U+27CA4 (162980) 𧲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA4
U+27CA5 (162981) 𧲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA5
U+27CA6 (162982) 𧲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA6
U+27CA7 (162983) 𧲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA7
U+27CA8 (162984) 𧲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA8
U+27CA9 (162985) 𧲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CA9
U+27CAA (162986) 𧲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAA
U+27CAB (162987) 𧲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAB
U+27CAC (162988) 𧲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAC
U+27CAD (162989) 𧲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAD
U+27CAE (162990) 𧲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAE
U+27CAF (162991) 𧲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CAF
U+27CB0 (162992) 𧲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB0
U+27CB1 (162993) 𧲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB1
U+27CB2 (162994) 𧲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB2
U+27CB3 (162995) 𧲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB3
U+27CB4 (162996) 𧲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB4
U+27CB5 (162997) 𧲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB5
U+27CB6 (162998) 𧲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB6
U+27CB7 (162999) 𧲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB7
U+27CB8 (163000) 𧲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB8
U+27CB9 (163001) 𧲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CB9
U+27CBA (163002) 𧲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBA
U+27CBB (163003) 𧲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBB
U+27CBC (163004) 𧲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBC
U+27CBD (163005) 𧲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBD
U+27CBE (163006) 𧲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBE
U+27CBF (163007) 𧲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CBF
U+27CC0 (163008) 𧳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC0
U+27CC1 (163009) 𧳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC1
U+27CC2 (163010) 𧳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC2
U+27CC3 (163011) 𧳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC3
U+27CC4 (163012) 𧳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC4
U+27CC5 (163013) 𧳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC5
U+27CC6 (163014) 𧳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC6
U+27CC7 (163015) 𧳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC7
U+27CC8 (163016) 𧳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC8
U+27CC9 (163017) 𧳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CC9
U+27CCA (163018) 𧳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCA
U+27CCB (163019) 𧳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCB
U+27CCC (163020) 𧳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCC
U+27CCD (163021) 𧳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCD
U+27CCE (163022) 𧳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCE
U+27CCF (163023) 𧳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CCF
U+27CD0 (163024) 𧳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD0
U+27CD1 (163025) 𧳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD1
U+27CD2 (163026) 𧳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD2
U+27CD3 (163027) 𧳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD3
U+27CD4 (163028) 𧳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD4
U+27CD5 (163029) 𧳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD5
U+27CD6 (163030) 𧳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD6
U+27CD7 (163031) 𧳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD7
U+27CD8 (163032) 𧳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD8
U+27CD9 (163033) 𧳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CD9
U+27CDA (163034) 𧳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDA
U+27CDB (163035) 𧳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDB
U+27CDC (163036) 𧳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDC
U+27CDD (163037) 𧳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDD
U+27CDE (163038) 𧳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDE
U+27CDF (163039) 𧳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CDF
U+27CE0 (163040) 𧳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE0
U+27CE1 (163041) 𧳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE1
U+27CE2 (163042) 𧳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE2
U+27CE3 (163043) 𧳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE3
U+27CE4 (163044) 𧳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE4
U+27CE5 (163045) 𧳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE5
U+27CE6 (163046) 𧳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE6
U+27CE7 (163047) 𧳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE7
U+27CE8 (163048) 𧳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE8
U+27CE9 (163049) 𧳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CE9
U+27CEA (163050) 𧳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CEA
U+27CEB (163051) 𧳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CEB
U+27CEC (163052) 𧳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CEC
U+27CED (163053) 𧳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CED
U+27CEE (163054) 𧳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CEE
U+27CEF (163055) 𧳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CEF
U+27CF0 (163056) 𧳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF0
U+27CF1 (163057) 𧳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF1
U+27CF2 (163058) 𧳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF2
U+27CF3 (163059) 𧳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF3
U+27CF4 (163060) 𧳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF4
U+27CF5 (163061) 𧳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF5
U+27CF6 (163062) 𧳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF6
U+27CF7 (163063) 𧳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF7
U+27CF8 (163064) 𧳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF8
U+27CF9 (163065) 𧳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CF9
U+27CFA (163066) 𧳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFA
U+27CFB (163067) 𧳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFB
U+27CFC (163068) 𧳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFC
U+27CFD (163069) 𧳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFD
U+27CFE (163070) 𧳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFE
U+27CFF (163071) 𧳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27CFF
U+27D00 (163072) 𧴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D00
U+27D01 (163073) 𧴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D01
U+27D02 (163074) 𧴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D02
U+27D03 (163075) 𧴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D03
U+27D04 (163076) 𧴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D04
U+27D05 (163077) 𧴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D05
U+27D06 (163078) 𧴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D06
U+27D07 (163079) 𧴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D07
U+27D08 (163080) 𧴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D08
U+27D09 (163081) 𧴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D09
U+27D0A (163082) 𧴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0A
U+27D0B (163083) 𧴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0B
U+27D0C (163084) 𧴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0C
U+27D0D (163085) 𧴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0D
U+27D0E (163086) 𧴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0E
U+27D0F (163087) 𧴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D0F
U+27D10 (163088) 𧴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D10
U+27D11 (163089) 𧴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D11
U+27D12 (163090) 𧴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D12
U+27D13 (163091) 𧴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D13
U+27D14 (163092) 𧴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D14
U+27D15 (163093) 𧴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D15
U+27D16 (163094) 𧴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D16
U+27D17 (163095) 𧴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D17
U+27D18 (163096) 𧴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D18
U+27D19 (163097) 𧴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D19
U+27D1A (163098) 𧴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1A
U+27D1B (163099) 𧴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1B
U+27D1C (163100) 𧴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1C
U+27D1D (163101) 𧴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1D
U+27D1E (163102) 𧴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1E
U+27D1F (163103) 𧴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D1F
U+27D20 (163104) 𧴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D20
U+27D21 (163105) 𧴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D21
U+27D22 (163106) 𧴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D22
U+27D23 (163107) 𧴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D23
U+27D24 (163108) 𧴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D24
U+27D25 (163109) 𧴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D25
U+27D26 (163110) 𧴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D26
U+27D27 (163111) 𧴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D27
U+27D28 (163112) 𧴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D28
U+27D29 (163113) 𧴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D29
U+27D2A (163114) 𧴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2A
U+27D2B (163115) 𧴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2B
U+27D2C (163116) 𧴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2C
U+27D2D (163117) 𧴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2D
U+27D2E (163118) 𧴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2E
U+27D2F (163119) 𧴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D2F
U+27D30 (163120) 𧴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D30
U+27D31 (163121) 𧴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D31
U+27D32 (163122) 𧴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D32
U+27D33 (163123) 𧴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D33
U+27D34 (163124) 𧴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D34
U+27D35 (163125) 𧴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D35
U+27D36 (163126) 𧴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D36
U+27D37 (163127) 𧴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D37
U+27D38 (163128) 𧴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D38
U+27D39 (163129) 𧴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D39
U+27D3A (163130) 𧴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3A
U+27D3B (163131) 𧴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3B
U+27D3C (163132) 𧴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3C
U+27D3D (163133) 𧴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3D
U+27D3E (163134) 𧴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3E
U+27D3F (163135) 𧴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D3F
U+27D40 (163136) 𧵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D40
U+27D41 (163137) 𧵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D41
U+27D42 (163138) 𧵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D42
U+27D43 (163139) 𧵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D43
U+27D44 (163140) 𧵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D44
U+27D45 (163141) 𧵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D45
U+27D46 (163142) 𧵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D46
U+27D47 (163143) 𧵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D47
U+27D48 (163144) 𧵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D48
U+27D49 (163145) 𧵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D49
U+27D4A (163146) 𧵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4A
U+27D4B (163147) 𧵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4B
U+27D4C (163148) 𧵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4C
U+27D4D (163149) 𧵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4D
U+27D4E (163150) 𧵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4E
U+27D4F (163151) 𧵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D4F
U+27D50 (163152) 𧵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D50
U+27D51 (163153) 𧵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D51
U+27D52 (163154) 𧵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D52
U+27D53 (163155) 𧵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D53
U+27D54 (163156) 𧵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D54
U+27D55 (163157) 𧵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D55
U+27D56 (163158) 𧵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D56
U+27D57 (163159) 𧵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D57
U+27D58 (163160) 𧵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D58
U+27D59 (163161) 𧵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D59
U+27D5A (163162) 𧵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5A
U+27D5B (163163) 𧵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5B
U+27D5C (163164) 𧵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5C
U+27D5D (163165) 𧵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5D
U+27D5E (163166) 𧵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5E
U+27D5F (163167) 𧵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D5F
U+27D60 (163168) 𧵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D60
U+27D61 (163169) 𧵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D61
U+27D62 (163170) 𧵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D62
U+27D63 (163171) 𧵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D63
U+27D64 (163172) 𧵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D64
U+27D65 (163173) 𧵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D65
U+27D66 (163174) 𧵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D66
U+27D67 (163175) 𧵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D67
U+27D68 (163176) 𧵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D68
U+27D69 (163177) 𧵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D69
U+27D6A (163178) 𧵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6A
U+27D6B (163179) 𧵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6B
U+27D6C (163180) 𧵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6C
U+27D6D (163181) 𧵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6D
U+27D6E (163182) 𧵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6E
U+27D6F (163183) 𧵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D6F
U+27D70 (163184) 𧵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D70
U+27D71 (163185) 𧵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D71
U+27D72 (163186) 𧵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D72
U+27D73 (163187) 𧵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D73
U+27D74 (163188) 𧵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D74
U+27D75 (163189) 𧵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D75
U+27D76 (163190) 𧵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D76
U+27D77 (163191) 𧵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D77
U+27D78 (163192) 𧵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D78
U+27D79 (163193) 𧵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D79
U+27D7A (163194) 𧵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7A
U+27D7B (163195) 𧵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7B
U+27D7C (163196) 𧵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7C
U+27D7D (163197) 𧵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7D
U+27D7E (163198) 𧵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7E
U+27D7F (163199) 𧵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D7F
U+27D80 (163200) 𧶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D80
U+27D81 (163201) 𧶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D81
U+27D82 (163202) 𧶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D82
U+27D83 (163203) 𧶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D83
U+27D84 (163204) 𧶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D84
U+27D85 (163205) 𧶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D85
U+27D86 (163206) 𧶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D86
U+27D87 (163207) 𧶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D87
U+27D88 (163208) 𧶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D88
U+27D89 (163209) 𧶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D89
U+27D8A (163210) 𧶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8A
U+27D8B (163211) 𧶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8B
U+27D8C (163212) 𧶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8C
U+27D8D (163213) 𧶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8D
U+27D8E (163214) 𧶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8E
U+27D8F (163215) 𧶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D8F
U+27D90 (163216) 𧶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D90
U+27D91 (163217) 𧶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D91
U+27D92 (163218) 𧶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D92
U+27D93 (163219) 𧶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D93
U+27D94 (163220) 𧶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D94
U+27D95 (163221) 𧶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D95
U+27D96 (163222) 𧶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D96
U+27D97 (163223) 𧶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D97
U+27D98 (163224) 𧶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D98
U+27D99 (163225) 𧶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D99
U+27D9A (163226) 𧶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9A
U+27D9B (163227) 𧶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9B
U+27D9C (163228) 𧶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9C
U+27D9D (163229) 𧶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9D
U+27D9E (163230) 𧶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9E
U+27D9F (163231) 𧶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27D9F
U+27DA0 (163232) 𧶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA0
U+27DA1 (163233) 𧶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA1
U+27DA2 (163234) 𧶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA2
U+27DA3 (163235) 𧶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA3
U+27DA4 (163236) 𧶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA4
U+27DA5 (163237) 𧶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA5
U+27DA6 (163238) 𧶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA6
U+27DA7 (163239) 𧶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA7
U+27DA8 (163240) 𧶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA8
U+27DA9 (163241) 𧶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DA9
U+27DAA (163242) 𧶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAA
U+27DAB (163243) 𧶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAB
U+27DAC (163244) 𧶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAC
U+27DAD (163245) 𧶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAD
U+27DAE (163246) 𧶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAE
U+27DAF (163247) 𧶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DAF
U+27DB0 (163248) 𧶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB0
U+27DB1 (163249) 𧶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB1
U+27DB2 (163250) 𧶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB2
U+27DB3 (163251) 𧶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB3
U+27DB4 (163252) 𧶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB4
U+27DB5 (163253) 𧶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB5
U+27DB6 (163254) 𧶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB6
U+27DB7 (163255) 𧶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB7
U+27DB8 (163256) 𧶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB8
U+27DB9 (163257) 𧶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DB9
U+27DBA (163258) 𧶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBA
U+27DBB (163259) 𧶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBB
U+27DBC (163260) 𧶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBC
U+27DBD (163261) 𧶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBD
U+27DBE (163262) 𧶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBE
U+27DBF (163263) 𧶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DBF
U+27DC0 (163264) 𧷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC0
U+27DC1 (163265) 𧷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC1
U+27DC2 (163266) 𧷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC2
U+27DC3 (163267) 𧷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC3
U+27DC4 (163268) 𧷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC4
U+27DC5 (163269) 𧷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC5
U+27DC6 (163270) 𧷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC6
U+27DC7 (163271) 𧷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC7
U+27DC8 (163272) 𧷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC8
U+27DC9 (163273) 𧷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DC9
U+27DCA (163274) 𧷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCA
U+27DCB (163275) 𧷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCB
U+27DCC (163276) 𧷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCC
U+27DCD (163277) 𧷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCD
U+27DCE (163278) 𧷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCE
U+27DCF (163279) 𧷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DCF
U+27DD0 (163280) 𧷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD0
U+27DD1 (163281) 𧷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD1
U+27DD2 (163282) 𧷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD2
U+27DD3 (163283) 𧷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD3
U+27DD4 (163284) 𧷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD4
U+27DD5 (163285) 𧷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD5
U+27DD6 (163286) 𧷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD6
U+27DD7 (163287) 𧷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD7
U+27DD8 (163288) 𧷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD8
U+27DD9 (163289) 𧷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DD9
U+27DDA (163290) 𧷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDA
U+27DDB (163291) 𧷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDB
U+27DDC (163292) 𧷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDC
U+27DDD (163293) 𧷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDD
U+27DDE (163294) 𧷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDE
U+27DDF (163295) 𧷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DDF
U+27DE0 (163296) 𧷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE0
U+27DE1 (163297) 𧷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE1
U+27DE2 (163298) 𧷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE2
U+27DE3 (163299) 𧷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE3
U+27DE4 (163300) 𧷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE4
U+27DE5 (163301) 𧷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE5
U+27DE6 (163302) 𧷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE6
U+27DE7 (163303) 𧷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE7
U+27DE8 (163304) 𧷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE8
U+27DE9 (163305) 𧷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DE9
U+27DEA (163306) 𧷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DEA
U+27DEB (163307) 𧷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DEB
U+27DEC (163308) 𧷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DEC
U+27DED (163309) 𧷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DED
U+27DEE (163310) 𧷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DEE
U+27DEF (163311) 𧷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DEF
U+27DF0 (163312) 𧷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF0
U+27DF1 (163313) 𧷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF1
U+27DF2 (163314) 𧷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF2
U+27DF3 (163315) 𧷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF3
U+27DF4 (163316) 𧷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF4
U+27DF5 (163317) 𧷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF5
U+27DF6 (163318) 𧷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF6
U+27DF7 (163319) 𧷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF7
U+27DF8 (163320) 𧷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF8
U+27DF9 (163321) 𧷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DF9
U+27DFA (163322) 𧷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFA
U+27DFB (163323) 𧷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFB
U+27DFC (163324) 𧷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFC
U+27DFD (163325) 𧷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFD
U+27DFE (163326) 𧷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFE
U+27DFF (163327) 𧷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27DFF
U+27E00 (163328) 𧸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E00
U+27E01 (163329) 𧸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E01
U+27E02 (163330) 𧸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E02
U+27E03 (163331) 𧸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E03
U+27E04 (163332) 𧸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E04
U+27E05 (163333) 𧸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E05
U+27E06 (163334) 𧸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E06
U+27E07 (163335) 𧸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E07
U+27E08 (163336) 𧸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E08
U+27E09 (163337) 𧸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E09
U+27E0A (163338) 𧸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0A
U+27E0B (163339) 𧸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0B
U+27E0C (163340) 𧸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0C
U+27E0D (163341) 𧸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0D
U+27E0E (163342) 𧸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0E
U+27E0F (163343) 𧸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E0F
U+27E10 (163344) 𧸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E10
U+27E11 (163345) 𧸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E11
U+27E12 (163346) 𧸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E12
U+27E13 (163347) 𧸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E13
U+27E14 (163348) 𧸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E14
U+27E15 (163349) 𧸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E15
U+27E16 (163350) 𧸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E16
U+27E17 (163351) 𧸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E17
U+27E18 (163352) 𧸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E18
U+27E19 (163353) 𧸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E19
U+27E1A (163354) 𧸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1A
U+27E1B (163355) 𧸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1B
U+27E1C (163356) 𧸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1C
U+27E1D (163357) 𧸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1D
U+27E1E (163358) 𧸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1E
U+27E1F (163359) 𧸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E1F
U+27E20 (163360) 𧸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E20
U+27E21 (163361) 𧸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E21
U+27E22 (163362) 𧸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E22
U+27E23 (163363) 𧸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E23
U+27E24 (163364) 𧸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E24
U+27E25 (163365) 𧸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E25
U+27E26 (163366) 𧸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E26
U+27E27 (163367) 𧸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E27
U+27E28 (163368) 𧸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E28
U+27E29 (163369) 𧸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E29
U+27E2A (163370) 𧸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2A
U+27E2B (163371) 𧸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2B
U+27E2C (163372) 𧸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2C
U+27E2D (163373) 𧸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2D
U+27E2E (163374) 𧸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2E
U+27E2F (163375) 𧸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E2F
U+27E30 (163376) 𧸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E30
U+27E31 (163377) 𧸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E31
U+27E32 (163378) 𧸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E32
U+27E33 (163379) 𧸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E33
U+27E34 (163380) 𧸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E34
U+27E35 (163381) 𧸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E35
U+27E36 (163382) 𧸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E36
U+27E37 (163383) 𧸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E37
U+27E38 (163384) 𧸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E38
U+27E39 (163385) 𧸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E39
U+27E3A (163386) 𧸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3A
U+27E3B (163387) 𧸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3B
U+27E3C (163388) 𧸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3C
U+27E3D (163389) 𧸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3D
U+27E3E (163390) 𧸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3E
U+27E3F (163391) 𧸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E3F
U+27E40 (163392) 𧹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E40
U+27E41 (163393) 𧹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E41
U+27E42 (163394) 𧹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E42
U+27E43 (163395) 𧹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E43
U+27E44 (163396) 𧹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E44
U+27E45 (163397) 𧹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E45
U+27E46 (163398) 𧹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E46
U+27E47 (163399) 𧹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E47
U+27E48 (163400) 𧹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E48
U+27E49 (163401) 𧹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E49
U+27E4A (163402) 𧹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4A
U+27E4B (163403) 𧹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4B
U+27E4C (163404) 𧹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4C
U+27E4D (163405) 𧹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4D
U+27E4E (163406) 𧹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4E
U+27E4F (163407) 𧹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E4F
U+27E50 (163408) 𧹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E50
U+27E51 (163409) 𧹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E51
U+27E52 (163410) 𧹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E52
U+27E53 (163411) 𧹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E53
U+27E54 (163412) 𧹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E54
U+27E55 (163413) 𧹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E55
U+27E56 (163414) 𧹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E56
U+27E57 (163415) 𧹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E57
U+27E58 (163416) 𧹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E58
U+27E59 (163417) 𧹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E59
U+27E5A (163418) 𧹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5A
U+27E5B (163419) 𧹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5B
U+27E5C (163420) 𧹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5C
U+27E5D (163421) 𧹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5D
U+27E5E (163422) 𧹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5E
U+27E5F (163423) 𧹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E5F
U+27E60 (163424) 𧹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E60
U+27E61 (163425) 𧹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E61
U+27E62 (163426) 𧹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E62
U+27E63 (163427) 𧹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E63
U+27E64 (163428) 𧹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E64
U+27E65 (163429) 𧹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E65
U+27E66 (163430) 𧹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E66
U+27E67 (163431) 𧹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E67
U+27E68 (163432) 𧹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E68
U+27E69 (163433) 𧹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E69
U+27E6A (163434) 𧹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6A
U+27E6B (163435) 𧹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6B
U+27E6C (163436) 𧹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6C
U+27E6D (163437) 𧹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6D
U+27E6E (163438) 𧹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6E
U+27E6F (163439) 𧹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E6F
U+27E70 (163440) 𧹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E70
U+27E71 (163441) 𧹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E71
U+27E72 (163442) 𧹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E72
U+27E73 (163443) 𧹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E73
U+27E74 (163444) 𧹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E74
U+27E75 (163445) 𧹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E75
U+27E76 (163446) 𧹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E76
U+27E77 (163447) 𧹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E77
U+27E78 (163448) 𧹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E78
U+27E79 (163449) 𧹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E79
U+27E7A (163450) 𧹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7A
U+27E7B (163451) 𧹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7B
U+27E7C (163452) 𧹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7C
U+27E7D (163453) 𧹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7D
U+27E7E (163454) 𧹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7E
U+27E7F (163455) 𧹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E7F
U+27E80 (163456) 𧺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E80
U+27E81 (163457) 𧺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E81
U+27E82 (163458) 𧺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E82
U+27E83 (163459) 𧺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E83
U+27E84 (163460) 𧺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E84
U+27E85 (163461) 𧺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E85
U+27E86 (163462) 𧺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E86
U+27E87 (163463) 𧺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E87
U+27E88 (163464) 𧺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E88
U+27E89 (163465) 𧺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E89
U+27E8A (163466) 𧺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8A
U+27E8B (163467) 𧺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8B
U+27E8C (163468) 𧺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8C
U+27E8D (163469) 𧺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8D
U+27E8E (163470) 𧺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8E
U+27E8F (163471) 𧺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E8F
U+27E90 (163472) 𧺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E90
U+27E91 (163473) 𧺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E91
U+27E92 (163474) 𧺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E92
U+27E93 (163475) 𧺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E93
U+27E94 (163476) 𧺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E94
U+27E95 (163477) 𧺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E95
U+27E96 (163478) 𧺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E96
U+27E97 (163479) 𧺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E97
U+27E98 (163480) 𧺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E98
U+27E99 (163481) 𧺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E99
U+27E9A (163482) 𧺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9A
U+27E9B (163483) 𧺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9B
U+27E9C (163484) 𧺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9C
U+27E9D (163485) 𧺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9D
U+27E9E (163486) 𧺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9E
U+27E9F (163487) 𧺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27E9F
U+27EA0 (163488) 𧺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA0
U+27EA1 (163489) 𧺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA1
U+27EA2 (163490) 𧺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA2
U+27EA3 (163491) 𧺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA3
U+27EA4 (163492) 𧺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA4
U+27EA5 (163493) 𧺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA5
U+27EA6 (163494) 𧺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA6
U+27EA7 (163495) 𧺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA7
U+27EA8 (163496) 𧺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA8
U+27EA9 (163497) 𧺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EA9
U+27EAA (163498) 𧺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAA
U+27EAB (163499) 𧺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAB
U+27EAC (163500) 𧺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAC
U+27EAD (163501) 𧺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAD
U+27EAE (163502) 𧺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAE
U+27EAF (163503) 𧺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EAF
U+27EB0 (163504) 𧺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB0
U+27EB1 (163505) 𧺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB1
U+27EB2 (163506) 𧺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB2
U+27EB3 (163507) 𧺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB3
U+27EB4 (163508) 𧺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB4
U+27EB5 (163509) 𧺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB5
U+27EB6 (163510) 𧺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB6
U+27EB7 (163511) 𧺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB7
U+27EB8 (163512) 𧺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB8
U+27EB9 (163513) 𧺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EB9
U+27EBA (163514) 𧺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBA
U+27EBB (163515) 𧺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBB
U+27EBC (163516) 𧺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBC
U+27EBD (163517) 𧺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBD
U+27EBE (163518) 𧺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBE
U+27EBF (163519) 𧺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EBF
U+27EC0 (163520) 𧻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC0
U+27EC1 (163521) 𧻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC1
U+27EC2 (163522) 𧻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC2
U+27EC3 (163523) 𧻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC3
U+27EC4 (163524) 𧻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC4
U+27EC5 (163525) 𧻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC5
U+27EC6 (163526) 𧻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC6
U+27EC7 (163527) 𧻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC7
U+27EC8 (163528) 𧻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC8
U+27EC9 (163529) 𧻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EC9
U+27ECA (163530) 𧻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECA
U+27ECB (163531) 𧻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECB
U+27ECC (163532) 𧻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECC
U+27ECD (163533) 𧻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECD
U+27ECE (163534) 𧻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECE
U+27ECF (163535) 𧻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ECF
U+27ED0 (163536) 𧻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED0
U+27ED1 (163537) 𧻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED1
U+27ED2 (163538) 𧻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED2
U+27ED3 (163539) 𧻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED3
U+27ED4 (163540) 𧻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED4
U+27ED5 (163541) 𧻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED5
U+27ED6 (163542) 𧻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED6
U+27ED7 (163543) 𧻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED7
U+27ED8 (163544) 𧻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED8
U+27ED9 (163545) 𧻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27ED9
U+27EDA (163546) 𧻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDA
U+27EDB (163547) 𧻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDB
U+27EDC (163548) 𧻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDC
U+27EDD (163549) 𧻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDD
U+27EDE (163550) 𧻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDE
U+27EDF (163551) 𧻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EDF
U+27EE0 (163552) 𧻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE0
U+27EE1 (163553) 𧻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE1
U+27EE2 (163554) 𧻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE2
U+27EE3 (163555) 𧻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE3
U+27EE4 (163556) 𧻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE4
U+27EE5 (163557) 𧻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE5
U+27EE6 (163558) 𧻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE6
U+27EE7 (163559) 𧻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE7
U+27EE8 (163560) 𧻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE8
U+27EE9 (163561) 𧻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EE9
U+27EEA (163562) 𧻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EEA
U+27EEB (163563) 𧻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EEB
U+27EEC (163564) 𧻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EEC
U+27EED (163565) 𧻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EED
U+27EEE (163566) 𧻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EEE
U+27EEF (163567) 𧻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EEF
U+27EF0 (163568) 𧻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF0
U+27EF1 (163569) 𧻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF1
U+27EF2 (163570) 𧻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF2
U+27EF3 (163571) 𧻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF3
U+27EF4 (163572) 𧻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF4
U+27EF5 (163573) 𧻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF5
U+27EF6 (163574) 𧻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF6
U+27EF7 (163575) 𧻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF7
U+27EF8 (163576) 𧻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF8
U+27EF9 (163577) 𧻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EF9
U+27EFA (163578) 𧻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFA
U+27EFB (163579) 𧻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFB
U+27EFC (163580) 𧻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFC
U+27EFD (163581) 𧻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFD
U+27EFE (163582) 𧻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFE
U+27EFF (163583) 𧻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27EFF
U+27F00 (163584) 𧼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F00
U+27F01 (163585) 𧼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F01
U+27F02 (163586) 𧼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F02
U+27F03 (163587) 𧼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F03
U+27F04 (163588) 𧼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F04
U+27F05 (163589) 𧼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F05
U+27F06 (163590) 𧼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F06
U+27F07 (163591) 𧼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F07
U+27F08 (163592) 𧼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F08
U+27F09 (163593) 𧼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F09
U+27F0A (163594) 𧼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0A
U+27F0B (163595) 𧼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0B
U+27F0C (163596) 𧼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0C
U+27F0D (163597) 𧼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0D
U+27F0E (163598) 𧼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0E
U+27F0F (163599) 𧼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F0F
U+27F10 (163600) 𧼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F10
U+27F11 (163601) 𧼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F11
U+27F12 (163602) 𧼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F12
U+27F13 (163603) 𧼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F13
U+27F14 (163604) 𧼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F14
U+27F15 (163605) 𧼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F15
U+27F16 (163606) 𧼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F16
U+27F17 (163607) 𧼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F17
U+27F18 (163608) 𧼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F18
U+27F19 (163609) 𧼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F19
U+27F1A (163610) 𧼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1A
U+27F1B (163611) 𧼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1B
U+27F1C (163612) 𧼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1C
U+27F1D (163613) 𧼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1D
U+27F1E (163614) 𧼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1E
U+27F1F (163615) 𧼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F1F
U+27F20 (163616) 𧼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F20
U+27F21 (163617) 𧼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F21
U+27F22 (163618) 𧼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F22
U+27F23 (163619) 𧼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F23
U+27F24 (163620) 𧼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F24
U+27F25 (163621) 𧼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F25
U+27F26 (163622) 𧼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F26
U+27F27 (163623) 𧼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F27
U+27F28 (163624) 𧼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F28
U+27F29 (163625) 𧼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F29
U+27F2A (163626) 𧼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2A
U+27F2B (163627) 𧼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2B
U+27F2C (163628) 𧼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2C
U+27F2D (163629) 𧼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2D
U+27F2E (163630) 𧼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2E
U+27F2F (163631) 𧼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F2F
U+27F30 (163632) 𧼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F30
U+27F31 (163633) 𧼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F31
U+27F32 (163634) 𧼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F32
U+27F33 (163635) 𧼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F33
U+27F34 (163636) 𧼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F34
U+27F35 (163637) 𧼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F35
U+27F36 (163638) 𧼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F36
U+27F37 (163639) 𧼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F37
U+27F38 (163640) 𧼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F38
U+27F39 (163641) 𧼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F39
U+27F3A (163642) 𧼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3A
U+27F3B (163643) 𧼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3B
U+27F3C (163644) 𧼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3C
U+27F3D (163645) 𧼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3D
U+27F3E (163646) 𧼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3E
U+27F3F (163647) 𧼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F3F
U+27F40 (163648) 𧽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F40
U+27F41 (163649) 𧽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F41
U+27F42 (163650) 𧽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F42
U+27F43 (163651) 𧽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F43
U+27F44 (163652) 𧽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F44
U+27F45 (163653) 𧽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F45
U+27F46 (163654) 𧽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F46
U+27F47 (163655) 𧽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F47
U+27F48 (163656) 𧽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F48
U+27F49 (163657) 𧽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F49
U+27F4A (163658) 𧽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4A
U+27F4B (163659) 𧽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4B
U+27F4C (163660) 𧽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4C
U+27F4D (163661) 𧽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4D
U+27F4E (163662) 𧽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4E
U+27F4F (163663) 𧽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F4F
U+27F50 (163664) 𧽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F50
U+27F51 (163665) 𧽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F51
U+27F52 (163666) 𧽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F52
U+27F53 (163667) 𧽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F53
U+27F54 (163668) 𧽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F54
U+27F55 (163669) 𧽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F55
U+27F56 (163670) 𧽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F56
U+27F57 (163671) 𧽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F57
U+27F58 (163672) 𧽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F58
U+27F59 (163673) 𧽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F59
U+27F5A (163674) 𧽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5A
U+27F5B (163675) 𧽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5B
U+27F5C (163676) 𧽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5C
U+27F5D (163677) 𧽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5D
U+27F5E (163678) 𧽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5E
U+27F5F (163679) 𧽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F5F
U+27F60 (163680) 𧽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F60
U+27F61 (163681) 𧽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F61
U+27F62 (163682) 𧽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F62
U+27F63 (163683) 𧽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F63
U+27F64 (163684) 𧽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F64
U+27F65 (163685) 𧽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F65
U+27F66 (163686) 𧽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F66
U+27F67 (163687) 𧽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F67
U+27F68 (163688) 𧽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F68
U+27F69 (163689) 𧽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F69
U+27F6A (163690) 𧽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6A
U+27F6B (163691) 𧽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6B
U+27F6C (163692) 𧽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6C
U+27F6D (163693) 𧽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6D
U+27F6E (163694) 𧽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6E
U+27F6F (163695) 𧽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F6F
U+27F70 (163696) 𧽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F70
U+27F71 (163697) 𧽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F71
U+27F72 (163698) 𧽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F72
U+27F73 (163699) 𧽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F73
U+27F74 (163700) 𧽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F74
U+27F75 (163701) 𧽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F75
U+27F76 (163702) 𧽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F76
U+27F77 (163703) 𧽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F77
U+27F78 (163704) 𧽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F78
U+27F79 (163705) 𧽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F79
U+27F7A (163706) 𧽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7A
U+27F7B (163707) 𧽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7B
U+27F7C (163708) 𧽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7C
U+27F7D (163709) 𧽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7D
U+27F7E (163710) 𧽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7E
U+27F7F (163711) 𧽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F7F
U+27F80 (163712) 𧾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F80
U+27F81 (163713) 𧾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F81
U+27F82 (163714) 𧾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F82
U+27F83 (163715) 𧾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F83
U+27F84 (163716) 𧾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F84
U+27F85 (163717) 𧾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F85
U+27F86 (163718) 𧾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F86
U+27F87 (163719) 𧾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F87
U+27F88 (163720) 𧾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F88
U+27F89 (163721) 𧾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F89
U+27F8A (163722) 𧾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8A
U+27F8B (163723) 𧾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8B
U+27F8C (163724) 𧾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8C
U+27F8D (163725) 𧾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8D
U+27F8E (163726) 𧾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8E
U+27F8F (163727) 𧾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F8F
U+27F90 (163728) 𧾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F90
U+27F91 (163729) 𧾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F91
U+27F92 (163730) 𧾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F92
U+27F93 (163731) 𧾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F93
U+27F94 (163732) 𧾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F94
U+27F95 (163733) 𧾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F95
U+27F96 (163734) 𧾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F96
U+27F97 (163735) 𧾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F97
U+27F98 (163736) 𧾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F98
U+27F99 (163737) 𧾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F99
U+27F9A (163738) 𧾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9A
U+27F9B (163739) 𧾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9B
U+27F9C (163740) 𧾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9C
U+27F9D (163741) 𧾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9D
U+27F9E (163742) 𧾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9E
U+27F9F (163743) 𧾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27F9F
U+27FA0 (163744) 𧾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA0
U+27FA1 (163745) 𧾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA1
U+27FA2 (163746) 𧾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA2
U+27FA3 (163747) 𧾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA3
U+27FA4 (163748) 𧾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA4
U+27FA5 (163749) 𧾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA5
U+27FA6 (163750) 𧾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA6
U+27FA7 (163751) 𧾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA7
U+27FA8 (163752) 𧾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA8
U+27FA9 (163753) 𧾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FA9
U+27FAA (163754) 𧾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAA
U+27FAB (163755) 𧾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAB
U+27FAC (163756) 𧾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAC
U+27FAD (163757) 𧾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAD
U+27FAE (163758) 𧾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAE
U+27FAF (163759) 𧾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FAF
U+27FB0 (163760) 𧾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB0
U+27FB1 (163761) 𧾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB1
U+27FB2 (163762) 𧾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB2
U+27FB3 (163763) 𧾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB3
U+27FB4 (163764) 𧾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB4
U+27FB5 (163765) 𧾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB5
U+27FB6 (163766) 𧾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB6
U+27FB7 (163767) 𧾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB7
U+27FB8 (163768) 𧾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB8
U+27FB9 (163769) 𧾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FB9
U+27FBA (163770) 𧾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBA
U+27FBB (163771) 𧾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBB
U+27FBC (163772) 𧾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBC
U+27FBD (163773) 𧾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBD
U+27FBE (163774) 𧾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBE
U+27FBF (163775) 𧾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FBF
U+27FC0 (163776) 𧿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC0
U+27FC1 (163777) 𧿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC1
U+27FC2 (163778) 𧿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC2
U+27FC3 (163779) 𧿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC3
U+27FC4 (163780) 𧿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC4
U+27FC5 (163781) 𧿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC5
U+27FC6 (163782) 𧿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC6
U+27FC7 (163783) 𧿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC7
U+27FC8 (163784) 𧿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC8
U+27FC9 (163785) 𧿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FC9
U+27FCA (163786) 𧿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCA
U+27FCB (163787) 𧿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCB
U+27FCC (163788) 𧿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCC
U+27FCD (163789) 𧿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCD
U+27FCE (163790) 𧿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCE
U+27FCF (163791) 𧿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FCF
U+27FD0 (163792) 𧿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD0
U+27FD1 (163793) 𧿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD1
U+27FD2 (163794) 𧿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD2
U+27FD3 (163795) 𧿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD3
U+27FD4 (163796) 𧿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD4
U+27FD5 (163797) 𧿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD5
U+27FD6 (163798) 𧿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD6
U+27FD7 (163799) 𧿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD7
U+27FD8 (163800) 𧿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD8
U+27FD9 (163801) 𧿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FD9
U+27FDA (163802) 𧿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDA
U+27FDB (163803) 𧿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDB
U+27FDC (163804) 𧿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDC
U+27FDD (163805) 𧿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDD
U+27FDE (163806) 𧿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDE
U+27FDF (163807) 𧿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FDF
U+27FE0 (163808) 𧿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE0
U+27FE1 (163809) 𧿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE1
U+27FE2 (163810) 𧿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE2
U+27FE3 (163811) 𧿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE3
U+27FE4 (163812) 𧿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE4
U+27FE5 (163813) 𧿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE5
U+27FE6 (163814) 𧿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE6
U+27FE7 (163815) 𧿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE7
U+27FE8 (163816) 𧿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE8
U+27FE9 (163817) 𧿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FE9
U+27FEA (163818) 𧿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FEA
U+27FEB (163819) 𧿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FEB
U+27FEC (163820) 𧿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FEC
U+27FED (163821) 𧿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FED
U+27FEE (163822) 𧿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FEE
U+27FEF (163823) 𧿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FEF
U+27FF0 (163824) 𧿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF0
U+27FF1 (163825) 𧿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF1
U+27FF2 (163826) 𧿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF2
U+27FF3 (163827) 𧿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF3
U+27FF4 (163828) 𧿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF4
U+27FF5 (163829) 𧿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF5
U+27FF6 (163830) 𧿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF6
U+27FF7 (163831) 𧿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF7
U+27FF8 (163832) 𧿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF8
U+27FF9 (163833) 𧿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FF9
U+27FFA (163834) 𧿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFA
U+27FFB (163835) 𧿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFB
U+27FFC (163836) 𧿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFC
U+27FFD (163837) 𧿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFD
U+27FFE (163838) 𧿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFE
U+27FFF (163839) 𧿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-27FFF