ภาคผนวก:อภิธาน

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

หน้านี้คืออภิธานศัพท์ซึ่งใช้ในวิกิพจนานุกรมภาษาไทย

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • ถิ่น — คำที่เป็นภาษาถิ่น
  • ถิ่น-ปักษ์ใต้ — คำที่เป็นภาษาถิ่นใต้ (ภาษาถิ่นของภาคใต้ประเทศไทย)
  • ถิ่น-พายัพ — คำที่เป็นภาษาถิ่นพายัพ (ภาษาถิ่นของภาคเหนือประเทศไทย)
  • ถิ่น-อีสาน — คือ คำที่เป็นภาษาถิ่นอีสาน (ภาษาถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย)

เลิกใช้ ดูที่รายการภาษาถิ่นนั้น ๆ

[แก้]

 • ทวิกรรม — คำทวิกรรมกริยา (คำกริยาที่ต้องการกรรมสองตัว)
 • ทหาร — คำที่ใช้ในการทหาร
 • ทางการ — คำที่เป็นภาษาระดับทางการ

[แก้]

[แก้]

 • นับได้ — คำนามนับได้
 • นับไม่ได้ — คำนามนับไม่ได้

[แก้]

 • บัญชี — คำที่ใช้ในการบัญชี
 • แบบ — คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป
 • โบคำโบราณ

[แก้]

 • ปรัชญา — คำที่ใช้ในปรัชญา
 • ปาก — คำที่เป็นภาษาปาก
 • เปรียบเทียบได้ — คำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบได้
 • เปรียบเทียบไม่ได้ — คำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบไม่ได้
 • แปร — คำที่ใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุ

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • เลิก — คำที่เลิกใช้แล้ว

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

 • อกรรม — คำอกรรมกริยา (คำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม)
 • อุตุ — คำที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยา