วิกิพจนานุกรม:คู่มือในการเขียน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปัจจุบันหน้านี้ล้าสมัยแล้ว จำเป็นต้องมีการแก้ไขภายหลัง

รูปแบบมาตรฐาน[แก้ไข]

นี่เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับใช้จำกัดความหมายของทุกคำทุกภาษา

 • ภาษา...... (ชื่อในภาษาไทย)
  • ให้ "ข้ามภาษา" ขึ้นอันดับแรกเสมอ
  • ให้ "ภาษาไทย" ขึ้นก่อนภาษาถิ่นอื่น ๆ ที่ใช้อักษรไทย
  • ให้ "ภาษาอังกฤษ" ขึ้นก่อนภาษาอื่น ๆ ที่ใช้อักษรละติน
  • ภาษาอื่น ๆ เรียงตามชื่อเรียกในภาษาไทย
  • อาจใส่ {{วิกิพีเดีย}} ถ้ามีสารานุกรมชื่อเดียวกันแล้ว
  • อาจใส่รูปภาพประกอบเพิ่มได้

 • รากศัพท์ (ถ้ามีหรือทราบ)
  • เขียนด้วย จาก{{ราก|(รหัสภาษารากศัพท์)|(รหัสภาษาคำปัจจุบัน)}} {{m|(รหัสภาษารากศัพท์)|(คำที่เป็นรากศัพท์)||(ความหมายเดิมถ้ามี)|tr=(การทับศัพท์แบบกำหนดเองถ้ามี)}}
  • หรือ กร่อน/ตัด/แผลงมาจาก...
  • หรือเป็นคำประสม ให้คั่นคำย่อยด้วย + จะแสดงรากของคำย่อยด้วยก็ได้
  • ถ้ายืมคำเป็นทอด ๆ ใช้ , คั่นแต่ละราก จัดกลุ่มด้วยวงเล็บ ( )
  • ถ้ามีหลายรากศัพท์ให้ขึ้นต้นหัวข้อว่า รากศัพท์ 1, รากศัพท์ 2 ฯลฯ

 • การออกเสียง
  • สัทอักษรสากล /phonemic/
  • สัทอักษรสากล [phonetic ~ variant ~ variant ...]
  • คำอ่านแบบไทย คั่นด้วย - อาจใส่ (เสียงสั้น) หรืออื่น ๆ ในกรณีเสียงไม่ตรงรูป
  • ถ้าอ่านได้หลายแบบก็ให้แยกเป็นชุด ๆ
  • กรณีคำนั้นมีรากศัพท์หลายรากแต่ออกเสียงเหมือนกันทั้งหมด ให้เขียนหัวข้อการออกเสียงก่อนแจกแจงแต่ละราก

 • หน้าที่ของคำ
  • ใช้ {{หน้าที่|xxx|(ชนิดของคำ)}} โดย xxx คือรหัสภาษา (ถ้ามีมากกว่า 1 หน้าที่ ให้แยกข้อเพิ่ม)
  • นำด้วยคำเดิม {{head|xxx}} ส่วนบางภาษาอาจมีแม่แบบพิเศษใช้แทนเพื่อการผันรูปเป็นต้น
  • ระบุความหมายให้ตรงหน้าที่ของคำ ความหมายต่างกันให้แยกข้อ
  • ใช้ {{บริบท|(เรื่อง)|(เรื่อง)|...|lang=(รหัสภาษาของคำ}} เพื่อระบุบริบทของการใช้งาน โดยขึ้นต้นก่อนความหมายนั้น ๆ
  • ใช้ {{ตย|(ตัวอย่างวลีหรือประโยค)}} แสดงตัวอย่างการใช้คำ เน้นคำหลักภายในด้วยตัวหนา

 • คำแปลภาษาอื่น (ถ้ามี)
  • ใส่คำแปลแบ่งตามความหมายและหน้าที่ของคำ หัวข้อนี้ใช้สำหรับคำในภาษาไทยเท่านั้น ใช้ {{trans-top|(คำอธิบาย)}}, {{trans-mid}}, {{trans-bottom}} เพื่อสร้างตารางคำแปลภาษาอื่น

 • ดูเพิ่ม (ถ้ามี)
  • คำอื่น ๆ เช่น ลูกคำ คำที่สะกดใกล้เคียง มีความหมายใกล้เคียง หรือมีรากศัพท์เดียวกัน

 • อ้างอิง (ถ้ามี)
  • เขียนด้วย {{รายการอ้างอิง}}
  • หรือระบุแหล่งอ้างอิงเป็นข้อ ๆ กรณีไม่ได้เจาะจงจุดอ้างอิง

 • หมวดหมู่ ใส่ไว้ที่ท้ายสุดของหน้า
  • ไม่ต้องใส่หมวดหมู่หน้าที่ เพราะได้ใส่อัตโนมัติโดยแม่แบบหน้าที่แล้ว
  • หมวดหมู่ของรากศัพท์ [[หมวดหมู่:ภาษา...(ของคำ):รากศัพท์จากภาษา...(ของราก)]] (ถ้าได้ใช้แม่แบบรากแล้ว ก็ไม่ต้องเขียนจุดนี้)
  • ใส่หมวดหมู่อื่น ๆ เพิ่มตามความเหมาะสม

นโยบายอื่น[แก้ไข]

 • หน้าเปลี่ยนทาง ใช้สำหรับคำที่มักเขียนผิด (เช่นทางเทคนิคหรือการพิมพ์) เพียงเท่านั้น อาทิ กฏ→กฎ
 • ถ้าคำหนึ่งสามารถสะกดได้หลายแบบ และปรากฏในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นพจนานุกรม เอกสารทางการ หนังสือโบราณ) ให้แต่ละคำมีหน้าของตัวเอง และเชื่อมโยงกันด้วยหัวข้อ รูปแบบอื่น
  • การขึ้นต้นอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ซึงอาจมีความหมายต่างกันระหว่างภาษา ให้แต่ละคำมีหน้าของตัวเองเช่นกัน อาทิ tag (ป้าย) ในภาษาอังกฤษ กับ Tag (วัน) ในภาษาเยอรมัน
 • ไม่มีการแก้ความกำกวม ศัพท์คำหนึ่งซึ่งอาจมีหลายหน้าที่หรือหลายภาษา ให้เขียนรวมกันหมดในหน้าเดียวแล้วแยกเป็นหัวข้อไป เช่น
  • ฉัน ไม่ต้องแยกเป็นหน้า ฉัน (คำสรรพนาม) กับ ฉัน (คำกริยา) ให้แบ่งหัวข้อตามหน้าที่
  • café ไม่ต้องแยกเป็นหน้า café (ภาษาอังกฤษ) กับ café (ภาษาฝรั่งเศส) ให้แบ่งหัวข้อตามภาษา
 • ภาษาถิ่นต่าง ๆ ให้แยกออกจากกัน เช่น ภาษาคำเมือง (nod) ภาษาอีสาน (tts) ภาษาปักษ์ใต้ (sou) และอื่น ๆ เท่าที่มีรหัสภาษาของตัวเอง
 • ภาษาเซอร์เบีย ภาษาโครเอเชีย ภาษาบอสเนีย และภาษามอนเตเนโกร เขียนรวมกันภายใต้ ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย (sh)