ภาคผนวก:สี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
คำไทย คำอังกฤษ คำฝรั่งเศส คำจีน
อักษรไทย คำเขียน อักษรไทย คำเขียน อักษรไทย คำเขียน
สีดำ แบฺลค black นัวร์ noir เฮยฺเส้อ 黑色
สีเทา กฺเรย์ gray กฺรี gris ฮฺวีเส้อ 灰色
สีขาว ไวท์ white บฺลอง์ blanc ไป๋เส้อ 白色
สีแดง เร็ด red รูฌ rouge หงเส้อ 紅色
สีเลือดหมู มะรูน maroon กฺระนา grenat ลี่เส้อ 栗色
สีน้ำตาล บฺราวน์ brown บฺเรอง์ brun เหอเส้อ 褐色
สีแทน แทน tan บฺเรอง์ กฺแลร์ brun clair ถโวเส้อ 駝色
สีส้ม ออเร็นจ์ orange ออรอง์ฌ orange เฉิงเส้อ 橙色
สีกากี แคคี khaki กากี kaki ข่าฉีเส้อ 卡其色
สีเหลือง เย็ลโลว์ yellow โฌน jaune หวงเส้อ 黃色
สีเขียว กฺรีน green แวร์ vert ลฺยู่เส้อ 綠色
สีฟ้า แอเจอร์ azure อาซฺยูร์ azur เทียนหลันเส้อ 天藍色
สีน้ำเงิน บฺลู blue บฺเลอ bleu หลันเส้อ 藍色
สีกรมท่า เนวี บฺลู navy blue บฺเลอ มารีน bleu marine จ้างชิงเส้อ 藏青色
สีคราม อินดิโก indigo แอง์ดีโก indigo เตี้ยนเส้อ 靛色
สีไวโอเลต ไวโอเล็ท violet วฺยอแล violet สฺเว่ชิงเส้อ 雪青色
สีม่วง เพอร์เพิล purple ปูกปฺร pourpre จื่อเส้อ 紫色
สีชมพู พิงค์ pink โรส rose เฝิ่นหงเส้อ 粉紅色
สีทอง โกลด์ gold ออร์ or จินเส้อ 金色
สีเงิน ซิลเวอร์ silver กฺรี อากฌอง์ gris argent หยินเส้อ 銀色

แบ่งตามตระกูลภาษา[แก้ไข]

ตระกูลภาษาไท-กะได[แก้ไข]

คำไทย คำลาว
อักษรไทย คำเขียน
สีดำ สีดำ ສີດຳ
สีเทา สีขี้เท่า ສີຂີ້ເທົ່າ
สีขาว สีขาว ສີຂາວ
สีแดง สีแดง ສີແດງ
สีเลือดหมู สีเลือดหมู ສີເລືອດໝູ
สีน้ำตาล สีน้ำตาน ສີນ້ຳຕານ
สีแทน สีน้ำตานอ่อน ສີນ້ຳຕານອ່ອນ
สีส้ม สีหมากเกี้ยง ສີໝາກກ້ຽງ
สีกากี สีกากี ສີກາກີ
สีเหลือง สีเหลือง ສີເຫຼືອງ
สีเขียว สีเขียว ສີຂຽວ
สีฟ้า สีฟ้า ສີຟ້າ
สีน้ำเงิน สีฟ้าแก่ ສີຟ້າແກ່
สีกรมท่า สีหมอก ສີໝອກ
สีคราม สีคาม ສີຄາມ
สีไวโอเลต สีอิด ສີອິດ
สีม่วง สีม่วง ສີມ່ວງ
สีชมพู สีบัว ສີບົວ
สีทอง สีคำ ສີຄຳ
สีเงิน สีเงิน ສີເງິນ

ตระกูลภาษาอินเดีย-ยุโรป[แก้ไข]