วิกิพจนานุกรม:ลิขสิทธิ์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
นโยบายในวิกิพจนานุกรม
นโยบายหลัก
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพจนานุกรม
มุมมองที่เป็นกลาง
ลิขสิทธิ์วิกิพจนานุกรม
กล้าเขียน
มารยาท
คู่มือในการเขียน

ลิขสิทธิ์ ในวิกิพจนานุกรม ใช้ลิขสิทธิ์แบบ GFDL (GNU Free Documentation License) โดยการใช้งานเปิดให้ผู้อื่นสามารถนำข้อมูลส่วนหนึ่ง ส่วนใด หรือข้อมูลไปใช้งานได้ไม่ว่าส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่า ผลงานที่นำไปสร้างใหม่ ต้องใช้ลิขสิทธิ์ GFDL ให้ผู้อื่นนำงานสร้างใหม่ไปใช้ได้อย่างเสรีเช่นกัน ซึ่งจำทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้อย่างไม่สิ้นสุด

สำหรับการเขียนงานในวิกิพจนานุกรมนี้ เนื่องจากการใช้ลิขสิทธิ์ GFDL ถ้าต้องการนำผลงานของตัวเองมาลงในวิกิพจนานุกรม ผลงานที่นำมาลงจะถือลิขสิทธิ์ GFDL ให้ผู้อื่นใช้ได้อย่างเสรีเช่นกัน และขณะเดียวกันก็ไม่่อนุญาต ให้คัดลอกงานจากเว็บไซต์หรือหนังสือของผู้อื่นมาลงในวิกิพจนานุกรม ซึ่งหากตรวจพบจะถูกลบ เนื่องจากขัดแย้งกับนโยบายวิกิพจนานุกรม เช่นกัน

ดูเพิ่มเติมที่ ลิขสิทธิ์ GFDL ในวิกิพีเดียภาษาไทย และ ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ