หมวดหมู่:ภาษาเวปส์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเวปส์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเวปส์
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเวปส์
ภาษาเวปส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวปส์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเวปส์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเวปส์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวปส์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเวปส์
เวปส์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเวปส์

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเวปส์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเวปส์
ชื่อพ้อง
  • Veps
  • Vepsian
รหัสภาษาvep
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟินนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ32747


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้