ภาคผนวก:ยูนิโคด/Hiragana

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ CJK Symbols and Punctuation

Hiragana

Katakana ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Hiragana” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 14.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+3040 ถึง U+309F

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+3041 (12353) Japanese Hiragana kyokashotai small A.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL A
U+3042 (12354) Japanese Hiragana kyokashotai A.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER A
U+3043 (12355) Japanese Hiragana kyokashotai small I.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL I
U+3044 (12356) Japanese Hiragana kyokashotai I.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER I
U+3045 (12357) Japanese Hiragana kyokashotai small U.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL U
U+3046 (12358) Japanese Hiragana kyokashotai U.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER U
U+3047 (12359) Japanese Hiragana kyokashotai small E.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL E
U+3048 (12360) Japanese Hiragana kyokashotai E.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER E
U+3049 (12361) Japanese Hiragana kyokashotai small O.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL O
U+304A (12362) Japanese Hiragana kyokashotai O.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER O
U+304B (12363) Japanese Hiragana kyokashotai KA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KA
U+304C (12364) Japanese Hiragana kyokashotai GA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GA
U+304D (12365) Japanese Hiragana kyokashotai KI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KI
U+304E (12366) Japanese Hiragana kyokashotai GI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GI
U+304F (12367) Japanese Hiragana kyokashotai KU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KU
U+3050 (12368) Japanese Hiragana kyokashotai GU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GU
U+3051 (12369) Japanese Hiragana kyokashotai KE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KE
U+3052 (12370) Japanese Hiragana kyokashotai GE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GE
U+3053 (12371) Japanese Hiragana kyokashotai KO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER KO
U+3054 (12372) Japanese Hiragana kyokashotai GO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER GO
U+3055 (12373) Japanese Hiragana kyokashotai SA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SA
U+3056 (12374) Japanese Hiragana kyokashotai ZA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZA
U+3057 (12375) Japanese Hiragana kyokashotai SI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SI
U+3058 (12376) Japanese Hiragana kyokashotai ZI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZI
U+3059 (12377) Japanese Hiragana kyokashotai SU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SU
U+305A (12378) Japanese Hiragana kyokashotai ZU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZU
U+305B (12379) Japanese Hiragana kyokashotai SE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SE
U+305C (12380) Japanese Hiragana kyokashotai ZE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZE
U+305D (12381) Japanese Hiragana kyokashotai SO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SO
U+305E (12382) Japanese Hiragana kyokashotai ZO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ZO
U+305F (12383) Japanese Hiragana kyokashotai TA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TA
U+3060 (12384) Japanese Hiragana kyokashotai DA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DA
U+3061 (12385) Japanese Hiragana kyokashotai TI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TI
U+3062 (12386) Japanese Hiragana kyokashotai DI.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DI
U+3063 (12387) Japanese Hiragana kyokashotai small TSU.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL TU
U+3064 (12388) Japanese Hiragana kyokashotai TU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TU
U+3065 (12389) Japanese Hiragana kyokashotai DU.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DU
U+3066 (12390) Japanese Hiragana kyokashotai TE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TE
U+3067 (12391) Japanese Hiragana kyokashotai DE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DE
U+3068 (12392) Japanese Hiragana kyokashotai TO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER TO
U+3069 (12393) Japanese Hiragana kyokashotai DO.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER DO
U+306A (12394) Japanese Hiragana kyokashotai NA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NA
U+306B (12395) Japanese Hiragana kyokashotai NI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NI
U+306C (12396) Japanese Hiragana kyokashotai NU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NU
U+306D (12397) Japanese Hiragana kyokashotai NE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NE
U+306E (12398) Japanese Hiragana kyokashotai NO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER NO
U+306F (12399) Japanese Hiragana kyokashotai HA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HA
U+3070 (12400) Japanese Hiragana kyokashotai BA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BA
U+3071 (12401) Japanese Hiragana kyokashotai PA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PA
U+3072 (12402) Japanese Hiragana kyokashotai HI.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HI
U+3073 (12403) Japanese Hiragana kyokashotai BI.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BI
U+3074 (12404) Japanese Hiragana kyokashotai PI.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PI
U+3075 (12405) Japanese Hiragana kyokashotai HU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HU
U+3076 (12406) Japanese Hiragana kyokashotai BU.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BU
U+3077 (12407) Japanese Hiragana kyokashotai PU.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PU
U+3078 (12408) Japanese Hiragana kyokashotai HE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HE
U+3079 (12409) Japanese Hiragana kyokashotai BE.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BE
U+307A (12410) Japanese Hiragana kyokashotai PE.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PE
U+307B (12411) Japanese Hiragana kyokashotai HO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER HO
U+307C (12412) Japanese Hiragana kyokashotai BO.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER BO
U+307D (12413) Japanese Hiragana kyokashotai PO.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER PO
U+307E (12414) Japanese Hiragana kyokashotai MA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MA
U+307F (12415) Japanese Hiragana kyokashotai MI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MI
U+3080 (12416) Japanese Hiragana kyokashotai MU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MU
U+3081 (12417) Japanese Hiragana kyokashotai ME.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ME
U+3082 (12418) Japanese Hiragana kyokashotai MO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER MO
U+3083 (12419) Japanese Hiragana kyokashotai small YA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YA
U+3084 (12420) Japanese Hiragana kyokashotai YA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YA
U+3085 (12421) Japanese Hiragana kyokashotai small YU.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YU
U+3086 (12422) Japanese Hiragana kyokashotai YU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YU
U+3087 (12423) Japanese Hiragana kyokashotai small YO.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL YO
U+3088 (12424) Japanese Hiragana kyokashotai YO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER YO
U+3089 (12425) Japanese Hiragana kyokashotai RA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RA
U+308A (12426) Japanese Hiragana kyokashotai RI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RI
U+308B (12427) Japanese Hiragana kyokashotai RU.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RU
U+308C (12428) Japanese Hiragana kyokashotai RE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RE
U+308D (12429) Japanese Hiragana kyokashotai RO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER RO
U+308E (12430) Japanese Hiragana kyokashotai small WA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL WA
U+308F (12431) Japanese Hiragana kyokashotai WA.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WA
U+3090 (12432) Japanese Hiragana kyokashotai WI.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WI
U+3091 (12433) Japanese Hiragana kyokashotai WE.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WE
U+3092 (12434) Japanese Hiragana kyokashotai WO.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER WO
U+3093 (12435) Japanese Hiragana kyokashotai N.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER N
U+3094 (12436) Hiragana vu.svg Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER VU
U+3095 (12437) Japanese Hiragana kyokashotai small KA.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL KA
U+3096 (12438) Japanese Hiragana kyokashotai small KE.png Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER SMALL KE
U+3099 (12441) ◌゙ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
U+309A (12442) ◌゚ Mn
(Nonspacing Mark)
Zinh
(Inherited)
COMBINING KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK
U+309B (12443) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK
U+309C (12444) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK
U+309D (12445) Lm
(Modifier Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA ITERATION MARK
U+309E (12446) Lm
(Modifier Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA VOICED ITERATION MARK
U+309F (12447) Lo
(Other Letter)
Hira
(Hiragana)
HIRAGANA DIGRAPH YORI