ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:de-verb form of

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

แม่แบบนี้ใช้ในบรรทัดความหมายของรูปผันคำกริยาภาษาเยอรมัน

มีพารามิเตอร์ 4 พารามิเตอร์ มีรูปแบบดังนี้

{{de-verb form of|1|2|3|4}}
 • พารามิเตอร์ที่ 1 ใส่รูปกริยากลาง (infinitive)
 • พารามิเตอร์ที่ 2 ใส่บุรุษสรรพนาม (person) ค่าที่กำหนดไว้ได้แก่
  • 1 แทนบุรุษที่หนึ่ง
  • 2 แทนบุรุษที่สอง
  • 3 แทนบุรุษที่สาม
  • pr สำหรับรูปผันปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (present participle)
  • pp สำหรับรูปผันอดีตกาลสมบูรณ์ (past participle)
  • i สำหรับรูปผันคำสั่ง (imperative)
  • หมายเหตุ: หากค่าที่กรอกเป็น pr หรือ pp ไม่จำเป็นต้องกรอกในพารามิเตอร์ที่ 3 และ 4 อีก และหากค่าที่กรอกเป็น i ไม่ต้องกรอกในพารามิเตอร์ที่ 4
 • พารามิเตอร์ที่ 3 ใส่พจน์ (number) ค่าที่กำหนดไว้ได้แก่
  • s แทนเอกพจน์ (singular)
  • p แทนพหูพจน์ (plural)
 • พารามิเตอร์ที่ 4 ใส่กาล (tense) ค่าที่กำหนดไว้ได้แก่
  • g แทนปัจจุบันกาล (present tense; เยอรมัน: Gegenwart)
  • v แทนอดีตกาล (past tense; เยอรมัน: Vergangenheit)
  • k1 แทนสมมุติมาลาหนึ่ง (subjunctive I; เยอรมัน: Konjunktiv I)
  • k2 แทนสมมุติมาลาสอง (subjunctive II; เยอรมัน: Konjunktiv II)
พารามิเตอร์พิเศษ
 • พารามิเตอร์ที่ 5 ใช้แสดงว่าเป็นรูปผันกริยาในอนุประโยค (subordinate clause) ปกติแล้วใส่ a

ตัวอย่าง: