หมวดหมู่:ภาษาแอลเบเนีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

» ภาษาทั้งหมด » ภาษาแอลเบเนีย

ภาษาแอลเบเนีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแอลเบเนีย
sq.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแอลเบเนีย
ภาษาแอลเบเนีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแอลเบเนีย
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาแอลเบเนีย
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาแอลเบเนีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแอลเบเนีย
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาแอลเบเนีย
ดัชนี:ภาษาแอลเบเนีย
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาแอลเบเนีย
แอลเบเนีย

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาแอลเบเนีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ แอลเบเนีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ แอลเบเนีย
รหัสภาษา sq
ตระกูล/กลุ่มภาษา Albanian
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้