ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาฟินนิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาฟินนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฟินนิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฟินนิกดั้งเดิม
ภาษาฟินนิกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฟินนิกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาฟินนิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฟินนิกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาฟินนิกดั้งเดิม
ฟินนิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาฟินนิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฟินนิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฟินนิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Finnic
รหัสภาษาurj-fin-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟินนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ11883720

ฟินนิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ฟินนิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด