หมวดหมู่:ภาษาจามตะวันออก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาจามตะวันออก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาจามตะวันออก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาจามตะวันออก
ภาษาจามตะวันออก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจามตะวันออกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาจามตะวันออก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาจามตะวันออก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาจามตะวันออก
จามตะวันออก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาจามตะวันออก

ภาษานี้เป็นพูดในเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจามตะวันออก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติจามตะวันออก
ชื่อพ้อง
  • Eastern Cham
รหัสภาษาcjm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาจามิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ2948019


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่