หมวดหมู่:ภาษาครีโอลกินี-บิสเซา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
Guinea-Bissau Creole
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาครีโอลกินี-บิสเซาในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาครีโอลกินี-บิสเซา
ครีโอลกินี-บิสเซา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาครีโอลกินี-บิสเซา

ภาษานี้เป็นพูดในกินี-บิสเซา and เซเนกัล

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาครีโอลกินี-บิสเซา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติครีโอลกินี-บิสเซา
ชื่อพ้อง
  • Guinea-Bissau Creole
  • Upper Guinea Creole
  • Upper Guinea Crioulo
  • Kriol
  • Crioulo
  • Kriolu
  • Kriyol
  • Kiriol
รหัสภาษาpov
กลุ่มภาษา ภาษาครีโอล-พิดจิน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33339


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้