หมวดหมู่:ภาษาโอกินาวะ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาโอกินาวะ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาโอกินาวะ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาโอกินาวะ
ภาษาโอกินาวะ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาโอกินาวะในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาโอกินาวะ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาโอกินาวะ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาโอกินาวะ
โอกินาวะ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาโอกินาวะ

ภาษานี้เป็นพูดในญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโอกินาวะ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติโอกินาวะ
ชื่อพ้อง
  • Okinawan
รหัสภาษาryu
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษารีวกีวอัน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:Jpan-sortkey
วิกิสนเทศQ34233


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่