หมวดหมู่:ภาษาลักเซมเบิร์ก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาลักเซมเบิร์ก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาลักเซมเบิร์ก
lb.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก
ภาษาลักเซมเบิร์ก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาลักเซมเบิร์กในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาลักเซมเบิร์ก
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาลักเซมเบิร์ก
ลักเซมเบิร์ก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษานี้เป็นพูดในฝรั่งเศส, เยอรมนี, and ลักเซมเบิร์ก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาลักเซมเบิร์ก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติลักเซมเบิร์ก
ชื่อพ้อง
  • Luxembourgish
รหัสภาษาlb
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาHigh German
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9051


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่